Akrep - Ansiklopedik bilgi
Akrep

1. (hayvan bilimi) Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek (Scorpio).
2. Saatin iki ibresinden küçüğü
3. Hayvanların yularlarında, yanak kısmına takılan ve hayvanın hızlı yürümesini sağlıyan üç veya dört dişli demir parçası.
4. Kurt ve köpekler tarafından boğulmasını önlemek için köpeklerin boynuna takılan sivri madeni gerdanlık, tasma.
5. (gök bilimleri) Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı.
Akrep - Bağlantılar
Akrep Zehrindeki Şifa
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/akrep-zehrindeki-sifa-haziran-2013.html

Radyasyona Karşı Akrep
http://img.kitapyurdu.com/ImageServer/index.php?resimkod=109712&boyut=85&sayfa=304&en=13,5&set=0

Akrep - Hadisler
Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Hayvanlardan beş tanesi vardır ki bunların herbiri fasıktır (zararlıdır). Harem bölgesinde olsun, Hill (denen Harem dışı) bölgesinde olsun bunlar öldürülür: Karga, çaylak, akrep, sıçan, kelb-i akur (yırtıcılar)." 
[Buharî, Bed´u´l-Halk 16, Cezau´s-Sayd 7; Müslim, Hacc 66-67, (1198); Muvatta, Hacc 90, (1, 357); Tirmizî, Hacc 21, (837); Nesâî, Hacc 113, (5, 208).]

Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: 
"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Benî Amr İbni Hazm´a yılana karşı rukye yapma ruhsatı tanıdı. 
Biz Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte otururken bizden bir kimseyi akrep soktu. 
Bir adam: "Ey Allah´ın Resûlü, buna rukye yapayım mı?" diye sordu: 
"Sizden kim kardeşine faydalı olabilecekse hemen olsun" buyurdular." 
[Müslim, Selam 60-61, (2198, 2199).]
Akrep - Kitap Tanıtım
Akrep Kapısı

Richard Clarke 
TİMAŞ YAYINLARI

Beyaz Saray Terör Uzmanından Sıradışı Bir Politik Roman..
Yıl 2010...
Sünni ve Şii gruplar, ortak bir darbeyle Suudi Arabistan´daki krallık rejimini yıkıp İslamiye Cumhuriyeti´ni kurarlar. Suudi ailesi ABD´nin Houston kentine sürgün edilir. Suudiler çıkar ilişkisi kuran ABD Savunma Bakanı Henry Conrad, İslamiye´yi işgal edip petrole el koymak düşüncesindedir.

Çin ise petrol karşılığında İslamiye´yi savunmak için gönüllü olur. İki Çin gemisi, İslamiye´nin petrol rezervlerini korumak üzere nükleer başlıklar yola çıkar.

Nükleer silaha sahip olan İran da fırsatı değerlendirip Körfez´de Şii egemenliği kurmak için kolları sıvar.

Tansiyon giderek yükselmektedir..
Bazen kurgu, gerçeği daha iyi anlatır.

Akrep - Muhtelif yazılar
Akreple kurbağanın öyküsü

Yüzemeyen bir hayvan olduğunu gayet iyi bilen akrep, bir gün nehrin öte yanına geçmek zorunda kalır. Ne yapacağını düşünürken suyun yanındaki kurbağayı görüp yanaşır. Kurbağa korkudan hemen uzaklaşır. Akrep kurbağayı sakinleştirir ve sorar:
“Kurbağa kardeş; karşıya geçmem gerek. Beni sırtında taşır mısın?”
Kurbağa büyüyen gözleriyle cevap verir.
“Olmaz. Beni sokup öldürürsün!”
“Olur mu?” der akrep. “O zaman ben de boğulur, ölürüm”.
Kurbağa ikna olur. Akrebi sırtına alır, yüzmeye başlar. Yolun yarısında ensesinde bir sızı hisseder. Vücudu birden buz keser. Kolları, ayakları hissizleşir. Beraber dibini boylayacakları suya batarken kurbağa akrebe sorar:
“Hani sokmayacaktın?”
Akrep mahsun, mahçup, çaresiz cevap verir:
“Ne yaparsın; ben akrebim, huyum bu.“
Akrep - Özlü sözler
  • Akraba düşmanlığı, akrep sokmasından beterdir. - Hz. Ali (r.a.)
  • Akrep şaşmışsa yelkovanın neyi gösterdiğinin önemi yoktur.
  • Bu dünyada öyle büyük bir yalnızlık var ki akreple yelkovanın ağır hareketinde görebilirsiniz. - Charles Bukowski
  • Senden  sonra, zaman kavramı yok benim sözlüğümde hayat durdu. Akreple yelkovan öpüşmüyor hiçbir zaman hayat, boş bir yalan bir iftira anlamsız bir heyecan gelip geçen, sonu ölüm olan boş bir yalan.
Akrep - Risale-i Nur Külliyatı
Nefsime demiştim: Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise, Allah ondan razı olsun ki, benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemişse, beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemişse, beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret-i kâzibeden kurtarmaya yardımdır. Evet, ben nefsimle musalâha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse, ondan darılmak değil, belki memnun olmak lâzım gelir. 
Mektubat | On Altıncı Mektup 

İşte bu iki zat, benim itikadımca, on senelik bir takvâ ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kâr buldular. Eğer ikisi, bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefahete atılsaydılar, ölüm de onları tarassut edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı, o nurlar definesi yerine, kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. 
Madem hastalıkların böyle menfaati var. Ondan şekvâ değil, tevekkül, sabır ile, belki şükredip rahmet-i İlâhiyeye itimad etmektir. 
Lemalar | Yirmi Beşinci Lem´a

Sol cihet: Yani, gelecek zamana, felsefe gözlüğü ile bakıldığı zaman, bizleri çürütecek, yılan ve akreplere yedirip imha edecek, zulümatlı, korkunç, büyük bir kabir şeklinde görünecektir. 
Fakat İmân gözlüğüyle bakılırsa, Cenâb-ı Hakkın, Hâlık, Rahmân, Rahîmin insanlara ihzar ettiği çeşit çeşit nefis, leziz, me´külât ve meşrubata zarf olan bir mâide ve bir sofra-i Rahmânî şeklinde görünecektir. Ve binlerce "Elhamdü lillâh" okutturarak tekrar ettirecektir. 
Şualar | Yirmi Dokuzuncu Lem´adan İkinci Bâb