Yılan - Ansiklopedik bilgi
Yılan
1. (isim) hayvan bilimi Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen, uzun hayvan
2. (sıfat) Sinsi ve hain
Yılan - Ayet mealleri
Ta ha suresi 20. ayet:
Böylece, onu attı; (bir de ne görsün) o hemen hızla koşan (kocaman) bir yılan (oluvermiş).

Neml (Karınca) suresi 10. ayet:
"Asanı bırak;" (Bıraktı ve) onun çevik bir yılan gibi hareket etttiğini görünce, geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı. "Ey Musa, korkma; şüphesiz Ben(im); Benim yanımda gönderilen (elçiler) korkmaz."

Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi 31. ayet:
"Asanı bırak." (Attıktan hemen sonra) onun şimdi bir yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı. "Ey Musa, dön ve korkuya kapılma. Şüphesiz güvendesin."
Yılan - Kitap Tanıtım
Aklımdaki Yılan

Hatice Meryem
İLETİŞİM YAYINLARI

Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun kitabıyla “birinin karısı olma hallerini” iştahlı bir üslupla anlatan, İnsan Kısım Kısım Yer Damar Damar kitabıyla günümüz varoşuna keskin ve gerçekçi bir bakış atan Hatice Meryem, bu defa annelik hallerini anlatıyor...

Mükemmel annelik, geleneksel annelik, modern annelik, kentte ve köyde annelik, tek başına annelik...
Bir mevki, bir mertebe, bir çaba olarak annelik...
Bir masumiyet formu olarak annelik...
Cinselliğe karşı bir zırh olarak annelik...
Ve annelerden kızlarına devrolan miras...

Hatice Meryem Aklımdaki Yılan’da yepyeni hikâyelerini edebiyatın ve mizahın kuvvetli tonuyla anlatıyor. 
Yılan - Kitap Tanıtım
Yılan Yavrusu

Emine Şenlikoğlu
MEKTUP YAYINLARI

Çocuklar! Size yazdım. Büyükler siz de okuyun diye nesillerin öyküsü tam bir aile serisi Yılan Yavrusu da bu serinin bir parçasıdır. Lütfen bu seriyi okuyanlar büyük ya da küçük duygularınızı bana yazın.
Emine Şenlikoğlu
Yılan - Risale-i Nur Külliyatı
Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerâta mağlûp olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan teshîr-i Rabbâniye ve ikram-ı Rahmânîdir.

Sözler | Yirmi Üçüncü Söz 

Cehil, mecâzı eline alsa hakikat yapar

İlmin elinden eğer cehlin eline düşse mecâz, eder inkılâb hakikate. Hem açar hurâfâta kapılar.
Küçüklüğümde gördüm ki, hasf olmuştu kamer. Sordum ben vâlidemden. Dedi: "Yılan yutmuştur." Dedim: "Neden görünür?" Dedi: "Orada yılanlar böyle nimşeffaf olur." İşte böyle bir mecâz, hakikat zannedilmiş. Medâr-ı şems ve kamer tekâtu´ noktaları olan re´s ve zenebde arzın haylûletiyle, bir emr-i İlâhiyle münhasıf olur kamer.
İki kavs-i mevhume tinnîn yâd edilmiş, hayalî bir teşbihle isim müsemmâ olmuş. Tinnîn ise yılandır.

Sözler | Lemeât