Bahar - Ansiklopedik bilgi
Bahar 

1. İki anamevsim olan yaz ve kışı birbirine bağlayan, daha çok orta kuşakta belirgin, 21 Mart - 21 Haziran ile 23 Eylül -21 Aralık arasında kalan mevsimler.
2. Gençlik çağı.
3. İlkbahar
4. İlkbaharda açan çiçekler ve yapraklar. 
5. Zeytin çekirdeği ve ceviz büyüklüğündeki kavun. 
6. Yeşillik, yenilebilen otlar. 
7. Sigara tütünü. 
8. Karabiber, karanfil, ceviz ve tatlı kabuk gibi şeylerin unu ve bundan pişirilen kahve.
Bahar - Bağlantılar
Bahar Orucu

Bahar Yolcusu

Bahar Panoraması

Beklenen Bahar

Musibetzedelerin Bahar Özlemi

Bahar ve Uyanış

Ümit: Bir Bahar İklimi...

Bahar Sağanakları ve Diriliş

Diyarımızdaki Bin Bir Bahar
Bahar - Kitap Tanıtım
Günler Baharı Soluklarken (Çağ ve Nesil 5)

M. Fethullah Gülen 
NİL YAYINLARI 

Çağ ve Nesil 5" yani "GÜNLER BAHARI SOLUKLARKEN", her ruhun eline uygun bir buket. Dokunan el, koklayan burun, gören göz ve hissedip düşünen ruha göre algılanan bir bahar demeti. Bu demet, bir güzel ruhun engin inanç ikliminden derleniyor. Kainat çapında, esma ve sıfat tecellilerine mir´at olan ruhlar vardır: onların zengin iklimlerinde nice günler, nice mevsimler tüllenir.
Bahar - Özlü sözler
 • Allah’ım canımı bir sonbahar günü al ki, o vefasız getirecek bir gül bile bulamasın.
 • Ayrılıklar olmasa neye yarar kavuşmalar, kışlar olmazsa neye yarar güneşli ilkbaharlar.
 • Bahar gelmekle taş yeşerir mi? Toprak ol ki renk renk çiçekler bitiresin. Yıllarca gönüller yırtan, kalpleri üzen taş oldun. Bir tecrübe et; bir zamanda toprak ol. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Baharda ekilmeyen, yazın olmaz; güzde biçilmez, kışın yenmez.
 • Ben her bahar aşık olmam ama her bahar gitmek isterim. Gittiğim olmadı hiç, ama olsun. İstemek de güzel. - Can Yücel 
 • Benim bağım, benim baharımken sen bağıma hazan mı verirsin? - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öldüremezsiniz. - Ernesto Che Guevara
 • Bir çiçekle bahar gelmez. 
 • Bir elmayı halk edecek, elbette dünyada bütün elmaları halk etmeye ve koca baharı icad etmeye muktedir olmak gerektir. 
 • Bugün, bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen, gezersin, hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir bahar isterse, şayet ruh-u serbazın, ufuklar, bu´d-u mutlaklar bütün mahkum-u pervazın. - Mehmet Akif Ersoy
 • Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Dostun yüzü can aynasıdır. Hohlayıp, puflayıp onu buğulandırma! Sonra ayna seni göstermez olur. Toprak, dostu olan bahara kavuşunca coşar ve çiçekler açar. Sen topraktan daha aşağı değilsin.  Öyleyse dost kıymeti bil!
 • Eğer kış, baharı yüreğimde saklıyorum deseydi, ona kim inanırdı?
 • Ey deli gönül! Aşk mı istiyorsun? Yaradan sana yar değil mi? Hep soğuk mu geçti ömrün? Kışın sonu bahar değil mi? Dünya sana neden hoş geldi ki? Kabir kapısı dar değil mi? Sevgilinin isteğini ne çabuk unuttun böyle. "Ak bir alın" bir de "ar" değil mi?
 • Ey gönül! Ne kederlenirsin? / Dünya yalnız sana mı dar? Her kışın baharı her gecenin bir sabahı var.
 • Fakirin dünyası sonbahar gibidir.
 • Gençlik baharının sonu, ihtiyarlık kışıdır.
 • Gençlik ilkbahar gibidir, yaşlılık ise kışa benzer, öyle bir kış ki, arkasından bahar gelmez. - Firdevsi
 • Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç.
 • Güzellerin sonbaharı da güzeldir.
 • Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır. Her gecenin peçesinin ardında da tebessümle bekleyen bir şafak vardır. - Çin atasözü.
 • Kendine ağlamaz elbette bulut. Her yağmur bir yeşil yaratmak içindir. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük.
 • Keşke hiçbir baharı yaşamasaydım, / Keşke hiç olmazlara vurmasaydım, / Seni ve hayalleri tanıyacağımı bilseydim, / Bekler miydim sonu ister miydim gitmeyi.
 • Kışsız baharın tadı mayhoştur. - İ. Aladağlı
 • Korkmayın kara kışlardan. Her yürek kışı da yaşar zamanı gelince baharı yaşadığı gibi. Kara bulutlar bırakın dolaşsın gökyüzünüzde.  Bırakın şimşekler aydınlatsın gecenizi bir süre. Sarılın umutlarınıza sımsıkı sarılın ki sahipsiz kalmasın sizi bekleyen beklenen baharlar. Yüzünüz bahara dönük olsun.
 • Kötü havalarda insan dosta aç olur, / Bir araya gelse dost dosta ilaç olur, / Bahçede tek gül bir şeye benzemez, / Öbek öbek olduğunda bahara taç olur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Ney sesleriyle beslenebilseydi serçeler, / Onlar da bir baharın olurlardı bülbülü.
 • Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün. Derdini rüzgârlara yaz estikçe uzaklara götürsün. Ve en önemlisi sevgini yüreğine yaz bir ömür büyüsün.
 • Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük; bir başka bahar için sadece yaprak döktük. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Sonbahar, her seferinde gözlerimin içine bakıp; hiç değişmemişsin der ve omzuma dokunur. Ben sonbaharın gözlerinin içine bakamam; dokunur. - Ali Ural
 • Sus gönlüm. Bir elif miktarı sus. Az kaldı bahara. Dayan gönlüm. Denizin içinde meydana gelen görünmeyen dalgalar gibi yüreğini biliyorum. Beklemekten başka çare olsaydı, seni durdurmazdım. İnan bana. Ama yok. Başka çare yok. Unutma ki ilaç bile beklemeden tesir etmez, çiçek bile vakti gelmeden önce açmaz. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)´dan Şems´e
 • Umut, hiç bitmeyen bahar mevsimidir, içinde kar da yağar, fırtınada kopar ama çiçekler açmaya hep devam eder.
 • Üzülme! Geceler hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her ne ise; bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki! Güzellikler de var bu hayatta. Gel gitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Var olsa da etrafında insanlar seni anlıyorum diyen kimin var? Sussa da gözlerin kalbin ağlar, için içini bilen bir tek Rabbin var. Sürekli değişmiş zalimin zulmü, gece biter gelirmiş günün gündüzü, zor olsa da geçirmek bu çetin güzü, baharı vadeden bir tek Rabbin var.
Bahar - Risale-i Nur Külliyatı
Evet, nasıl ki bir elmayı halk edecek, elbette dünyada bütün elmaları halk etmeye ve koca baharı icâd etmeye muktedir olmak gerektir. Baharı icâd etmeyen, bir elmayı icâd edemez. Zîrâ o elma, o tezgâhta dokunuyor. Bir elmayı icâd eden, bir baharı icâd edebilir. Bir elma, bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kâinatın misâl-i musağğarıdır. Hem, san´at itibâriyle, koca ağacın bütün tarih-i hayatını taşıyan elmanın çekirdeği itibâriyle öyle bir hârika-i san´attır ki, onu öylece icâd eden, hiçbir şeyden âciz kalmaz. Öyle de, bugünü halk eden, Kıyâmet Gününü halk edebilir. Ve baharı icâd edecek, haşrin icâdına muktedir bir Zât olabilir. Zaman-ı mâzinin bütün âlemlerini zamanın şeridine kemâl-i hikmet ve intizam ile takıp gösteren, elbette istikbâl şeridine dahi başka kâinatı takıp gösterebilir ve gösterecektir. Kaç Sözlerde, bilhassa "Yirmi İkinci Söz"de gayet katî ispat etmişiz ki, herşeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz ve birtek şeyi halk eden herşeyi yapabilir. Hem, eşyanın icâdı birtek Zâta verilse, bütün eşya birtek şey gibi kolay olur. Ve suhûlet peydâ eder. Eğer müteaddit esbâba verilse ve kesrete isnad edilse, birtek şeyin icâdı bütün eşyanın icâdı kadar müşkülâtlı olur ve imtinâ derecesinde suûbet peydâ eder."
Sözler | Onuncu Söz 

Hem Fettâh ve Musavvir isimlerinin tecellîleriyle başta insan olarak bütün hayvanatın su katrelerinden açılan pek çok mânidar suretlerine ve bahar çiçeklerinin habbe ve zerreciklerinden açtırılan çok cazibedar simalarına bak, fettâhiyet ve musavviriyet-i İlâhiyenin mu´cizâtlı cemâlini gör.
İşte, bu mezkûr misallere kıyasen, Esmâ-i Hüsnânın herbirisinin kendine mahsus öyle kudsî bir cemâli var ki, birtek cilvesi koca bir âlemi ve hadsiz bir nevi güzelleştiriyor.
Birtek çiçekte bir ismin cilve-i cemâlini gördüğün gibi, bahar dahi bir çiçektir. Ve Cennet dahi görülmedik bir çiçektir. Baharın tamamına bakabilirsen ve Cenneti İmân gözüyle görebilirsen bak, gör, cemâl-i sermedînin derece-i haşmetini anla. O güzelliğe karşı İmân güzelliğiyle ve ubudiyet cemâliyle mukabele etsen çok güzel bir mahlûk olursun. Eğer dalâletin hadsiz çirkinliğiyle ve isyanın menfur kubhuyla mukabele edip karşılasan, en çirkin bir mahlûk olmakla beraber, bütün güzel mevcudatın mânen menfurları olursun.
Şualar | Dördüncü Şuâ
Bahar - Şiir türü
Bir Bahar Akşamı Rastladım Size 

Bir bahar akşamı rastladım size
Sevinçli bir telaş içindeydiniz
Derinden bakınca gözlerinize
Neden başınızı öne eğdiniz?

İçimde uyanan eski bir arzu
Dedi ki: yıllardır aradığım bu!
Şimdi soruyorum büküp boynumu:
Ahhhh!!!
Daha önceleri neredeydiniz?