Açlık - Ansiklopedik bilgi
Açlık

1. Aç olma durumu
2. (mecaz) Kıtlık. 
3. (mecaz) Aşırı istek içinde bulunma
Açlık - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 155. ayet:
Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.

Nahl (Arı) Suresi 112. ayet:
Allah bir şehri örnek verdi: (Halkı) Güvenlik ve huzur içindeydi, rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi; fakat Allah´ın nimetlerine nankörlük etti, böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak, ona açlık ve korku elbisesini tattırdı.

Beled (Şehir) Suresi 14. ayet:
Ya da açlık gününde doyurmaktır,
Açlık - Kitap Tanıtım
Açlık ve Az Yemek

Hasan Kamil Yılmaz
ERKAM YAYINLARI

Yemek, içmek, uyumak, konuşmak ve şehvet duygusu birbirine bağlı şeylerdir. Çok yiyen çok su içer, çok su içen çok uyur, çok konuşur, nefis ve şehvetine düşkün olur. Tenbellik ve gevşeklikten de kurtulamaz.
Halbuki az yiyip midesini tıkabasa doldurmayan kimsenin kalbi yumuşak, gönlü uyanık, nefsi kırık, dikkati ve zekası parlak ve vücudu sıhhatli olur. Kulluk neşesi artar. İbadetten tad alır. Şımarıklıktan uzaklaşır, tevazu hakim olur. İnsandaki "kötülüğü emreden nefsin" terbiye edilerek, şehvet duygularının kırılmasının en iyi yolu az yemek ve oruca devam etmektir.
Açlık - Muhtelif yazılar
Gıybet dinledim orucum bozuldu

Gerçek oruç akşama kadar sadece aç kalmak değildir. Orucu kendini değil haram ve mekruhlara şüpheli olan şeylere karşı bile kendini kapatmaktır. Oruçla Rıza-i ilahiye kavuşmaktır.

Bir gün Dıhlevi Hazretleri, oruçlu iken yanında Hindistan sultanı çekiştirilip, gıybeti yapılınca;
Dıhlevi hazretleri;
- "Eyvah orucum bozuldu" dedi.
Yanındakiler; "Aman efendim gıybet yapan siz değildiniz." deyince;
"Gıybeti yapan da dinleyende ortaktır" hadisi şerifi ile karşılık verdi.

Kaynak: Hikaye-Öykü-Masal Arşivi: www.hikayearsivi.net
Açlık - Özlü sözler
 • Aç insanların karnını doyurduğum zaman bana kahraman diyorlar. Bunların neden aç olduğunu sorduğum zaman ise; bana komünist diyorlar. - Ernesto Che Guevera
 • Ağzına kelepçe vurma namazın yoksa boşuna aç susuz kalma kalbinde Allah korkusu yoksa.
 • Açlık, iyi insanın gıdası, ibadet ruhunun süsüdür. - İbrahim Havvas 
 • Açlık ne dost, ne akraba, ne insanlık ne de hak tanır. - Daniel Defoe
 • Amaç gösteriş ise anlamsız aç kalmak, amaç Allah rızası ise güzel olur günahtan kaçmak.
 • Amerikalı gazeteci Afrikalıya sorar: Siz niye bu kadar aç ve yoksulsunuz?  Gazetecinin garip, biraz da naif sorusu Afrikalı tarafından şöyle cevaplanır: Siz bu kadar tok ve zengin olduğunuz için.
 • Bizde bilirdik sevgiliye karanfil almasını lakin aç idik yedik karanfil parasını. - Yılmaz Güney
 • Bizim sözlerimizin hepsi nakit, başkalarınınki nakildir. Nakil, nakdin fer’idir. Sözünü öyle bir izah et ki havas da avam da istifade etsin. Herkesin aklının ereceği, fikrinin anlayacağı bir tarzda anlat. Söz söyleyen kemal sahibi olursa, (mağfiret ve hakikat) sofrasını yaydı mı, o sofrada her türlü aş bulunur. Hiçbir misafir aç kalmaz, herkes o sofrada kendi gıdasını bulur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Bütün türler kendilerini yok ederler. Dinozorların sonu da böyle oldu. Canlı namına ne varsa yediler. Sonra birbirlerini yemeye başladılar. Sonunda tek dinazor kaldı ve o pislik te açlıktan öldü. - Charles Bukowski 
 • Cimrilikle zenginlik olsaydı, cömertler açlıktan ölürdü. - Eyyüb Sabri Osmanoğlu
 • Dağlar üzerine buğday dağıtın; Müslüman bir ülkede aç kuş kaldı denilmesin. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Dünyayı dolaştım giymedim başıma taç, ne zengini tok gördüm ne fakiri aç. Yarabbi öyle bir fevz-i kanaat ver ki, namerde değil merde bile eyleme muhtaç.
 • Eğer aç ve kimsesiz bir köpeği alıp bakar ve rahata kavuşturursanız sizi ısırmaz. İnsan ve köpek arasındaki temel fark budur. - Mark Twain
 • Eskiden ekmek aslanın ağzındaymış, şimdi aslanda aç.
 • Hâlâ açlıktan ölenler varsa dünyada, aslında ölen insanlar değil; insanlıktır. - R. Sharma 
 • Her sabah Afrika´da bir ceylan uyanır. En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir. Yoksa öldürülecektir. Her sabah Afrika´da bir aslan uyanır. En yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir. Yoksa açlıktan ölecektir. Aslan yada ceylan olmanız fark etmez. Güneş doğmadan koşmaya başlasanız iyi olur. 
 • Her şeyin sırrı sabırdır. Acıya sabredersin adı metanet olur. Açlığa sabredersin adı oruç olur. İnsanlara sabredersin adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin adı dua olur. Duygulara sabredersin adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin adı hasret olur. Sevgiye sabredersin adı aşk olur.
 • İki tür insan daima açtır, biri bilimi arayan, diğeri de parayı. - Yusuf İslam
 • Karnı açlardan çok, kalpleri açlara acırım. - Cenap Şahabettin
 • Köpeğe verilen bir kemik yardımseverlik değildir. Yardımseverlik; siz de köpek kadar açken onunla paylaşılan kemiktir.
 • Kralda dilencide aynı iştahla acıkırlar. - Michel de Montaigne
 • Mevla´nın her şeydeki sırrı sabırdır. Acıya sabredersin adı metanet olur, açlığa sabredersin adı oruç olur, insanlara sabredersin adı hoşgörü olur, dileğe sabredersin adı dua olur, duygulara sabredersin adı gözyaşı olur, özleme sabredersin adı hasret olur, sevgiye sabredersin adı aşk olur.
 • Oruçsuzluk başka, edepsizlik başka. Herkesin oruç tuttuğu yerde açıktan oruç yemek edepsizliktir, kazmalıktır, magandalıktır. - Senai Demirci
 • Öyle alçak bir kapıdır ki açlık, geçilmesi zaruri oldu mu, insan artık ne kadar büyükse, o kadar çok eğilir. - Victor Hugo
 • Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil, yemek mideyi doyurur, ruhu değil. - George Bernard Shaw
 • Sağlığında nice ehl-i hünerin / Bir tutam tuz bile yoktur aşına / Öldürüp evvel onu açlıktan / Sonra bir türbe dikerler başına.
 • Sakın sofrada tartışmaya kalkmayın; nasıl olsa aç olmayan kazanacaktır.  - Whately 
 • Sevgi açlıktan değil, fazla tokluktan ölür. - Miron de Lenclos
 • Tembellik iki çocuklu bir anadır. Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlıktır. - Victor Hugo
 • Tok olan cümle cihanı tok sanır, aç olanda alemde ekmek yok sanır.
 • Yeryüzünde açlıktan ölenlerin sayısı, tokluktan ölenlerden çok daha azdır. - Theognis 
 • Yeryüzünde hiçbir gıda açlık kadar lezzetli değildir. - Cervantes
Açlık - Risale-i Nur Külliyatı
• İşârâtü´l-İ´câz´da ispat edildiği gibi, bütün ihtilâlât-ı beşeriyenin mâdeni bir kelime olduğu gibi, bütün ahlâk-ı seyyienin menbaı dahi bir kelimedir.
Birinci Kelime: "Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse, bana ne."
İkinci Kelime: "Sen çalış, ben yiyeyim."
Evet, hayat-ı içtimâiye-i beşeriyede havâs ve avâm, yani zenginler ve fakirler, muvâzeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvâzenenin esâsı ise, havâs tabakasında merhamet ve şefkat; aşağısında, hürmet ve itaattir. Şimdi, birinci kelime havâs tabakasını zulme, ahlâksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir; ikinci kelime avâmı kine, hasede, mübârezeye sevk edip, rahat-ı beşeriyeyi birkaç asırdır selb ettiği gibi; şu asırda, sa´y, sermâye ile mübâreze neticesi, herkesçe mâlûm olan Avrupa hâdisât-ı azîmesi meydana geldi.

Sözler | Yirmi Beşinci Söz 

ÜÇÜNCÜ NÜKTE
Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:
İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette hâlk edilmişler. Cenâb-ı Hak, o ihtilâfa binaen, zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki, zenginler fukaranın acınacak acı hâllerini ve açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne kadar elîm ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hemcinsine şefkat ise, şükr-ü hakikînin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir; ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü, hakikî o hâleti kendi nefsinde hissetmiyor.

Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup