Ahiret - Ansiklopedik bilgi
Ahiret

Ahiret: (din bilgisi) Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı´ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya
Ahiret - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 4. ayet:
Ve onlar,  sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar.

Bakara (Sığır) Suresi 8. ayet:
İnsanlardan öyleleri vardır ki: "Biz Allah´a ve ahiret gününe iman ettik" derler; oysa inanmış değillerdir.

Fussilet (Ayrıntılı) Suresi 31. ayet:
"Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz. Orda nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istediğiniz her şey de sizindir."

Şura (Danışma) Suresi 20. ayet:
Kim ahiret ekinini isterse, Biz ona kendi ekininde arttırmalar yaparız. Kim dünya ekinini isterse, ona da ondan veririz; ancak onun ahirette bir nasibi yoktur.

Hac Suresi 11. ayet:
İnsanlardan kimi, Allah´a bir ucundan ibadet eder, eğer kendisine bir hayır dokunursa, bununla tatmin bulur ve eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzü üstü dönüverir. O, dünyayı kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu, apaçık bir kayıptır.

Müdessir (Gizlenen) Suresi 53. ayet:
Hayır; onlar şüphesiz ahiretten korkmuyorlar.

Kıyamet (Diriliş) Suresi 21. ayet:
Ve ahireti terkedip-bırakıyorsunuz.

Naziat (Söküp Çıkaranlar) Suresi 25. ayet:
Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.
Ahiret - Kitap Tanıtım
Ahiret Hayatı / Ölüm - Kabir - Kıyamet

İmam Gazali
SEMERKAND  YAYINCILIK

İmam Gazali Hazretlerinin eserlerinden faydalanarak hazırlanan bu kıymetli eseri günümüz diline sadeleştiren Hüseyin Okur bey Ahiret Hayatı adlı bu eseri toplam 15 bölümde Ölümü anmak, Ölüm, Kabir Hayatı, Surun Üfürülmesi, Kıyamet, Cennet ve Cehennem gibi daha bir çok konuyu derinlemesine incelemiştir.

Ahiret - Muhtelif yazılar
AHİRET HAVA YOLLARI 6666 SEFER SAYILI DÜNYA AHİRET UÇAĞI UÇUŞ PROGRAMI 

KAPTAN PİLOT : Azrail 
HAREKET YERİ: Dünya
HAREKET SAATİ : Ecel vakti
MOLA YERİ : Kabir
VARIŞ NOKTASI : Alemi Ervah (Cennet veya Cehennem) 

AHİRET YOLCUSU HAKKINDA BİLGİLER

İSMİ : İnsan 
GÖREVİ : Kulluk 
MENŞEİ : Toprak 

GÖTÜRÜLEBİLECEK EŞYALAR VE BAGAJ

1) Beş metre kumaş 
2) Salih amel 
3) Salih bir çocuğun duası 
4) Faydalı ilim 

NOT: Katiyyen başka bir eşyanın taşınmasına müsaade edilmez. 

REZERVASYONLAR 

Biletiniz kesinlikle iptal edilmez, ancak sadaka ile tehir edilebilir.
Seyahatten geri dönüş asla yoktur.

RAHAT MUTLU BİR YOLCULUĞUN ŞARTLARI

Yolculuk öncesi seyahatinizin selameti için 

1) Kur´an-ı Kerim ve 
2) Hadis-i Şeriflerdeki talimatlara uyulması önemle rica olunur. 

MESAJ

Allah ve Rasulune itaat, 
Ölümü sürekli hatırlama, 
Ahirette yalnız cennet ve cehennem var olduğunun bilinmesi,
Ana ve babaya iyilik yapılması, 
Yemenin içmenin ve giyinmenin her hususta helal olması. 

UYARI
Pasaportunuz (amel defteriniz) kontrol edilecektir.
Kontrol icab ettiğinde video kaseti ile ağızlar bağli ellerin konuşması ve ayakların şahitliği ile karşılaştırma yapılır.
Vizelerin zamanında yaptırılması (namaz, oruç, zekat, vs) inşallah cennet ve Cemal-i İlahiye ulaşılır 

YOLCULUK ESNASINDA VERİLECEK FORMDA DOLDURULACAK YERLER

1. Ömrünü nerede tükettin?
2. Gençliğini nerede harcadın? 
3. Malını nereden kazandın? 
4. Malını nerede harcadın?
5. Allah yolunda ne yaptın?
6. Vaktini nasıl harcadın? 

