Din - Ansiklopedik bilgi
Din

1. (din bilimleri) Tanrı´ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet
2. (din bilimleri) Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen
3. İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü, kült
Din - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 193. ayet:
(Yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya ve din (yalnız) Allah´ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 83. ayet:
Peki onlar, Allah´ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O´na teslim olmuştur ve O´na döndürülmektedirler.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 85. ayet:
Kim İslam´dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahirette de kayba uğrayanlardandır.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 102. ayet:
Ey iman edenler, Allah´tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin.

Maide (Ziyafet) Suresi 3. ayet:
Ölü eti, kan, domuz eti, Allah´tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış yırtıcı hayvan tarafından yenmiş, -(henüz canlıyken yetişip) kestikleriniz hariç,- dikili taşlar üzerine boğazlanan (hayvanlar) ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır (günahla yoldan sapmadır.) Bugün inkâra sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkmaktan) umut kesmişlerdir. Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam´ı seçip-beğendim. Kim "şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla  karşı karşıya kalırsa" -günaha eğilim göstermeksizin- (bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir.) Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

Enfal (Ganimetler) Suresi 72. ayet:
Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile (hicret edenleri) barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar, sizin onlara hiç bir şeyle velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak, sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah, yaptıklarınızı görendir.

Tevbe (Tövbe) Suresi 29. ayet:
Kendilerine kitap verilenlerden, Allah´a ve ahiret gününe inanmayan, Allah´ın ve Resûlü´nün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini (İslam´ı) din edinmeyenlerle, küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.

Yusuf Suresi 40. ayet:
"Sizin Allah´tan başka taptıklarınız, Allah´ın kendileri hakkında hiç bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm, yalnızca Allah´ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler."

Hac Suresi 78. ayet:
Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim´in dini(nde olduğu gibi). O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur´an´da) da sizi "müslümanlar" olarak isimlendirdi; elçi sizin üzerinize şahid olsun, siz de insanlar üzerine şahidler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah´a sarılın, sizin Mevlanız O´dur. İşte, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı.

Rum (Romalılar) Suresi 30. ayet:
Öyleyse sen yüzünü Allah´ı birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah´ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah´ın yaratışı için hiç bir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler.

Sad Suresi 78. ayet:
"Ve şüphesiz, din (kıyametteki hesap) gününe kadar benim lanetim senin üzerinedir."

Zümer (Yığınlar) Suresi 3. ayet:
Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah´ındır. O´ndan başka veliler edinenler (şöyle derler:) "Biz, bunlara bizi Allah´a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." Elbette Allah, kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Allah, yalancı, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez.

Fetih (Fethetmek) Suresi 28. ayet:
Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile, diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Allah yeter.

Zariyat (Tozutup Savuranlar) Suresi 6. ayet:
Şüphesiz din (hesap ve ceza) da mutlaka gerçekleşecektir.

Vakıa (Olay) Suresi 56. ayet:
İşte bu, onların din (hesap ve ceza) gününde şölenleridir.

Mümtehine (Sorgulanan) Suresi 8. ayet:
Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever.

Mümtehine (Sorgulanan) Suresi 9. ayet:
Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkaranları ve sürülüp-çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. Kim onları dost edinirse, artık onlar zalimlerin ta kendileridir.

Saff (Saf Tutmak) Suresi 9. ayet:
Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O´dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam´ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.

Beyyine (Kanıt) Suresi 5. ayet:
Oysa onlar, dini yalnızca O´na halis kılan hanifler (Allah´ı birleyenler) olarak sadece Allah´a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başkasıyla emrolunmadılar. İşte en doğru (dimdik ve sapasağlam) din budur.
Din - Bağlantılar
Okul Öncesi Çocuklarda Allah İnancı ve Din Duygusu

Okul Öncesi Çocuğun Dini Eğitiminde Allah Tasavvuru 

Günümüz Gençliğinin Temel Problemleri Ve Dinimizin Ortaya Koyduğu Çözüm Yolları 

Din Ve Bilim İçin İki Ayrı Alan mı?

