Dünya - Ansiklopedik bilgi
Dünya

1. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü
2. Dış, çevre, ortam
3. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu
4. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia
5. Herkes
6. Duygu, düşünce ve hayal âlemi
Dünya - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 86. ayet:
İşte bunlar, ahireti verip dünya hayatını satın alanlardır; bundan dolayı azabları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez.

Bakara (Sığır) Suresi 212. ayet:
İnkar edenlere dünya hayatı çekici kılındı (süslendi). Onlar, iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sakınanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

Enam (Davar) Suresi 32. ayet:
Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup-sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?

Araf (Orta Yer) Suresi 51. ayet:
Onlar, dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu) edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı. Onlar, bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi "yok sayarak tanımadıkları" gibi, biz de bugün onları unutacağız. 

Yunus Suresi 7. ayet:
Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar;

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 64. ayet:
Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve "(eğlence türünden) tutkulu bir oyalanmadır". Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur. Bir bilselerdi.

Gafir (Bağışlayan) Suresi 39. ayet:
"Ey kavmim, gerçekten bu dünya hayatı, yalnızca bir meta (kısa süreli bir yararlanma)dır. Şüphesiz ahiret, (asıl) karar kılınan yurt odur."

Zuhruf (Gösteriş) Suresi 35. ayet:
Ve (daha nice) çekici-süsler (de verirdik). Bütün bunlar, yalnızca dünya hayatının metaıdır. Ahiret ise, Rabbinin katında muttakiler içindir.

Necm (Yıldız) Suresi 29. ayet:
Şu halde sen, Bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenden yüz çevir.

Ala (Yüce) Suresi 16. ayet:
Hayır siz, dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz.
Dünya - Bağlantılar
Dünya

Dünya Hayatı

FANİ DÜNYA

Aldatan Dünya

Dünya Ufkunda Oksijen

Yeni Dünya Düzeni

Kaosun Ötesindeki Dünya

Üçüncü Dünya Gerçeği

Kâinatın İncisi Dünya

Ben Dünya´yım

Bir Büyülü Dünya Vardı

Özündeki Sihriyle Bizim Dünya

Kitap Sevgisini Mayalayan Dünya
Dünya - Hadisler
Ebû  Saîd (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm) minbere oturdu, biz de etrafında yerlerimizi aldık. Buyurdular ki: 
"Sizin için korktuğum şeylerden biri, dünyanın süs ve güzelliklerinin sizlere açılmasıdır!"
Bir adam (araya girerek söze karıştı ve):
"Yani (nâil olacağımız) hayır, şer mi getirecek?" dedi. Resûlullah(aleyhissalâtü vesselâm) bu soru üzerine sükût etti. (Adama: "Sana ne oluyor da Resûlullah´ın sözünü kesip, onunla konuşmaya kalkıyorsun? O sana konuşmuyor ki!.." diye paylıyanlar oldu). Gördük ki, kendisine vahiy gelmekte. Derken vahiy hâli açılmış, yüzündeki terleri silmekte idi.
"Şu soru soran nerede?" diye söze başladı. Ve sanki adamı (sorusu sebebiyle) takdir ediyor gibiydi: Sözlerine şöyle devam etti:
"Muhakkak ki, hayır, şer getirmez. Ancak derenin bitirdikleri arasında, ya çatlatarak öldüren ya da ölüme yaklaştıran bitki de var. Yalnız yeşil ot yiyen hayvanlar müstesna. Zîra bunlar yeyip böğürleri şişince güneşe karşı dururlar. (Geviş getirirler), akıtırlar ve rahatça def-i hâcet yaparlar, sonra tekrar dönüp yayılırlar.
Şüphesiz ki, bu mal hoştur, tatlıdır. Ondan fakire, yetime ve yolcuya veren bu malın Müslüman sâhibi en iyi (insan)´dir. Bunu haketmeden alan, yediği halde doymayan kimse gibidir. O mal, kıyamet günü aleyhinde şâhidlik yapacaktır." 
[Buhârî, Zekât 47, Cum´a 28, Cihâd 37, Rikâk 7; Müslim Zekât 123, (1052); Nesâî, Zekât 81, (5, 90).]

Yine Ebû Saîd (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah(aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: "Dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona vâris kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Öyleyse dünyadan sakının, kadından da sakının! Zîra Benî İsrâil´in ilk fitnesi kadın yüzünden çıkmıştır." 
[Müslim, Zikr 99, (2742); Tirmizî, Fiten 26, (2192); İbnu Mâce, Fiten 19, (4000).]
Dünya - Kitap Tanıtım
Hangi Medeniyet, Kültür, Dünya

Prof. Dr. İbrahim Canan 
NESİL YAYINLARI 
Dünya - Özlü sözler
 • 3. Dünya savaşında hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama 4. Dünya savaşında taş ve sopalar olacağını biliyorum. - Albert Einstein
 • Açlık, dünyanın en güzel salçasıdır. - Cervantes
 • Affetmek fazilettir. Kararlı olmak metadır, sahip olunan maldır. Kararsız olmak ise zayi olmaktır. Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir. İnsaf rahatlık, şer küstahlıktır. Emanete hıyanet etmemek, imandandır, güler yüzlülük ihsandandır. Doğruluk kurtarır, yalan felâkete sürükler. Kanaat insanı zengin yapar, yerinde kullanılmayan zenginlik azdırır. Dünya aldatır, şehvet kandırır. Lezzet oyalar, nefsin arzuları alçaltır. Haset yıpratır, nefret çökertir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Ağacın çürüğü özünden olur. / Yiğidin kötüsü sözünden olur. / El için ağlamayan gözünden olur. / Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. - İlbeylioğlu
 • Ah be dünya sen dönüyorsun onu anladık da bu insanlar senden daha hızlı dönüyor, hem de ortada hiçbir yörünge yokken. - Can Yücel
 • Ah! Lambaların ışığında dünya ne kadar büyük. Anıların gözünde ne kadar küçük dünya.
 • Ahilik Nasihati: Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan Söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kandırma, kanaatkâr ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme, eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.
 • Ahiret âlimleri, yüzlerindeki sükûnet, Allah´a karşı zillet ve tevazu ile bilinirler. Huni gibi açılıp kapanan ve gülerken kulaklara kadar yayılan ağızların sahipleri, hareketlerinde ve konuşmalarında hiddetli olan kimseler ise, onların bu şiddet ve hiddetleri gafletlerinden ileri gelmektedir. Böyle hareketler dünyaperestlerin âdetidir. - İmam-ı Gazali
 • Ahiret sevabı, dünya nimetinden hayırlıdır. - Hz. Ali (r.a.)
 • Ahiret yanında dünya nedir ki! Ancak tavşanın bir defa sıçraması misali bir şeydir. - Hz Ömer (r.a.)
 • Akıllı olupta dünyanın kahrını çekeceğine; deli ol da dünya senin kahrını çeksin.
 • Akıllı ve uyanık bir kimse isen, dünyaya gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meylettirirse, seni emri altına almış demektir. Bundan sonra felaketten felakete sürüklenirsin de hiç haberin olmaz. - Ahmet Yesevi
 • Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim, / Her türlü amelde çok ahesteyim, / Kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim, / Uyandır artık Ya Rab! belki son nefesteyim. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Aldanma cahilin kuru lafına; kültürsüz insanın külü yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına; arzusu hedefi yolu yalandır. - Aşık Veysel Şatıroğlu
 • Alimlerin birbirlerine hücum ettiklerini, birbirlerine haset ettiklerini ve anlaşamadıklarını gördüğün zaman, onların dünya hayatına karşılık ahiretlerini sattıklarına hükmet! Acaba bu kişilerden daha fazla aldanan bir satıcı var mıdır? - İmam-ı Gazali
 • Allah her kuluna layığını verdi. / Tırtıl bir diş bulsa ormanı yerdi / Kediler haftada bir gün uçabilse / Dünyadaki serçelerin nesli biterdi.
 • Allah´ın insanlara dünyada verdiği cennettir güzel bir yuva.
 • Allahsız ve insansız bir dünya kurmayı hayal edenler, bu hayallerinin enkazı altında kalmaya mahkûmdurlar. - Aliya İzzetbegoviç
 • Ana karnındaki çocuğa doğmak, dünyadan göçmektir.
 • Anne karnına sığarken, dünyaya neden sığmadığını ve en sonunda bir metrekarelik yere nasıl sığmak zorunda kalacağını fark etmeli. - Can Yücel
 • Annelerin söyledikleri şarkılar, sanat dünyasındaki hiçbir şeye benzemez. - Billy Sunday
 • Annem yalan söyledi. Dadım yalan söyledi. Öğretmenim yalan söyledi. Bana söylenenlerin tam tersi bir dünyada ne yapılabileceğini nerden bilebilirim ki? - G.Bernard
 • Aptallık dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynıdır. - John Stuart Mill
 • Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır. - Abdulkadir Geylani
 • Arkadaşlık kişiler için önemlidir çünkü dünyada hiç kimse arkadaşsız kalamaz. - Eleanor Roosevelt
 • Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Aşk, birisinin önce kendini kandırmasıyla başlar ve diğerlerini kandırmasıyla sona erer. Bütün dünyanın romantizm dediği sadece bundan ibarettir. - Oscar Wilde
 • Aşk, Dünya’nın en tatlı mutluluğuyla, en derin acısından yaratılmıştır. - Bailey
 • Aşkın gücü, güç aşkını aştığında dünya barışa kavuşacak. - Jimi Hendrix  
 • Aşkın hiçbir sıfata ve tamlamaya ihtiyacı yoktur. Başlı başına bir dünyadır aşk. Ya tam ortasındasındır, merkezinde ya da dışındasındır, hasretinde. - Elif Şafak Aşk
 • Ayarlı değilse gözlüğün merceği / Ters görürsün dünyada her gerçeği.
 • Aynen dediğiniz gibi bu dünya da olmasa da öteki dünya da mutlaka karşılığını alacağız her şeyin.
 • Azimle tek kişi dünyayı değiştirebilir. - Kore atasözü
 • Bana bir dayanma noktası gösteriniz, Dünya´yı yerinden oynatayım. - Arşimed
 • Başarı; arkanızda güzel bir bahçe ya da biraz daha iyi bir dünya bırakabilmek; birilerinin siz yaşadığınız için daha rahat nefes aldığını bilmektir. - Ralph Waldo Emerson
 • Başkalarını örnek alma, kendini tanı. Olduğun gibi görün ve buna inan. Çünkü dünyada senden değerlisi yok. – Dale Carnegie
 • Beklemek, şimdi hiç duymayan birine dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsız.
 • Belki bu dünya için sıradan bir insan olabilirsin; ama birisi için, onu hayata bağlayan tek gerçeksin. - Lev Nikolayeviç Tolstoy
 • Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir. - Aldous Huxley
 • Belki de şu kahrolası dünyada herkes birbirinden korkuyordur. - John Steinback  
 • Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama biri için dünyalar kadar önemlisin.
 • Ben Dünya´ya insanları güçlü yapmak için gelmedim, onların güçsüzlüklerini kullanmak için geldim. - Adolf Hitler  
 • Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın.İnsanlar görsünler ki padişah olan Süleyman bile bu dünyadan eli boş gitmiştir. - Kanunî Sultan Süleyman
 • Beşiği sallayan el dünyayı yöneten eldir. - William Ross Wallace
 • Bırak dünya seni değiştirsin ki sen de dünyayı değiştirebil. - Che Guevara
 • Bırakacağın en iyi miras senin ismini taşıyan bir bina veya mücevher parçası değil, senin varlığından, mutluluğundan ve pozitif davranışlarından etkilenmiş bir dünya bırakabilmektir.
 • Bırakın okuyalım, ve bırakın dans edelim; bu iki eğlenceden dünyaya asla hiçbir zarar gelmez. - Voltaire
 • Bırakın, gençler dünyayı düşledikleri gibi görsünler. Nasıl olsa büyüdükçe olduğu gibi görecekler. - François-Marie Arouet Voltaire
 • Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Bir adama silah verirseniz bankayı, banka verirseniz dünyayı soyar.
 • Bir adamın dilini koparman, onun yalancı olduğunu kanıtlamaz, sadece dünyaya onun söyleyebileceklerinden korktuğunu anlatır. - George R.R. Martin
 • Bir akşam güneşi gibi bu fani dünyayı terk eden insan, bitmeyen bir sabah güneşi gibi, ebediyyet ufuklarında doğar. - Muhammed İkbal
 • Bir aynada seyrettim alemin cümlesini. Aynam nokta sırrım nokta. Umduğum kadar büyük değilmiş, dünya nokta ben nokta. - Nazan Bekiroğlu
 • Bir bilgeye sormuşlar dünya da en güzel şey ne diye? - Sevmek demiş. - Peki sonra? demişler. - Sevilmek demiş. - Peki, neden sevmek sevilmekten önce geliyor? demişler. - İnsan sevdiğine sevildiğinden daha çok emindir.
 • Bir elinde cımbız, bir elinde ayna / Umurunda mı dünya? - Orhan Veli Kanık
 • Bir elmayı halk edecek, elbette dünyada bütün elmaları halk etmeye ve koca baharı icad etmeye muktedir olmak gerektir. 
 • Bir gün gelir, dünyanın bir yerinde yıllarca senin haberin olmadan yaşamış birine, bütün hayatını anlatmak istersin. - Murathan Mungan
 • Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince, düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ünlem işaretini kaybetti. Alçak sesle ve ses tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı. Artık ne bir şeye kızıyor, ne de bir şeye seviniyordu. Bir süre sonra, soru işaretini kaybetti ve soru sormaz oldu. Hiç bir şey onu ilgilendirmiyordu. Ne evren ne dünya, ne de kendi apartmanı umurundaydı. Bir kaç yıl sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti. Ve davranış nedenlerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti. Ömrünün sonlarına doğru elinde yalnız tırnak işareti kalmıştı. Kendine özgü tek bir düşüncesi yoktu. Son noktaya geldiğinde, düşünmeyi ve konuşmayı unutmuş durumdaydı.
 • Bir insan size kızmak istiyorsa; Dünyanın en iyi insanı dahi olsanız bir neden bulabilir. Aynı şekilde bir insan sizi affetmek istiyorsa, dünyanın en kötü insanı dahi olsanız bir mazeret bulabilir. Aradaki fark, sizin iyiliğinizde ya da kötülüğünüzde değil, karşınızdakinin gözünde ne kadar değerli olduğunuzla alakalıdır.
 • Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da o gerçekleri o kadar az görmeye başlar. - Heywood Braun
 • Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. 
 • Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk. - Albert Einstein
 • Bir sokakta sevdiğiniz biri yaşadığı zaman, orası bir dünya olur. - Lawrence Durrell
 • Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. - Mehmet Akif Ersoy
 • Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.  - Mustafa Kemal Atatürk 
 • Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. - Hüseyin Cahit Yalçın
 • Biz dünyaya anlaşılmak için değil anlamak için geldik. Anlaşılamamanın üzüntüsünü duyacağımız yerde bütün ruhumuzla başkalarını anlamaya çalışsaydık hayat ne kadar güzel olurdu. - Renan
 • Biz gidiyoruz dünya, sen çok yaşa emi?
 • Bizi yok edecekler şunlardır: ilkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı. - Mohandas Karamçand Gandi
 • Bu akşam içimde tuhaf bir sıkıntı var, dünyada sanki bir ben kalmışım. Sanki herkes nerde keder varsa bırakmış, ben nerde bulduysam toplamış almışım. - A. Kadir
 • Bu dünya düşünenler için bir komedi, hissedenler için bir trajedidir.  
 • Bu dünya için sıradan bir yalan olabilirsin. Ama belki de birisi için, onu hayata bağlayan tek gerçeksin. - Lev Nikolayeviç Tolstoy
 • Bu dünya renkli bir gölge gibidir. Onun peşine düşersen kaçar; sen kaçarsan o sana koşar. - Kutadgu Bilig
 • Bu dünya tuzaktır. Tanesi de arzulardır. - Benjamin Franklin
 • Bu dünya, yaptıklarımızın yankılanıp tekrar bize döneceği bir dağdır. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Bu dünyada beni birkaç kişi anladı, onlar da yanlış anladı. - Albert Einstein
 • Bu dünyada bizi zengin kılan edindiklerimiz değil, vazgeçtiklerimizdir. - Henry Ward Beecher  
 • Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken, sen hiç ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl ki çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir. - Elif Şafak
 • Bu dünyada hiçbir kimse yoktur ki, bir dertten kaçsın da; "kurtuldum!" derken daha beterine uğramasın. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Bu dünyada insana sevdiğinden başka en çok acı veren kimse yoktur  
 • Bu dünyada kanadı kopmuş kuş, kurumuş ağaç, suyu çekilmiş havuz, dişleri dökülmüş yılan ne ise, fakir insan da odur. - Şüdraka
 • Bu dünyada ki en büyük şey, şu an durduğumuz yer değil, gitmekte olduğumuz yöndür. - Holmes
 • Bu dünyada öyle büyük bir yalnızlık var ki akreple yelkovanın ağır hareketinde görebilirsiniz. - Charles Bukowski  
 • Bu dünyada şerefli yaşamanın en iyi yolu göründüğün gibi olmaktır. - Socrates
 • Bu dünyada, bir başkasının yükünü hafifleten hiç kimse gereksiz değildir. - Charles Dickens  
 • Bu dünyadaki en hassas terazi, insanın içidir.
 • Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur. - Albert Einstein  
 • Bu dünyaya anlaşılmak için değil, anlamak için geldik. Anlaşılamamanın üzüntüsünü duyacağımız yerde, bütün ruhumuzla başkalarını anlamaya çalışsak hayat ne kadar güzel olurdu. - E. Renan
 • Bu dünyaya faydasını bilmediğin öbür dünyada fayda sağlamayacak sözden kaçın. 
 • Bu Dünya´ya istediğimiz gibi gelmedik; Bu Dünya´dan istediğimiz gibi gidemeyiz.
 • Bu dünyaya kiracı gibi yerleş, ev sahibi gibi yerleşirsen gitmesi zor olur. - Abdülaziz Bekkine
 • Bu dünyaya ne yapmaya geldiğimi sorarsanız cevabım şu olacak; hayatımı yüksek sesle yaşamak için buradayım. - Emile Zola
 • Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez. - Namık Kemal
 • Bu nasıl bir dünya, hikâyesi zor; / Mekânı bir satıh, zamanı vehim. / Bütün bir kainat muşamba dekor, / Bütün bir insanlık yalana teslim. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Bugün kelimelerim masum bir çocuk gibi. Susmayı öğreniyor yüreğim. Kalpsiz dünyaya kafa tutuyor. Her şeye alışıyor da, içindeki yalnızlığa çare bulamıyor. Yeni maske takıyor yüreğine yine. Aptal gülüşlerle saklıyor kendini insanlardan. Sanırım gitme vaktin geldi bu yalnızlıktan.
