Bayram - Ansiklopedik bilgi
Bayram

1. Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
2. Özel olarak kutlanan gün
3. Sevinç, neşe
Bayram - Ayet mealleri
Maide (Ziyafet) Suresi 114. ayet:
Meryem oğlu İsa: "Allah´ım, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen´den de bir belge olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık vericilerin en hayırlısısın" demişti. 

TaHa Suresi 59. ayet:
(Musa) Dedi ki: "Buluşma zamanımız, (ülkenin ulusal) bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti (olsun)."
Bayram - Bağlantılar
İki Bayram

Bayram Düşünceleri

Bayram Düşünceleri - 2
Bayram - Hadisler
Hz. Âişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), benim yanımda iki cariye, Buas (savaşı ile ilgili hamasi) türküler söylerken çıkageldi. Gidip yatağın üzerine (yan üstü uzandı ve yüzünü de (aksi istikamete) çevirdi. Derken (babam) Hz. Ebû Bekr (radıyallahu anh) girdi. Derhal beni azarladı ve: "Resulullah´ın hane-i saadetlerinde şeytan çalgısı ha!" dedi. Bunun üzerine Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), ona yönelip:
"Bırak onları (söylesinler!)" buyurdu. (Onlar sohbete dalıp, bizden) dikkatlerini çekince, ben cariyelere göz işareti yaptım, kalkıp gittiler."
Hz. Aişe devamla der ki: "Bir bayram günüydü. Siyahiler, mescidde kılıçkalkan oyunu oynuyorlardı. Ben mi Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)´dan taleb etmiştim (bilemiyorum), yoksa o (kendiliğinden) mi, "Seyretmek ister misin?" buyurdular. Ben:
"Tabiî!" dedim. Kalktı, beni geri tarafına aldı yanağım yanağının üstünde olduğu halde durduk.
"Ey Erfideoğulları göreyim sizi (oynayın)!" diyordu. Ben usanınca(ya kadar böyle devam ettik. Usandığımı farkedince):
"Yeter mi?" buyurdular. Ben:
"Evet!" dedim. 
"Öyleyse git!" dediler." 
[Buhârî, Iydeyn 2, 3, 25, Cihad 81, Menâkıb 15, Menâkıbu´l-Ensâr 46, Nikah 82, 114; Müslim, Iydeyn 19, (892); Nesâî, Iydeyn 35-36, (3, 195-197).]


Abdullah İbnu Kurt anlatıyor: "Resululah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban bayramı günüdür, bunu, fazilette Nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takib eder." 
[(Ebû Davud, Menâsik 19, (1765).]

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Medine´ye geldiğinde Medinelilerin iki (bayram) günleri vardı. O günlerde oynayıp eğlenirlerdi.
"Bu iki gün(ün mana ve mahiyeti) nedir?" diye sordu.
"Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik!" dediler. Aleyhissalâtu vesselâm:
"Allah, bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki günle değiştirdi: Kurban bayramı, Fıtır bayramı" buyurdu." 
[Ebû Davud, Salât 245, (1134); Nesâî, Iydeyn 1, (3, 179).]
Bayram - Kitap Tanıtım
Bir Bayramdır Ramazan

Abdullah Arıdoru 
NESİL YAYINLARI 

Sevilenlere yeni bir fırsattır Ramazan... Affedilmek isteyenler için mükemmel bir andır Kadir Gecesi... Ve bir Kadir Gecesi bir ömre bedeldir... Baktığımız yere göre değişir gördüklerimiz... Oysa koklanması gereken o kadar farklı güller, Görülmek istenen o kadar çok güzellikler var ki hayatta. Ramazan içinde böyle... Ramazana dair bu mütevazi çalışma Ramazana farklı noktalardan bakıştır... Güzelliklerin aktarılışıdır... Kültür zenginliğinin paylaşımıdır... Niçin küflenmeye terkedilsin? Tozu niçin alınmasın... Biz tozunu aldık... Değerlendirmek size kalmış...
Bayram - Muhtelif yazılar
Said´in başını kesecekler!

