Boşanma - Talak - İftidâ - Ansiklopedik bilgi
Boşanma - Talak - İftidâ

Boşanma
1. Boşanmak işi
2. Eşlerden birinin boşanma ilamı almasıyla evlilik birliğinin son bulması

Talak : (hukuk eski) Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması.

Dikkat : Kur’ân’a göre talak, kocanın hakkıdır. Talakla ilgili fiillerin faili kocalardır. Kadının evliliği sona erdirme hakkına iftidâ denir.
Boşanma - Talak - İftidâ - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 227. ayet:
(Yok) Eğer boşamada kararlı davranırsa (boşanırlar). Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir. 

Bakara (Sığır) Suresi 230. ayet:
Yine onu (kadını üçüncü defa) boşarsa, (kadın) onun dışında bir başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz.  Eğer (bu koca da) onu boşarsa, onlar (ilk koca ile karısı) Allah´ın sınırlarını ayakta tutacaklarını sanıyorlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde ikisi için günah yoktur. İşte bunlar, Allah´ın sınırlarıdır; bilen bir topluluk için bunları (böyle) açıklar.

Bakara (Sığır) Suresi 231. ayet:
Kadınları boşadığınızda, bekleme sürelerini tamamlamışlarsa, onları ya güzellikle tutun ya da güzellikle bırakın. Fakat haklarını ihlal edip zarar vermek için onları (yanınızda) tutmayın. Kim böyle yaparsa artık o, kendi nefsine zulmetmiş olur. Allah´ın ayetlerini oyun (konusu) edinmeyin ve Allah´ın size verdiği nimeti ve size öğüt olarak indirdiği Kitab´ı ve hikmeti anın. Allah´tan korkup-sakının ve bilin ki, Allah her şeyi bilendir.

Bakara (Sığır) Suresi 232. ayet:
Kadınları boşadığınızda, bekleme sürelerini de tamamlamışlarsa -birbirleriyle maruf (bilinen meşru biçimde) anlaştıkları takdirde- onlara, kendilerini kocalarına nikahlamalarına engel çıkarmayın. İşte, içinizde Allah´a ve ahiret gününe iman edenlere bununla (böyle) öğüt verilir. Bu, sizin için daha hayırlı  ve daha temizdir. Allah, bilir de siz bilmezsiniz.

Bakara (Sığır) Suresi 236. ayet:
Kendilerine el sürmediğiniz, mehirlerini tesbit etmediğiniz kadınları boşamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Onları yararlandırın, zengin olan kendi gücü, darda olan da kendi gücü oranında, maruf (meşru ve örfe uygun) bir şekilde yararlandırsın. (Bu,) iyilik edenler üzerinde bir haktır.

Bakara (Sığır) Suresi 237. ayet:
Eğer onlara mehir tesbit eder de, el sürmeden boşarsanız, bu durumda -kendileri veya nikah bağı elinde olanın bağışlaması hariç- tesbit ettiğiniz (mehr)in yarısı onlarındır. Sizin (tümünü veya fazlasını) bağışlamanız takvaya daha yakındır. Aranızdaki üstünlüğü (derece farkını) unutmayın. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görendir. 

Ahzab (Gruplar) Suresi 37. ayet:
Hani sen, Allah´ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine nimet verdiğin kişiye: "Eşini yanında tut ve Allah´tan sakın" diyordun; insanlardan çekinerek Allah´ın açığa vuracağı şeyi kendi nefsinde saklı tutuyordun; oysa Allah, kendisinden çekinmene çok daha layıktı. Artık Zeyd, ondan ilişkisini kesince, biz onu seninle evlendirdik; ki böylelikle evlatlıklarının kendilerinden ilişkilerini kestikleri (kadınları boşadıkları) zaman, onlarla evlenme konusunda mü´minler üzerine bir güçlük olmasın. Allah´ın emri yerine getirilmiştir.

Ahzab (Gruplar) Suresi 49. ayet:
Ey iman edenler, mü´min kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan boşarsanız, bu durumda sizin için üzerlerine sayacağınız bir iddet yoktur. Artık (hemen) onları yararlandırın (onlara yetecek bir miktar verin) ve güzel bir salma tarzıyla onları salıverin.