 • Bugünlerde her zamankinden daha fazla birbirimizle konuşmaya, birbirimizi dinlemeye ve dünyayı nasıl gördüğümüzü anlamaya ihtiyacımız var. Ve sinema bunları gerçekleştirmek için en iyi orta yol. - Martin Scorsese  
 • Bütün dünya bir olsa, gamım gitmez nedendir bu? Çünkü ezelden gam ile bina olunmuş bir bedendir bu. - Yavuz Sultan Selim
 • Bütün dünya bir oyun sahnesidir kadın erkek bütün insanlar da yalnızca oyunculardır. Her birinin sahneye giriş ve çıkış zamanları vardır. - William Shakespeare  
 • Bütün dünya bir sahnedir ve hepimiz sahneye provasız çıkmışız.
 • Bütün dünyayı bir erkek yönetir. O erkeği de bir kadın. - Aldous Huxley
 • Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler, bu zulmü yapmam. - Hz. Ali (r.a.)
 • Büyük insanlar şu dünyada büyük acılar çekmek zorundadırlar 
 • Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir. - La Bruyere
 • Cennet dünyada bir yerdir. - Jacob Dahlgren
 • Cimri insan dünyada fakirler gibi yaşar, ahirette zenginler gibi sorguya çekilir. - Hz.Ali (r.a.)
 • Çocuğunuza bırakacağınız "en güzel miras" onu, hem dünya ve hem de ahiret mutluluğuna eriştirecek bir terbiyedir. - Tirmizi
 • Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
 • Dayan be gönlüm! Biçare değilsin Yaradan sana yâr. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var! Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Delilik, bana göre maskeli balo misali yaşanan dünyada maskesiz olmaktır. - R. Yılmaz
 • Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur. - Yunus Emre
 • Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. - Konfüçyüs
 • Diğerleri dünyaya bakıyor ve "Neden?” diye soruyor. Ben bambaşka bir dünya düşünüyor ve "Neden olmasın?” diye soruyorum. - Bobby Kennedy
 • Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarını belirler. - Ludwig Wittgenstein
 • Dinde zorlama yoktur, insan hürdür elbette. İster dünyada pişer, ister ahirette. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Diyojen´e, "Dünyada en fena hal nedir?" diye sorarlar. "Hem ihtiyar, hem fakir olmaktır" diye cevap verir.
 • Doğru pabucunu giymeden, yalan dünyayı dolaşır. - Mark Twain
 • Dostluğu ve sevgiyi yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdik, onlarla büyüsün, dünyayı sarsın diye. - Servet Engin
 • Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. - Michel de Montaigne
 • Dört şey kötüdür. Fakat dört şey ondan daha kötüdür. 1. Gencin günah işlemesi kötüdür. Fakat yaşlının günah işlemesi daha kötüdür. 2. Cahilin dünya işlerine dalması kötüdür. Fakat alimin dünya işlerine dalması daha kötüdür. 3. İnsanların ibadette gevşeklik yapması kötüdür. Fakat hoca ve talebelerin ibadette gevşeklik yapması daha kötüdür. 4. Zenginlerin kibri kötüdür. Fakat fakirin kibri daha kötüdür.
 • Dün hayal ettiklerin için, bugün bir şeyler yapmıyorsan, dünyada boşuna yer işgal etmemelisin.
 • Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim. Ama bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum.
 • Dünya bir sahne ve oyunun rolleri fena seçilmiş. - Oscar Wilde  
 • Dünya bir tarladır, dikkatle baksak, Herkes birbirine çiftçidir ancak. - Genceli Nizami
 • Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık. - Kızılderili Atasözü
 • Dünya cehennemin dibine batacak mı, yoksa çayımı içemeyecek miyim ? Batarsa batsın derim, ben çayımı içeyim de. - Fyodor Dostoyevski
 • Dünya çok acı çekiyor.Ama kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden. - Napoleon Bonaparte
 • Dünya da her gördüğün insandır. Ama kimi bal taşır. Kimi gül taşır. Kimisi de nal taşır.
 • Dünya dağdır, bizim yaptıklarımız ses. Seslerin aksi yine bizim semtimize gelir
 • Dünya daha güzel olacak, inanıyorum buna. Bir insan kalbinin güzelliğine, çocukluğuna, sonsuz cesaretine, olanaklılığına inandığım kadar. - Ataol Behramoğlu
 • Dünya değirmen taşına benzer, her saat nice kalpler öğütür. - Sadi-i Şirazi
 • Dünya dost gibi görünür, kefeni hazırlar, sinesinde boğar. - Eyyüb Sabri Osmanoğlu
 • Dünya dün olduğundan daha kötü bir yer değil.
 • Dünya düşünenler için bir komedi, duyanlar için bir trajedidir.
 • Dünya güzel olsaydı, doğarken ağlamazdık. Yaşarken temiz kalsaydık ölünce yıkanmazdık. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Dünya güzeldir, ama bir şairin gözüyle daha da güzel olur.  - Johann Wolfgang von Goethe
 • Dünya hayatı bir rüya gibidir senin için. Yolculuğu sen yaparsın, nereye gittiğini kader çizer. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Dünya herkese yetecek büyüklükte. Onun için başkasının yerini kapmaktansa, çalışarak gerçek yerinizi bulun.
 • Dünya için endişelenmek kalbi karartır, Ahiret için endişelenmek kalbi nurlandırır. - Hz. Osman (r.a.)
 • Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir. Hangisine yaklaşırsan muhakkak öbüründen uzaklaşırsın. - İmam-ı Gazali
 • Dünya kalbe yerleşince, ahiret kalpten göç edip gider.
 • Dünya karşılaştığın fırtınalarla değil gemiyi limana getirip getirmediğinle ilgilenir. - William Mc. Fee
 • Dünya kirletilmişse, üstünüze sıçramış bir şey vardır.
 • Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil, yapılan kötülüklere seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. - Albert Einstein
 • Dünya krallarının bile takdirine değişmeyeceğim arkadaşlarım var. - Thomas Alva Edison  
 • Dünya malı elde iken, hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca, dost bile düşman olur
 • Dünya malı, uçan halı, kırılır her bir dalı. - Sago  
 • Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir.  - Abdulkadir Geylani
 • Dünya nüfusu arttıkça, insan sayısı azalıyor.
 • Dünya öküzün boynuzlarında dururmuş, her kıpırdayışında deprem olurmuş. Oysa dünya, halkların omzu üstünde durur, kıpırdasın da gör. - Can Yücel
 • Dünya öyle bir meta değil ki bir nizaa (kavga) değsin. - Sadi-i Şirazi
 • Dünya saadeti olan ömre gıpta etme. Çünkü o, gaflet uykusu içinde geçen bir hayaldir.- Baki
 • Dünya tuhaf bir yer, biri acı çeker, diğeri o acının fotoğrafını çeker. Ve milyonlarca insan o acıyı sadece izler.
 • Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Dünya üç beş bilgisizin elinde; Onlarca her bilgi kendilerinde. Üzülme; eşek eşeği beğenir; hayır var sana "kötü" demelerinde. - Ömer Hayyam
 • Dünya üç gündür; Dün, bugün, yarın.  Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyleyse bugünün kıymetini bil. 
 • Dünya ve ahiret, kalbin durumlarından iki durumdur. O durumların ölümden önce ve geçici olanına dünya, ondan sonraki kısmına ahiret deniliyor. Ahiret ölümden sonra olandır. Ölümden evvel acil bir şehvet veya bir payın içinde bulunduğu herşey senin için bir dünyadır. - İmam Gazali
 • Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer, ama kötü insanlar yüzünden değil, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden. - Albert Einstein
 • Dünya yine de dönüyor. - Galileo
 • Dünya, hırs gösterenlerin sırtında, kanaat gösterenlerinin ayaklarının altındadır. - Muhammed Bozdağ
 • Dünya; karşılaştığın fırtınalarla değil; gemiyi limana getirip getiremediğinle ilgilenir.
 • Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. - Albert Einstein
 • Dünyada aziz olmak isteyen diline sahip olsun. Şahitlik yapmasın, imam olmasın, ziyafetlere katılmasın. - Bişr-i Hafi
 • Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: ya kendi aklından faydalanmak yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır. - La Bruyere
 • Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur. - Albert Einstein
 • Dünyada değişiklik yapmakta başarılı olanlar, değişikliğe kendilerinden başlayanlardır. - Bernard Shaw
 • Dünyada dini yok etmeye yeticek kadar bile din yok. - Friedrich Nietzsche
 • Dünyada en çok istediğim ve bana yaşamı gerçekten sevdiren iki şey var; aşk ve özgürlük. Aşk uğruna gerekirse, yaşamımdan vazgeçerim. Özgürlük uğruna ise aşkımı da feda ederim. - Victor Hugo
 • Dünyada en güçlü insan en yalnız durandır. - Henrik Ibsen  
 • Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde haset ve kin tutandır. - İmam Şafi
 • Dünyada en kolay şey dedikodu yapmak en zor şeyse kendini tanımaktır. - John Lubbock
 • Dünyada en zor şey, insanın kendini bilmesidir. Thales
 • Dünyada erkek başına üç kadın düşermiş, gerçekten de öyle. Bir erkek kalbine üç kadın sığdırabilir. Annesi, karısı ve kızı.
 • Dünyada görmek istediğiniz değişim kendiniz olmalısınız. - Mohandas Karamçand Gandi
 • Dünyada haram işleyen kimse, ahirette ondan mahrum kalır. Burada helal şeyleri kullananlar, orada, o şeylerin hakikatine kavuşur. Meselâ, bir erkek, dünyada haram olan ipeği giyerse, ahirette ipek giymekten mahrum edilir. İpek ise, Cennet elbisesidir. O hâlde, bu günahtan temizlenmedikçe, Cennete giremez demektir. Cennete girmeyen de Cehenneme girer. Çünkü ahirette, bu ikisinden başka yer yoktur. - Abdülhakim Arvasi
 • Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.  
 • Dünyada her şey yıkılsa bile, gelecek yerinde durur. - Bovee
 • Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. - Sokrates
 • Dünyada her şeyin bir ölçüsü tartısı vardır. Sevginin tartısı da fedakarlıktır. Fedakârlık yapmayanın sevgisine inanılmaz. - Abdulaziz Bekine
 • Dünyada herkes mutlu olmak ister. Fakat sizi mutlu eden şey ne olduğunuz ve ne yaptığınız değil,  sizin görüş ve duyuşunuzdur. - Dale Carnegie
 • Dünyada hiç bir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratmaz. - Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • Dünyada iki tane kör tanıdım:  Birincisi; benden başka herkesi gören sen, ikincisi; senden başka kimseyi görmeyen ben.
 • Dünyada insana yardım eden şey, tesadüf değil, azim ve sebattır. - Samuel Smiles
 • Dünyada işlenmesi en güç olan üç şey vardır; Elmas, çelik ve insan ruhu.
 • Dünyada iyi yaşamak isteyenler için Kanaat bir neşe ve sürur kâşanesi değil midir? - Nabi
 • Dünyada kedersiz insan yoktur, varsa da adam değildir.
 • Dünyada kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır: Kendi hakkında konuşulmamak. - Oscar Wilde
 • Dünyada kimseye güvenme, çünkü beyaz gülün gölgesi bile siyahtır.
 • Dünyada kusursuz iki insan vardır: Biri ölmüştür, diğeri de doğmamıştır. - Çin atasözü
 • Dünyada mevcut bütün canlar, sana karşı canlıktan çıkıyorlar, beden oluyorlar. Halbuki sen, cansın, canlar canısın, cansız beden ne işe yarar? Ben çok eskiden, sana gönül vermiştim. Gel, ey sevgili gel de şimdi sana canımı da vereyim! 
 • Dünyada ne görüyorsak Kadının eseridir. 
 • Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir. - Napolyon Bonapart
 • Dünyada tek zarar vermeyen kadın, anadır. - Mark Twain
 • Dünyada üç grup insan vardır: 1. Bir şeyi ortaya çıkaran veya yapan ve bir şeyler için savaşan küçük seçilmiş bir grup.  2. Bir şeyin yapılmasını seyreden sadece konuşup yerinde sayan büyükçe başka bir grup.  3. Ve neyin olup bittiğini bilmeyen yaşayan muazzam bir kalabalık.     
 • Dünyada üç şey saklanamaz: aşk, duman ve parasızlık.
 • Dünyada ve cehennemde yanmanın yolu plajlardan geçer.
 • Dünyada yapılacak en büyük iyilik, korku içinde yaşayan bir kimseyi emniyete kavuşturmaktır. - Beydeba
 • Dünyada yapılmış olan her şey umutla yapılmıştır. - Martin Luther King
 • Dünyada, dünyada kalacağın kadar çalış;ahirete, ahirette kalacağın kadar çalış. - Lokman Hekim
 • Dünyada, ilk bakışımda doğruluğuna çok güvendiğim şeylere ikinci kez bakmam gerektiğini anlayacak kadar çok yaşadım. - J. Billin
 • Dünyada, kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır; kendi hakkında konuşulmamak. - Oscar Wilde
 • Dünyadaki asıl trajediler, doğru ve yanlış arasındaki çatışmalar değildir.Iki doğru arasındaki çatışmalardır. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel  
 • Dünyadaki en büyük düşman hayırsız evlattır. -  Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Dünyadaki en saf insan olduğunu iddia eden kişiler, aslında şeytana danışmanlık yapabilecek kapasitede kişilerdir. Unutmayın. - Charles Bukowski
 • Dünyadaki hayatının hesabını ahirette laikliğe göre değil şeriata göre vereceksin. - Timurtaş Uçar
 • Dünyalıklara güvenmeyiniz. Kazandıklarınızdan fakirlere cömertçe payını veriniz. - Hacı Bayram Veli
 • Dünyanın ahlaksız diye nitelendirdiği kitaplar, dünyaya kendi utancını gösteren kitaplardır. - Oscar Wilde  
 • Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, evvela biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı duyguda, düşüncede, bütün davranış ve tutumumuzda göstermemiz gerekir.  - Mustafa Kemal Atatürk
 • Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler. - Joseph Addison
 • Dünyanın düz olmadığını, küre olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak, eğer dünyanın küre olduğu için düz olamayacağını düşünüyorsanız, yine yanılıyorsunuz. - Isaac Asimov
