Balık - Ansiklopedik bilgi

Balık

1. (isim, hayvan bilimi) Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı

Balıklar, neredeyse sadece suda yaşayan ve solungaçları ile solunum yapan, soğuk kanlı, yürekleri çift gözlü, çoğunun vücudu pullu, genellikle yumurta ile üreyen omurgalı hayvanlardır.

Balık - Ayet mealleri
Araf (Orta Yer) Suresi 163. ayet:
Bir de onlara deniz kıyısındaki şehri(n uğradığı sonucu) sor. Hani onlar cumartesi (yasağını çiğneyerek) haddi aşmışlardı. "Cumartesi günü iş yapma yasağına uyduklarında", balıkları onlara açıktan akın akın geliyor, "cumartesi günü iş yapma yasağına uymadıklarında" ise, gelmiyorlardı. İşte biz, fıska sapmaları dolayısıyla onları böyle imtihan ediyorduk.

Kehf (Mağara) Suresi 61. ayet:
Böylece ikisi, iki (deniz)in birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler; (balık) denizde bir akıntıya doğru (veya bir menfez bulup) kendi yolunu tuttu.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 87. ayet: 
Balık sahibi (Yunus u da); hani o, kızmış vaziyette gitmişti ki; bundan dolayı kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı. (Balığın karnındaki) Karanlıklar içinde: "Senden başka ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum" diye çağrıda bulunmuştu.

Saffat (Saf Tutanlar) Suresi 142. ayet:
Derken onu balık yutmuştu, oysa o kınanmıştı.

Kalem Suresi 48. ayet:
Şimdi sen, Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi (Yunus) gibi olma; hani o, içi kahır dolu olarak (Rabbine) çağrıda bulunmuştu.
Balık - Bağlantılar
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Balık - Kitap Tanıtım
Balık Öyküleri

Kollektif
EPSİLON YAYINLARI

"Balık! Felsefesini ´oyna´mak harika bir maceraydı. Sonuçları da çalışan sirkülasyonumuzdaki azalmadan görülüyor. 
Hasta bakımı ve müşteri hizmetlerimiz çok arttı."
-Vicki Lee Brown, Specialty Hospital

"Balık! Felsefesi bugünün liderlerinin bilmesi gerekenleri sade ama güçlü bir biçimde sunuyor."
-Larry Wilson, Kurucu, Wilson Learning

"Balık! Felsefesi yanlızca işle değil, hayatla da ilgili, özellikle de ne yaparsak yapalım izçimizden gelerek ve kendimiz vererek yapmakla."
-Mike Troy, Eau Claire Okulu

"Balık:! Felsefesi kurumumuza arkasında bıraktığı insanları enerjiye ve harekete boğan bir elektirik akımı gibi yayıldı."
-William Hope, Arrow Electronics Uk
Balık - Risale-i Nur Külliyatı
Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir-meyve kurtları ve balıklar gibi. En âciz, en nâzik mahlûk, en iyi rızkı o yer-çocuklar ve yavrular gibi.
Evet, vâsıta-i rızk-ı helâl, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki acz ve zaaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları muvâzene etmek kâfidir. Demek, derd-i maîşet için namazını terk eden, o nefere benzer ki, tâlimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra, Cenâb-ı Rezzâk-ı Kerîmin matbaha-i rahmetinden tâyinâtını aramak; başkalara bâr olmamak için bizzat gitmek güzeldir, mertliktir. O dahi bir ibâdettir.

Sözler | Beşinci Söz

YEDİNCİ BASAMAK
Melekler ve semekler gibi, yıldızların dahi gayet muhtelif efradları vardır. Bir kısmı nihayet küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Hattâ, gökyüzünde her parlayana yıldız denilir. İşte bu yıldız cinsinden bir nevi de, nâzenin semâ yüzünün murassâ zînetleri ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde, Fâtır-ı Zülcelâl, Sâni-i Zülcemâl onları yaratmış ve meleklerine mesîreler, binler menziller yapmıştır. Ve yıldızların küçük bir nevini de, şeyâtînin recmine âlet etmiş. İşte bu recm-i şeyâtîn için atılan şahapların üç mânâsı olabilir:

Sözler | On Beşinci Söz