Kimya-i Saadet - Ansiklopedik bilgi
Kimya-i Saadet  

Kimya-i Saadet,  iman ve ahlaka ait konuları içerir. 
İhyau Ulumi’d Din kitabının kısa bir Farsça´ya çevrisi niteliğini taşır.