Din Ufku

Din ve Edebiyat

Biyoloji ve Din

Bilim ve Din Münasebeti Açısından Zelzele

Günümüz Batı Dünyasında Bilim Ve Din

Din- İlim Beraberliğine Temelden Bir Yaklaşım

Ziya Gökalp´te Modernleşme ve Din

Fatih Sultan Mehmed Devrinde Din ve Vicdan Hürriyeti

Dinler Arası Diyalogta Tasavvufun Rolü 

Dinî Tutum Ve İnançların Sosyal Ahlaka Etkisi Ile İlgili Görüş Ve Değerlendirmeler 

Sulh Ve Müsamaha Dini Olarak İslâm 

Din, Terör, Savaş Ve Global Etik İhtiyacı 

Dar Bir Çerçevede Din Ve Vicdan Hürriyeti 

Dinler Ve Barış Sempozyumundan Geriye Kalan 

Günümüzdeki Dini Meselelerde Kafa Karışıklığının Sebepleri 
Din - Hadisler
Zeyd İbnu Talha İbnu Rükâne (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.
[Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905); İbnu Mâce, Zühd 17, (4181, 4182).]

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu duayı çok yapardı:
"Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sâbit kıl!"
Ben (bir gün kendisine):
"Ey Allah´ın resulü! biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?" dedim. Bana şöyle cevap verdi: "Evet! Kalpler, Rahmân´ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir."
[Tirmizî, Kader: 7, (2141);]
Din - Kitap Tanıtım
Aklım Kalbimde Kaldım Bilim - Din Yazıları

Murat Çiftkaya 
NESİL YAYINLARI 

“Kalpsiz akıl olur mu?”
“Kalplerimizi unutarak düşünebilir miyiz?”
Bu soruların sahibi Murat Çiftkaya. Yazar, yeni kitabı “Aklım Kalbimde Kaldı” isimli kitabını bu iki önemli soruya cevap bulmaya adamış. 
Yazar Çiftkaya’ya göre toplum olarak büyük bölünmelerin yaşandığı bir dönemde yaşamaktayız. Kalp ile aklın, din ile bilimin, vahiy ile hayatın, ahlâk ile siyasetin, hatta erkek ile kadının birbirinden ayrı düşürüldüğü zamanlarda yaşıyoruz. Yazara göre bu bölünmeler tamamen hayalî, dayatılmış ve gerçekdışı bölünmeler. Bu bölünmelerin sonuçlarından hemen her alanda ıstırap çekiyoruz. Sadece akıllarımız ve kalplerimiz değil, aile hayatlarımız, sosyal hayatımız, siyasetimiz yaralarla dolu.
Çiftkaya’ya göre yaşanan bu acı ve sıkıntılarla dolu ortamdan kurtuluş ve çıkış yolu çok zor değil. Bölünmeleri ortadan kaldıracak her adım bizi kurtuluşa eriştirecek özellikte. Türlü türlü yaralarımız ve sıkıntılarımız ancak bütüncül bakış açısıyla ortadan kaldırılabilir.
Çiftkaya son kitabında teşhisten tedaviye yönelik en önemli hareket noktası olarak din ve bilim veya kalb ile akıl arasındaki sözde ayrılığı veya çatışmanın ortadan kaldırılmasını seçmiş. Kalpsiz aklın veya akletmenin imkânsızlığını ve akla aykırılığını dile getiriyor. Dinden ve vahiyden soyutlanmış seküler bir bilimin hakikate ulaştırma yeteneğini sorguluyor. Kalpsiz akılcılığın veya dindışı bilimciliğin insanları hakikate ulaştırmadığı gibi, huzur ve güveni sağlayamadığını söylüyor. Ekolojik dengesizliklerden manevî bunalımlara saymakla bitmeyecek musibetlere kapı araladığını ifade ediyor. En somut çözüm olarak da “Yeryüzünde dolaşıp akleden kalplere sahip olma” şeklindeki İlahî emre uymayı gösteriyor.
Aslında bu konuda yazılan ve yayımlanan çok sayıda makale, kitap ve yorum var. Ancak yazar Çiftkaya bu kitabında konunun hassasiyeti ve hemen her kesim tarafından okunup anlaşılması için sade ve akıcı bir üslup kullanmış. “Bu kitapta da anlaşılır olmayı hedefledim. Mümkün-mertebe teknik ve bilimsel terimleri kullanmaktan kaçındım” diyor ve “Düşünceyi esas alan çalışmalarımın yayınlanıyor olması benim için bir şükür vesilesi. Hikmet ve hidayetin kaynağı Kur´an´ın ışığı ve bu ışığa yeteneğimce muhatap olmama vesile olan Risaleler, benim için sonsuz bir hamd konusu.” diyerek kitabında takip ettiği ana çizgiye dair önemli bir ipucu veriyor.
Hikayeleriyle de okurlarının merakla takip ettiği Murat Çiftkaya’nın yeni kitabı “Aklım Kalbimde Kaldı” 176 sayfa ve bir solukta okunabilecek nitelikte.

