Sonsuzluk - Ansiklopedik bilgi
Sonsuzluk

1. (isim) Sonsuz olma durumu
2. Sonu olmayan gelecek zaman, ebediyet
3. Sonu ve sınırı olmayan uzay
Sonsuzluk - Ayet mealleri
Araf (Orta Yer) Suresi 36. ayet:
Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler, işte onlar ateşin arkadaşlarıdır; onda sonsuzca kalacaklardır.

Araf (Orta Yer) Suresi 42. ayet:
İman edenler ve salih amellerde bulunanlar -ki biz hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz- onlar da cennetin ashabı (halkı)dırlar. Onda sonsuz olarak kalacaklardır.

(KEHF/35. ayet:
Kendi nefsinin zalimi olarak (böylece) bağına girdi (ve): "Bunun sonsuza kadar kuruyup-yok olacağını sanmıyorum" dedi.

Kehf (Mağara) Suresi 57. ayet:
Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman, sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdikleri (amelleri)ni unutandan daha zalim kimdir? Biz gerçekten, kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde (gerdik), kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar.

TaHa Suresi 120. ayet:
Sonunda şeytan ona vesvese verdi; dedi ki: "Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?"
Sonsuzluk - Hadisler
Ebu Bekir es-Sıddık (Allah Ondan razı olsun), Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)´e, "Bana bir dua öğret de, namazımda okuyayım" dedi. O da şöyle buyurdu: 
"Allahumme innî zalemtu nefsî zulmen kesîran, ve lâ yağfiruz zünûbe illâ ente fağfirlî mağfiraten min indike, verhamnî inneke entel ğafûrur Rahim = Allahım ben kendime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse sonsuz bağışlaman ile beni bağışla. Bana merhamet et, acı, çünkü affı sonsuz, merhameti sonsuz olan sadece sensin de." 
[Buhari, Ezan, 149; Müslim, Zikir, 48]
Sonsuzluk - Kitap Tanıtım
Sonsuzluk Yolculuğu

Muhammed Bozdağ 
YAKAMOZ YAYINCILIK 

Hayat boyu edineceğiniz en değerli bilgi sizin varlık sırrınızla ilgilidir: “Evrenin anlamı nedir? Siz nereden geldiniz? Neden yaşıyor ve dünyadan nereye gidiyorsunuz?”
Sonsuzluk Yolculuğu, dünyadan, kabirden, kıyametten, dirilişten, sorgudan cennete uzanan muhteşem maceranızı anlatıyor. Bedeninizden çıktığınız gün ya gök kapıları size kapanacak ya da doğrudan cennete uçacaksınız. Seçiminizi yaptınız mı? 
• Yaradan’a ve ahirete inanmak ilk ve tek sonsuz saadet şansınızdır.
• İçinizdeki cennet ahlakı açığa çıksın diye çilelerle çalkalanıyorsunuz.
• Her sabah, yeri, göğü, eşi, evladı son kez göreceğiniz günü düşünün.
Hayatın sırrı nedir? Her gün nasıl sınanırsınız? Ömrünüz nasıl kısalır? Cennet yolunun üç ilkesi nedir?
Ölüm korkusu nasıl sevince dönüşür? Dünyadan nasıl ayrılırsınız? Ölüler neden aslında canlıdır? Kimler ölünce cennete uçar? Gök kapıları kimlere kapanır? Berzahta kimler hapistir? Ölenlerin dünyayla ilişkisi nasıl sürer?
Kıyamete yüz küsur yıl mı kaldı? Kıyamet nasıl kopacak? Nasıl dirilir ve nerede toplanırsınız? Hayat kitabınızı nasıl alırsınız? Sorgudan nasıl geçersiniz? Amelleriniz nasıl tartılır? Sırattan cennete veya cehenneme nasıl geçilir?
Cennetin galaksilerden engin ufuklarına nasıl yerleşirsiniz? Ne kadar servet, saray, saltanat edinirsiniz? Cennette aile, eş, arkadaş hayatı nasıl yaşanır? Hayal hızında uçmak, istediğine anında ulaşmak nasıl olur? Aynı anda yüzlerce farklı yerde, dilediğiniz görünümde ve kılıkta nasıl yaşarsınız?

