Aldanmak - Aldatmak - Ansiklopedik bilgi
Aldanmak - Aldatmak

Aldanmak

1. Görünüşe bakarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak
2. Bir hileye, bir yalana kanmak
3. Hayal kırıklığına uğramak
4. Avunmak, oyalanmak
5. Havanın birden ısınmasıyla zamansız açan çiçek, soğuk sebebiyle donmak

Aldatmak

1. Beklenmedik bir davranışla yanıltmak
2. Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden yararlanarak onun üzerinden kazanç sağlamak
3. Birine verilen sözü tutmamak
4. Yalan söylemek
5. Bir şeyin görünürdeki durumu, o şeyin niteliği bakımından yanlış bir kanı vermek
6. Ayartmak, kötü yola sürüklemek, baştan çıkarmak, iğfal etmek
7. Karı ve kocadan biri eşine sadakatsizlik etmek, ihanet etmek
8. Oyalamak, avutmak
Aldanmak - Aldatmak - Ayet mealleri
Nisa (Kadınlar) Suresi 120. ayet:
(Şeytan) Onlara vaadler ediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey va´detmez.

Ahzab (Gruplar) Suresi 12. ayet:
Hani, münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar: " Allah ve Resulü, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi" diyorlardı.

Hadid (Demir) Suresi 20. ayet:
Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, "(eğlence türünden) tutkulu bir oyalama", bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve çocuklarda bir "çoğalma-tutkusu"dur. Bir yağmur örneği gibi; onun bitirdiği ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hoşuna gitmiştir, sonra kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o, bir çer-çöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azab; Allah´tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk (rıza) vardır. Dünya hayatı, aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. 

Tegabun (Aldanış) Suresi 9. ayet:
Sizi toplanma günü için bir arada toplayacağı gün; işte bu aldanma (teğabün) günüdür. Kim Allah´a iman edip salih bir amelde bulunursa (Allah) onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere  sokar. İşte büyük "mutluluk ve kurtuluş (fevz)" budur.

Bakara (Sığır) Suresi 9. ayet:
(Sözde) Allah´ı  ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca kendilerini aldatıyorlarlar ve şuurunda değiller.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 185. ayet:
Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 196. ayet:
İnkâr edenlerin ülke ülke dönüp-dolaşmaları seni aldatmasın.

Nisa (Kadınlar) Suresi 142. ayet:
Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah´ı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah´ı ancak çok az anarlar. 

Enam (Davar) Suresi 112. ayet:
Böylece her peygambere, insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla başbaşa bırak.

Enam (Davar) Suresi 130. ayet:
Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi aktarıp-okuyan ve size bu karşı karşıya geldiğiniz gününüzle sizi uyarıp-korkutan elçiler gelmedi mi? Onlar: "Nefislerimize karşı şehadet ederiz" derler. Dünya hayatı onları aldattı ve gerçekten kafir olduklarına  dair kendi nefislerine karşı şehadet ettiler.

Araf (Orta Yer) Suresi 22. ayet:
Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise, ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. (O zaman) Rableri kendilerine seslendi: "Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş miydim? Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim?" 

Araf (Orta Yer) Suresi 51. ayet:
Onlar, dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu) edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı. Onlar, bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi "yok sayarak tanımadıkları" gibi, biz de bugün onları unutacağız. 

Enfal (Ganimetler) Suresi 49. ayet:
Münafıklar ve kalblerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: "Bunları (müslümanları) dinleri aldattı." Oysa kim Allah´a tevekkül ederse, şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Enfal (Ganimetler) Suresi 62. ayet:
Onlar, seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve mü´minlerle destekledi. 

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 64. ayet:
"Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat, atlıların ve yayalarınla onların üstüne yaygarayı kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaadlerde bulun." Şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vadetmez.

Lokman Suresi 33. ayet:
Ey insanlar, Rabb´inizden korkup-sakının ve öyle bir günün azabından çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez ve (hiç) bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek (durumda) değildir. Şüphesiz Allah´ın va´di haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Allah ile aldatmasın.

Fatır (Yaratan) Suresi 5. ayet:
Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah´ın va´di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah´ın adını kullanarak) aldatmasın.

Fatır (Yaratan) Suresi 40. ayet:
De ki: "Siz, Allah´ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa biz onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan (dolayı) apaçık bir belge üzerinde midirler? Hayır, zulmedenler, birbirlerine aldatmadan başkasını vadetmiyorlar.

Gafir (Bağışlayan) Suresi 4. ayet:
Allah´ın ayetleri konusunda inkar edenlerden başkası mücadele etmez. Öyleyse onların şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmasın.

Casiye (Diz Çöküş) Suresi 35. ayet:
"Bunun nedeni şudur: Çünkü siz Allah´ın ayetlerini alay konusu edindiniz; dünya hayatı da sizi aldattı." Böylece ne ordan (ateşten) çıkarılırlar, ne (Allah´tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilir.