 • Dünyanın en güç işi; bir şeyin nasıl yapılacağını bilirken, başka birinin bunu nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Dünyanın en güçlü en dayanıklı kişisi de olsan her zaman sevdiğine yenik düşersin . - Oscar Wilde
 • Dünyanın en güzel hissi, birinin yüzündeki gülümsemenin sebebi olduğunu bilmektir. -Ayşe Kulin
 • Dünyanın en güzel ritmi; onun senin için çarpan kalbidir. - Bob Marley
 • Dünyanın en güzel yeri insanın evidir. Yeter ki o evde "iman" olsun, "aşk" olsun, "huzur" olsun ve "barış" olsun.
 • Dünyanın en namuslu, en dürüst, en erdemli adamına altı satır yazı yazdırın, onu giyotine gönderecek en az bir açığını yakalarım.- Richelieu (kızıl kardinal)
 • Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir. - Johann Wolfgang von Goethe 
 • Dünyanın en yakışıklı, zengin, başarılı adamı da olsan; Bir kadın seni çocuklarının babası olarak hayal edemiyorsa; sıfırsın. - Chuck Palahniuk
 • Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiçbir şeyi olmayandır.    
 • Dünyanın en yüksek tahtında bile, anca kendi kıçımızın üstünde otururuz.  
 • Dünyanın en zor üç şeyi şunlardır: Sır tutmak, kusur bağışlamak, boş vakitlerini değerlendirmek. - Chilo
 • Dünyanın gördüğü her büyük başarı, önce bir hayaldi. En büyük çınar bir tohumdu, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi. - Allen 
 • Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.  - Mustafa Kemal Atatürk 
 • Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar , kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar. - John Steinbeck
 • Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışmasını zikretmeye imkan yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınının daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez. 
 • Dünyanın Kainattaki biricik meskûn yer olduğunu farz etmek bile düpedüz cehalettir. Yetkili kişileri - uçan daireler yoktur – iddiasına sürükleyen tabii bir korku veya beşeri bir kibir ve azamettir. - Albert Einstein
 • Dünyanın kendilerinin etrafında döndüğünü zannedenler; etrafındakileri savurduklarının farkında değiller. - Mecit Can
 • Dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetmelisiniz. Bu devrimcinin en önemli özelliğidir. - Ernesto Che Guevara
 • Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere birisinin suratına atılan tokadı kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim. - Ernesto Che Guevara
 • Dünyanın neresinde olursan ol, bulunduğun yerde değil düşündüğüm yerdesin. - Jean Christophe Grange
 • Dünyanın niçin yaratıldığı bilinmezse nasıl yaratıldığının bir önemi yoktur. Niçini bilinmeyen şeyin neden yapıldığının faydası olmaz. - Lâ Edri
 • Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olması. - Charles Bukowski
 • Dünyanın vefasızlıkta eşi yoktur, dünyayı isteyenler de alçaklıkta ve bahillikte (cimrilikte) meşhurdur. Aziz ömrünü, bu vefasızın ve değersizin peşinde harcayanlara yazıklar ve korkular olsun. - İmam Rabbani
 • Dünyanın yarısı söyleyecek bir şeyi olan ama söyleyemeyen, öteki yarısı da söyleyecek bir şeyi olmayan ama durmadan konuşan insanlardan oluşur.
 • Dünyanın yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun.
 • Dünyanın, bir boğanın boynuzları üzerinde durmadığını biliyoruz ve yine biliyoruz ki, Dünya yalanların boynuzu üzerinde durmaktadır. - Mehmet Murat İldan
 • Dünyasına dünyasına / Aldırma dünyasına / Dünya benim diyenin / Dün gittik dün yasına.
 • Dünyâya aldanmaktan çok sakınınız. Burası, yolcu konağı gibi geçicidir. Bugün buradayız. Belki yarın, belki daha önce göç edeceğiz. Burada bir an evvel azığımızı tamamlayalım. O kadarçabuk olalım ki, konuşmaya vaktimiz kalmasın. Konuşmayı âhirete bırakalım. - Yahyâ bin Muâz-ı Râzî
 • Dünyaya ayrılmayacakmış gibi bakmasınlar. Buradan bir gün göçüp gideceklerini düşünsünler. Çünkü ben cennetten ayrılmayacağım gibi baktım da olan oldu. 
 • Dünyaya demir atmış Karun´u, yer çekti, yuttu. Ulular ulusu İsa´yı gökyüzü çekti, yüceltti.
 • Dünyaya düşkün olanlar ahireti hatırlayamazlar. - Davud-i Tai 
 • Dünyaya esir olan azad olmaz. - Hariri
 • Dünyaya geldiğimiz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarız. - Michel de Montaigne
 • Dünyaya geldiğin zaman,sen ağlarken çevrendekiler gülüyorlardı. Öyle bir hayat yaşa ki, öldüğünde çevrendekiler ağlarken,sen gülümseyerek ahirete gidesin. - Mecmeddin-i Kübra
 • Dünyaya gelmek kolay fakat gitmek zordur. - Fudayl bin Iyaz
 • Dünyaya itimad etme.O çocuklarını aldattı. Gün gelir seni de aldatır, tedbirli ol. - Şehadeddin Ahned
 • Dünyaya tesadüfen geldik, mecburen yaşıyoruz.
 • Dünyaya yalnız geliriz ve ne denli çok kişi bizi sevse de sonunda yalnız ölürüz.
 • Dünyayı 20´sinde de 50´sinde de aynı gören adam, 30 yılını boşa harcamıştır. - Muhammed Ali
 • Dünyayı anlayabilmek için, arada sırada ona sırtını dönmeli insan. - Albert Camus
 • Dünyayı arayıp ahireti bulanı hiç görmedik. Ama ahireti arayıp dünyayı bulanı gördük. - Ebû Said Hasan Basrî
 • Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür. Hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimizdir. Önce bunların yüzünden küçülüyor, sonra da dünyayı çok büyük görüyoruz.
 • Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.
 • Dünyayı değiştiremiyorsan dünyanı değiştirirsin, hepsi bu. - Stefan Zweig 
 • Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir. - Nelson Mandela
 • Dünyayı dolaştım giymedim başıma taç, ne zengini tok gördüm ne fakiri aç. Yarabbi öyle bir fevz-i kanaat ver ki, namerde değil merde bile eyleme muhtaç.
 • Dünyayı döndüren kadınlar değildir, ama o dönmeyi anlamlı kılan varlıklardır. - Orson Welles
 • Dünyayı güzellik kurtaracak. Bir kişiyi sevmekle başlayacak her şey.
 • Dünyayı isterken de sus, bir dileğe kavuşmak isterken de
 • Dünyayı kendimize efendi etmeyelim ki, o da bizi kendine köle etmesin.
 • Dünyayı sevenler, dünyalıkları için ahiretlerini terk ediyorlar. Sen Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri’nin emirlerini yapabilmek için dünyayı terket. - Davud-i Tai
 • Dünyayı tanıyan ondan vazgeçer, âhireti tanıyan ona sarılır, Allahü teâlâyı tanıyan da O´nun rızâsına kavuşmak için çalışır. - Ahmed bin Ebi´l-Havârî
 • Dünyayı Tanrı´ya bomboş teslim edeceğim. - Hitler
 • Dünyayı yakan kıyamet gününden kork! Gönüllere batan öç alma okundan kork!
 • Dünyayı yönetenler; kalem, mürekkep ve kağıttır. - J. Howells 
 • Düşlerini gece uykuda görenler gündüzün unuturlar onları; düşlerini gündüz kuranlara gelince, korkulur onlardan; kendini değiştirebilenler böyleleridir çünkü dünyayı değiştirebilenler böyleleridir.  - Cahit Koytak
 • Eğer eleştiriden korkuyorsanız, dünyadan hiçbir şey yapmadan geçip gideceksiniz demektir.
 • Eğer herkes dost sandığı kimselerin bir de kendi arkasından söylemiş olduklarını duysaydı, dünyada pek az dost kalırdı. - Pascal
 • Eğer insanların her zaman akıllarıyla hareket ettiklerini varsayarsak, dünyanın gidişatından hiçbir şey anlayamayız. Akılsızlık tarihin en güçlü ilkesidir. - Amin Maalouf
 • Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse Micheangelo´nun resim yaptığı, Beethoven´ın beste yaptığı veya Shakespeare´in şiir yaptığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürülsün ki gökteki ve yerdeki herkes durup, burada dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş desin. - Martin Luther King
 • Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. - Nelson Mandela  
 • Elinden tuttuğumuz her sevgili, bizi sürükleyip, kendi iç dünyamızın derinliklerinde bir keşif gezisine çıkarır. Her ilişki, benliğimizde bir kazıdır aslında, her sevda ruhumuzun bir başka yüzü.
 • En büyük leke ye takılıp kalmadım, dünyaya bulaşmadım. Öğretmenliği ve sessizliği seçtim, hale bakıp sözlere aldırmadım diye, Allah´a hamd ediyorum. - Ali Şeraiti
 • Evde iyi biriyim ama dünyanın bunu bilmesini istemem. Anladığım kadarıyla alçakgönüllü insanların önü pek açık olmuyor. - Muhammed Ali
 • Evet, ben bir hayalperestim. Bir hayalperest yolunu yalnız ay ışığında bulabildiğinden, cezası, şafağı dünyanın geri kalanından daha önce görmesidir. - Oscar Wilde
 • Ey deli gönül! Aşk mı istiyorsun? Yaradan sana yar değil mi? Hep soğuk mu geçti ömrün? Kışın sonu bahar değil mi? Dünya sana neden hoş geldi ki? Kabir kapısı dar değil mi? Sevgilinin isteğini ne çabuk unuttun böyle. "Ak bir alın" bir de "ar" değil mi?
 • Ey gönül! Bu dünya denilen metanet hiç kimseye yâr olmadı, sana da olması muhtemel değil. Sükûnete bürün, bürün ki yar-ı Baki´ye visal bulasın.
 • Ey gönül! Ne kederlenirsin? / Dünya yalnız sana mı dar? Her kışın baharı her gecenin bir sabahı var.
 • Ey kul, etme dünya nazı, kıl namazını. Sonra kılarız diyenin, dün kıldık namazını. 
 • Fakirin dünyası sonbahar gibidir.
 • Fakirler dünya ve ahirette her bakımdan rahattırlar. - Şirvani es-Sagir
 • Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Filozoflar şimdiye kadar değişik dünyayı değişik biçimde yorumladılar oysa sorun onu değiştirmektir.
 • Filozofların yaptığı tek şey dünyayı farklı yollardan izah etmek.Onu değiştirmek ise bizim işimiz. - Karl Marx  
 • Galileo dünyanın döndüğünü şiir gibi söyleseydi, belki engizisyon onu rahat bırakırdı. - Thomas Hardy
 • Gelin tanış olalım, / İşi kolay kılalım, / Sevelim sevilelim, / Dünya kimseye kalmaz. - Yunus Emre
 • Gençliği anlamaz hale gelmişseniz, dünyadaki işiniz bitmiş demektir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Gençlik zamanında dinin emirlerine uymak, dünya ve ahiret nimetlerinin en üstünüdür. - İmam Rabbani
 • Gençlik... Gelip geçti... bir günlük süstü; Nefsim doymamaktan dünyaya küstü. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Gerçek bir çevreci, dünyanın atalarından kalmadığını, çocuklarından ödünç alındığını bilendir. - John James Audubon
 • Gerçek daha ayakkabılarını bile giyemeden yalan dünyanın yarısını dolaşır. - Mark Twain
 • Gökten ne yağdı da, yer kabul etmedi? Toprağa ne ekildi de, bitmedi? Bu dünya ya kim geldi de, gitmedi? Hangi dert sıkıntı bitmedi?
 • Gönül dünyasında Allah´ ı bulduysan, ölüm de güzel, ömür de.
 • Gönül gözünü görmeyen can gözünü neylesin; dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin.
 • Göze göz bir savaş sadece bütün dünyayı kör ettiğiyle kalır. - Mahatma Gandhi
 • Gözümün yaşı gibi düştü gözümden dünya - Şem´i
 • Günahları terk etmekten daha güzel dua mı var? Sen dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre... Öyle yaşa ki dünya seni ahirete götürsün. - Şems-i Tebrizi
 • Güneş ile dünya arasına ay girince, dünya karanlıkta kalır. Allah ile kul arasına dünya girince, kul karanlıkta kalır. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Günümüz dünyası hiç mantıklı değil, e ben neden mantıklı resimler çizeyim? - Pablo Picasso
 • Güzel ahlak dünya hayatını cennet eder. - Eyyüb Sabri Osmanoğlu
 • Güzel, çirkin, şişman, zengin, fakir... dünyadaki tüm kadınların tek bir ortak derdi vardır: "Giyecek hiçbir şeyimiz yok". - Paul Auster
 • Güzelliği bulmak için tüm dünyayı dolaşsak da; onu içimizde taşımıyorsak asla bulamayız. - Ralph Waldo Emerson
 • Hâlâ açlıktan ölenler varsa dünyada, aslında ölen insanlar değil; insanlıktır. - R. Sharma 
 • Haris olanlar, bu dünyada fenalıktan kurtulamazlar. Kanaatkârlar ise, daima rahat ve huzurludurlar. - Abdurrahman Cami 
 • Hay şu dünyanın tekerine! Neden sürekli dönmeli ? Nerede bunun geri vitesi? - Jack London
 • Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar. - Albert Einstein  
 • Hayat seni öyle bir noktaya getirir ki, kendini sevdiklerinle savaşırken ve nefret ettiklerinle sevişirken bulursun, üzülürsün, pişman olursun, sonra biraz zaman geçer ve tersinin bu dünyada işlemediğini anlarsın.
 • Hayat üç bölümdür: Dünyayı değiştireceğini sandığın, dünyanın değişmeyeceğine inandığın ve dünyanın seni değiştirdiğine emin olduğun. - Jean Paul Sartre
 • Hayatında yalnızca bir kez, tüm kalbimle inanıyorum ki, dünyanı tamamen alt üst edecek biriyle tanışırsın. - Bob Marley
 • Hayatta varsa da ağlayıp gülmek, aslında güzeldir dünyaya gelmek. Arzulanan en kutlu dilek "imanla" yaşayıp, "imanla" dönmek.
 • Hayırlı bir eş Allah (c.c.)´ın kuluna özel bir ikramıdır. Hayırsız eş ise dünyanın en ağır imtihanıdır.
 • Henüz bebekken "dünya benim!" dercesine avuçlarının sımsıkı kapalı olduğunu, ölürken de aynı avuçların "her şeyi bırakıp gidiyorum işte!" dercesine apaçık kaldığını. - Can Yücel
 • Her gün bir defile ve dünya senin podyumun. - Coco Chanel
 • Her insan iki hakka sahip olarak dünyaya gelir. Birincisi, başka insanların üzerinde hiç bir gücünün söz konusu olmayacağı özgürlük hakkıdır. İkincisi ise, mülkiyet hakkıdır. - John Locke
 • Her insan, bir dünyadır. - Herbert
 • Her ne var dünyada şerh eyler kalem; aşkı anlat derseniz çatlar o dem. Aşkı tefsir et desek; aciz kalır beşer, aşkı tefsir etse ancak aşk eder.
 • Her şeyin sıradanlaştığı bir dünyada bazen kaybetmek en doğru seçimdir. Ve o dünyada en yerinde tercih; vazgeçiştir.