Cumhuriyetin kuruluş yıllarıydı. Bedi­üzzaman, vatana ve millete yaptığı hizmetler göz önüne alınarak Ankara’ya davet edilmişti. Yeni oluşumda ona da söz hakkı vermek, fikirlerinden yararlanmak isti­yorlardı. Israrlı davetler üzerine Ankara’ya geldi.
1922 yılının kurban bayramı arefesiydi. Dönemin Siverek Milletvekili Abdülgani Ensari ile ülkenin gidişatı hakkında fikir alışverişinde bulundular. Bir ara Bediüzza­man, Ensari’ye:
“Ensari, yarın Said’in başını kesecekler!” dedi.
Ensari şaşırdı, bir o kadar da korkuya kapıldı. Durum ortadaydı, şartlar tek yanlı işliyordu. Ülke bir savaştan çık­mış, yönetim yeni bir yapılanma içine girmişti. Muhalefette ve karşıt fikirde olan kimseler bir bir susturuluyordu.
Ensari, “Nasıl olur efendim?” diye telaşlandı.
Bediüzzaman’ın şaka yaptığını anlayamamıştı. Bedi­üzza­man, Ensari’nin bu telaşına gülümsedi ve ona şöyle açıkladı durumu:
“Arapça Said kelimesinden sin harfi kaldırılırsa, yani baş harfi olan sin kesilirse, geriye ‘iyd’ kalır. O da ‘bayram’ demektir. Yarın ise kurban bayramı.”
 
"Bediüzzaman´la Yaşayan Öyküler-1" kitabından
Bayram - Muhtelif yazılar
Bayramdan Bayrama

Bektaşiye sormuşlar : 
-Rakı içer misin? 
-Akşamdaaaan akşaaaama. 
-Namaz kılar mısın? 
-Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama.
Bayram - Muhtelif yazılar
Her Gün Bayram Olsa

Bir kıtlık zamanıymış. Hoca´nın yolu bir köye düşmüş. Öyle de olmak üzereymiş. Köylüler Hoca´yı köy odasına davet etmişler.
Bir zaman sonra, köy odasına çocuklardan biri girip biri çıkmaya başlamış. Ellerinde de türlü türlü yemekler varmış. Hoca bunları hayretle izlemeye başlamış.
Derken çabucak sofralar kurulmuş. Büyük küçük herkes sofraların başına geçmiş. Hocayı da sofraya çağırmışlar. Çeşitli yemekler, börekler, hoşaşar, tatlılar ikram etmişler. Hoca, hayretler içinde kalmış. Bir ara dayanamayıp:
"-Allah bereketinizi artırsın!" demiş."Burası meğer ne bolluk yermiş! Bizim oralarda ise halk, açlıktan kırılıyor."
Sofradaki köylülerden biri:
"-İlahi Hoca..." demiş. "Sen bayram, seyran nedir bilmez misin? Bugün bayram! Onun için herkes karınca kararınca azığını ortaya döktü. Bolluğun sebebi budur!"
Hoca, bir süre düşündükten sonra:
"-Ah, ah hemşehrim!..." demiş. "Keşke her gün bayram olsa! Olsa da şu ümmet-i Muhammet yiyecek darlığı çekmese..."
Bayram - Özlü sözler
 • Artık öğrendim ki; kimi sevdiğin önemliymiş. Uzun yolu göze alamayana kelebek olunmazmış. Nefesi yetmeyenle dipte hazine aranmazmış. Aşkın ibadetini bilmeyene bayram bağışlanmazmış.
 • Bayramdır, elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni kaybetmemek, kurda kuşa yem olmayıp "çok şükür bugünü de gördük" diyebilmek.  Sevdiklerinle geçen her gün bayramdır.  Küsken barışmak, ayrıyken kavuşmak, suskunken konuşmak bayramdır. - Can Dündar
 • Cuma, müminlerin bayramıdır bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.
 • Doğduğunda sen ağlarken herkes bayram etmişti. Öyle bir hayatın olsun ki öldüğünde herkes ağlasın sen bayram et.
 • Ey sevgili, bir gün birbirimize bayram olursak; Sen bana şeker ol, ben sana kurban olayım.
 • Görmemişten borç alma. Ya düğünde ister ya da bayramda.
 • Hz. Ali´ye sormuşlar: Bayram nedir? Buyurmuş ki; günahsız geçen her gündür. Öyleyse her günümüz bayram olsun inşallah.
 • Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana) 
 • Nefes almak bayramdır mesela; günün birinde soluksuz kalınca anlar insan. Görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlık öğretir; sevmeninkini yalnızlık.
 • Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur.
 • Ramazanı "diyet" olanın, bayramı da "şeker" olur. Hayatı Ramazan olanınsa ahireti bayram olur. - Uğur Işılak
Bayram - Risale-i Nur Külliyatı
Bu Söz, iki âlî Makam ve bir parlak Zeylden ibârettir.
Hâlık-ı Rahîm ve Rezzâk-ı Kerîm ve Sâni-i Hakîm şu dünyayı âlem-i ervâh ve ruhâniyât için bir bayram, bir şehrâyin sûretinde yapıp, bütün esmâsının garâib-i nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvî süflî herbir ruha ona münâsip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesabsız mehâsin ve in´âmâttan istifade etmeye muvâfık ve havâs ile mücehhez bir cesed giydirir, bir vücud-u cismânî verir, bir defa o temâşâgâha gönderir.
Hem, zaman ve mekân cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere hattâ günlere, kıtalara taksim ederek, herbir asrı, herbir seneyi, herbir mevsimi, hattâ bir cihette herbir günü, herbir kıtayı, birer tâife, ruhlu mahlûkatına ve nebâtî masnuâtına birer resm-i geçit tarzında bir ulvî bayram yapmıştır. Ve bilhassa rûy-i zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masnuât-ı sağîrenin tâifelerine öyle şâşaalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakât-ı âliyede olan ruhâniyâtı ve melâikeleri ve sekene-i semâvâtı seyre celb edecek bir câzibedarlık görünüyor; ve ehl-i tefekkür için öyle şirin bir mütâlâagâh oluyor ki, akıl tarifinden âcizdir. Fakat, bu ziyâfet-i İlâhiye ve bayram-ı Rabbâniyedeki ism-i Rahmân ve Muhyî´nin tecellîlerine mukabil ism-i Kahhâr ve Mümît, firâk ve mevt ile karşılarına çıkıyorlar.
Sözler | On Yedinci Söz

Aziz, sıddık kardeşlerim, 
Evvelâ: Hem sizin, hem hapisteki arkadaşlarınızın bayramınızı tebrik ederiz. Sizle bayramlaşanı, aynen benimle bayramlaşmış gibi kabul ediyorum. Ve umumuyla bizzat bayram ziyaretini yapmışım gibi biliniz, bildiriniz. 
Saniyen: Sebepsiz kalın demir sobamın parçalanmasıyla verdiği haber ve biz dahi o işarete binaen tam bir ihtiyat ve temkinle geçen fırtınacık, yüzden bire indi, barut ateş almadı. Şimdi yine, sebepsiz mataramın acîp bir tarzda küçücük parçalara inkısam etmesi, bize tekrar tam bir temkine ve tahammüle ve ihtiyata sarılmamızın lüzumunu haber veriyor. Aldığım mânevî bir ihtarla, gizli münafıklar, dindarlara karşı namazsız sefahetçileri ve mürted komünistleri istimal etmek istiyorlar; hattâ parmaklarını buraya da sokmuşlar. 
Şualar | On Dördüncü Şuâ 
Bayram - Şiir türü
Bugün bayram erken kalkın çocuklar  - Barış Manço                                                                  
Sen gittin gideli içimde öyle bir sızı var ki 
Yalnız sen anlarsın 
Sen şimdi uzakta cennette meleklerle bizi düşler ağlarsın 

Bugün bayram erken kalkın çocuklar 
Giyelim en güzel giysileri 
Elimizde taze kır çiçekleri üzmeyelim bugün annemizi 

Sen yaz geceleri yıldızlar içinde 
Ara sıra bize göz kırparsın 
Sen soğuk günlerde kalbimi ısıtan en sıcak anısın 

Bu gün bayram çabuk olun çocuklar 
Annemiz bugün bizi bekler 
Bayramda hüzünlenir melekler 
Gönül alır bu güzel çiçekler
Bayram - Şiir türü
Hayat Bayram Olsa - Melike Demirağ

Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir 
Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir 
Şu dünyadaki en bilge kişi kendini bilendir 
Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir
Bütün dünya buna inansa, bir inansa 
Hayat bayram olsa 
İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa 
Uzansak sonsuza
Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir 
Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir 
Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir 
Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir
Bütün dünya buna inansa, bir inansa 
Hayat bayram olsa 
İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa 
Uzansak sonsuza 
Lay lay lay lay la la la...