Devlet - Ansiklopedik bilgi
Devlet

1. (hukuk, toplum bilimi) Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
2. Bu tüzel varlığın yönetim organları
3. Büyüklük, mevki
4. Mutluluk
5. Talih
Devlet - Ayet mealleri
Haşr (Toplanma) Suresi 7. ayet:
Allah´ın o (fethedilen) şehir halkından Resûlü´ne verdiği fey, Allah´a, Resûl´e, (ve Resûl´e) yakın akrabalığı olanlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Öyle ki (bu mallar ve servet) sizden zengin olanlar arasında dönüp-dolaşan bir devlet olmasın. Resûl size ne verirse artık onu alın, sizi neden sakındırırsa artık ondan sakının ve Allah´tan korkun. Şüphesiz Allah, cezası (ikâbı) pek şiddetli olandır.
Devlet - Bağlantılar
Devlet Anlayışımız

Devlet Adamlarına Öğütler

Ümit Ve Devlet Kuşu

Biz İki Devlet Bir Milletiz

Kutadgu Bilig´´de Devlet Adamına Nasihatler

Nizamî Gencevî´de İdeal Toplum ve Devlet

Osmanlı Devletin´de Bilim Ve Teknoloji Muhafazası 

İslâm´da Beytü´l-Mal (Devlet Bütçesi) İdaresi: TEORİ Ve PRATİK

FECİR DEVLETİ VE MEHDİYYET 

Osmanlı Devleti´nde Şeyhülislâmlık Müessesesi 

16. Asırda Osmanlıların İslam Devletlerine Ateşli Silah Ve Teknoloji Yardımı 

Devletin kısayolu

Devlet
Devlet - Hadisler
Sefîne (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "Hilâfet, ümmetim arasında otuz yıl sürecektir. Bundan sonra saltanat gelecektir." Said İbnu Cumhân dedi ki: "Sonra ilâve etti: "Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)´in hilâfetine Hz. Ömer´in hilâfetini, Hz.Osman´ın hilâfetine Hz. Ali´nin hilâfetini (radıyallahu anhüm ecmain) ekle (parmaklarınla say) bak!" dedi. Bunları (sayınca hakikaten) otuz yıl bulduk."
Sefîne´ye: "Emevîler, hilâfetin kendilerinde (devam ettiğini) zannederler" denmişti, şu cevabı verdi: "Benî´z-Zerkâ yalan söylüyor. Onlar krallardır, hem de en kötü krallar." 
[Ebû Dâvud, Sünnet 9 (4648, 4647); Tirmizî, Fiten 48, (2227).]

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Benî İsrail´i peygamberler (aleyhimusselâm) idâre ediyorlardı. Bir peygamber ölünce onun yerine ikinci bir peygamber geçiyordu. Ancak, benden sonra peygamber yok. Ama ardımdan halifeler gelecek ve çok olacaklar."
Orada bulunanlar:
"(Onlar hakkında) bize ne emredersiniz?" diye sordular.
"Önceki biatınıza sadâkat gösterin. Onlara haklarını verin. Onlar üzerindeki haklarınızı (eda etmedikleri taktirde, kendilerinden değil) Allah´tan isteyin. Zîra Allah Teâlâ, idâreleri altındakilerin hukukunu onlardan soracaktır" buyurdu." 
[Buharî, Enbiyâ 50; Müslim, İmâret 44, (1842).]
Devlet - Kitap Tanıtım
Bediüzzaman Said- i Nursi ve Devlet Felsefesi

Safa Mürsel 
NESİL YAYINLARI 

Bediüzzaman´ın kainat, madde, insan, toplum ve devletle ilgili görüşleri.:Olayları dört başı mamur değerlendirebilmeniz için.
Devlet - Muhtelif yazılar
Bir devlet hangi halde çöker?

Kanunî Sultan Süleyman, bir gün devletin akıbetini düşünür. Bir devlet hangi halde çöker? 
Bir gün olur da devletimiz izmihlâle uğrar mı? Suallerinin cevabını süt kardeşi meşhur âlim Yahya Efendi’ den mektup ile sorar.

Mektubu okuyan Yahya Efendi’nin cevabı çok kısa ve şaşırtıcıdır: “Neme lâzım be sultanım!..”

Topkapı Sarayı’nda bu cevabı hayretle okuyan Sultan bir mana veremez. 
Yahya Efendi gibi bir zat nasıl böyle bir cevap verebilir? Söylenmeye başlar. Nihayet kalkar, Yahya Efendi’nin Beşiktaş’ ta ki mekânına gelir.