 • Her yakılan kitap dünyayı aydınlatır. - Ralph Waldo Emerson  
 • Herkes dünyanın düzene girmesini ister. Fakat çabayı komşusundan bekler. 
 • Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor da kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor. - Lev Nikolayeviç Tolstoy
 • Herkes kırılamaz ipince bir dal olması gerekir kırılmak için ama dünya kütüklerin. - Yılmaz Odabaşı
 • Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Hırs deyip geçmeyin; bu dünyada büyük olarak ne yapılırsa onun sayesinde yapılır. - Anatole France
 • Hiç durmadı aşk dursa bile dünya. İnsanlar sevdiler hep bazı insanları. - Cemal Süreya
 • Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et, / Hiç incinmemiş gibi sev, / Hiç kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söyle, / Dünya cennetmiş gibi yaşa. - Mark Twain
 • Hristiyanların yeni dünyayı çirkin ve kötü göstermeyi çözüm olarak görmesi, dünyayı kötü ve çirkin hale getirdi. - Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • Hz. Ali’ye sormuşlar: "Dünya nedir?" diye. Şöyle cevap vermiş: "Dünya, ne mal, ne para, ne evlât, ne de kadın değildir; dünya, seni Mevlâ’ndan alıkoyan her şeydir.
 • İki gözüne karşılık dünyayı verseler kabul eder misin etmezsin peki gözü verene neden secde etmezsin.
 • İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • İlginç bir dünyada yaşıyoruz; çocuklar konuşmayı öğrendiğinde, yetişkinler de susmayı öğrendiklerinde seviniyoruz. - Melih Arat
 • İncitme kimseyi, dünya fânidir. Bilinmez gelişi, ölüm anidir.
 • İnsan ahiretteki evini ölmeden önce dünyada yapar. - Hz.Ali (r.a.)
 • İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur. - Anatole France
 • İnsan kalbinde ne taşırsa dünyayı da öyle görür. - Johann Wolfgang von Goethe
 • İnsan olduğunuz için dünyanın size adil davranmasını beklemek, vejetaryen olduğunuz için bir boğanın size saldırmamasını beklemek gibidir.
 • İnsan özgür olmaya mahkumdur; çünkü dünyaya atıldığı anda, yaptığı herşeyden sorumludur. - Jean-Paul Sartre
 • İnsan, ahiretteki evini ölmeden önce dünyada yapar. - Hz. Ali (r.a.)
 • İnsan, büyük bir şeydir ve içinde her şey yazılıdır. Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz ki insan içindeki o ilmi okuyabilsin. Bu perdeler ve karanlıklar; bu dünyadaki türlü türlü meşguliyetler, insanın dünya işlerinde aldığı çeşitli tedbirler ve gönlün sonsuz arzularıdır.
 • ‎İnsan, dünya gibidir; İçinde yüzlerce fırtına kopar; ama çoğunu sadece kendi bilir. - Chuck Palahniuk
 • İnsan, dünyada bir Hak tan, bir de haksız olmaktan korkmalı.
 • İnsan, dünyanın en çelişkili varlığıdır. Bir yandan umutsuz, bezgin düşüncelere sahipken, diğer yandan umutlu, sevgi dolu düşünceleri de beraberinde taşır.
 • İnsan, dünyaya geldiğinde yumuşak ve esnektir. İnsan öldüğünde sert ve katıdır. Bitkiler canlı iken yumuşak ve körpedir. Bitkiler öldüklerinde çürük ve kurudurlar. Demek ki sert ve bükülmez olan ölüme aittir. Yumuşak ve esnek olan hayata aittir. Sert ve kudretli olanlar yere çakılır. Mütevazi ve yumuşak olanlar yükseklere çıkar. - Tao Te Ching 
 • İnsan, dünyaya kendini gerçekleştirmek için gelir. Yalan! İnsan, dünyaya haddini bilmek için gönderilir. - Oğuz İnan
 • İnsan, düşünmek, sevmek, inanmak için dünyaya gelmiştir. - Jean Jacques Rousseau
 • İnsan, gerçekten bir kadını severse, onun gözünde dünyadaki bütün öteki kadınlar kesin olarak manasını kaybeder. - Oscar Wilde
 • İnsan, kalbinde ne taşırsa dünyayı da öyle görür. - Johann Wolfgang von Goethe
 • İnsanın gerçeğini, onun algıladığı dünya oluşturur.
 • İnsanın kendi vicdanı kadar büyük hakim, iç dünyası kadar etkili bir mahkeme salonu daha yoktur.
 • İnsanlar sevilmek için yaratıldılar, eşyalar ise kullanılmak için, Dünya´daki kaosun nedeni, eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmalarıdır.
 • İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Düşünmekten korkuyor sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor eleştirilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor gençliğin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor aslında yaşamayı bilmediği için. - William Shakespeare
 • İnsanların olgunlaşarak güzelleştiremedikleri bir dünyada bütün güzellikler çirkindir.
 • İsrafçılar dünyayı kendilerine ait zannederler. - Eyyüb Sabri Osmanoğlu
 • İşte gördük seni dünya! Ne gerçeksin ne de rüya. / Bir resim çizilmiş suya, sahte ışık sahte boya.
 • İyi bir iş gerçek bir mürebbi ve terbiyecidir. Tembellik hem bedeni, hem ruhu, hem de şuuru tamamen ifsat eder. Dünyadaki kötülüklerin ve sefaletlerin onda dokuzu tembellikten kaynaklanır. Çalışmadan hayatın ve insanın gelişme kaydetmesi imkansızdır. - Samuel Smilles
 • İyimserler mümkün olan en iyi dünyada yaşadığımızı savunur, kötümserler de bunun doğru olabileceğinden korkar. - James Branch Cabell
 • İyiyim ama melek değilim.Günah işlerim ama şeytan değilim.Sadece koca dünyada sevecek birini arayan küçük bir kızım. - Marilyn Monroe
 • Kaç zamandır duru, yalın, çalışkan, iyi insanlar özlüyorum. İçtenliğin ya da dünya görüşünün kirletmediği. - Murathan Mungan
Dünya - Özlü sözler
 • Kadın, dünyaya egemen olan bir tutkudur. - Bakaç
 • Kanaatten nasibi olmayanı dünya malı nasıl zengin etsin? - Feridüddin-i Attar
 • Kapadım gözlerimi, sevgililerin karşılıklı, çocukların mutlu, din, dil, ırk ayrımı olmayan herkesin eşit olduğu bir Dünya´yı barış içinde hayal ediyorum. Mutluyum. Küçücük bir hayalle başlar her şey.
 • Karanlık dünyama ilk önce ay gibi doğdun, aydınlattın dünyamı; sonra güneş gibi battın kararttın hayatımı!
 • Kartal nasıl ki kendi tüyleriyle havalandırdığı ok tarafından vuruluyorsa, dünyanın eli de kendi marifetiyle yaralanıyor. - Helen Keller  
 • Kayan yer görünce su gibi akma; / Menfaat uğruna dostunu satma; / Eğer bu dünyada huzur ararsan; / Olur olmaz herkesi dost sanma.
 • Kelebek etkisi teorisi: Dünyanın bir ucunda bir kelebek kanatlarını çırpsa, dünyanın öte ucunda fırtına kopar. Sufi teorisi: Senin gönlün değişirse dünya değişir.
 • Kendi nefsine hakim olan, dünyaya hükmedebilir. -  François-Marie Arouet Voltaire
 • Kendilerini ev sahibi sanan insanlar vardır ve onlar büyük bir yanılgının içindedirler; çünkü bu dünyada herkes kiracıdır ve bir gün evinden ayrılmak zorunda kalacaklardır. -  Uğur Koşar
 • Kendim olduğum içim mutluyum. Kendinizi kabul etmeyi öğrenin. Dünyada hiç kimse mükemmel değildir; ama eşsizdir. Eşsiz olduğunuzu kabul edin.
 • Kendimiz için yaptığımız şeyler, bizimle beraber ölüp gider. Başkaları ve dünya için yaptıklarımızsa ölümsüzdür. - Dan Brown
 • Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalı ki dünyanın da sınırını aşmalı. Sınır nedir, ölçü ne? Bilmemeli! - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.  - Eflatun (Platon)
 • Kendinize Allah yolunda kardeşler edinin Çünkü onlar dünya için de, ahiret için de lâzımdır. - Hz Ali (r.a.)
 • Kendinizi dünya üzerinde hiç kimseyle karşılaştırmayın.Karşılaştırıyorsanız, kendinize hakaret ediyorsunuzdur. 
 • Kendinizi şu dünyada hiç kimseyle karşılaştırmayın. Karşılaştırıyorsanız, kendinize hakaret ediyorsunuzdur. - Bill Gates
 • Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? / Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!  / Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,  / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. - Mehmet Akif Ersoy
 • Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. - Mehmet Akif Ersoy
 • Kimsenin kimseyi anlamadığı bir dünyada söz, boşluğu dövmekten başka ne işe yarıyor ki? - Şükrü Erbaş
 • Korkma ondan bundan. Ne cehennem ne de şeytan. Bu dünyada gördüklerinin hepsi bir hepsi Hak’tan.
 • Köpek, dünya üzerinde seni kendinden fazla seven tek şeydir. - Josh Billings
 • Leyla isteyen, Mecnun olmalı; kendinden de, dünyasından da geçmeli. Aşıklar sofrasına davet edildiğinde, ben körüm, ben tokum diyebilmeli. - Ömer Hayyam
 • Leyla isteyen, Mecnun olmalı; kendinden de, dünyasından da geçmeli. Aşıklar sofrasına davet edildiğinde, ben körüm, ben tokum diyebilmeli. - Ömer Hayyam
 • Manevi mevhumlardan ulaklaştıran herşey dünyadır. - Eyyüb Sabri Osmanoğlu
 • Mantıklı adam kendini dünyaya uydurur; mantıksız olan dünyayı kendine uydurmakta ısrar eder. Bu yüzden tüm ilerleme mantıksız adamlara dayanır. - George Bernard Shaw
 • Mevla’sına hizmet edene dünya hizmet eder. Dünyaya hizmet edeni, o hizmetinde kullanır. - Erzurumlu İbrahim Hakkı
 • Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyorlar. - İmam-ı Gazali
 • Milyarın olsa da, rızkını yersin, ecel şerbetini bir gün içersin! Yalın ayak, başın açık gidersin, dünya dolu, malın olsa, ne fayda.
 • Milyonlarca yıldır hep aynı yöne ve aynı hızda, yörüngesinden bir milim şaşmadan dönen dünya dahi, lavlar fışkırtarak patlayan yanardağlarla, depremlerle sarsılmasa, kasırgalarla, sellerle hırpalanmasa yaşamını sürdürebilir miydi? Onun tabiatı yaratıyordu bunları ve insan denilen dünya da arada bir kendi tabiatının koşullarına boyun eğmese yaşamazdı belki. - Marina Alcoforada
 • Misafirlik tuhaf şey, oradasın ama oralı değilsin, önüne sofralar kuruluyor, izzet-i ikram görüyorsun ama hiç bir şey sana ait değil. Rahatın yerinde de olsa kalkıp gideceksin bir zaman sonra, gitmek zorundasın. Misafirlik dünya hayatına ne çok benziyor ve dünya hayatı da misafirliğe.
 • Mutlu çocuk! Beşik ne büyük geliyor sana; büyü de bakalım dünyaya sığabilecek misin? 
 • Müzik ruhun gıdası olsaydı, dünya yabani ruhların kapladığı bir deve dikeni tarlası değil, bir orkide bahçesi olurdu. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamiz var, ne dergah-i Huda´dan maada bir ilticamız var.
 • Ne hikmetse bu kadar insan gördüm, içlerinden hiçbiri bu dünyadan hoşnut değil; ama hiçbiri de bu dünyadan gitmek istemez. - Namık Kemal
 • Ne içindeyim zamanın. Ne de büsbütün dışında; Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle, uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgârda uçan tüy bile, benim kadar hafif değil. Başım sükûtu öğüten uçsuz bucaksız değirmen; İçim muradına ermiş abasız, postsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim; Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. - Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Ne olurdu, seninle tatlılaşsaydım; yaşayış zaten acı. / Ne olurdu, sen razı olsaydın benden de, herkes kızsaydı bana. / Ne olurdu, seninle aram düzgün olsaydı da, bütün alemlerle aram açılsaydı, dünya yıkılıp yansaydı. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Ne yapalım yani bu dünyanın gerçekleri varsa, bizim de hayallerimiz var. - Pablo Neruda
 • Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi, bütün dünyayı aydınlatırdı. - Nikola Tesla 
 • Niceleri geldi, neler istediler, sonunda dünyayı bırakıp gittiler. Sen hiç gitmeyecek gibisin, değil mi? O gidenler de hep senin gibiydiler.
 • Ölmezden önce ölmek, dünyanın zevklerinden ve hayvani hırs ve şehvetlerinden sakınmaktır. Onu yapabilen insan, şüphesiz ki; hakiki varlık ile birleşir. Ve sonsuz hayat ile diri olur. Ancak insanlar dünyanın bin bir türlü çekici ve aldatıcı zevkinden, çeşit çeşit yakıcı hırslarından ayrılmadıkları için buna gönül vermezler. - Şeyh Bedreddin
 • Ölüm ani, dünya fani.
 • Ölümden aşırı korkan birinin ya sığınacak bir Rabbi yoktur, ya da bu dünyaya aşırı bağlılığı vardır. - Yusuf (a.s.)
 • Ölümün olduğu bu dünyada, hiçbir şey çok da ciddi değildir aslında.
 • Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir peşin hükmü söküp atmak, atomu parçalamaktan daha zordur. - Albert Einstein
 • Öyle çok yanar ki canın, dünyadaki bütün suçları işlediğini sanırsın; oysa sadece sevmişsindir. - Fidder of the roof/1971
 • Özgür olmayan bir dünya ile baş etmenin tek yolu, o kadar özgür olmaktır ki, sırf varoluşun bile bir başkaldırıdır. - Albert Camus
 • Rahatını düşünenlerin yüzünden rahatsızdır dünya.
 • Riya, amelinin karşılığını dünyada beklemektir. - Lokman hekim
 • Ruh bir saniyeliktir. Püf dersin gider. Ölüm nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde gelecek bilemezsin. Kimsenin garantisi yok. Şurada oturanın da, ayakta duranın da garantisi yok. Bir saniyesine bile hakim olamadığımız, hükmedemediğimiz bir hayat, bir dünya için fırıldak olmanın anlamı yok. O halde düz duralım, dik duralım, dik yürüyelim.
 • Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsanız yelkenlerinizi değiştirin. Çünkü dünya sizin karşılaştığınız fırtınalarla değil, gemiyi limana ulaştırıp ulaştırmadığınla ilgilenir.
 • Saadete alâmet beştir: Yumuşak kalp, çok ağlamak, dünyaya gönül vermeden zahit yaşamak, az ümitli olmak ve haya sahibi olmak. - Şakik-ül Belhi 
