Marifetname - Ansiklopedik bilgi

Marifetname 


Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı´nın ikinci ana eseridir.

Ansiklopedi türündedir; 1757´de yazılmıştır. 1836 ve 1864´te Mısır´da 18681889 ve 1914´te İstanbul´da basılmıştır. Ortalama 600 büyük sayfadır. El yazmaları 2 cilt olup, halen Tillo´da torunlarından Sadettin TOPRAK tarafından muhafaza edilmektedir.

Eser bir önsöz, üç büyük bölüm ve bir sonsöz ihtiva eder. Her bölüm daha alt bölümlere ayrılmıştır. Önsöz tamamen dinidir.

Birinci bölüm Fenn-i Evvel´dir. Allah´ın varlığını, birliğini anlattıktan sonra yalın ve bileşik cisimleri, madenleribitkileri ve nihayet insanı anlatır. 

Sonra geometri, astronomi ve takvim konuları yer alır. Coğrafyaya ait bölümünde 100´den fazla ilin hangi enlem ve boylamda olduğunu göstermiştir. Ayrıca, "Hiçbir çağda yerin döndüğüne inananlar eksik olmamıştır." demiştir.

İkinci bölümde fenn-i Sani, anatomifizyoloji gibi bilimler yer alır. İnsan vücudunu estetik bakımdan da incelemiş, araya beyitler sıkıştırmıştır. Vücut yapısı ile huy arasındaki ilişkiye inanmış ve bunu şiirle anlatmıştır. Bu bölümün sonunda ruha, sağlığa ve ölüme ait geniş bilgi vardır.

Üçüncü bölüm olan fenn-i Salis, dini, ilahi ve felsefi içeriklidir.

Kırk sayfa tutan son bölüm törebilimdir denilebilir. Öğretimin yol ve yöntemini, öğrencinin üstadına takınacağı tutumu, ana ve babaya karşı saygı ve sevgi, evlenme ve evlenmede aranacak nitelikler, karı-kocanın birbiriyle ilişkileri töresi, çocuklara karşı görevleri, akraba, hizmetçi, komşu, dost, halk ve bilginlerle görüşüp konuşma yolu ve töreleri yer alır.

Marifetname, Arapça ve Farsça´ya da çevrilmiştir.