Zeytin - Ansiklopedik bilgi
Zeytin
1. (isim) bitki bilimi Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 metre yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europaea)
2. (bitki bilimi) Bu ağacın tazeyken yeşil, sonradan kararan, yüksek besin değeri taşıyan yağlı meyvesi
3. (sıfat) Bu ağaçtan yapılmış, bu ağaçla kaplanmış
Zeytin - Ayet mealleri
Tin (İncir) Suresi 1. ayet:
İncire ve zeytine andolsun,

Nahl (Arı) Suresi 11. ayet: 
Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır.

Enam (Davar) Suresi 141. ayet:
Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri, zeytinleri ve narları -birbirine benzer ve benzeşmez- yaratan O'dur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad günü hakkını verin; israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
Zeytin - Kitap Tanıtım
Özel Meyve: Zeytin 
Kimyası, Kalite ve Teknolojisi

Doç. Dr. Özlem Tokuşoğlu
SİDAS

Bu kitap kapsamında , ülkemizde yetişen önemli bir gıda ürünümüz olan zeytin ve zeytin ürünleri hakkında bilinmesi gerekli öz bilgiler sunulmaya çalışılmıştır. Özellikle zeytin ve zeytinyağının kimyasal bileşenlerini,ileri düzeyde kimyasını, mikrobiyolojisini, kalite kontrol prosüdürlerini içeren Türkçe yayınların yetersiz ve az olması bu kitabın hazırlanmasında büyük etken olmuştur. Böylece bu konuda bilgi almak isteyenlerin eksklerinin giderilmesine gayret gösterilmiştir. (Önsöz`den)
Zeytin - Kitap Tanıtım
Limon ile Zeytin / Yerimde Duramıyorum

Salih Memecan
MART AJANS
Zeytin - Muhtelif yazılar
YA RABBİ ZEYTİNİN TADINA BAKTIN MI?

Hayatında hiç zeytin ağacı görmemiş ve zeytin yememiş saf bir adam, ilk kez bir zeytin ağacıyla karşılaşır. 
Bu ağacın zeytin ağacı olduğunu öğrenince, zeytin ağacının dalına uzanarak bir zeytin koparır ve ağzına götürür.
Zeytin henüz olmadığı ve olgunlaşmadığı için ağzı acılanır. 
Ve bu acı ile yüzünü buruşturarak; 
"Ya Rabbi, Sen bu zeytini Kuran ı Kerim de methediyorsun. Acaba tadına baktında mı methettin, yoksa tadına bakmadan mı methettin" der.
Kaynak : Dünden Bugüne Şeytan ve Dostları 
Yazan : Mehmed Alagaş 

Zeytin - Risale-i Nur Külliyatı
Cenâb-ı Hak, tîn ve zeytinle kasem vasıtasıyla azamet-i kudretini ve kemâl-i rahmetini ve büyük nimetlerini ihtar ederek, esfel-i sâfilîn tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çevirip, şükür ve fikir ve İmân ve amel-i salih ile, tâ âlâ-yı illiyyîne kadar terakkiyât-ı mâneviyeye mazhar olabilmesine işaret ediyor. Nimetler içinde tîn ve zeytinin tahsisinin sebebi, o iki meyvenin çok mübarek ve nâfi olması ve hilkatlerinde de medar-ı dikkat ve nimet çok şeyler bulunmasıdır. Çünkü, hayat-ı içtimaiye ve ticariye ve tenviriye ve gıda-yı insaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi; incirin hilkati, zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp derc etmek gibi bir harika mucize-i kudreti gösterdiği gibi, taamında, menfaatinde ve ekser meyvelere muhâlif olarak devamında ve daha sair menâfiindeki nimet-i İlâhiyeyi kasemle hatıra getiriyor. Buna mukabil, insanı İmân ve amel-i salihe çıkarmak ve esfel-i sâfilîne düşürmemek için bir ders veriyor.

Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup

Ve Ahmed Feyzi onunla bir miktar zeytin ve zeytinyağı göndermiş. Ben Abdülmecid kardeşimin hediyesini kabul etmediğim halde, Ahmed Feyzi kardeşimi daha ziyade kendime yakın gördüğümden, hediyesini kabule mecbur oldum. Fakat kaidem bozulmamak için o hediyeye mukabil benim hesabıma bir Sözler mecmuası, beş tane Cevşenü´l-Kebir, üç tane Nazif´in mektubunda yazdığı bana ait nüshalardan ve İstanbul´dan size gelecek Hizb-i Nuriyeyi ona gönderiniz. 
İki Nurcu Ankara´ya gittiler. Hem Başvekil, hem Dahiliye Vekili, hem Maarif Vekili lehimizdedir. Ve bize müjdeli haber geldi. Onun için beni merak etmeyiniz. Ben gelen sıkıntıdan mânevî sürur duyuyorum. 

Emirdağ Lâhikası | Papalık Makamı Âlîsi