 • Sabırsızsın. Oysa bütün mahlûkat sabrın ipliğiyle bağlıdır birbirine. Dünya sabırla döner. Çünkü güneşin de, ayın da zamana ihtiyacı vardır. Sabırlı ol. Büyük sırlara ermek için sabır denizinde yüzmeyi öğrenmen lazım. Çünkü sırlar, sabır denizinin dibinde saklıdır. Uyum güzelliktir. Uyum, suyun özelliğidir. Su, sabrın simgesi, istiridyenin yurdudur. Su olmasaydı, inci de olmazdı. Sabırlı ol ki istiridye gibi inciler yapasın.
 • Sadece aptalların ciddiye alındığı bir dünyada yaşıyoruz. O halde beni anlamıyorlar diye üzülmek niye? - Oscar Wilde
 • Sahabe efendilerimiz arkalarına Kâbe’yi alıp yönlerini insanlara ve insanlığa döndürdüler ve Allah´ı, Kuran ve Peygamberi anlatarak insanlığı kurtarmak için tüm dünyaya açıldılar. Biz ise sırtımızı insanlara yönümüzü ise Kâbe’ye döndürüp kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz!. - Fethullah Gülen
 • Sakin sakin otur yüreğim, toz kaldırma. Bırak, dünya sana gelecek yolu, kendisi bulsun. - Rabindranath Tagore
 • Sanma  şahım herkesi sen sadıkane yar olur. / Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur. / Belki dünyada bir serdar olur. / Yar olur ağyar olur serdar olur.
 • Sen bir güneşsin etrafında birçok gezegen var. Ama unutma ki ben de bir dünyayım ve bir tek bende hayat var.
 • Sen güllere özenme güller sana özensin. / Üzme tatlı canını sen güllerden de güzelsin. / Sevgi kadar özgür, özgürlük kadar özelsin. / Bir gülsen dünyalara bedelsin.
 • Sen hiç kendine ağladın mı? Ben çok ağladım. / Uyandığım bu dünyada en çok kendime acırdım. / En umutsuz arkadaşıydım, arkadaşların. / İstiridyenin içinde yaşamaya razıydım, incin olmalıydım.
 • Sen verdikçe dost görünen çok olur. İste de gör, hepsi yok olur. Sen kendine yetmeyi öğren, tüm dünyanın malına gönlün tok olur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Sen yolcu bu yalan dünya hancıdır. / Öyle bir gün var ki yürekte sancıdır, / Yer gök bir olunca hesap sorulunca, / En sevdiğin bile senden davacıdır.
 • Senden ayrılınca anımsadım, dünyanın bu kadar kalabalık olduğunu. - Can Yücel
 • Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı, artık hiç bitmez. - E. E. Cummings
 • Seni sevmek dünyanın en güzel sesinden dünyanın en güzel şarkısını dinlemek gibi bir şey ama ben artık şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyorum. - Nazım Hikmet
 • Seni sürekli başka bir şeye dönüştürmeye çalışan bir dünyada kendin kalabilmek en büyük başarıdır. - Ralph Waldo Emerson
 • Senin için "yasak" dediler. - Yasaklar çiğnenmek içindir, dedim. Senin için "imkânsız" dediler. - Önemli olan imkânsızı başarmak, dedim. Senin için "olmaz" dediler. - Dünya da olmayacak şey yok, dedim. Senin için "zor" dediler. - Kolay olsaydı değeri olmazdı, dedim. "Onda bulduğun nedir ki?" dediler. - Herkeste arayıp bulamadığım, dedim. Senin için "o ne" dediler. - Hayattaki gülen yüzüm, dedim. "Ona öyle nasıl bağlandın" dediler. - Ben değil o "bağladı" dedim. "Oda senin gibi sevdi mi?" dediler. İşte cevap veremediğim tek şey buydu. "Eğer bunu bilmiyorsan vazgeç" dediler. - Vazgeçecek olsaydım sevmezdim, dedim. - Can Yücel
 • Senin için atmayan kalbi, seni söylemeyen dili, seni bilmeyen beni neyleyim. Hiç kimseler bilmedi seni ne kadar çok sevdiğimi, bırak kalbimizde sır kalsın. Bu dünyada gülmedi bir türlü yüzümüz, bari kavuşmalar mahşere kalsın. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Sensiz bir dünya yüklemsiz bir cümle gibi yarım.
 • Sensizlik dönen dünyanın uykusudur.  - Thomas Hardy
 • Sevdiğinizi yalnızca onun duyabileceği biçimde eleştirin. Övgünüzü ise bütün dünyaya duyurun. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Sevgiye ve tutkuya açık bir kalp kadar dünyada değerli bir şey yoktur. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Sevilen bir kadın, dünyanın en güzel kadınıdır. - Honore de Balzac
 • Sigarayı bırakmak dünyadaki en kolay şeylerden biri. Kendimden biliyorum çünkü binlerce kez bıraktım. - Mark Twain
 • Size ne oluyor da dünyada kazandığınız az bir şeye seviniyor, ahirette kaybettiğiniz bir çok şeye üzülmüyorsunuz. - Hz. Ali (r.a.)
 • Sonların başlangıç olduğu bir dünyadayız ne garip ne üzülmeye vaktimiz ne sevinmeye takatimiz var? Gitmelere, gelmelere, gidenlere ve gelenlere yani her şeye rağmen yaşamak çok değerli. Yaşasın yaşamak. 
 • Sürekli değişen bir dünyada kendin olarak kalabilmek dünyanın en büyük savaşını vermektir, bu savaş bir başladı mı asla bitmez.
 • Şair oldum, baktım her şey yazılmış, / Ressam oldum, gördüm her yer çizilmiş, / Seyyah oldum, sordum dünya gezilmiş, / Hiçbir yerde yeni bulamadım ben. - Özdemir Asaf
 • Şair, her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına, giderek tüm dünyaya karşı sorumludur. - Pablo Neruda
 • Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de, şeytandan dert satın alır. 
 • Şu dünyadaki çatışma, önyargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. Sen sen ol, kelimelere fazla takılma. Aşk diyarında dil zaten hükmünü yitirir. Aşık dilsiz olur. - Şems-i Tebrizi
 • Şu fani dünya için gayret üstüne gayret...Ebedi dünya Ahiret için gayret yok hayret? - Necip Fazıl Kısakürek
 • Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, Akşam gelip konan sabah göç imiş. - Pir Sultan Abdal
 • Şu zalim dünyada hiçbir şey kalıcı değildir, dertlerimiz bile. - Charlie Chaplin  
 • Tanrı ideal kocayı yaratırken kadınlara, onları dünyanın her köşesinde bulabileceklerine dair söz vermiş. Sonra, dünyayı yuvarlak yaratmış! - Turgut Ekinci
 • Tasavvuf, bence her şeyden önce içsel bir yolculuk. Hani etrafla uğraşmayı bırakmak. Kimseyi ötekileştirmemek. Bence tasavvufu benimseyen bir insan kimseye kin güdemez. Bilmediği insan hakkında atıp tutamaz. Çok basit şeyler söylüyorum ama unutma ki verdiğim her enerji bana geri dönüyor. Yani Mevlana şey gibi diyor; dünya bir dağın karşısına geçip seslenmeye benziyor. Ben ne dersem, yankısı bana geri geliyor. Çok basit gibi görünen ama çok temel kurallar var hayata geçireceğimiz. Tabi ki tasavvuf çok derin bir okyanus. Ama aynı zamanda tasavvuf gündelik hayata, bugüne, modern hayata uygulanabilecek bir yaşam felsefesi. Geride kalan bir şey değil. - Elif Şafak
 • Tek bir gül benim bahçem olabilir... tek bir arkadaş, dünyam. - Leo Buscaglia
 • Tek neşe bu dünyada var olmanın sevinci / Ve tek ilim, varlığın bilinmeden bilinci. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Tembellik, dünyadaki en değerli şeyin israfıdır.
 • Tembellik, hem dine, hem de dünyaya zarar verir. - İmam Muhammed Bakır 
 • Tene batan gözden ne fayda insana, insan bu dünyaya sahip olmaya değil şahit olmaya geldi.
 • Topal bir karınca düşünün. Bir buğday için saatlerce uğraşır, didinir, tam yuvasının ağzına getirir ki taneyi kuş kapar. Ölüm kuşu da böyledir. Kimse dünyadaki emeline kavuşamaz. - Bişr-i Hafi
 • Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Tüm dünya acılarla dolu. Aynı zamanda da üstesinden gelenlerle dolu. - Helen Keller
 • Tüm dünya için sadece bir kişi olabilirsin. Fakat bazıları için sen bir dünyasın.
 • Türk erkeğinin dünyanın en kıskanç erkeklerinden biri olmasının sebebi; sevgililerine değil, kendilerine güvenmediklerindendir. - Aziz Nesin
 • Umursama dünya gelse de üstüne, tek umudun Allah´ın Olsun. Elbet birgün devran döner tersine, sabır en büyük silahın olsun.
 • Unutma ey gönül, burası dünya; sefası da fani, cefası da. Öyleyse nankör olmaktan kork gönlüm. Geçici elemlere ve imtihanlara sabret!
 • Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret, ebedi bir hayat için gayret yok hayret. – Necip Fazıl Kısakürek
 • Üç günlük şu dünyada diye başlarlar söze, nedense hiç kimse düşünmez yarına sağ çıkacağımızı.
 • Üç ömre bedel kırk yedi yıl gün gibi geçti,  / Dünyadaki her zevke dedim: yok kadar azmış. / Bir başka hayat, başka cihan özlüyorum ben, / Bildim ki ölümden öte gerçek olamazmış.
 • Üç şey, dünya ve ahiret güzelliklerindendir: Sana zulüm edeni affetmen, seninle ilişkisini kesenle ilişki kurman ve sana karşı cahillik yapana yumuşak ve olgun davranman. - İmam Muhammed Bakır 
 • Vay be fani dünya bir gül seversin uzaklarda olur, /  Diken sevmezsin ayağına batar kısmetin olur, / Nerde bir çıkılmaz varsa gönlün gider onu bulur /  Bulursun seversin o gül solar ortadan kaybolur.
 • Ve tarih dünyada sevildiğini anlayan bir kadından daha korkunç bir silahın keşfedilemeyeceğini yazacaktır.
 • Vefa ararsan dostta ektiğini biçersin, yine vefalı dostla bu dünyadan göçersin.
 • Vefa nedir, bilir misin? Vefa arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefa; dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa ötelerin sonsuz mükâfatı karşısında, cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Ya bütün dünyayı istemiştim, ya hiçbir şeyi. - Charles Bukowski
 • Yakup kadar yakın olmak özlediğine bir o kadar da uzakta bulunmaktır sevdiğine. İstese dünyaları yıkacak imkâna sahip olmak, ellerini uzatsan tutacak kudrete sahip olmak, nazı geçen olmak ama ellerini uzatmamanın sırrıdır aşk. Seslensen ses alacak makama sahip olmak ama hamuş (sus-pus)olup beklemenin adıdır, sırrıdır aşk. Bazen bulmak Yusuf´unu... Bazense kaybolmak beraberce Kenan ilinde.
 • Yalan dünyanın aşkı da yalan / Var mı dünyada ebet olan  / Kefenle tabuttur senle kalan  / Yalan dünyanın malı da yalan - Mustafa Ekin  
 • Yalnızca kendiniz olmak demek, sizi kendinizden başka herkese dönüştürmek için elinden geleni ardına koymayan bir dünyada, her insanın girebileceği o en zorlu savaşa girmek ve durmaksızın savaşmak demektir. - E. E. Cummings
 • Yaşam ki bir kum saatidir, usulca akan. Dolan sevgilerimizdir biz boşaldıkça. Yaşımız biraz da sevgilerimizin akranıdır, vereceğimiz tek şey budur dünyaya. - Ahmet Erhan
 • Yaşamak direnmektir, sevmek güvenmektir. Unutma, insan çoğu zaman dünyanın hakimi, bazen de küçük bir kalbin esiridir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Yaşamak dünyada en nadir şeydir. İnsanların büyük çoğunluğu var oluyorlar hepsi bu. - Oscar Wilde
 • Yaşamak istedim, yolumu kestiler. Dua ettim, batıl inançlı dediler. Aşık oldum, yalancı dediler. Ağladım, mazeret dediler. Güldüm, deli dediler. Durdurun dünyayı inecek var. - Ali Şeriati
 • Yaşamak isteyenler bırakın savaşsınlar ve bu mücadele dünyasında savaşmak istemeyenler, yaşamayı hak etmezler. - Adolf Hitler
 • Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil; kolay değil bu dünyadan ayrılmak. - Orhan Veli
 • Yaşamaktan soğumamak için tek çare, daha güzel bir dünya düşünmektir. O dünyayı özlemek ve o dünya için savaşmaktır. - Melih Cevdet Anday
 • Yavrucuğum! Dünyaya gönül bağlama. Ona güvenme. Çünkü sen bunun için yaratılmadın. - Lokman Hekim
 • Yedi iklim dört köşeyi dolandım, Meğer dünya her tarafta bir imiş. - Dadaloğlu
 • Yeni gürültüler yaratanların değil, yeni değerler yaratanların etrafında döner dünya ama sessizce. - Keith Ansell
 • Yeni yıl, dünyanın beklenen veliahtı gibi karşılanır, partilerle, hediyeler kutlamalarla. - Charles Dickens  
 • Yetenek yalnızlıkta oluşur, karakter ise dünyanın koşuşturmacasında. - Johann Wolfgang von Goethe  
 • Yeteneklerin en fazla geliştiği zaman, insanın bütün bir dünyayı karşısına aldığı zamandır.
 • Yılların geçip gitmesine öfkelenme. Gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe. Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme. Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsan, Yelkenlerini rüzgâra göre ayarla. Çünkü Dünya, karşılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getiremediğinle ilgilenir.
 • Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister. Yetmiş yaşına gelince, yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir. - Clarence S. Darrow
 • Yoksul, dünyanın bazı nimetlerinden, cimri ise bütün nimetlerinden mahrumdur. - La Bruyere
 • Yüz daha versen yüz uman yüzler bilirim, / Yokuşlara kardeş olan düzler bilirim, / Dünya öküzün üstünde derler ama / Dünyanın üstünde nice öküzler bilirim. - Necip Fazıl Kısakürek
Dünya - Risale-i Nur Külliyatı
Dördüncüsü: İnsan-ı mü´mine nur-u İmân ile gösterir ki, mevt idâm değil, tebdil-i mekândır; kabir ise, zulümâtlı bir kuyu ağzı değil, nurâniyetli âlemlerin kapısıdır. Dünya ise, bütün şâşaasıyla, âhirete nisbeten bir zindan hükmündedir. Elbette, zindân-ı dünyadan bostân-ı cinâna çıkmak ve müz´ic dağdağa-i hayat-ı cismâniyeden âlem-i rahata ve meydan-ı tayerân-ı ervâha geçmek ve mahlûkatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzûr-u Rahmân´a gitmek, bin can ile arzu edilir bir seyahattir, belki bir saadettir.
Beşincisi: Kur´ân´ı dinleyen insana, Kur´ân´daki ilm-i hakikati ve nur-u hakikatle dünyanın mahiyetini bildirmekliğiyle, dünyaya aşk ve alâka pek mânâsız olduğunu anlatmaktır. Yani, insana der ve ispat eder ki:
Dünya bir kitâb-ı Samedânîdir. Huruf ve kelimâtı nefislerine değil, belki Başkasının zât ve sıfât ve esmâsına delâlet ediyorlar. Öyle ise mânâsını bil, al; nukuşunu bırak, git.
Sözler | On Yedinci Söz

