Burçlar - Ansiklopedik bilgi
Burçlar

Burç

1. Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı
2. (gök bilimi) Zodyak üzerinde yer alan on iki takımyıldıza verilen ortak ad
3. (teknik) Demir aksamın birbirine değmesini engellemek, boşlukları doldurmak amacıyla sarı, karbon, plastik vb.nden yapılan bir motor parçası
Burçlar - Ayet mealleri
Araf (Orta Yer) Suresi 46.ayet:
İki taraf arasında bir engel ve burçlar (A´raf) üstünde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennete gireceklere: "Selam size" derler, ki bunlar, henüz girmeyen fakat (girmeyi) "şiddetle arzu edip umanlardır." 

Hicr Suresi 16.ayet:
Andolsun, gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik.

Furkan (Ayırıcı) Suresi 61.ayet:
Gökte burçlar kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay vareden (Allah) ne yücedir.

Buruc (Burçlar) Suresi 1. ayet:
Burçları olan göğe andolsun,
Burçlar - Bağlantılar
Burç (takımyıldız)

"BURÇLAR" HAKKINDA TASAVVUF EHLİNİN GÖRÜŞLERİ

MARİFETNAME (10. bölüm)
Burçlar - Kitap Tanıtım
Burçlar

Dr. Sevim Asımgil 
ÇELİK YAYINEVİ 

Astroloji, dünyanın en eski bilimi sayılmaktadır. Çağları aşarak zamanımıza ulaşmış ve bugün cazip bir endüstri haline gelmiştir. Günlük yaşamdaki yeri her gün 
biraz daha güçlenmektedir. Bilhassa gençlerin çoğu, sabah gazetelerini ellerine aldıklarında ilk önce yıldız fallarını okuyorlar. Haftalık ve aylık mecmualarda, hatta 
ciddi haber dergilerinde dahi “yıldız falları”na azımsanmayacak bölümler ayrılmış, hatta sadece bu konuyla ilgili aylık dergiler yayınlanmaya başlamıştır. Astroloji, yaşamın bir parçası ve günümüzde moda olmuş.
Fakat acaba her ilgilenen, Astroloji’nin ne olduğunu 
biliyor mu?
Hiç şüphesiz ki hayatımızın en büyük sorunu, anlayış. Zodyak-Hayvanlar kuşağını tanımamızın insanları anlamamızda yardımcı olacağı söyleniyor; ancak bu 
tama mıyla doğru mu?
Görülmüştür ki âlem-i sagîr ve âlem-i kebîr’i (zamanımızdaki ifadesi ile mikro kosmos-makro kosmosu) bilmeden Astroloji’yi anlamak mümkün değildir. Bundan 
dolayı meseleye “Hayat ve Kâinat Gerçeği”nden başlayarak girildi, okuyan herkese faydalı olması temennisiyle ve saygılarımızla.

Burçlar - Risale-i Nur Külliyatı
* ÜÇÜNCÜ VECİH: Eski kozmoğrafya nazarında güneş gezer. Güneşin her otuz derecesini bir burç tabir etmişler. O burçlardaki yıldızların aralarında birbirine raptedecek farazî hatlar çekilse, birtek vaziyet hâsıl olduğu vakit, bazı esed (yani arslan) suretini, bazı terazi mânâsına olarak mizan suretini, bazı öküz mânâsına sevr suretini, bazı balık mânâsına hût suretini göstermişler. O münasebete binaen o burçlara o isimler verilmiş. Şu asrın * kozmoğrafyası nazarında ise, güneş gezmiyor. O burçlar boş ve muattal ve işsiz kalmışlar. Güneşin bedeline küre-i arz geziyor. Öyleyse, o boş, işsiz burçlar ve yukarıdaki muattal daireler yerine, yerde arzın medar-ı senevîsinde, küçük mikyasta o daireleri teşkil etmek gerektir. Şu halde, burûc-u semâviye, arzın medar-ı senevîsinden temessül edecek. Ve o halde küre-i arz her ayda burûc-u semâviyenin birinin gölgesinde ve misalindedir. Güya arzın medar-ı senevîsi bir ayna hükmünde olarak, semâvî burçlar onda temessül ediyor.
Lemalar | On Dördüncü Lem´a

Üçüncü mahmil: Sevr ve Hût, arzın mahrek-i senevîsinde mukadder olan iki burçtur. O burçlar, eğer çendan farazî ve mevhumedirler. Asıl ecramı nazm ve rapt ile yüklenmiş olan âlemde cârî ve lâfzen ve ıstılahen "câzibe-i umumîye" ile müsemmâ olan âdâtullahın kanunu o burçlarda temerküz ve tahassul ettiğinden, "Arz burçlar üstündedir" olan tâbir-i hakîmâne caizdir. Bu mahmil, hikmet-i cedide nokta-i nazarındadır. Zira, hikmet-i atika, burçları semada; hikmet-i cedide ise, medâr-ı arzda farz etmişlerdir. Bu tevil, yeni hikmetin nazarında büyük bir kıymeti tazammun eder.
Muhakemat | İkinci Mesele