Barış - Ansiklopedik bilgi
Barış - Sulh

Barış
1. Barışma işi
2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh, hazar
3. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç
4. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam

Sulh: Barış
Barış - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 208. ayet:
Ey iman edenler, hepiniz topluca "barış ve güvenliğe (Silm´e, İslam´a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.

Bakara (Sığır) Suresi 228. ayet:
Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç "ay hali ve temizlenme süresi" beklerler. Eğer Allah´a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah´ın rahimlerinde yarattığını saklamaları onlara helal olmaz. Kocaları, bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almada (başkalarından) daha çok hak sahibidirler. Onların lehine de, aleyhlerindeki maruf hakka denk bir hak vardır. Yalnız erkekler için onlar üzerinde bir derece var. Allah Aziz´dir. Hakim´dir.

Nisa (Kadınlar) Suresi 90. ayet:
Ancak sizinle aralarında andlaşma bulunan bir kavime sığınanlar ya da hem sizinle, hem kendi kavimleriyle savaşmak (istemeyip bun)dan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler (dokunulmazdır.) Allah dileseydi, onları üstünüze saldırtır, böylece sizinle çarpışırlardı. Eğer sizden uzak durur (geri çekilir), sizinle savaşmaz ve barış (şartların)ı size bırakırlarsa, artık Allah, sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır. 

Nisa (Kadınlar) Suresi 91. ayet:
Diğerlerini de sizden ve kendi kavimlerinden güvende olmayı istiyor bulacaksınız. (Ama) Fitneye her geri çağrılışlarında içine başaşağı (balıklama) dalarlar. Şayet sizden uzak durmaz, barış (şartların)ı size bırakmaz ve ellerini çekmezlerse, artık onları her nerede bulursanız tutun ve onları öldürün. İşte size, onların aleyhinde apaçık olan "destekleyici bir delil" kıldık.

Nisa (Kadınlar) Suresi 128. ayet:
Eğer bir kadın, kocasının nüşuzundan veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise "kıskançlığa ve bencil tutkulara" hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

Enam (Davar) Suresi 127. ayet:
Onlar için Rableri katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.

Enfal (Ganimetler) Suresi 61. ayet:
Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve Allah´a tevekkül et. Çünkü O, işitendir, bilendir.

Yunus Suresi 25. ayet:
Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip-iletir.

Muhammed Suresi 35. ayet:
Öyleyse, siz üstün (bir durumda) iken, barışa çağırmak suretiyle gevşekliğe düşmeyin. Allah, sizinle beraberdir; O, sizin amellerinizi asla eksiltmez. 

Kaf Suresi 34. ayet:
"Ona «esenlik ve barış (selam)la» girin. Bu, ebedilik günüdür."
Barış - Bağlantılar
DOĞA İLE BARIŞ DERNEĞİ 

Sulh Çizgisi Üzerine

Sulh ve Fetih Anlayışı

Adaletin Dostça Temini: Sulh Usulü

Harbi Sulh Vasıtası Olarak Kullanan Lider: Selahaddin Eyyûbi
Barış - Hadisler
Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ameller her perşembe ve pazartesi günü arzedilir. Aziz ve Celîl olan Allah o gün, Allah´a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder, (onu affetmez) ve der ki: "Bu ikisini barışıncaya kadar terkedin."
[Müslim, Birr: 36, (2565); Muvatta, Hüsnü´l-Hulk: 17, (2, 908); Ebû Dâvud, Edeb: 55, (4916); Tirmizî, Birr: 76, (2024)]

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), Necrânlılarla iki bin takım elbise üzerine sulh yaptı. Yarısını Safer ayında, yarısını da Recep ayında Müslümanlara teslim edeceklerdi. Ayrıca gazvede kullanmak üzere âriyeten otuz zırh, otuz at, otuz deve ve her çeşit silahtan otuzar aded vereceklerdi. Müslümanlar, bunları, Yemen´de ihanetli bir harb olduğu takdirde Necranlılardan alıp kullanacaklar, sonra iâde edeceklerdi. Buna mukâbil  Müslümanlar da Hıristiyan  mâbedlerini yıkmayacaklar, dinî-ilmî reislerine dokunmayacaklar, bir  hâdise çıkarmayıp yahut da fâiz  yemedikleri müddetçe dinlerinde rahatsız etmeyeceklerdi." 
[Ebu Dâvud, Harâc 30, (3041).]
Barış - Kitap Tanıtım
Dünya Barışı İçin Bediüzzaman Modeli