Ve keza, dünyanın iki yüzünü gördüm.
Bir yüzü:Az çok zahirî bir ünsiyet, bir güzelliği varsa da, bâtını ve içi daimî bir vahşetle doludur.
İkinci yüzü: Filcümle zahiren vahşetli ise de, bâtınen daimî bir ünsiyetle doludur. Kur´ân-ı Azîmüşşan, nazarları âhiretle muttasıl olan ikinci veçhe tevcih eder. Birinci vecih ise, âhiretin zıddı olup ademle muttasıldır.
Ve keza, mümkinatın da iki veçhi vardır:
Birisi: Enaniyetle vücuttur. Bu ise, ademe gider ve ademe kalb olur.
İkincisi: Enaniyetin terkiyle ademdir. Bu ise Vâcibü´l-Vücuda bakar, bir vücut kazanır. Binaenaleyh, vücut istersen, mün´adim ol ki vücudu bulasın.
Mesnevi-i Nuriye | Katre
Dünya - Şiir türü
Bu Ne Dünya Kardeşim Böyle

Bu ne dünya kardeşim seven sevene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Bir garip buruk içim bilmem ki niye
Belki de sevdiğim yok diye

Bu ne dünya kardeşim gülen gülene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Ben de bunlar gibi gülsem mi öyle
Yüreğim kan ağlasa bile

