Saygı - Ansiklopedik bilgi
Saygı

1. (isim) Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
2. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu
Saygı - Ayet mealleri
Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 45.ayet:
Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih´tir. O, dünyada ve ahirette ´seçkin, onurlu, saygındır´ ve (Allah´a) yakın kılınanlardandır.."

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 199.ayet:
Şüphesiz, Kitap Ehlinden, Allah´a; size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah´a derin saygı gösterenler olarak- inananlar vardır. Onlar Allah´ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çok çabuk görendir.

Maide (Ziyafet) Suresi 2.ayet:
Ey iman edenler, Allah´ın şiarlarına, haram olan ay´a, kurbanlık hayvanlara, (onlardaki) gerdanlıklara ve Rablerinden bir fazl ve hoşnutluk isteyerek Beyt-i Haram´a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktınız mı artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram´dan alıkoyduklarından dolayı bir topluluğa olan kininiz, sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah´tan korkup-sakının. Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.

Rad (Gök Gürültüsü) Suresi 21.ayet:
Ve onlar Allah´ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar.

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 109.ayet:
Çeneleri üstüne kapanıp ağlıyorlar ve (Kur´an) onların huşu (saygı dolu korku)larını arttırıyor.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 90.ayet:
Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya´yı armağan ettik, eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi.

Müminun (İnananlar) Suresi 57.ayet:
Gerçekten, Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar,

Neml (Karınca) Suresi 91.ayet:
(De ki:) "Ben, ancak bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum ki, O, burasını kutlu ve saygıdeğer kıldı. Her şey O´nundur. Ve müslümanlardan olmakla emrolundum."

Rum (Romalılar) Suresi 28.ayet:
Size kendi nefislerinizden bir örnek verdi: "Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde, sağ ellerinizin malik olduklarınızdan, sizinle eşit olup kendi kendinizden korktuğunuz gibi kendilerinden de korktuğunuz (veya çekinip saygı duyduğunuz) ortaklar var mıdır? "İşte biz, aklını kullanabilen bir kavim için ayetleri böyle birer birer açıklarız.

Ahzab (Gruplar) Suresi 35.ayet:
Şüphesiz, müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mü´min erkekler ve mü´min kadınlar, gönülden (Allah´a) itaat eden erkekler ve gönülden (Allah´a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla (Allah´tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah´tan) korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah´ı çokca zikreden erkekler ve (Allah´ı çokca) zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır.

Fetih (Fethetmek) Suresi 9.ayet:
Ki Allah´a ve Resûlü´ne iman etmeniz, O´nu savunup-desteklemeniz, O´nu en içten bir saygıyla-yüceltmeniz ve sabah akşam O´nu (Allah´ı) tesbih etmeniz için.

Hadid (Demir) Suresi 16.ayet:
İman edenlerin, Allah´ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalplerinin "saygı ve korku ile yumuşaması" zamanı gelmedi mi? Onlar, bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasık olanlardı.

Haşr (Toplanma) Suresi 21.ayet:
Şayet biz bu Kur´an´ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. İşte Biz, belki düşünürler diye, insanlara böyle örnekler veririz.
Saygı - Bağlantılar
İnsana Saygı

İnsana Saygı Medeniyeti

Ezân-ı Muhammedî Ve Ezana Saygı 

Allah Resûlü (S.A.S.)´E Saygıda Sabit B. Kays Örneği 

Şeaire Saygı Ve Kalbin Takvası 

Peygamberlere Saygısızlığın Dinî Hükmü 
Saygı - Hadisler
Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)´dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:
Canım elinde olan Allah´a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinize sevgi ve saygınızın artacağı bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı ve selamlaşmayı yayınız.
[Müslim, İman 93]

İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Çıplaklıktan sakının! Zîra sizin yanınızda sadece helâya girdiğiniz zaman ve erkek hanımına sokulunca ayrılan melekler var. Onlardan utanın ve onlara karşı saygılı olun.
[Tirmizî, Edeb: 42, (2801)]

Enes İbn-i Malik (Allah Ondan razı olsun), şöyle demiştir: 
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)´in ibadetlerini öğrenmek üzere üç kişilik bir grup peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) hanımlarının evlerine geldiler. Kendilerine Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem)´in ibadeti bildirilince onlar bunu azımsadılar ve peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)´in yanında biz neyiz ki onun geçmiş ve gelecekteki günahları bile bağışlanmıştır, dediler. İçlerinden biri yaşadığım müddet geceleri namaz kılacağım, dedi. Bir diğeri de hayatım boyunca oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim dedi. Üçüncüsü de sağ olduğum müddet kadınlardan uzak kalıp evlenmeyeceğim diye söz verdi.Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem), onların yanına geldi ve şöyle söyledi: 
Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz. Dikkat edin Allah´a yemin olsun ki sizin Allah´tan en fazla korkanınız ve ona en saygılı olanınızım. Fakat ben bazan oruç tutar bazan tutmam, gece namaz da kılıyor uyuyorum da, kadınlarla da evleniyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o kimse benden değildir.
[Buhari, Nikah 1, Müslim, Nikah 5]
Saygı - Kitap Tanıtım
Saygı ve Sorumluluk Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

N.Hadden Douglass 
NOBEL YAYIN DAĞITIM 

Yaptığım her şeyden sorumluyum. Eğer iyi yaparsam itibar görürüm. Eğer yapamazsam, kendim yapamadığımı kabul eder suçu başkalarına atmam. 
Bu sorumluluğun ilk prensibidir. 
İyi bir iş ve hayat tarzı için eğitiminden ben sorumluyum, dolasıyısıyla benim yapmam gerekenleri kapasitem yeterli olduğu ölçüde kendim ve çevrem için başkaları değil ben yaparım.
Saygı - Kitap Tanıtım
Peygamberimizin Öğrettiği Sevgi ve Saygı
Rauf Pehlivan 
MOTİF YAYINLARI 

Kainat sevgi ile ayakta durur; çünkü kainatın ruhu sevgidir. Kainatın içinde bulunan her zerre yaradanına karşı soznsuz bir sevgi ateşiyle yanıp tutuşur. Sevgi yaradılışın manasıdır. Savgi hayattır, sevgisiz insan ölülerden sayılır. Bütün alemler sevgi üzerine kurulmuştur. Sevginin kaynağı Allah’tır.

Sevgi acıyı tatlıya, toprağı altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belayı nimete ve kahrı rahmete çevirir. Demiri yumuşatan, taşı eriten, ölüyü dirilten sevgidir...
Saygı - Özlü sözler
 • Aşk kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider. - Cenap Şahabettin
 • Babana saygılı ol ki, oğlun da sana saygılı olsun. - Hz. Ali (r.a.)
 • Bak dostum! Cahil ile dost olma: İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün. Saygısızla dost olma: Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülürsün. Aç gözlü ile dost olma: İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün. Görgüsüzle dost olma: Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez; üzülürsün. Kibirliyle dost olma: Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez; üzülürsün. Ukalayla dost olma: Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün. Namertle dost olma: Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün. İlim bil, irfan bil, söz bil.  İkram bil, kural bil, doyum bil.  Usul bil, adap bil, sınır bil.  Yol bil, yordam bil.  Hal bil, ahval bil, gönül bil.  Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma.  Mert ol, yürekli ol. Kimsenin umudunu kırma. Sen seni bil; ömrünce bu yeter sana. - Şeyh Edebali
 • Ben annemi nasıl sevmem ki; o, beni bir müddet karnında, uzun bir zaman da kucağında, ölünceye kadar kalbinin şefkat köşesinde taşımıştır. Ona saygısızlık göstermekten daha aşağılık bir şey bilmiyorum. - Abdurrahman Cami
 • Ben bir dövüşçüyüm.Göze göz karşılığa inanırım.Öteki yanağımı çevirmem.Karşılık vermeyen adama saygı duymam.Köpeğimi öldürürsen, kedini saklasan iyi edersin. - Muhammed Ali
 • Bilginin değerini bilgin bilir, anlayışa saygı bilgiden gelir.
 • Bir işi doğru yapmanın üç yolu vardır. Birincisi "akıl yürüterek" ki en saygı değeridir. İkincisi "benzeterek" ki en kolayıdır. Üçüncüsü "tecrübeyle" ki en acısıdır. - Konfüçyüs  
 • Cellatlarına saygı duyan kurbanlardan nefret ediyorum. - Jean-Paul Sartre
 • Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.  - Mustafa Kemal Atatürk 
 • Çocuklar kendilerini sevenleri değil, kendilerine saygı duyanlara saygı duyarlar.
 • Çoğu insan gerçek mutluluğa sahip olmak için yanlış bir düşünceye sahip. Kişisel mutluluk gerçek mutluluğu getirmez, toplumsal bağlılık mutluluğu getiren en saygıdeğer amaçtır. - Helen Keller 
 • Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, evvela biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı duyguda, düşüncede, bütün davranış ve tutumumuzda göstermemiz gerekir.  - Mustafa Kemal Atatürk
 • Eğer on bin tane yasanız varsa, kanuna olan bütün saygıyı yok edersiniz. - Winston Churchill
 • Eğer sevgi bir çiçekse, saygı onu koruyan saksıdır, çiçek solmaya başlamışsa saksı mutlaka çatlamıştır.
 • Eğitim öğrencilere saygıyla başlar. - Ralph Waldo Emerson 
 • En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir. - Nietsche
 • Fırtınanın gücü ne olursa olsun, eğer yağmura saygın varsa, seni bekleyen bir gök kuşağı mutlaka vardır. - Alfred Capus