Kazım Güleçyüz 
YENİ ASYA NEŞRİYAT 

Son dönemde sancılı bir değişim sürecinden geçmekte olan İslam Ülkeleri Bediüzzaman´ın Peygamberi bir metot olarak yaşayış ve eserleriyle ortaya koyduğu temel ölçü ve prensiplerden haberdar olmayışlarının sıkıntısını yaşıyorlar.
Said Nursi´nin fikir va yaklaşımları, gerek İslam aleminin, gerekse insanlığın karşı karşıya kaldığı derin açmazları kolayca aşmalarını sağlayabilecek güç ve derinliğe sahip.
Barış - Muhtelif yazılar
BARIŞ KÖPRÜSÜ
Bir zamanlar bitişik çiftliklerde yaşayan iki erkek kardeş varmış ve bunlar bir gün anlaşmazlığa düşmüş. Bu makinelerden emek gücüne ve mala kadar her şeyi aksatmadan paylaşan yan yana iki çiftliğin kırk yıldan bu yana ilk ciddi ayrılmalarıymış. Böylece o uzun yıllar süren iş birliği de parçalanmış.
... Önceleri küçük bir yanlış anlama ile başlayan anlaşmazlık giderek büyük bir uçuruma dönüşmüş ve en sonunda da yerini karşılıklı sarf edilen nahoş sözcüklerin ardından haftalar süren sessizliğe bırakmış.
Bir sabah John’un kapısı çalınmış. Kapıyı açınca karşısında elinde marangoz çantasıyla duran bir adam görmüş. “Ben birkaç günlük bir iş arıyorum” demiş adam. “Belki bana verecek bazı ufak tefek işleriniz vardır.
Acaba size yardımcı olabilir miyim?”
“Evet, sana göre bir işim var. Şu derenin karşısındaki çiftliğe bak.  Oradaki benim komşum daha doğrusu orada oturan benim erkek kardeşim. Geçen hafta aramızda bir otlak vardı ama o buldozeriyle ırmak bendi yaptı ve şimdi aramızda bir dere var. Bunu bana acı vermek için yapmış olabilir ama şimdi ben ondan daha iyisini yapacağım. Ahırın yanında yatan şu kütükleri görüyor musun? Senden bana bir çit yapmanı istiyorum ki onun yerini bir daha görmek zorunda kalmayayım. Ne yaparsan yap şunu hallet.”
Marangoz “Sanırım durumu anladım. Bana çivilerin ve çukur açıcıların yerini göster ki beğenebileceğin bir iş çıkarayım” demiş. 
Büyük kardeşin öteberi almak için kasabaya gitmesi gerekiyormuş; bu yüzden marangozun malzemelerini hazırlamasına yardım ettikten sonra akşam dönmek üzere ayrılmış. Marangoz bütün gün boyunca ölçerek keserek çivileyerek sıkı bir şekilde çalışmış. Güneşin batmasına yakın çiftçi geri döndüğünde marangoz da işini ancak bitirebilmiş. Çiftçinin gözleri fal taşı gibi ağzı açık kalmış ortada çit falan yokmuş.
Derenin bir yakasından bir yakasına uzanan bir köprü varmış. Korkuluklarıyla ve diğer ayrıntılarıyla tam bir usta işi köprü ve köprüye doğru kollarını iki yanına açmış bir halde ilerleyen komşusu yani küçük kardeşi varmış.
Onca yaptığıma ve söylediğim sözlere karşın yine de bu köprüyü yaparak nasıl iyi bir insan olduğunu gösterdin.” demiş kardeşi.
İki kardeş köprünün karşılıklı iki ucunda duruyorlarmış ve daha sonra köprünün ortasında kucaklaşmışlar.
Geri döndüklerinde alet çantasını sırtlamakta olan marangozu görmüşler.
“Dur bekle. Birkaç gün daha kal. Sana vermek istediğim bir sürü proje daha var” demiş büyük kardeş. 
“Kalmak isterdim ama daha yapmam gereken bir sürü köprü var.
Barış - Özlü sözler
 • Anne sevgisi barıştır. Elde edilmeyi veya hak edilmeyi gerektirmez. - Erich Fromm
 • Aşkın gücü, güç aşkını aştığında dünya barışa kavuşacak. - Jimi Hendrix  
 • Barış antlaşmaları fetihin doğasından gelir; ancak böyle iki tarafta asilce boyun eğmiş olur ve hiçbir taraf kaybetmez. - William Shakespeare
 • Barış arzuladığın bir şey değildir; Yarattığın bir şeydir, Yaptığın bir şeydir, Olduğun bir şeydir, ve çevrene yaydığın bir şeydir. - Robert Fulghum
 • Barış bile, büyük ücretlerle satın alınır. - Benjamin Franklin
 • Barış demekle dünyada barış olmaz. - Napoleon
 • Barış istiyorsanız, dostlarınızla değil düşmanlarınızla konuşursunuz. - Desmond Tutu  
 • Barış tacı, saltanat tacıyla kıyaslanamayacak kadar güzel ve değerlidir. - Epicure
 • Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. - Victor Hugo
 • Barışı istiyorsan her zaman savaşa hazır ol. - Vegetius
 • Barışta; oğullar babalarını, savaşta; babalar oğullarını gömerler.
 • Bayramdır, elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni kaybetmemek, kurda kuşa yem olmayıp "çok şükür bugünü de gördük" diyebilmek.  Sevdiklerinle geçen her gün bayramdır.  Küsken barışmak, ayrıyken kavuşmak, suskunken konuşmak bayramdır. - Can Dündar
 • Ben İslam dinine inanıyorum. Ben Allah´a ve barışa inanıyorum. - Muhammed Ali  
 • Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak sözleşmeye dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Büyük meclisin kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay´ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem milletimin huzuruna çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, Yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam. - Mustafa Kemal Atattürk
 • Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. - Konfüçyüs
 • Dünyanın en güzel yeri insanın evidir. Yeter ki o evde "iman" olsun, "aşk" olsun, "huzur" olsun ve "barış" olsun.
 • Düşüncelerinle artık barışık olmadığında konuşursun. - Khalil Gibran
 • Eğer herkes başka bir televizyon seti yerine barış isteseydi, o zaman barış olurdu. - John Lennon
 • En haksız barışı en adil savaşa tercih ederim. - Marcus Tullius Cicero 
 • En kötü barış, en haklı savaştan iyidir.
 • Eski sevgiliyle barışınca kaldığınız yerden değil, kandığınız yerden devam edersiniz ancak.
 • Güç dengesi yerine güçlü bir topluluk olmalı. Organize düşmanlıklar yerine organize bir barış olmalı. - Woodrow Wilson
 • Hasımlarınızla savaş, komşularınızla barış içinde olun ve bırakın her yeni yıl size daha iyi bir insan bulsun. - Benjamin Franklin
 • İki düşman arasında öyle konuş ki barıştıklarında utanmayasın.
 • İnsan savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi? -  Albert Einstein
 • İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret. - Thomas Jefferson
 • Kapadım gözlerimi, sevgililerin karşılıklı, çocukların mutlu, din, dil, ırk ayrımı olmayan herkesin eşit olduğu bir Dünya´yı barış içinde hayal ediyorum. Mutluyum. Küçücük bir hayalle başlar her şey.
 • Kendinizden başka hiç kimse size barışı getiremez. - Emerson
 • Kuvvetli ve barış tanımayan komşular arasında barış, tehlikeli bir hayaldir.  - Tacitus
 • Ne iyi bir savaş vardır, ne de kötü bir barış. - Benjamin Franklin
 • Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz.  - Aunius Aurelius Simachus
 • Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım. - Albert Einstein
 • Savaş herkesle, barış sadece onurlu kişilerle yapılır. - Fatih Sultan Mehmet
 • Savaş hırsızlar yaratır, barış da o hırsızları asar. - George Herbert
 • Savaşa başlandığı gibi, barışa da başlanması gerekir. - Stefan Zweing
 • Savaşa hazır olmayan, barışı sağlayamaz. - A. Ali Gencel
 • Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur. - Benjamin Franklin 
 • Savaşta karar ve azim, yenilgide meydan okuma, zaferde bağışlayıcılık, barışta iyi niyet. - Winston Churchill
 • Savaşta kullanacaklarımızı barışta hazırlamalıyız. - Publilius Syrus
 • Seçimi özgür olan insan her zaman barışı seçer. - Ronald Reagan  
 • Üç barış vardır: birinci barış, en önemli barıştır. İnsan ruhundadır o. İnsan, kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini, beraberliğini fark ettiğinde, kainatın merkezinde büyük ruh ‘un durduğunu ve bu merkezin her yerde, her birimizin içinde olduğunu fark ettiğinde birinci barış sağlanmıştır. Bu gerçek barıştır, diğerleri sadece bunun akisleridir. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır. Fakat hepsinden önce, anlamalısınız ki "gerçek barış" dediğim birinci barış, insanın ruhundaki barış yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir. 
 • Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. - Eflatun (Platon)
Barış - Risale-i Nur Külliyatı
Evet, hakikat ve maslahat sulhtur. Çünkü, ecel birdir, değişmez. O maktül, herhalde, ecel geldiğinden daha ziyâde kalmayacaktı; o kâtil ise, o kazâ-i İlâhiyeye vâsıta olmuş. Eğer barışmak olmazsa, iki taraf da dâimâ korku ve intikam azabını çekerler. Onun içindir ki, "Üç günden fazla, bir mü´min diğer bir mü´mine küsmemek"  İslâmiyet emrediyor. Eğer o katl, bir adâvetten ve bir kinli garazdan gelmemişse ve bir münâfık o fitneye vesîle olmuş ise, çabuk barışmak elzemdir. Yoksa, o cüz´î musîbet büyük olur, devam eder. Eğer barışsalar ve öldüren tevbe etse ve maktüle her vakit duâ etse, o halde, her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe bedel, birkaç dindar kardeşleri kazanır; kazâ ve kader-i İlâhîye teslim olup düşmanını affeder. Ve bilhassa, mâdem Risâle-i Nur dersini dinlemişler, elbette mâbeynlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmaya, hem maslahat ve istirahat-ı şahsiye ve umumiye, hem Nur dairesindeki uhuvvet iktizâ ediyor. Nasıl ki Denizli hapsinde birbirine düşman bütün mahpuslar, Nurlar dersiyle birbirlerine kardeş oldular. Ve bizim berâatimize bir sebep olup, hattâ dinsizlere, serserilere de o mahpuslar hakkında "Mâşaallah, bârekâllah" dedirttiler ve o mahpuslar tam teneffüs ettiler.
Sözler | On Üçüncü Söz

Molla Said, aşîretler arasında olan herhangi bir geçimsizliği işitince, hemen müdahale ederek, irşad yoluyla her iki tarafı da derhal barıştırırdı. Hatta, hükûmetin bile barıştırmaktan aciz kaldığı Şeker Ağa ile Mîran Reisi Mustafa Paşayı barıştırdı. Ve Mustafa Paşaya, "Daha tevbe etmedin mi?" diye sorunca, Mustafa Paşa da cevaben, "Seyda! Ne söylerseniz, sözünüzden çıkmam" demiştir.
Mustafa Paşa, at ile para teberru etmek ister. Bediüzzaman reddederek, "Şimdiye kadar kimseden para almadığımı işitmediniz mi? Bahusus sizin gibi zalimden nasıl para alırım? Ve siz gâliba tevbenizi bozdunuz. Şu takdirde, Cezîre´ye ulaşamazsınız" demiştir.
Tarihçe-i Hayat | Birinci Kısım : İlk Hayatı