Ne bir kürk ister bu şen gönlüm
Ne bir han ne de saray lara lay la lalalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay

Ne bir kürk ister bu şen gönlüm
Ne bir han ne de saray lara lay la lalalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay

Bu ne dünya kardeşim gezen gezene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Bir kez olsun çıkıp gitsem dolaşsam o yerlerde
O rüya dolu ülkelerde

Bu ne dünya kardeşim üzen üzene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Kimseyi incitmeden kırmadan tek bir kalbi
Yaşamak elbet en güzeli

Ne bir kürk ister bu şen gönlüm
Ne bir han ne de saray lara lay la lalalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay

Ne bir kürk ister bu şen gönlüm
Ne bir han ne de saray lara lay la lalalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay

Bu ne dünya kardeşim giden gidene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Gün gelip selam verince gökteki melekler
Artık dönüşün yoktur yere

Bu ne dünya kardeşim göçen göçene
Bu ne dünya kardeşim böyle
Gün gelip selam verince gökteki melekler
Artık dönüşün yoktur yere

Ne bir kürk ister bu şen gönlüm
Ne bir han ne de saray lara lay la lalalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay

Ne bir kürk ister bu şen gönlüm
Ne bir han ne de saray lara lay la lalalay
Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay

Ye iç eğlen çok kısa ömrün
Sev çünkü sevmek en kolay
Dünya - Şiir türü
Bak Şu Dünyanın Haline

Bak şu dünyanın türlü haline 
Hiç kimseler çare bulmaz ölüme 
Sabredelim gönül elden ne gelir 
Ne gelirse kula Allahtan gelir 

Ben dertliyim bana derman bulunmaz 
Yüreğimde yaralarım iyi olmaz 
Haktan gelene çare bulunmaz 
Sabredelim gönül elden ne gelir 
Ne gelirse kula Allahtan gelir 

Benim işim ancak Hakka kalmıştır 
Ciğerime kara kanlar dolmuştur 
Eyüp peygamberden miras kalmıştır 
Sabredelim gönül elden ne gelir 
Ne gelirse kula Allahtan gelir 

Anne dedikleri gönül yarası 
Evlat dedikleri ciğer paresi 
Hiç bulunmaz bu ölümün çaresi 
Sabredelim gönül elden ne gelir 
Ne gelirse kula Allahtan gelir
Dünya - Şiir türü
Sultan Süleyman 

Kaç sene oldu, zaman durdu
Deniz öyle hep aynı dünya bilinmez
Taş duvar aynı kaldı
Ümit öylece kaldı da
Ümit edeni söyle kim aldı

Kaç devir geldi, kaç nesil geçti
Yürek öyle sevda yollar kavuşmaz
Hasretin ne tadı kaldı
Sabır öylece kaldı da
Sabredeni söyle kim aldı

Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman’a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz

Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman’a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz

Kaç çiçek soldu, hani bu sondu
Hani bir sarı fırtına koptu zamansız
Kaç tohum filiz dondu
Hani bir acı yel savurdu
Yürekler son defa vurdu

Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman’a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz

Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman’a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz

Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman’a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz

Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman’a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz

Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman’a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz

Söz: Aysel Gürel
Müzik: Onno Tunç