Hadid (Demir) Suresi 14. ayet:
(Münafıklar) Onlara seslenirler: "Biz sizlerle birlikte değil miydik?" Derler ki: "Evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz, (müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını) gözetip-beklediniz, (Allah´a ve İslam´a karşı) kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıp-aldattı. Sonunda Allah´ın emri (olan ölüm) geliverdi; ve o aldaltıcı da sizi Allah ile (Allah´ın adını kullanarak, hatta masumca sizden görünerek) aldatmış oldu."

İnfitar (Parçalanma) Suresi 6. ayet:
Ey insan, "üstün kerem sahibi" olan Rabbine karşı seni aldatıp-yanıltan nedir?
Aldanmak - Aldatmak - Kitap Tanıtım
Aldanış

İnci Asena
DOĞAN KİTAP

Kaç kişiyi gerçekten tanıyorsunuz? "Gerçek" ve "tanımak" sözcüklerinin hakkını vererek... Böyle bir listeye kimleri koyabilirsiniz? Eşinizi, en yakın arkadaşlarınızı, çocuklarınızı? Dahası kendinize bu listede yer verebilir misiniz? 
Aldanış, bir keşfin; bir kadının, Gönül´ün kendini ve yaşamı keşfinin romanı...
Aldanmak - Aldatmak - Muhtelif yazılar

Tüm İnsanlar Dört Kelime İle Aldanmıştır
EĞER 
Birisi, eğer zengin olsaydım ibadet ederdim der, 
Diğeri, eğer fakir olsaydım ibadet ederdim der, 
Öbürü, eğer genç olsaydım ibadet ederdim der, 
Başkası, eğer ihtiyar olsam ibadet edeceğim der. 
İşte dilin bir fenalığı budur. 
NEDEN 
İlim oku! Neden okuyayım? 
Sus! Neden susayım? 
Konuş! Neden konuşayım? 
Nedenle beden tembel olur, nedeni bırak! 
NASIL 
İbadet et! Nasıl edeceğim? 
Çalış! Nasıl çalışacağım?. 
KEŞKE 
Keşke ben zengin olsaydım, hacca giderdim.. 
Keşke ölseydim, suç işlemeseydim.. 
Bunlar hep dil illetidir.. İstikamet yolundan insanı çeviren sebeplerdir. 
Bunların tedavisi iki edebledir: 
1-Ahireti dünyadan daha fazla tercih etmekle, tembellik zincirlerini koparmak ve kalbî zikretmek, 
2-İşi zamanında yapmak, ertelememektir..
Selam ve dua ile...

