Böcek - Ansiklopedik bilgi
Böcek

1. Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere. 
2. Istakoza benzer, uzunluğu 30-40 santimetre kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz hayvanı. 
3. Kelebek, kurt ve tırtılın dışında kalan küçük hayvancıklar
Böcek - Ayet mealleri
Hac Suresi 73. ayet:
Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin, Allah´ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için bir araya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.
Böcek - Bağlantılar
Böcek lavlarındaki sır

Böcek Gözlerindeki Baş Döndürücülük

Ekolojik Denge Ve Bir Böcek

Böcek
Böcek - Hadisler
Ka´b İbnu Ucre (radıyallahu anh) anlatıyor: "(Biz Hudeybiye´de iken), Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yanıma geldi. O sırada ben tenceremin altını yakıyordum. Yüzümde de bitler kaynaşıyordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana:
"Başındaki şu böcekler seni rahatsız etmiyor mu?" diye sordu. Ben:
"Evet!  ediyor!" dedim.. Bana:
"Öyleyse traş ol ve üç gün oruç tut veya altı fakiri, her birine yarım sa´ vermek suretiyle doyur veya bir kurban kes. (Bunlardan hangisini yaparsan olur)" dedi. Ancak bu saydıklarının önce hangisini zikretmişti bilemiyorum" diye cevap verdi. Tam o sırada şu âyet nazil oldu:
"Artık içinizden kim hasta olur, yahud başından bir eziyeti bulunursa ona oruçtan, ya sadakadan, yahud da  kurbandan biriyle fidye vacib olur..." (Bakara 196). 
[Buhârî, Muhsar 5, 6, 7, 8, Megâzî 35, Tefsir, Bakara 32,  Merdâ 16, Tıbb 16; Müslim, Hac 80, (1201); Muvatta, Hacc 337,. (1, 417); Ebu Dâvud, Menâsik 43, (1856-1861); Tirmizî, Hacc 107 (953); Nesâî, Hacc 96, (5, 194, 195); İbnu Mâce, Menâsik 91, (3079).]


Nâfi´ anlatıyor: "İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ), ihramlının, devesinden pire veya güve gibi haşereleri temizlemesini mekruh addederdi." 
[Muvatta, Hacc 95, (1, 358).]
Böcek - Kitap Tanıtım
Kardeş Böcekler

Yavuz Bahadıroğlu 
NESİL YAYINLARI 

Çok sevimli, mini minnacık yirmi masal kitabı… Hayvan karakterleri üzerinden verilen erdem dersleri: Kararlı olmak, hayata olumlu bakmak, başkalarına özenmemek, yardımsever olmak, sabırlı olmak, sorumluluğunu bilmek, grup etkinliğine uyum sağlamak… 
Usta yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun hem eğitici hem de eğlenceli üslubu ve minik ebatlardaki bu masallar çocukların elinden bırakmayacağı, akıllarından çıkaramayacağı bir masal serisi. 
Böcek - Muhtelif yazılar
Bok böceği 

Adamın biri bir gün bahçesinde otururken Hayvan dışkısından top yapan bir böceği görmüş, böcek pisliği ayakları ile yuvarlayarak giderken içinden şöyle geçirmiş:

- Ey Allahım! Her şeyi çok güzel çok hoş yaratmışsın da
, şu böceği sırf pislikle uğraşsın diye mi yarattın?

Aradan bir kaç ay geçmiş adam umarsız bir hastalığa yakalanmış.
Derdine kimseler çare bulamamış.

En sonunda bilge bir doktor "Bak demiş bazen bahçelerde gezen bir böcek olur ayakları ile pislik yuvarlar işte o yuvarladığı pisliklerden 40 gün boyunca aralıksız yiyeceksin" demiş.

Adam 40 gün boyunca o pislikleri yemiş ve iyileşmiş. Aradan yıllar geçmiş aynı adam gemiye binmiş ve denizin ortasında çok büyük fırtınaya yakalanmışlar. Herkes bağırıp, çağırıp, ağlaşırken bu adam bacak bacak üstüne atıp sakince çayını yudumluyomuş.
Birileri dayanamamış sormuş. "Biz yana yakıla dua edip bağırıp çağırıyoruz sendeki bu rahatlık ne be adam ?!."

Adam şöyle cevap vermiş
- KURBAN OLDUĞUMUN BİR KERE İŞİNE KARIŞTIM BANA KIRK GÜN BOK YEDİRDİ, İSTER YÜZDÜRÜR, İSTER BATIRIR BEN KARIŞMAM KARDEŞİM.
Böcek - Özlü sözler
  • Bal arısı çiçeğe konan tek böcek değildir; fakat ondan bal çekmeyi bilen yalnız odur. - Johann Wolfgang von Goethe
  • Bizden şerefli yırtıcı kuş, kan emen böcek / Tanrı´m o yolda rızkını vermiş, kusuru yok. - M. Çınarlı
  • Böcek olmayı kabullenenler, ezilince şikayet etmemelidirler. - F. Schiller
  • Düşünme, arzu et sadece bak böcekler de öyle yapıyor.
  • İnsanlar böcek değildir. Onlar gece kalkıp çocuklarının üzerini örterler.
  • Kabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz. - Sahsuvar
Böcek - Risale-i Nur Külliyatı
Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerâta mağlûp olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan teshîr-i Rabbâniye ve ikram-ı Rahmânîdir.
Sözler | Yirmi Üçüncü Söz 

Bülbül bahsine bir tetimme
Sakın zannetme ki, bu ilân ve dellâllık ve tesbihâtın nağamâtıyla tegannî bülbüle mahsustur. Belki, ekser envain herbir nevinin bülbül misâli bir sınıfı var ki, o nevin en latîf hissiyâtını, en latîf bir tesbih ile, en latîf sec´alarla temsil edecek birer latîf ferdi veya efrâdı bulunur. Hususan sinek ve böceklerin bülbülleri hem çoktur, hem çeşit çeşittirler ki, onlar bütün kulağı bulunanların en küçük hayvandan en büyüğüne kadar olanların başlarında tesbihâtlarını güzel sec´alarla onlara işittirip, onları mütelezziz ediyorlar.
Sözler | Yirmi Dördüncü Söz 

Evet, envar-ı hidâyeti ilham eden ve şems ve kamerin Hâlık-ı Zülcelâlinin kelâmı olan Kur´ân´ın melâike-misâl zîhayat kelimâtı nerede; beşerin, hevesâtını uyandırmak için, sehhâr nefisleriyle, müzevver incelikleriyle ısırıcı kelimâtı nerede?
Evet, ısırıcı haşerât ve böceklerin mübârek melâike ve nurânî ruhânîlere nisbeti ne ise, beşerin kelimâtı Kur´ân´ın kelimâtına nisbeti odur.
Sözler | Yirmi Beşinci Söz 

Ve keza, o eblehler sinek, böcek ve sair küçük ve hasis şeylere bakarken, onlarda pek yüksek bir eser-i san´at ve hikmet görmekle, derler: "Sâni bunlara pek fazla ehemmiyet vermiştir. Bir sineğin ne kıymeti olabilir ki bu kadar masraflara, külfetlere mahal olsun?"
Arkadaş! Bu gibi eblehleri ikna ve işkâllerini def için, dört şeyin bilinmesi lâzımdır.
Mesnevi-i Nuriye | Hubâb 

İ´lem eyyühe´l-aziz! İnsanın zihnine bazan şöyle bir vesvese gelir, der: "Sen de âdi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de semâvat ve arzı yed-i kudretine alan Hâlık-ı Zülcelâle karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki, seninle meşgul olsun?" Bu vesveseye karşı şöyle bir hakikati düşünmek lâzım:
Mesnevi-i Nuriye | Zeylü´l Hubâb