Der ki:
- Ne olur sorularıma cevap ver, bizi geçiştirme, soruyu ciddiye al!

Yahya Efendi şöyle bir bakar:
- Sultanım sizin sorunuzu ciddiye almamak kabil mi? Ben sorunuzun üzerine iyice düşündüm ve kanaatimi de açıkça arz ettim.
- İyi ama bu cevaptan bir şey anlamadım. Sadece “Neme lazım be sultanım” demişsiniz. Sanki beni böyle işlere karıştırma der gibi bir mana çıkarıyorum.

Yahya Efendi bu cevaptan sonra şu müthiş açıklamasını yapar:

“Bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık şâyi olsa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa da bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayişe itaat hissi gider, halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlâl de böylece mukadder hale gelir…”
Devlet - Özlü sözler
 • Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir.    Alexander Hamilton
 • Adalet devletin hazinesidir. - Konfüçyus
 • Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenlerin zalimliğidir. - Hz.Ali (r.a.)
 • Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.    Aristo
 • Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır. - Corci Zeydan
 • Ama gerçekte, devlet bir sınıfın başka bir sınıfı ezmesi için bir araçtan başka bir şey değildir, ve bu, demokratik cumhuriyette de monarşideki kadar geçerlidir. - Friedrich Engels
 • Ben abdestsiz hiçbir devlet işine imza atmadım. - Sultan Abdulhamid Han
 • Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten hiç de daha kolay değildir. - Michel de Montaigne
 • Bir alimin, devlet adamlarının kapısına gitmesi, Allah´ın en kızdığı şeydir. - İmam Evzai
 • Bir devleti kurmak için bin yıl ister, yıkmak için bir saat yeter. - George Gordon Byron
 • Bir devletin değeri hakkında verilecek karar, milletine sağladığı fayda ile ölçülür. - Adolf Hitler
 • Bir devletin devam ve bekası, adaletle mümkün olur. - Hz. Ali (r.a.)
 • Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adamı ise gelecek kuşağı düşünür. - James F. Clarke
 • Bizim bir kısım medya matematik gibi oldu artık; reytingi topla, polemik çıkar, vatanı böl, devleti çarp.
 • Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.  - Mustafa Kemal Atatürk 
 • Büyük devletlerin dostları ve düşmanları olmaz. Onların sadece çıkar ilişkileri vardır. - W. Churchill
 • Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır. - Albert Einstein
 • Çok fazla kanun, çok fazla devlet demektir. Çok fazla devlet de çok az bireysel hak ve özgürlük demektir. - Woodrow Wilson
 • Devlet adamı koyunu kırpar; siyasetçi koyunun derisini yüzer.  - Austin O’Malley
 • Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. - Henry Clay
 • Devlet büyüdükçe, özgürlük de o oranda küçülür. - Jean-Jacques Rousseau
 • Devlet dediğin şey nedir? Büyük bir kitlenin hesabına çalışan bir hizmetçi. Kitleyi rahat ettirmek için düşünülmüş bir kolaylık. Bu elektrik ya da su tesisatından farklı bir şey değil. İnsanlara musluk suyu için yaşamalarını söylemek komik olmaz mı? - Ayn Rand
 • Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. - Konfüçyüs
 • Devlet gemiye, halk da suya benzer; gemiyi taşıyan sudur; ama gemiyi deviren de sudur. - Konfüçyüs
 • Devlet hiç bir zaman yaşa basmaz.
 • Devlet olmadan insanın yaşamı yalnız, fakir, mutsuz ve kısadır. - Thomas Hobbes
 • Devlet varken özgürlük yoktur; özgürlük hüküm süreceği zaman devlet olmayacaktır. - Vladimir İlyiç Lenin
 • Devlet, beylik demegojilerle geveze bir ihtiyar durumuna düşürülemez. Mülkün esas sahibi olan halk tarafından da başıboş bırakılamaz. - Osman Pamukoğlu
 • Devlet, kendi şiddetine hukuk bireyinkine ise, "suç" adını verir. - Max Stirner