Din - Özlü sözler
 • Allah (c.c.)´la konuşmak isterseniz namaz kılın. Allah (c.c.) sizinle konuşmasını isterseniz Kur´an-ı Kerim´i okuyun.
 • Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. - Hz.Ali (r.a.)
 • Allah’a yemin ederim ki, gıybet, müminin dinini ifsat (bozma) hususunda, cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır. - Hasan Basri
 • Aşık olmak, tanrısı yanıltabilen bir din yaratmaktır. - Jorge Luis Borges
 • Avrupalının dini işimiz gibi, işleri dinimiz gibi. - Mehmet Akif Ersoy
 • Ben İslam dinine inanıyorum. Ben Allah´a ve barışa inanıyorum. - Muhammed Ali  
 • Benim dinim aşk; yoluna ölebilirim. - John Keats
 • Benim dinim çok basit.Benim dinim iyilik.- Dalai Lama
 • Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır. - Albert Einstein
 • Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.  - Mustafa Kemal Atatürk 
 • Bir gün uyanıp da insanoğlunun aynı ırk, renk ve dine ait olduğunu görseydik, öğlene kadar yeni önyargılar bulmak zorunda kalırdık. - George Aiken
 • Bir insanın etiksel davranışı sempatisi, eğitimi ve sosyal bağları üzerine bağlı olmalıdır; hiç bir din tabanına gerek yoktur. İnsan hatta oldukça kötü bir etiğe cezalandırma korkusu ve ölüm sonrasında ödül uğruna ulaşır. - Albert Einstein
 • Birbirini çekemez insan ne diye? Kinle dolmuş güzel cihan ne diye? Allah bir, din İslâm, mümin kardaşız. Ben sana, sen bana düşman ne diye? - Kul Sa’di
 • Biz, Allah´ın bizi bu din ile aziz kıldığı bir ümmetiz. Ne zaman ki bu dinin dışında bir izzet arayışına girersek Allah bizi zelil eder. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Bizi yanlış yola sevk eden habisler, biliniz ki çok kere din perdesine bürünmüşlerdir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Bizi yok edecekler şunlardır: ilkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı. - Mohandas Karamçand Gandi
 • Bizim dinimiz, milletimize hakir, miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez. Tam tersine Allah da, Peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini korumalarını emrediyor. 
 • Boş inançlar, cılız akıllıların dinleridir. - Burke
 • Bu kâinat kubbesinin dönüşündeki nizam ve intizam edebdir. Din edebdir! demişler. Ademlikten insan olma şerefine ermiş kişinin kıymeti ve değeri edebi ile ölçülür. - Galip Hasan Kuşçuoğlu
 • Bütün zorba hükümdarlar hep dini alet edindiler; Hakiki ulema, dini bütün alimler hiçbir vakit bu zorba hükümdarlara boyun eğmediler. Fakat gerçekte alim olmamakla beraber, sırf o kılıkta bulundukları için alim sanılan, çıkarına düşkün haris ve imansız bir takım hocalar da vardır. Hükümdarlar işte bunları ele aldılar ve işte bunlar dine uygundur diye fetva verdiler. Gerektikçe yanlış hadisler uydurmaktan çekinmediler. Gerçek ve imanlı ulema her vakit her devirde bunların kinine hedef oldu. 
 • Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.  - Mustafa Kemal Atatürk 
 • Din adamı, geçindiremeyeceği kadar büyük bir ailenin reisidir. - Samuel Johnson
 • Din bir bütündür, kısmi kabul edilmez. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Din bir imtihandır. Teklif-i İlahî bir tecrübedir. Tâ,ervah-ı âliye ile ervah-ı safile, müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasılki bir madene ateş veriliyor; tâ elmasla kömür, altunla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de bu dâr-ı imtihanda olan teklifat-ı İlahiye bir ibtilâdır ve bir müsabakaya sevktir ki; istidad-ı beşer madeninde olan cevahir-i âliye ile mevadd-ı süfliye, birbirinden ayırt edilsin. - Bediüzzaman Said Nursi
 • Din bir milleti millet yapan unsurların arasındadır. - Renan
 • Din bir üsdür, sultan da muhafızdır Üssü olmayan yıkılmış, bekçisi olmayan da kaybolmuştur. - İmam Gazali
 • Din fakirlerin zenginleri öldürmemesini sağlar. - Napoleon Bonaparte
 • Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhyayı dinle olur şu milletin ihyası.
 • Din her cihetten yükselmeyi emreder ve insanı yüceltir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Din insana ahlakı, felsefe derinliği, matematik cin fikirliliği, tarih ise akıllı olmayı öğretir.
 • Din kendisiyle insanlar şekillensin diye gelmiştir; insanlar dini kendilerine göre şekillendirsinler diye değil.
 • Din kolaylıkla tüm zamanların en iyi yalan hikayesidir. Düşünün bir kere. Din insanları görünmez biri olduğuna, gökyüzünde yaşadığına ve yaptığınız herşeyi günün her dakikasında izlediğine ikna etmiştir. Ve görünmez adam, yapmanızı istemediği 10 spesifik şeyler var. Ve eğer ki bunlardan herhangi birini yaparsanız, sizi özel bir yere gönderecek; burada yanma, ateş, duman, işkence ve eziyet ile sonsuza kadar yaşacak; ve acı çekecek, yanacak, ve zamanın sonuna kadar çığlık atacaksınız. Ama sizi seviyor. Sizi seviyor. Sizi seviyor ve paraya ihtiyacı var. - George Carlin
 • Din saçmalıktır. - George Carlin
 • Din sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel bir şeydir. - Napoleon Bonaparte
 • Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. - Alexis Carel
 • Din ve ahlak, aslında ikisi de vasıfları bakımından bir bütünün tamamlayıcısı olan iki parçadır. - Heinrich Heine
 • Din yüzünden gerilemedik, gerilediğimiz için dinden ayrıldık. - Peyami Sefa
 • Din zehirdir. - Mao Zedong
 • Din, avama göre doğru kabul edilir, bilgelere göre yanlış, yönetenlere göre ise kullanışlı. - Seneca
 • Din, belirli şeylere bir açıdan bakmak değil, herşeye belirli bir açıdan bakmaktır. - Robert E Sega
 • Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. - Mustafa Kemal Atatürk  
 • Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur. – Karl Marx
 • Din, dünyada büyük bir güçtür. Bir insanın kalbine kendi imanımızla değil, onun iman yolu ile girmeye çalışmamız gerekir. - Bernard Shaw
 • Din, gönüle inmezse, fayda yerine zarar verir. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Din, insanlık tarihine hakim olan en büyük güçtür Dini duygular, insanın bitmeyen bir özelliğidir. - Benjamin Costant
 • Din, insanlık tarihine hakim olan ve toplumları ayakta tutan en büyük kuvvettir. - Benjamin Costant
 • Din, kapitalizmin ereksiyon sorunudur. - Eren Ali Gül
 • Din, kitlelerin afyonudur. - Karl Marx
 • Din, Tanrı´yla insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir. - William Penn
 • Din, toplumsal obsesyonlarımız, obsesyonlarımız ise bireysel dinimizdir. - Sigmund Freud
 • Din; emperyalizmin, faşizmi sıçrattığı tahterevallidir. - Eren Ali Gül
 • Dinde inanmak isteyenler için yeterince ışık; inanmak istemeyenler için ise, onları kör etmeye yetecek kadar karanlık vardır. - Blaise Pascal 
 • Dinde zorlama yoktur, insan hürdür elbette. İster dünyada pişer, ister ahirette. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Dîne uymakta gevşek davrananlarla berâber olmaktan, son derece sakınmalıdır. Onlar, insanın felâketine sebep olurlar.    Şirvani es-Sagir
 • Dini, açık olarak anmak, gizli anmaktan iyidir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Dinin aslını anlamaya imkan yoktur Ona ancak hayran olunur. - Mevlana
 • Dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur; yokluk bile yok, şiir ve sanatsa hiç yok. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Dinler ateşböcekleri gibidir: Parlayabilmek için karanlığa gereksinim duyarlar. Tüm dinlerin koşulu yaygın olan belirli bir derecede cehalettir. Ki sadece bu havada yaşayabilirler ancak. - Arthur Schopenhauer
 • Dinler halk için gerekli, ve onlar için paha biçilmez bir iyilik. - Arthur Schopenhauer
 • Dinsiz bilim kör; bilimsiz din topaldır. - Albert Einstein
 • Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsan, uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve egemenliklerine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yer yüzünden yok olacak ve yerlerini milletler arasında hiç bir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hakim olacaktır. 
 • Dünya, 15 yaşından küçük çocuklara din dersi vermeyecek kadar dürüst olursa, belki o zaman ona umut besleyebiliriz. - Arthur Schopenhauer
 • Dünyada dini yok etmeye yeticek kadar bile din yok. - Friedrich Nietzsche
 • Dünyada iki çeşit insan var: Aklı olan ve dini olmayanlar, dini olan ve aklı olmayanlar. - Abu’l-Ala Al-Ma’arri
 • Dünyayı yamamak için parçalarız dini biz. Sonra ne din kalır elde, ne yama diktiğimiz. - İbrahim Bin Edhem
 • Düşünceler düzelmiyorsa, din etkilemiyor demektir. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Ebû Hafs hazretlerine; "Güzel ahlâk sâhibi olmak nasıl olur?" diye soruldu. Bunun üzerine; "Evliyânın haklarına riâyet etmek, dostlar ile iyi geçinmek, küçüklere nasîhat vermek, dünyâ için kimseye düşmanlık etmemek, başkalarını kendi nefsine tercih etmek, dünyâ malı yığmaktan kaçınmak, kendi yollarında olmayanla sohbeti terk etmek, din ve dünyâ işinde yardımlaşmak." buyurdu.  -  Ebû Hafs
 • Edep bilenler başkadır, / Canı ruhu yanmış aşıklar başka. / Aşk şeriatı bütün dinlerden ayrıdır. / Aşıkların şeriatı da Allah´tır; mezhebi de. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana) (Mesnevi, cilt II, sayfa 133)
 • Emaneti koruyunuz. Zira din de size emanettir beden de. - Hacı Bayram Veli
 • Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın, rehberi şeytan olmuştur. - Yunus Emre
 • Ey oğlum! Yalandan çok sakın. Çünkü dinini bozar ve insanlar yanında şerefini düşürür. Bununla birlikte hayanı, değerini ve makamını kaybedersin. - Lokman Hekim
 • Gençlik zamanında dinin emirlerine uymak, dünya ve ahiret nimetlerinin en üstünüdür. - İmam Rabbani
 • Hayatın için malını, ahiretin için dinini korumalısın. - Süfyan-ı Servi (r.a.)
 • Hayatta üç çeşit insandan korkacaksın: Dağdan inme, dinden dönme, sonradan görme.
 • Henüz anlaşılmamış biçimde de olsa din´in de toplu yaşama zorunluğundan doğduğu görülür; dinde kutsanmış toplu yaşam biçimleri, anlayıcı ve kavrayıcı düşüncenin yerine geçerek bireyler arasında bağlayıcı öge rolünü oynar. - Alfred Adler
 • Her dakika övülmek isteyen bir Tanrıya inanamam. - Friedrich Nietzsche
 • Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.  - Mustafa Kemal Atatürk 
 • Her şey dinin yanında: vahiy, kehanetler, hükümetin koruması, en yüksek değer ve tanınmışlık... ve hepsinden öte, doktrinlerini çocukluğun körpe çağında zihne kazıma, dolayısıyla neredeyse doğuştan gelen fikirler gibi görülmelerini sağlama şeklindeki paha biçilmez ayrıcalık. - Arthur Schopenhauer
 • Hiçbir zaman gerçek bir Tanrı´dan nefret etmedim, ama Tanrı´nın insanlarından nefret ettim. - Marilyn Manson
