Aile - Ansiklopedik bilgi
Aile

1. (toplum bilimi) Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
2. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü
3. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü
4. Eş, karı
5. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü
6. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya
Aile - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 49. ayet:
Sizi, dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında, Firavun ailesinin elinden kurtardığımızı hatırlayın. Onlar, kadınlarınızı diri bırakıp, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. 

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 33. ayet:
Gerçek şu ki, Allah, Adem´i, Nuh´u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti;

Hud Suresi 46. ayet:
Dedi ki: "Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o, salih olmayan bir iş (yapmıştır). Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten ben, cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum."

YaSin Suresi 50. ayet:
Artık ne bir tavsiyede bulunmağa güç yetirebilirler, ne ailelerine dönebilirler.

Saffat (Saf Tutanlar) Suresi 76. ayet:
Onu ve ailesini, o büyük üzüntüden kurtarmıştık.

Tur (Tur Dağı) Suresi 26. ayet:
Dediler ki: "Biz doğrusu daha önce, ailemiz (yakın akrabalarımız) içinde endişe edip-korkardık."

Kamer (Ay) Suresi 34. ayet:
Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut ailesini (bu azabtan ayrı tuttuk;) onları seher vakti kurtardık;
Aile - Bağlantılar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
http://www.aile.gov.tr/tr

Aile İletişim ve Eğitim Portalı 
http://www.aile.org/

Aile Hekimliği 
http://www.ailehekimligi.gov.tr/

Aile Eğitim Programı | T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
http://www.aep.gov.tr/

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Koruyucu Aile Resmi İnternet Sitesi
http://www.koruyucuaile.gov.tr/tr

AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
http://www.ailetoplum.gov.tr/tr

Aile - Kitap Tanıtım
Aile İçi İletişim 
Kur´an ve Sünnet Aydınlığında

Şaban Karaköse 
RAĞBET YAYINLARI 

İslam dinine göre, insanların hem dünyada hem de ahirette mutluluğa kavuşmalarında önemli rolleri olan aile kurumu inanç birliği, sevgi ve merhamet temelleri üzerine kurulmaktadır. 
Aile içi iletişim; aile üyelerinin duygu, düşünce veya bilgilerini çeşitli yollarla birbirlerine aktarmalarıdır. 
Aile içi iletişimde; aile üyelerinin birbirlerine yeterli zaman ayırmaları, sevgilerini ve duygularını birbirlerine açıkça ifade etmeleri, sorunlara zorbaca ve şiddetle değil, eğitici ve nezaketle yaklaşmaları, iletişim çatışmaları esnasında yıkıcı değil yapıcı bir dil kullanmaları önem arz etmektedir. 
Aile sorunlarının çoğu, iletişimde dikkatsizlikten ve özensizlikten kaynaklanmaktadır. 
Bu çalışmamızda, İslam´ın aile içi iletişime dair prensiplerini inceledik.
Aile - Muhtelif yazılar
Mutlu ailenin sırrı

Mahallesindeki kahvede sohbet eden adama arkadaşları ;
 "Senin yaşantına hayranız, eşin ve çocuklarınla çok mutlu bir yaşantın var.
 karının bir dediğini iki etmiyorsun. Bu mutluluğun sırrını bizede anlat yoksa pısırık olduğunu düşüneceğiz" 
 derler.
 Adam kısaca anlatayım der,
 Düğünümüz bittikten sonra karım kendi atına bende kendi atıma bindik evimize doğru gidiyoruz. 
 Benim bindiğim atın ayağı takıldı ve sendeledi.
 Karım eğildi ve benim atıma "Bir" dedi
 Az sonra atım tekrar aynı şekilde tökezleyince eşim eğilip atıma "İki"  dedi.
 Bir sure sonra atım tekrar aynı şekilde tökezleyince eşim atından indi  ve  atıma "Üç" dedi.
  Ve çeyizinden çıkardığı tabancası ile atımı alnından vurdu. 
  Ben şok olmuştum.
  Eşime hışımla çıkıştım.
  "Neden vurdun atı yazık değil mi, manyak mısın sen kadın" diye bağırdım. 
  Karım arkasını döndü ve bana "Bir" dedi.
  O gün bu gündür
  Karımın bir dediğini iki etmedim.
Aile - Özlü sözler
 • 4 kişilik bir ailede 3 dilimlik pasta varsa, "Ben pastayı hiç sevmem" diyebilen tek kişi annedir.
 • Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. - Oscar Wilde
 • Aile her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur. - Wilhelm Stekel
 • Aile her zaman iyi bir toplumdur.
 • Aile toplumun özüdür. Onu tahribe yönelen herkes toplumun tahribine yönelmiş demektir. - Bulter
 • Aile yapısında kadın, binanın temel taşıdır.  - Kemal Cengiz
 • Aile, gaile olmadığı sürece güzeldir. - Zeynep Kunter
 • Aile, kötülüklerin barınmadığı en muhteşem ve sağlam kale gibidir. - Andrew Wilson
 • Aile, kralların bile giremediği bir kaledir. - Emerson
 • Aile,hayatımızın özü, huzur ve saâdetimizin kaynağıdır. - Ahmet Şahin
 • Aile; mutluluk ve ızdırabın müştereken yaşanıldığı, mukaddes bir müessesedir. - A. Rıza Demircan
 • Ailesine bağlı olan, vatanına da bağlı olur. - Ludwig Von Beethoven
 • Allah´ın insanlara dünyada verdiği cennettir güzel bir yuva.
 • Ana ailenin güneşidir. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar. - Pestalozzi
 • Anne; Beş kişilik ailesi için yalnızca dört dilim pasta olduğunu gördüğünde, pastayı hiç ama hiç sevmediğini söyleyen ilk kişidir.
 • Bir adam, en çok sevgilisini, en iyi şekilde ailesini, en uzun da annesini sever. - İrlanda Atasözü
 • Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten hiç de daha kolay değildir. - Michel de Montaigne
 • Bir erkek terbiye edildiği vakit bir tek fert; bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Bir evin temeli çürük ise, yine bir müddet dayanır. Fakat içindeki kadın fena ise hemen yıkılır. - Hz. Ali (r.a.)
 • Bir memleketin yükselmesi ev ve aile muhabbetine bağlıdır. - Charles Dickens
 • Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.  - Mustafa Kemal Atatürk 
 • Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Doğru bildiklerin için mücadele edebilecek kadar cesaret, topluma, ailene, İslam’a faydalı olabilecek kadar sağlık, ihtiyaçlarına yetebilecek, zekat verebilecek kadar para, başkalarının daima iyi yönlerini görebilecek göz, yastık kadar yumuşak ve rahat bir vicdan, gördüklerinin, duyduklarının düzelmesini bekleyebilecek kadar sabır varsa sen mutlusun.
 • Düşsel planda kadın son derece önemlidir; gerçek yaşamda ise tümüyle önemsiz. Şiiri bir baştan öbür başa kaplar; tarihte hiç görülmez. Kurmaca yazında kralların ve fatihlerin yaşamlarına hükmeder; gerçek yaşamda ailesinin parmağına bir yüzük geçirdiği herhangi bir oğlanın kölesidir. - Virginia Woolf
 • Eşine nasıl bakarsa gözün aynı minvalde çıkar sözün. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Ey bir aileye bile hükmedemeyen ilerici. Üç kıtaya, yedi denize hükmeden ecdadın mı gerici? - Necip Fazıl Kısakürek
 • Gerçek arkadaşlar seçebildiğiniz ailenizdir. - Audrey Hepburn  
 • Görmüş geçirmiş bir dedeye sormuşlar. Dede ailenin başı kadın mıdır, erkek mi? Erkek baştır. Peki, kadın nedir? Kadın boyundur, başı nereye isterse oraya çevirir.
 • Her aile bir tarihtir. Hatta okumasını bilene göre bir destandır. - Alphonse De Lamartine
 • Her ailede,  melekler de bulunur, şeytanlar da. - Joseph Roux
 • İnsanın evi, gönlünün bağlı olduğu yerdir. - Napoleon Bonaparte
 • Kadın cennettir. Kadın annedir. Kadın ailedir. Kadın kız çocuğudur. Kadın iffettir. Kadın peygamberi doğuran anadır.
 • Mutlu aileler birbirine benzer, mutsuz ailelerin her biri ise kendine özgüdür. - Lev Nikolayeviç Tolstoy
 • Ne zaman ki ulaşılmaz istekler tüm yaşamımıza egemen olur, o zaman aileye, dostlara, dine bazen de psikoterapistlere yöneliriz. - Irwin D. Yalom 
 • Saadet isterseniz iki gönülü birleştirin, sonra bölüşün. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Sevginizin hepsini öğrencilerinize vermeyin; bir kısmını da ailenize ve çocuklarınıza saklayın.
 • Tüm mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz aile ise kendince mutsuzdur. - Lev Nikolayeviç Tolstoy
Aile - Risale-i Nur Külliyatı
Dördüncü delil: Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce´, bir tahassüngâh ise, âile hayatıdır. Ve herkesin hânesi, küçük bir dünyasıdır. Ve o hâne ve âile hayatının hayatı ve saadeti ise, samimi ve ciddî ve vefâdarâne hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedâkârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise, ebedî bir arkadaşlık ve dâimî bir refâkat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, kardeşâne, arkadaşâne münâsebetlerin bulunmak fikriyle, akîdesiyle olabilir.
Sözler | Onuncu Söz

Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır. Halbuki, âile hayatı, kadın-erkek mâbeyninde mütekâbil hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki, açık saçıklık samimi hürmet ve muhabbeti izâle edip, âilevî hayatı zehirlemiştir. Hususan, sûretperestlik, ahlâkı fena halde sarstığı ve sukût-u ruha sebebiyet verdiği, şununla anlaşılır: Nasıl ki, merhûme ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak, ne kadar ahlâkı tahrip eder; öyle de, ölmüş kadınların sûretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan sûretlerine hevesperverâne bakmak, derinden derine, hissiyât-ı ulviye-i insaniyeyi sarsar, tahrip eder.
Sözler | Yirmi Beşinci Söz