Sonsuzluk Yolculuğu, dünyadan, kabirden, kıyametten, dirilişten, sorgudan cennete uzanan muhteşem maceranızı anlatıyor.
Sonsuzluk - Özlü sözler
 • Aşk, büyüktür ama sonsuz değildir. 
 • Aşkta yanlış olsa da, yanlış aşk yoktur; ayrılıkla yaşam belki artık onsuzdur, ama bütün aşklar sonsuzdur.
 • Aynı kağıdın arka ve ön yüzleri gibiyiz. Sonsuza dek beraber; ama hiçbir zaman birbirlerini görmeyen. - Aziz Nesin
 • Baba: Bazen hiddetinden korktuğun, gücünü devleştirdiğin, her türlü sorumluluğu yükleyip de elinle ittiğin, bazen de arkadaş olup, gezdiğin, örnek aldığın, yüreğindeki sınırları sonsuza kadar açtığın, taptığın.
 • Bir hayatımız var, yakında geçmişte kalacak; yalnızca tanrı için yaptıklarımız sonsuza dek kalacak. - Muhammed Ali  
 • Bir insan hayranlık duyup sevebildiği sürece sonsuza kadar genç demektir. - Pablo Casals
 • Bir sevinç var ki kalbte arşı doldurur sesi; / O ne sonsuz sevinçtir, ebediyet neş´esi. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Bizim aşkımız sonsuza dek yaşayacak. Çünkü yarım kalacak.
 • Burası ve şimdiki an sonsuzluktur. - Erich Fromm
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin. Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Dikkatli bak; büyük aşklar ya sonsuzdur ya da onsuz.
 • Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar. - Wendell Philips
 • Dünya daha güzel olacak, inanıyorum buna. Bir insan kalbinin güzelliğine, çocukluğuna, sonsuz cesaretine, olanaklılığına inandığım kadar. - Ataol Behramoğlu
 • Eğer siz gözünüzü diker, O’nun kapısı eşiğinde hep vefalı bir tavır içinde bulunursanız, Cenab-ı Hak bu vefayı tek taraflı olarak sizin aleyhinize bozmaz. Çünkü O, sonsuz merhamet, sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz irade sahibi Allah (c.c.)’tır.
 • Evrenin büyüklüğü ne kadar?. Sonsuz. Ama daha kanıtlanmadı. Aşk da öyle. - Herbert Spencer
 • Felsefe, mekanı boşluk, hedefi sonsuzluk olan, bir bilgi serüvenidir. - Yalçın Küçük
 • Geçmiş ya da gelecek yoktur. Sonsuz bir şimdi vardır. - Cowley
 • Gerçek aşk, sonsuzdur, sınırsızdır ve daima kendi kendini büyütür. Acıdan uzak, saf ve katıksızdır. Ona beyaz saçlar eşlik etse de, o kalpte daima gençtir. - Honore de Balzac
 • Gerçekten seviyorsan hiç birşeyi mazeret etmeyeceksin.Gerçekten seviyorsan eğer, "sonuna kadar" değil, "sonsuza kadar" seveceksin. - Can Yücel  
 • Gönlünü dikenden temizlersen sonsuz gül bahçelerine ulaşırsın. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız. Onun için sevdiklerinize şimdi "Seni seviyorum"  demekten çekinmeyin. - George Eliot
 • Hayat asla sahnelenemeyecek bir oyunun, sonsuz tekrarından ibarettir.- Amelie
 • Hayat kısa insanoğlu! Kesildikçe biten otlar gibi yeşermeyeceksin bir daha. Uyan! Uyumak için önümüzde sonsuzluk var.
 • Hepimiz ölürüz. Amaç sonsuza kadar yaşamak değil, amaç yaşayacak bir şey yaratmak. - Chuck Palahniuk
 • Her şey sürekli bir değişim ve oluşum içerisindedir. Sonsuz değişmeler içerisinde değişmeyen tek şey değişmenin değişmez olduğu ilkesidir.
 • Her zaman yapılan yanlış nedir, bilir misin? Yaşamın değişmez olduğunu sanmak, trenin ray değiştirmeden sonsuza kadar gideceğini düşünmektir. Oysa kaderin hayal gücü bizimkinden daha renklidir. - Susanna Tamaro
 • Hiç kimse yalanı sürekli sürdürecek kadar zeki değildir. Ve hiç kimse bu yalanlara sonsuza kadar inanacak kadar aptal değildir. - Aldous Huxley
 • İki şey sonsuzdur, evren ve insanların aptallığı ve evrenden henüz tam emin değilim. - Albert Einstein
 • İnsan aklı sonsuza yatkındır.İnsan yürüyüşü sonsuza yöneliktir.Sonsuza bakmayan her yürüyüş tökezlemeye ve düşmeye mahkumdur. - Yalçın Küçük
 • İnsan, beklentisi kadar mutludur. Formül: sıfır beklenti, sonsuz mutluluk. - Robin Sharma
 • İnsan, büyük bir şeydir ve içinde her şey yazılıdır. Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz ki insan içindeki o ilmi okuyabilsin. Bu perdeler ve karanlıklar; bu dünyadaki türlü türlü meşguliyetler, insanın dünya işlerinde aldığı çeşitli tedbirler ve gönlün sonsuz arzularıdır.
 • İnsanın kendi sevgisi üzerine aldatmacalar yapması yapabileceği en korkunç hiledir. Bu hile o anda ya da sonsuza değin onarılmayacak sürekli kayıplara neden olur. - Kierkegaard