 • İki cihanda rezilliği, dini kendine uyduranlar yaşar. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • İnancı dışlayan bilim topal, bilimi dışlayan din kördür. - Albert Einstein 
 • İnsan Tanrı´ya inanmayınca; hiç bir şeye inanmadığını göstermez; herşeye inandığını gösterir. - Umberto Eco
 • İnsanlar artık hayvanat bahçelerine pek ilgili değiller. Din de aynı problemle karşı karşıya. Özgürlük hakkındaki bazı ilüzyonlar ikisine de bela oluyor. - Yann Martel
 • İnsanlar din hakkında yazar, savaşır, ölürler de din için yaşamasını bilmezler. - Colton
 • İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle, şahsiyeti ahlakıyladır. - Hz. Ömer (r.a.)
 • İslam, insana onurunu kazandıran tek dindir. - Roger Graudy
 • İyi bir iş yaptığımda kendimi iyi, kötü bir iş yaptığımda kendimi kötü hissediyorum. İnandığım tek din bu! - Abraham Lincoln
 • İyimserlik dinlerde olduğu gibi felsefede de gerçeklerin yerini almış temel bir yanılgıdır. - Arthur Schopenhauer
 • Kapadım gözlerimi, sevgililerin karşılıklı, çocukların mutlu, din, dil, ırk ayrımı olmayan herkesin eşit olduğu bir Dünya´yı barış içinde hayal ediyorum. Mutluyum. Küçücük bir hayalle başlar her şey.
 • Kelimesi bir cent´e yazmak saçmalıktır. Eğer biri gerçekten 1 milyon dolar kazanmak istiyorsa, bunun en iyi yolu kendi dinini kurmasıdır. - L. Ron Hubbard
 • Kemalin tümü, din hususunda derin bilgi sahibi olmak, musibetlere karşı sabretmek ve geçim masrafını ölçülü bir şekilde ayarlamaktır. - İmam Muhammed Bakır 
 • Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkânını temin etmiştir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Marx, din için yığınların afyonu demişti, istemeyi kaldırması ve iradeyi yok etmesi anlamındadır. Yalnız, kitabi dinlerde mantık vardır ve tarikatlar, know-nothing getirmektedir, beterdir. O halde ve tabii, oligarşi-tüsiad, tarikat istemektedir. Ama gelir dengesizliğine, işsizliğe, köleliğe artık yetmiyor, kütleler ısınıyor; magazin, hazzı, sevişen zenginleri seyretmeye bağlamaktadır. Röntgenci sürüleri üretiyorlar; geniş yığınlar, aşklarını, “bir gecelik birlikte” olanlarda yaşıyorlar. Az geldi, dozajı yükseltiyorlar, başlarının üstüne aldılar. Şöyle de söyleyebilirim, artık magazin orji’dir; OECD, magazin olmazsa Türkiye patlar, demişti. Raporu var ve şimdi tarikatlar ile magazin el eledir ve yoksul yığınlar asıl afyonu buldular. - Yalçın Küçük
 • Milletimizin içinde hakiki, ciddi alimler vardır. Milletimiz bu gibi alimleriyle iftihar eder. Bu gibi alimlere gidin, bu efendi bize böyle diyor, siz ne diyorsunuz deyin. Fakat umumiyetle buna da ihtiyaç yoktur. Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Eğer bizim dinimiz akla mantığa uygun bir din olmasaydı mükemmel olamazdı, dinlerin sonuncusu olmazdı. 
 • Ne zaman dindar bir insanla konuşsam, ellerimi yıkayasım geliyor. - Friedrich Nietzsche
 • Ne zaman ki ulaşılmaz istekler tüm yaşamımıza egemen olur, o zaman aileye, dostlara, dine bazen de psikoterapistlere yöneliriz. - Irwin D. Yalom 
 • Nice alimler vardır ki, sultanın yanına dini ile birlikte girer de, çıkarken dininden hiçbir şey kalmaz. - Fudayl bin İyaz
 • Sana dininden bilgi verecek bir alimin ve beden durumundan bilgi verecek bir doktorun bulunmadığı bir memlekette oturma. - İmam Şafii
 • Sen tanrıyla konuşursan dindarsındır, tanrı seninle konuşursa delisindir.
 • Sonsuzluktan bize ulasan ruhani ışının "aşk" oldugunu fark eden, dinin, kendisine doğaüstü gerçekler hakkında eksiksiz bilgiler sunmasını istemekten vazgeçecektir. - Albert Schweitzer