 • Gençlerin pek çoğu kabalıklarını tabiilik zannederler. - La Rochefoucault
 • Hiç kimse sizin izniniz olmada sizi küçük hissettiremez. - E. Roosevelt
 • Hiçbir insan, kollarında bir çocuk tutan anne kadar çekici ve birkaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygıya layık değildir. - Johann Wolfgang von Goethe
 • İçinde saygı ve sevginin hakim olduğu ev, küçük de olsa hiçbir zaman dar gelmez.
 • İlme ve alime saygısı olmayan toplumlar, köle olurlar. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olduğu zaman duyar. - Johann Wolfgang von Goethe
 • İşi ne kadar önemsiz olursa olsun, ekmek parası için saygı duy.
 • Kendinden büyüğe saygı göstermeli, kendinden küçüğe ise şefkat. - Yusuf Has Hacib
 • Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür.  -  Beydeba
 • Konuşmak susmanın kokusudur. Ya sus git, ya konuş gel, ortalarda kalma. Dürüst kaba ol, eğreti saygılı olma. - Özdemir Asaf
 • Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. - Sophocles
 • Nehrin kaynağına saygısı, denize doğru akmasıdır. - Reca Garudi
 • Oğul ! Ananı, Atanı say ! Bereket büyüklerle beraberdir. - Osman Gazi
 • Saygı olan yerde korku olur ama korku olan yerde her zaman saygı olmaz. - Eflatun (Platon)
 • Saygı olmayan yerde aşk da olmaz. - Emile Zola
 • Saygı, çok kere korkunun söylenmeyen şeklidir. - Cenap Sahabettin
 • Saygı, yetişkinlerden açılan bir yolla çocuğa gider ve çocuktan yetişkinlere geri döner.
 • Saygı: Bazen değil her zaman bütün kişiliklerin boy aynası. Yansıdığın, yansıttığın.
 • Saygılı evlat, iyi koca olur. - Olive Bol Smih
 • Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Sen işleri yürüsün diye saygılı, vefalı olup, işleri bitirdikten sonra saygısız ve vefasız olanlardan olma.
 • Sevgi olmadan saygı, saygı olmadan sadakat olmaz. 3 katlı bina gibidir sadakat çökerse hepsi yıkılır. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Sevgiline gösterdiğin sevgiyi, saygıyı ve sabrı, anne ve babana da göster. Unutma ki, onlar karşılıksız severler.
 • Sık ve çok gülmek; zeki insanların saygısını ve çocukların sevgisini, şefkatini kazanmak; dürüst eleştirilerin taktirine layık olmak ve yanlış arkadaşların ihanetlerine katlanabilmek; güzelliği taktir edebilmek, başkalarındaki en iyiyi bulabilmek; sağlık. - Ralph Waldo Emerson
 • Siz kendi elinizle teslim etmedikçe kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz. - Mohandas Karamçand Gandi
 • Üç "S" yi unutma: Sevgi, herkese, saygı, kendine, başkalarına, sorumluluk tüm hareketlerin için.
 • Üç şeyden uzaklaşan üç şeye ulaşır: Şerden uzaklaşan izzete, kibirden uzaklaşan saygınlığa, cimrilikten uzaklaşan da şerefe. - Caferi Sadık
 • Yalnızlık, adam olmayanın vereceği sevgiden, saygıdan yeğdir.  - Mevlana
Saygı - Risale-i Nur Külliyatı
Efendim, 
Zülfikar nâm el yazısı olan güzel eseriniz İstanbul´daki Papalık makam-ı vekâleti vasıtasıyla Papa Hazretlerine takdim edilmiştir. Bu nazik saygınızdan dolayı gayet mütehassis olduklarını bildirirken, üzerinize Cenab-ı Hakkın lütuflarını dilediklerini tebliğe beni memur ettiklerini arza müsâraat eylerim. Bu vesile ile saygılarımı sunarım efendim. 
İmza 
Vatikan Bayn Başkâtibi 
Emirdağ Lâhikası | Papalık Makamı Âlîsi

Sizin gibi "Dînin icaplarını yerine getireceğiz; din bu memleket için hiçbir tehlike teşkil etmez" diyen bir Başvekilden vatan, millet, İslâmiyet adına, partimize maddî ve mânevî büyük yardımları dokunan bu mübarek Üstadımızın kitaplarının ve kendisinin tamamen serbest bırakılarak bir daha rahatsız edilmemesinin teminini saygı ve hürmetlerimizle rica ediyoruz. 
Demokratlar âzalarından Nur talebeleri 
Mustafa, Nuri, Nuri, Hamza, Süleyman, 
Hasan, Seyda, Receb, İbrahim, Faruk, 
Muzaffer, Tahir, Sadık, Mehmed. 
Emirdağ Lâhikası | Demokratlara Büyük Bir Hakikati İhtar