 • İyi ve yoğun yaşanan bir dakikada sonsuzluktan bir renk var. - Haldun Taner
 • Kendi içindeki bilinmeyeni bilmeden, başka hiç kimseyi tanıyamazsın. O insanın esrarını çözmek için tek yol, kendi esrarını çözmektir. Gizli katların arkasında başka katlar gizlidir, insan sonsuzluktur. Kendi içinde ne kadar derine inersen, bütün bir varoluşta, ayrıca başkalarında da o kadar derine inersin, çünkü öz birdir. Çeperse milyonlarcadır, oysa öz tektir. - Osho
 • Ne geçmiş vardır ne gelecek; sadece sonsuz bir şimdi vardır. - A. Cowley
 • Öğretmen sonsuzluğu etkiler ve etkisinin nerede nihayete ereceğini hiçbir zaman kestiremez. - Henry Adams
 • Ölmezden önce ölmek, dünyanın zevklerinden ve hayvani hırs ve şehvetlerinden sakınmaktır. Onu yapabilen insan, şüphesiz ki; hakiki varlık ile birleşir. Ve sonsuz hayat ile diri olur. Ancak insanlar dünyanın bin bir türlü çekici ve aldatıcı zevkinden, çeşit çeşit yakıcı hırslarından ayrılmadıkları için buna gönül vermezler. - Şeyh Bedreddin
 • Sadece kalp için hasat zamanı yoktur. Sevgi tohumu sonsuza dek yeniden ekilmelidir.  - Leo Buscaglia
 • Sahteliğin de doğruluk gibi tek bir yüzü olsa her şey daha kolay olurdu. O durumda yalancı ne söylediyse, tam tersini doğru kabul ederdik. Oysa gerçeğin zıttının, yüz binlerce yüzü ve sonsuz bir alanı vardır. - Michel de Montaigne
 • Senin yürek cumhuriyetinde, sonsuza dek kalabilecek bir esirliktir aşk şimdi. Ya mültecin olurum sığınırım senin yüreğine, karanlıktan korkan çocuklar gibi sokulurum düşlerine, ya da aşka müebbet kalarak kapatırım yüreğimi adının geçmediği tüm iklimlere.
 • Sevda, sonsuzluğun karanlığında ışıldayan bir pırıltıdır. - Nazım Hikmet
 • Sevgili dediğin koluna değil, yüreğine yakışmalı. Ve öyle gelip geçici bir heves değil,  sonsuza dek nefesin olmalı. - Can Yücel
 • Sonsuz bir karanlığın içinden doğdum. Işığı gördüm, korktum. Ağladım. Zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim. Karanlığı gördüm, korktum. Gün geldi sonsuz karanlığa uğurladım sevdiklerimi. Ağladım. Yaşamayı öğrendim. Doğumun, hayatın bitmeye başladığı an olduğunu; aradaki bölümün, ölümden çalınan zamanlar olduğunu öğrendim. 
 • Sonsuz da olsa O’nsuz hayat bir hiçtir.
 • Sonsuzluk yolunda nasıl böylesine kolayca ilerlediğine hayret eden birisi vardı; gerçekte hızla bayır aşağı yuvarlanıyordu. - Franz Kafka
 • Sonsuzun iki yanı da yoktur, ortası nasıl olabilir?
 • Vefa nedir, bilir misin? Vefa arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefa; dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa ötelerin sonsuz mükâfatı karşısında, cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Yalanın faydası bir defa içindir, gerçeğin faydası ise sonsuz ve olumsuz. - Denis Diderot
 • Yanlış sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir. - Rousseau
 • Yaşam felsefemi sordular cevapladım. Sonsuza dek yaşayacakmış gibi düşün, yarın ölecekmiş gibi yaşa. - Charles Bukowski
 • Zaman bekleyenler için çok yavaştır, korkanlar için çok hızlı, yas tutanlar için çok uzun, neşelenenler için çok kısa, ancak sevenler için zaman; sonsuzluktur. - Henry Van Dyke
 • Züleyha kadar sevdiysen Yusuf duyacaktır sendeki feryadı. Yusuf kadar sürgün, zindan, sabır varsa yürekte korkma Mısır´a sultan olamazsın belki ama seni Allah için seven Züleyha gibi bir yürekte sonsuz aşka mazhar olursun.
Sonsuzluk - Risale-i Nur Külliyatı
1- Ey aziz kardeşim! Allah´a karşı acizlik ve ihtiyacını hissetme esasına dayanan bu yolda şu dört şey lazımdır: Sonsuz acz, sonsuz fakr, sonsuz şevk, sonsuz şükür.
Mektubat | Yirmi Sekizinci Mektup

Ve keza, sonsuz kudret sahibi Kadirin kudret mertebelerine, sınırsız rahmet sahibi Rahimin rahmet derecelerine, mutlak kuvvet sahibi Kavinin kuvvet tabakalarına mutlak acz, fakr ve zaafım gibi özelliklerimle bir ölçü oluşum, hayat ve kıymet-i hayat olarak bana kafidir.
Ve keza, cüz ı ilim, irade ve kudretim gibi cüz´i sıfatlarımla Halıkımın muhit sıfatlarını anlamam, mesela Onun herşeyi kuşatan ilmini kendi cüz´i ilmimin mizanıyla idrak etmem, bana kafidir. ·
Ve keza, İlahımın sonsuz kemal sahibi, kainattaki bütün kemallerin de Onun kemalinin delilleri ve işaretleri olduğunu bilmem, kemal olarak bana kafidir.
Şualar | Dördüncü Şuâ