 • Sömürgecilik ve emperyalizm, yeryüzünde yok olacak ve yerlerine uluslararasında hiç bir renk, din ve ırk ayrıcalığı gözetmeyen yeni bir uyum ve işbirliği çağı egemen olacaktır. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Şüphe dinin bir parçasıdır. Tüm dindar düşünürler şüphecilerdi. - Isaac Bashevis Singer  
 • Tanrı´nın dini yoktur. - Mahatma Gandhi
 • Tembellik, hem dine, hem de dünyaya zarar verir. - İmam Muhammed Bakır 
 • Tutku, evrensel bir hastalıktır. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat olamaz.
 • Tüm dinler, dostlarım, sadece yalan dolan, korku, açgözlülük, hayal gücü ve şiirden ibarettir. - Edgar Allan Poe
 • Üç şeyi asla insanlarla tartışmamayı öğrendim... Dini, siyaseti ve işimi. - Charles M. Schulz
 • Vatanperverlik bir çeşit dindir; savaşların çıktığı yumurtadır. - Guy de Maupassant
 • Vicdan bulur asüde tecellisini dinde; Mes´ud ebediyet, bu hayatın ötesinde.  - Ali Ulvi Kurucu
 • Vicdanın ziyası ulum-u diniyedir. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile ve şüphe tevellüd eder. Açıklaması: Vicdanın ziyası din ilimleri, aklın nuru medeniyet fenleridir. İkisinin birleşmesiyle hakikat ortaya çıkar.  Ayrıldıkları vakit, birincisinden taassup, ikincisinden hile ve şüphe doğar. - Bediüzzaman Said Nursi / Münazarat
 • Zamanın akışı içinde insanlık, bilimin ellerinden gelen darbelerle iki kez, naif özsevgisinin incinmesinin acısını yaşamak zorunda kalmıştır: Birincisi, dünyanın merkezi olmadığını, akıl almaz büyüklükte bir dünyalar sistemi içinde sadece bir nokta olduğunu anladığında... İkincisi, biyolojik araştırmalar özel yaratılmışlık ayrıcalığını elinden alıp soykütüğünü hayvanlar alemine düşürdüğünde... Tahmin etmek zor değil, insanlığı zaaflarından faydalanarak aldatan, sanal gerçekleriyle pohpohlatan olguyu... - Sigmund Freud
Din - Risale-i Nur Külliyatı
İKİNCİ SUÂLE CEVAP: Eğer desen: "Şimdi şu tahkikattan sonra şüphem kalmadı ve tasdik ettim ki, Kur´ân´da sâir hakâikle beraber, medeniyet-i hâzıranın hârikalarına ve belki daha ilerisine işaret ve remz vardır; dünyevî ve uhrevî saadet-i beşere lâzım olan herşey, değeri nisbetinde içinde bulunur. Fakat niçin, Kur´ân, onları sarâhatle zikretmiyor? Tâ muannid kâfirler dahi tasdike mecbur olsunlar; kalbimiz de rahat olsun?"
Elcevap: Din bir imtihandır. Teklif-i İlâhî bir tecrübedir. Tâ ervâh-ı âliye ile ervâh-ı sâfile müsâbaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir mâdene ateş veriliyor, tâ elmasla kömür, altınla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de, bu dâr-ı imtihanda olan teklifât-ı İlâhiye bir ibtilâdır ve bir müsâbakaya sevktir ki, istidad-ı beşer mâdeninde olan cevâhir-i âliye ile mevadd-ı süfliye birbirinden tefrik edilsin. Mâdem Kur´ân, bu dâr-ı imtihanda bir tecrübe sûretinde, bir müsâbaka meydanında beşerin tekemmülü için nâzil olmuştur; elbette şu dünyevî ve herkese görünecek umûr-u gaybiye-i istikbâliyeye yalnız işaret edecek ve hüccetini ispat edecek derecede akla kapı açacak.
Sözler | Yirminci Söz 

Din bir imtihandır, bir tecrübedir; ervâh-ı âliyeyi, ervâh-ı sâfileden tefrik eder. Öyle ise, ileride herkese göz ile görülecek vukuâtı öyle bir tarzda bahsedecek ki, ne bütün bütün meçhûl kalsın, ne de bedihî olup, herkes ister istemez tasdike mecbur kalsın. Akla kapı açacak, ihtiyârı elinden almayacak. Zîrâ, eğer tamamen bedâhet derecesinde bir alâmet-i Kıyâmet görülse, herkes tasdike muztar olsa, o vakit kömür gibi bir istidad, elmas gibi bir istidad ile beraber kalır. Sırr-ı teklif ve netice-i imtihan zâyi olur.
Sözler | Yirmi Dördüncü Söz