SORULACAK SUALLER

1) Rabbin kim? 
2) Dînin nedir? 
3) Kimin ümmetindensin? 
4) Kitâbın nedir? 
5) Kıblen neresidir? 
6) İ´tikâdda ve amelde mezhebin nedir? 

Müslümanlar bu sorulara şu şekilde cevap verecekler:

1) Rabbim Allah 
2) Dînim, İslâm dînidir 
3) Muhammed aleyhisselâmın ümmetindenim 
4) Kitâbım, Kur´ân-ı kerîmdir. 
5) Kıblem, Ka´be-i Şerîftir 
6) İ´tikâdda mezhebim Ehl-i sünnet vel-cemâ´attir. Amelde ise Hanefî, Şâfi´î, Mâlikî, Hanbelî 

Soru: Kimler kabir sorularına cevap verecek, kimler veremeyecek?

Cevap: Îmân ile ölen cevap verecek, îmânsız ölen cevap veremiyecektir.
Doğru cevap verenlerin kabri genişleyecek, buraya Cennetten bir pencere açılacaktır.
Sabah ve akşam, Cennetteki yerlerini görüp, melekler tarafından iyilikler yapılacak, müjdeler verilecektir.
Bu suâllere cevap veremeyenler, kabirde azâb görecektir. 
Cehennemden bir pencere açılacak, sabah akşam Cehennemdeki yerini görüp, mezarda, mahşere kadar, acı azâbları çekecektir.

NOT: Daha geniş bilgi isteyen sayın yolcuların Allah (c.c)´in kitabı ve Rasulullah´ın Hadis´i Şeriflerine baş vurmaları rica olunur.
Ahiret - Özlü sözler
 • Ahirete göç: Nedense insan aklı,bu tabii göçü düşünmek istemez. Halbuki,doğum onun elçisidir. - Mahir İz
 • Ahiret âlimleri, yüzlerindeki sükûnet, Allah´a karşı zillet ve tevazu ile bilinirler. Huni gibi açılıp kapanan ve gülerken kulaklara kadar yayılan ağızların sahipleri, hareketlerinde ve konuşmalarında hiddetli olan kimseler ise, onların bu şiddet ve hiddetleri gafletlerinden ileri gelmektedir. Böyle hareketler dünyaperestlerin âdetidir. - İmam-ı Gazali
 • Ahiret sevabı, dünya nimetinden hayırlıdır. - Hz. Ali (r.a.)
 • Ahiret yanında dünya nedir ki! Ancak tavşanın bir defa sıçraması misali bir şeydir. - Hz Ömer (r.a.)
 • Ahireti anan, hesap günü için amel eden, kendine yeten rızık ile kanaat eden ve Allah´tan hoşnut olan kişiye ne mutlu. - Hz. Ali (r.a.)
 • Ahiretin asıl sorusu var olup olmadığı değil, var olsa bile, bunun ne sorunu çözeceğidir. - Ludwig Wittgenstein
 • Alimlerin birbirlerine hücum ettiklerini, birbirlerine haset ettiklerini ve anlaşamadıklarını gördüğün zaman, onların dünya hayatına karşılık ahiretlerini sattıklarına hükmet! Acaba bu kişilerden daha fazla aldanan bir satıcı var mıdır? - İmam-ı Gazali
 • Arif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır. - Abdulkadir Geylani
 • Bir akşam güneşi gibi bu fani dünyayı terk eden insan, bitmeyen bir sabah güneşi gibi, ebediyyet ufuklarında doğar. - Muhammed İkbal
 • Bir hükümdar abit olursa ölümle neyi eksilir, madem ki ahirette de padişahtır. - Sadi
 • Cimri insan dünyada fakirler gibi yaşar, ahirette zenginler gibi sorguya çekilir. - Hz.Ali (r.a.)
 • Çocuğunuza bırakacağınız "en güzel miras" onu, hem dünya ve hem de ahiret mutluluğuna eriştirecek bir terbiyedir. - Tirmizi
 • Dinde zorlama yoktur, insan hürdür elbette. İster dünyada pişer, ister ahirette. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Dünya için endişelenmek kalbi karartır, Ahiret için endişelenmek kalbi nurlandırır. - Hz. Osman (r.a.)
 • Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir. Hangisine yaklaşırsan muhakkak öbüründen uzaklaşırsın. - İmam-ı Gazali
 • Dünya kalbe yerleşince, ahiret kalpten göç edip gider.
 • Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir.  - Abdulkadir Geylani
 • Dünya ve ahiret, kalbin durumlarından iki durumdur. O durumların ölümden önce ve geçici olanına dünya, ondan sonraki kısmına ahiret deniliyor. Ahiret ölümden sonra olandır. Ölümden evvel acil bir şehvet veya bir payın içinde bulunduğu herşey senin için bir dünyadır. - İmam Gazali
 • Dünyada haram işleyen kimse, ahirette ondan mahrum kalır. Burada helal şeyleri kullananlar, orada, o şeylerin hakikatine kavuşur. Meselâ, bir erkek, dünyada haram olan ipeği giyerse, ahirette ipek giymekten mahrum edilir. İpek ise, Cennet elbisesidir. O hâlde, bu günahtan temizlenmedikçe, Cennete giremez demektir. Cennete girmeyen de Cehenneme girer. Çünkü ahirette, bu ikisinden başka yer yoktur. - Abdülhakim Arvasi
 • Dünyada, dünyada kalacağın kadar çalış;ahirete, ahirette kalacağın kadar çalış. - Lokman Hekim
 • Dünyadaki hayatının hesabını ahirette laikliğe göre değil şeriata göre vereceksin. - Timurtaş Uçar
 • Dünyaya düşkün olanlar ahireti hatırlayamazlar. - Davud-i Tai 
 • Dünyaya geldiğin zaman,sen ağlarken çevrendekiler gülüyorlardı. Öyle bir hayat yaşa ki, öldüğünde çevrendekiler ağlarken,sen gülümseyerek ahirete gidesin. - Mecmeddin-i Kübra
 • Dünyayı tanıyan ondan vazgeçer, âhireti tanıyan ona sarılır, Allahü teâlâyı tanıyan da O´nun rızâsına kavuşmak için çalışır. - Ahmed bin Ebi´l-Havârî
 • Eğer (Allah) yoksa inanmakla benim kaybedeceğim bir şey yok ama eğer varsa sizin kaybedeceğiniz çok şey var. ("Ya Allah ve ahiret yoksa ?" sorusuna verdiği cevap) - Hz. Ali (r.a.)
 • En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.
 • Ey insan! Senin nokta-i istinadır ancak ve ancak ALLAH´a olan imandır. Ruhuna, vicdanına nokta-i istimdad ise ancak ahirete olan imandır. Binaenaleyh bu her iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi, ruhu tavahhuş eder; vicdanı daima muazzeb olur.  - Bediüzzaman Said Nursi
 • Ey yolcu uyan! Yoksa çıkarsın ki sabâha : Bir kupkuru çöl var : Ne ışık var,ne de vâha! - Mehmet Akif Ersoy
 • Fakirler dünya ve ahirette her bakımdan rahattırlar. - Şirvani es-Sagir
 • Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Gençlik zamanında dinin emirlerine uymak, dünya ve ahiret nimetlerinin en üstünüdür. - İmam Rabbani
 • Günahları terk etmekten daha güzel dua mı var? Sen dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre... Öyle yaşa ki dünya seni ahirete götürsün. - Şems-i Tebrizi
 • Hangi dâne,toprağa gömüldü de tekrar çıkmadı, Niçin,insan denen dâne hakkında şüphe ediyorsun. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Hayatın için malını, ahiretin için dinini korumalısın. - Süfyan-ı Servi (r.a.)
 • Hayatta sevmem dedin ya, bunun ahireti de var. Umutlanıyor insan işte. - İbrahim Tenekeci
 • Hz. Ali (r.a.)´ın "Ya Allah ve ahiret yoksa ?" sorusuna verdiği cevap: Eğer (Allah) yoksa inanmakla benim kaybedeceğim bir şey yok ama eğer varsa sizin kaybedeceğiniz çok şey var. - Hz. Ali (r.a.)
 • İnanmamak ahirete gitmeye değil, cennete girmeye manidir.
 • İnsan, ahiretteki evini ölmeden önce dünyada yapar. - Hz. Ali (r.a.)
 • İnsanlar arasında tanınmak isteyen ahiretin tadını alamaz.  - Bişr-i Hafi
 • İnsanlar arasında tanınmak isteyen, ahiretin tadını alamaz.  - Bişr-i Hafi
 • Kendinize Allah yolunda kardeşler edinin Çünkü onlar dünya için de, ahiret için de lâzımdır. - Hz Ali (r.a.)
 • Kim kader konusunda herhangi bir meseleyi konuşacak olsa, ahiret günü kaderden hesaba çekilir. - Hz. Aişe (r.a.)
 • O,ömrü bâkide (ahirette) göreceğin rahat ve lezzet,ancak bu fâni ömürde sa´y ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömr-ü bâkiden hiç haberin yok. Ölüm sekarâtı uyandırmadan evvel uyan. - Bediüzzaman Said Nursi
 • Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur.
 • Ramazanı "diyet" olanın, bayramı da "şeker" olur. Hayatı Ramazan olanınsa ahireti bayram olur. - Uğur Işılak
 • Size ne oluyor da dünyada kazandığınız az bir şeye seviniyor, ahirette kaybettiğiniz bir çok şeye üzülmüyorsunuz. - Hz. Ali (r.a.)
 • Şu fani dünya için gayret üstüne gayret... Ebedi dünya Ahiret için gayret yok hayret?  - Necip Fazıl Kısakürek
 • Vicdan bulur asüde tecellisini dinde; Mes´ud ebediyet, bu hayatın ötesinde.  - Ali Ulvi Kurucu
Ahiret - Risale-i Nur Külliyatı
Hem, dünyanın iki yüzü var, belki, üç yüzü var. Biri, Cenâb-ı Hakkın esmâsının aynalarıdır. Diğeri âhirete bakar, âhiret tarlasıdır. Diğeri fenâya, ademe bakar, bildiğimiz marzî-i İlâhî olmayan ehl-i dal dünyasıdır. Demek, Esmâ-i Hüsnânın aynaları ve mektubât-ı Samedâniye ve âhiretin mezraası olan koca dünya değil, belki âhirete zıd ve bütün hatîâtın menşei ve beliyyâtın menbaı olan dünyaperestlerin dünyasının âlem-i âhirette ehl-i imâna verilen sermedî bir zerresine değmediğine işarettir. İşte, en doğru ve ciddî şu hakikat nerede? Ve insafsız ehl-i ilhâdın fehmettikleri mânâ nerede? O insafsız ehl-i ilhâdın en mübâlâğa, en mücâzefe zannettikleri mânâ nerede?

Sözler | Yirmi Dördüncü Söz 

İşte şöyle bir saray-ı âlemi, kendi kemâlât ve cemâl-i mânevîsini görmek ve göstermek için bir meşher hükmünde açan Celîl-i Zülcemâl, Cemîl-i Zülcelâl, Sâni-i Zülkemâlin hikmeti iktizâ ediyor ki, şu âlem-i arzdaki zîşuurlara nisbeten abes ve faydasız olmamak için, o sarayın âyetlerinin mânâsını birisine bildirsin. O saraydaki acâibin menbalarını ve netâicinin mahzenleri olan avâlim-i ulviyede birisini gezdirsin ve bütün onların fevkıne çıkarsın ve kurb-u huzuruna müşerref etsin ve âhiret âlemlerinde gezdirsin. Umum ibâdına bir muallim ve saltanat-ı rubûbiyetine bir dellâl ve marziyât-ı İlâhiyesine bir mübelliğ ve saray-ı âlemindeki âyât-ı tekviniyesine bir müfessir gibi, çok vazifeler ile tavzif etsin. mu´cizât nişanlarıyla imtiyâzını göstersin. Kur´ân gibi bir ferman ile, o şahsı, Zât-ı Zülcelâlin has ve sâdık bir tercümanı olduğunu bildirsin.

Sözler | Otuz Birinci Söz