Aldanmak - Aldatmak - Özlü sözler
 • Acı suda tatlı suda berraktır. Sakın görünüşe aldanma. Görünüşte herkes insandır ama gerçek insan hal ehli olandır. - Hz. Mevlana
 • Affetmek fazîlettir. Kararlı olmak metâ’dır, sahip olunan maldır. Kararsız olmak ise zâyi olmaktır. Doğruluk emânet, yalancılık hıyânettir. İnsâf rahatlık, şer küstahlıktır. Emânete hıyânet etmemek, îmândandır, güler yüzlülük ihsândandır. Doğruluk kurtarır, yalan felâkete sürükler. Kanâat insanı zengin yapar, yerinde kullanılmayan zenginlik azdırır. Dünya aldatır, şehvet kandırır. Lezzet oyalar, nefsin arzuları alçaltır. Hased yıpratır, nefret çökertir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Aldanma cahilin kuru lafına; kültürsüz insanın külü yalandır..Hükmetse dunyanın her tarafına; arzusu hedefi yolu yalandır. - Aşık Veysel Şatıroğlu
 • Alimlerin birbirlerine hücum ettiklerini, birbirlerine hased ettiklerini ve anlaşamadıklarını gördüğün zaman, onların dünya hayatına karşılık ahiretlerini sattıklarına hükmet! Acaba bu kişilerden daha fazla aldanan bir satıcı var mıdır? - İmam Gazali
 • Aşk aldanışın kızı, hayal kırıklığının annesidir.
 • Bir defa aldatan kişiyi affedersen, seni yine kullanır; Çünkü ihanet bir ruh hali değil, karekterin dökülüş biçimidir. - Paul Auster
 • Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma, namaz ve niyazına bakma. Aklına ve doğruluğuna bak. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur; ikinci defa aldatırsa bilin ki suç sizindir. - Sarah Bernhardt
 • Bizi en çok aldatanlar sevdiklerimizdir. - Molier
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin. Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek, kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Doğa hiçbir zaman bizi aldatmaz. Birbirlerini aldatan her zaman insanlardır. - J.J. Rousseau
 • En kolay aldatabileceğiniz insanlar herşeyi bilenlerdir. - Ruth Brown
 • Evlilikte mutluluğun sırrı; bir delikten birlikte çıkmak için doğru kişiyi seçmek ve çıktıktan sonra onu aldatmamaktır.
 • Ey dost aynaya iyi bak; bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliğini düşün. Bir binanın harabeye nasıl dönüştüğünü hatırla. Aynadaki yalana güvenme. Aynada gördüğün fani güzelliklerin aldatıcılığını unutma. - Hz. Mevlana
 • Ey İnsan! İnsanların çokluğuna bakıpda aldanma. Çünkü sen! Yalnız ölecek, kabre yalnız girecek, yalnız kabirden kalkacak ve kendi hesabını yalnız vereceksin. - Hasan-ı Basri Hz.
 • Göğsünün içindekini hakiki gönül sanan kimse, / Hak yolunda iki üç adım attı da her şey oldu bitti sandı. / Aslında tesbih, seccade, tevbe, sofuluk, günahtan sakınma, bunların hepsi yolun başıdır. / Hak yolcusu aldandı da bunları varacağı konak sandı. - Hz. Mevlana
 • Günler kısalıyor diye aldatma kendini,  günler değil kısalan aslında senin ömründür.
 • Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. / Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma. - Tevfik Fikret 
 • Huzurun olmalı biraz / Ve seni güçlü kılacak kadar acın. / - Biraz garip ama, bazen / kimseye aldanmayacak kadar, taş kalpli olmalısın. - Jean Christophe
 • İnsan yaşamı boyunca bir kişiyi sever. Önceki ve sonrakiler; Birer arayış, kaçış yada aldanıştır. - Geothe
 • İnsanı en kolay ağlatan sevgilidir. En kolay aldatan dostlarıdır.
 • İnsanın kendi sevgisi üzerine aldatmacalar yapması yapabileceği en korkunç hiledir. Bu hile o anda ya da sonsuza değin onarılmayacak sürekli kayıplara neden olur. - Kierkegaard
 • İnsanları kitapların kapakları gibi düşünün ve kapaklarına bakıp aldanmayın. Okumaya başlayınca değerini anlarsın.
 • Kadına inanan, kendini aldatır. İnanmayan da kadını aldatır. 
 • Kendi içmez, içeni kınamaya bayılır, yüzünden aldatmaca, sahtekârlık yayılır. Şarap içmiyor diye, kasılıp gezer ama; yedikleri yanında şarap meze sayılır. - Ömer Hayyam
 • Kimse bizi aldatamaz, biz ancak kendi kendimizi aldatırız. - Goethe 
 • Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. - La Fontaine
 • Ne odunmuş babanız: Olmadı bir baltaya sap! / Ona siz benzemeyin, sonra ateştir yolunuz. / Meşe hâlinde yaşanmaz,o zamanlar geçti; / Gelen incelmiş adam devri, hemen yontulunuz. / Aman dikkatli olun: Bir kafanız yontulacak; / Sakın aldanmayın: İncelmeye gelmez kolunuz! 
 • Ölmezden önce ölmek, dünyanın zevklerinden ve hayvani hırs ve şehvetlerinden sakınmaktır. Onu yapabilen insan, şüphesiz ki; hakiki varlık ile birleşir. Ve sonsuz hayat ile diri olur. Ancak insanlar dünyanın bin bir türlü çekici ve aldatıcı zevkinden, çeşit çeşit yakıcı hırslarından ayrılmadıkları için buna gönül vermezler. - Şeyh Bedreddin
 • Öyle bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki,  seni gözleriyle bile aldatmayacak. - Can Yücel
 • Öyle göz yaşlarımız vardır ki, başkalarını aldattıktan sonra çok kere bizi de aldatır. 
 • Sana yüklediğim anlamları senmişsin gibi düşünme, aldanırsın. O anlamlarla sadece bende varsın. Ben seviyorsam sen bahanesin. - Deniz Gezmiş
 • Sevgi basittir, karmaşık olan bizleriz. Sevgi güven verir, insanlar aldatır. Sevgiye her zaman güvenilir, insanlara asla.
Aldanmak - Aldatmak - Risale-i Nur Külliyatı
Evet, ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler! Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar; sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehl-i dalâletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi, ahbapların mecmaıdır. Başta şefîimiz olan Habibullah Aleyhissalâtü Vesselâm ile bütün dostlarımıza kavuşmak âlemidir. 

Lemalar | Yirmi Altıncı Lem´a

Şeytan-ı ins, şeytan-ı cinnîden aldığı derse binaen, hizbü´l-Kur´ân´ın fedakâr hâdimlerini hubb-u cah vasıtasıyla aldatmak ve o kudsî hizmetten ve o mânevî ulvî cihaddan vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki:
İnsanda, ekseriyet itibarıyla, hubb-u cah denilen hırs-ı şöhret ve hodfuruşluk ve şan ve şeref denilen riyâkârâne halklara görünmek ve nazar-ı âmmede mevki sahibi olmaya, ehl-i dünyanın her ferdinde cüz´î, küllî arzu vardır. Hattâ o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhretperestlik hissi onu sevk eder.

Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup