İhyau Ulumi´d Din - Ansiklopedik bilgi
İhyau Ulumi´d Din  

Gazali’nin en çok bilinen ve en büyük eseridir. 
Bu kitapta fıkıh ve tasavvuf konuları ele alınmıştır. 
Dört kısımdan oluşur. 
Kitap yazılışından bu yana İslam dünyasında çok okunan kitaplar arasındadır. 
Kitaba dair çeşitli şerhlerde yazılmıştır.