Talak (Boşanma) Suresi 1. ayet:
Ey Peygamber, kadınları boşadığınız zaman, iddetleri süresinde (temizlendiklerinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz Allah´tan korkun. Onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar; ancak açık "çirkin bir hayasızlık" göstermeleri durumu başka. Bunlar Allah´ın sınırlarıdır. Kim Allah´ın sınırlarını çiğnerse, gerçekte o, kendi nefsine zulmetmiş olur. Sen bilmezsin; olabilir ki Allah, bunun arkasından bir iş (durum) oluşturur.

Tahrim (Yasaklama) Suresi 5. ayet:
Belki onun Rabbi, -eğer o sizi boşayacak olursa- ona yerinize sizlerden daha hayırlı müslüman, mü´min, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.
Boşanma - Talak - İftidâ - Bağlantılar
İslam Hukukunda Kadının Boşanma Hakkı

Aileye En Büyük Tehdit: Boşanma

Talak (Erkeğin Boşama Hakkı)

Kadının Boşanması (İftidâ)

Kocasını sevmeyen kadının boşanma hakkı 
Boşanma - Talak - İftidâ - Hadisler
Hz. Ömer İbnu´l-Hattab (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), Hafsa (radıyallahu anhâ)´yı boşamıştı, sonra geri döndü." 
[Ebu Davud, Talak 38,  2283); Nesâî, Talak 75, (6, 213).]

Dahhak İbnu Fîruz babasından naklen diyor ki: "Ey Allah´ın Resulü,  dedim. Ben Müslüman olduğum zaman nikahımda iki kızkardeş vardı (ne yapalım?)"
"Onlardan dilediğin birini boşa!" emrettiler." 
[Ebu Davud, Talak 25, (2245); Tirmizî, Nikah 34, (1129).]

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Bir adam hanımını üç  talakla boşadı. Kadınla bir başka adam evlendi, ancak bu adam da kadını temasdan önce boşadı. (Kadın tekrar önceki kocasına dönmek istemişti.) Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)´a bu hususta soruldu.
"Hayır! İkincisi kadının balcığından  tatmadıkça önceki tadamaz!"  buyurdular." 
[Buharî, Libas 6, Şehadat 3, Talak 4, 7, 37, Edeb 68;  Müslim, Nikah 115, (1433); Muvatta, Nikah 18, (2, 531); Ebu Davud, Talak 49, (2309); Tirmizî, Nikah 26, (1118); Nesâî, Talak 9, 10, (6, 146, 147).]

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ): "Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden veya kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, bazı fedakârlıklarla sulh olup aralarını düzeltmelerinde onlar için bir günah yoktur. Sulh ise daha hayırlıdır..." (Nisa 128) ayeti hakkında dedi ki: "Bu ayet, şöyle bir kadın hakkında inmiştir: "Bir erkeğin nikahı altındadır, ancak erkek onunla beraberliği fazla istememektedir, onu boşayıp bir başkasıyla evlenmeyi arzulamaktadır. Ona kadın: "Beni boşama, yanında tut, ama dilersen bir başkasıyla da evlen. Sen bana infak ve gece ayırma hususunda serbestsin" der. İşte ayette geçen şu meal bu manayadır: "Bazı fedakârlıklarla sulh olup aralarını düzeltmelerinde onlar için bir günah yoktur. Sulh ise daha hayırlıdır." 
[Buharî, Sulh 4, Mezalim 11; Tefsir, Nisa 23, Nikah 95; Müslim, Tefsir 14, (3021).]
Boşanma - Talak - İftidâ - Kitap Tanıtım
Mutsuz Evlilikler Boşanmalar (Mahremiyet Okulu 2)

Mehmed Paksu 
NESİL YAYINLARI 

Evlisiniz, sıcak bir yuvanız var. Sonra bir gün aranız açılıyor, sevginiz yerinde durmuyor, saygınız azalıyor, güveniniz bitiyor, aile çatınızda çatlaklar başlamış.
Ne oldu size? Neden bu hale geldiniz? Yanlış bir evlilik mi yaptınız acaba? Eşiniz sizi hiç anlamıyor mu? Araya birileri mi girdi? Niçin iki zıt kutup haline geldiniz?
Eski muhabbeti tekrar nasıl yakalarsınız? Yuvanızı kurtarmak için nasıl bir yol izlemeniz gerekir? Aileyi yaşatmak için hangi çarelere başvuracaksınız?
Ümidinizi yitirmek üzeresiniz, çaresiz, çevresiz haldesiniz neredeyse…
İşte bu kitap size can yoldaşı olacak, dertlerinizi paylaşacak, bir kılavuzluk yapacak, rehber olacak. 

Mahremiyet Okulu Nedir?
Mahremiyet her ne kadar tesettür altında tutulması gereken, insanların ulu orta konuşmaktan “mahçubiyet” duyduğu bir kavram olsa da, aynı şeyi mahrem yaralarımız için söyleyemeyiz. Toplumun mahrem yaralarının üzerini ne kadar örtersek, yaralar o kadar derinleşir. Halbuki asıl “mahçubiyet” duyulması gereken konuşulması, çözülmesi gereken meselelerimizi ayıp kabul edip anlatamamak, öğrenmekten kaçmaktır. 
Mahremiyet Okulu’nun temel gayesi, toplumda “mahçubiyet” sebebi kabul edilen meselelerimizin, açıkça, rahatlıkla konuşulabileceği, bilmemekten değil asıl öğrenmemekten mahçup olunan bir zemin hazırlamak. Gelin, mahremiyetiniz mahcubiyetiniz olmasın.
Yıllarca aile üzerine araştırmalar yapan, kitaplar yazan, programlar hazırlayan İlahiyatçı Yazar Mehmet Paksu; 
Yusuflar Züleyhalar’da evlilik öncesinde aşk, nişan, nikah, flört meseleleri, evlilik korkuları; 
Mutsuz Evlilikler Boşanmalar’da evlilikte kavgalar, boşanma meseleleri, aile içi problemler; 
İhanetler Cinsel Sorunlar’da aldatmalar, cinsel sorunlar, ikinci evlilikler, internet ilişkileri, eşcinsellik gibi başlıklar altında toplumun anlatmaktan mahçup olduğu fakat öğrenilmesi şart olan yüzlerce mahrem soruya Kur’an ve hadisler ışığında cevaplar veriyor.
Boşanma - Talak - İftidâ - Muhtelif yazılar
Temel ile Fadime boşanmaya karar verir

Temel ile Fadime boşanmaya karar verirler. 
Ancak çocukları yarı yarıya paylaşmaya imkan yoktur. Yedi ikiye bölünemez. 
Temel:
- Pi tane taha yapalim, sekiz içiye bölünür,o zaman sorun kalmaz, der ve işe koyulurlar.
Dokuz ay sonra Fadime ikiz doğurur.
Boşanma - Talak - İftidâ - Özlü sözler
  • Evlilik gözleri bozuk bireyler için kullanılan gözlük gibidir. Dengini bulmak, göz derecene uygun gözlüğü takarak cihana bakmakla özdeştir. 
  • Amerikalılar, özgürlüğün bedelini en yüksek ödeyen millet olmakla övünürler. Yalan değil. Boşanma istatistiklerine bir bakın. - Jerry Lewis
  • Evlenme-boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı. - Dostoyevski
Boşanma - Talak - İftidâ - Risale-i Nur Külliyatı
Hemşirelerim, mahremce bu sözümü size söylüyorum: Maişet derdi için, serseri, ahlâksız, frenkmeşrep bir kocanın tahakkümü altına girmektense, fıtratınızdaki iktisat ve kanaatle, köylü mâsum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaları nevinden kendinizi idareye çalışınız, satmaya çalışmayınız. Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşaallah, rızanız ve kanaatinizle o da ıslah olur. Yoksa, şimdiki işittiğim gibi, mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da, haysiyet-i İslâmiye ve şeref-i milliyemize yakışmaz.
Lemalar | Yirmi Dördüncü Lem´a