 • Devlet, yapacağı işlerde özellikle genç nesli hesaba katmalı, onların ahlaklı birer genç olmaları için her türlü sosyal tedbiri almalıdır. Sokaklarda ve eğlence yerlerinde ahlaklarının bozulmasına göz yummamalıdır. Çünkü bedenen, ruhen, ahlaken sağlam olmayan vücuttan, sağlam nesiller beklenemez. - Adolf Hitler
 • Devletin hazinesi adalettir. - Konfüçyüs
 • Devletin olmadığı bir yerde sanayiye yer yoktur; çünkü sanayiden elde edilecek faydalar belirsizdir; netice olarak yeryüzünde bir kültür mevcut olmayacaktır; deniz ve hava taşımacılığı olmayacaktır; ithal malların kullanımı söz konusu olmayacaktır; yasalar olmayacaktır; mektuplar gönderilemeyecektir; toplum olmayacaktır; hepsinden kötüsü kuşku olacaktır; şiddet ve ölüm korkusu mevcut olacaktır. Devlet olmadan insanın yaşamı, yalnız, fakir, mutsuz ve kısadır. - Thomas Hobbes
 • Devletin olmadığı bir yerde, bir mülkiyet söz konusu olmayacaktır, benim-senin ayırımı olamayacaktır; sadece gücü olan insan istediğini alabilecektir. - Thomas Hobbes
 • Devletin tekelleştiği ve tekellerin devlet olduğu bir düzene, jenerik olarak, feodalite demek durumundayız. Feodalite mi, parsellenmiş devlet biçimidir. Önümüzde kapitalizm yerine böyle bir model var. - Yalçın Küçük
 • Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu: Maveraünnehir nereye dökülür? En arka sırada bir parmağın tek ve doğru karşılığı: Solgun bir halk çocukları ayaklanmasının kalbinedir. - Ece Ayhan
 • Devletleri yıkan tüm hatanın altında nice gururun gafleti yatar. - Yavuz Sultan Selim
 • Eğer devlet güçlü olursa bizi ezer, eğer zayıf olursa telef oluruz. - Paul Valery
 • Eğer insanlar Tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. İnsanlar Tanrı olmadıklarına göre, mükemmel bir devlet insanlara göre değildir.- Jean-Jacques Rousseau
 • En iyi devlet nedir? Bize kendimizi yönetmemizi öğretendir.- Goethe
 • En iyi devleti ben nesinden mi tanırım? Namuslu kadını sen, nesinden tanıyorsan. İnan bana, ikisi de dile düşmezler, dostum. - Sebiller
 • Erkek devlettir; yönetir, korur, sahip çıkar. Kadın millettir; devleti yalnızca o ayakta tutar.
 • Feodalite, tekeliyet´e ipuçları verirken, başkaları bir yana, devletin küçülmediği ve tam tersine büyüdüğünü anlatıyor, kamusal işlerin parsellendiği ve iktidarın özelleştiği kavramlarına da buradan yaklaşıyoruz. Sınırlar zayıflıyor, bireyler yok, manidar parçalar ya da parseller var, devlet var, ancak ulus-devlet yoktur. Tavan var ve taban bulunmamakta, istenmemektedir. Kabul etmek zorundayız, bir yeni soyutlama ve kavramlaştırma eşiğindeyiz. - Yalçın Küçük
 • Hakim devletlerle mahkum devletler arasındaki fark, bir avuç yetişmiş insandır.
 • Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi - Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)
 • İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. - Şeyh Edebali
 • İyi bir politikacı seçimleri, iyi bir devlet adamı gelecek nesilleri düşünür.
 • Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır. - Gaius Cornelius Tacitus
 • Kapitalist düzende devlet, kapitalistlerindir.Tekelli düzende, tekeller devletindir. - Yalçın Küçük
 • Kendini ulusuna hizmet etmeye adayan siyasetçiye devlet adamı denir. Ulusun kendisine hizmet etmesi gerektiğini düşünen devlet adamına ise siyasetçi. - George Pompidou
 • Kenya kurucu devlet başkanı, misyonerlik faaliyetleri ve Jomo Kenyatta´nın ibretlik anekdotu: Batılılar geldiklerinde ellerinde İncil, bizim elimizde topraklarımız vardı. Bize, gözlerimizi kapayarak dua etmesini öğrettiler. Gözümüzü açtığımızda ise; bizim elimizde İncil, onların elinde topraklarımız vardı.
 • Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. - Sophocles
 • Kumandanlarından biri Adolf Hitler´e sorar: Türklere neden saldırmıyoruz? Hitler: Türkler öyle bir millettir ki, eğer saldırırsak tamamını yok etmemiz gerekir. Yoksa 1 tane bile hayatta bırakırsak, yeni bir devlet kurar ve intikamını alır.
 • Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz. - Hz.Ali (r.a.)
 • Milli eğitimin temel amacı devlete memur yetiştirmek değildir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Modern devlet, güçler ayrılığı ilkesine dayanır. Modern devlet; güçler ayrılığının doğal bir biçimde özümsenmesi demektir.  Yasama, yürütme ve yargı her seferinde "aynı çizgi, duruş, görüşü" paylaşacak olsalardı, güçler ayrılığına lüzum kalmazdı. Güçler ayrılığı gereksinimi, ifade özgürlüklerine benzer. İfade özgürlüğüne de; gücü elinde tutanları eleştirebilmek için gereksinim duyulur. Güçlülere dalkavukluk edildiği çağda, bilindiği gibi yalnız soytarılar vardı. - Felice Cabon  (İtalya Temiz Eller Operasyonu Savcısı)
 • Onları (vatandaşları) yabancıların istilasından koruyabilmenin, birbirlerine zarar vermekten engellemenin, kendi sanayilerini ve yeryüzünün meyvelerini güvence altına almanın yolu bütün gücü ve kudreti bir tek insan ya da insanların meclisine vermektir. - Thomas Hobbes
 • Ölüm bir istatistik ve devlet işi oldu mu, dünya işleri artık iyi gitmiyor demektir. - Albert Camus 
 • Özgürlük tarihi, devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir. - Woodrow Wilson
 • Tekelli düzende devletin tekellerin olduğunu söylemek, gerçeğin binde birini anlatmak demek oluyor. Tekelli düzende devlet tekellerle gerçekleşiyor. - Yalçın Küçük
 • Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler. - Mustafa Kemal Atatürk
Devlet - Risale-i Nur Külliyatı
Saniyen: İslâmiyetin mukaddes milliyeti, bu vatan evlâdının hayat-ı içtimaiyesine kazandırdığı yüzer faydadan iki faydayı misal olarak beyan edeceğiz.
Birincisi: Şu devlet-i İslâmiye yirmi otuz milyon iken, bütün Avrupa´nın büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren, şu devletin ordusundaki nur-u Kur´ân´dan gelen şu fikirdir: "Ben ölürsem şehidim, öldürsem gaziyim." Kemâl-i şevkle ölümün yüzüne gülerek istikbal etmiş, daima Avrupa´yı titretmiş. Acaba dünyada basit fikirli, sâfi kalbli olan neferâtın ruhunda şöyle ulvî fedakârlığa sebebiyet verecek hangi şey gösterilebilir? Hangi hamiyet onun yerine ikame edilebilir ve hayatını ve bütün dünyasını severek ona feda ettirebilir?
İkincisi: Avrupa´nın ejderhaları (büyük devletleri) her ne vakit şu devlet-i İslâmiyeye bir tokat vurmuşlarsa, üç yüz elli milyon İslâmı ağlatmış ve inletmiş. Ve o müstemlekât sahipleri, onları inletmemek ve sızlatmamak için elini çekmiş, elini kaldırırken indirmiş. Şu hiçbir cihetle istisgar edilmeyecek mânevî ve daimî bir kuvvetü´z zahr yerine hangi kuvvet ikame edilebilir, gösterilsin. Evet, o azîm mânevî kuvvetü´z zahrı menfi milliyetle ve istiğnâkârâne hamiyetle gücendirmemeli.
Mektubat | Yirmi Altıncı Mektup

Yani, "Osmanlı hükûmetindeki hürriyete ne diyorsun ve Avrupa hakkında fikrin nedir?" 
O vakit Eski Said demiş: "Osmanlı hükûmeti Avrupa ile hâmiledir; Avrupa gibi bir hükûmeti doğuracak. Avrupa da İslâmiyete hâmiledir; o da bir İslâm devleti doğuracak" Şeyh Bahid´e söylemiş. 
O allâme zat demiş: "Ben de tasdik ediyorum." Beraberinde gelen hocalara dedi: "Ben bununla münazara edip galebe edemem." 
Birinci tevellüdü gözümüzle gördük. Bir çeyrek asır Avrupa´dan daha dinden uzak... 
İkinci tevellüd de inşaallah yirmi otuz sene sonra çıkacak. Çok emarelerle, hem şarkta, hem garpta Avrupa içinde bir İslâm devleti çıkacak.
Emirdağ Lâhikası | Üstadımız Diyor ki