Genç - Gençlik - Ansiklopedik bilgi
Genç - Gençlik

Genç  
1. (sıfat) Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı
2. Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan)
3. Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç
4. Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy
5. Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan

Gençlik
1. (isim) Genç olma durumu
2. İnsan hayatının ergenlikle orta yaş arasındaki dönemi
3. Genç insanların bütünü
4. Genç bir kimsenin tutumu, toyluk, deneyimsizlik
Genç - Gençlik - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 68. ayet:
"Rabbine adımıza yalvar da, bize niteliklerini açıklasın" dediler. (Musa, Rabbine yalvardıktan sonra) "Şüphesiz Allah diyor ki: O ne pek geçkin, ne de pek genç, ikisi arası dinç(likte bir sığır olmalı)dır. Artık emrolunduğunuz şeyi yerine getirin" dedi.

Yusuf Suresi 36. ayet:
Onunla birlikte iki genç de zindana girmişti. Biri: "Ben (rüyamda) kendimi şarap sıkıyorken gördüm." dedi. Öbürü: "Ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm; kuş da ondan yemekteydi" dedi. "Bunun yorumundan bize haber ver. Doğrusu biz seni, iyilik yapanlardan görmekteyiz."

Kehf (Mağara) Suresi 10. ayet:
O gençler, mağaraya sığındıkları zaman, demişlerdi ki: "Rabbimiz, katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır (bizi başarılı kıl). 

Kehf (Mağara) Suresi 13. ayet:
Biz sana onların haberlerini bir gerçek (olay) olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

Kehf (Mağara) Suresi 60. ayet:
Hani Musa genç yardımcısına demişti: "İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim ya da uzun zamanlar geçireceğim."

Kehf (Mağara) Suresi 62. ayet:
(Varmaları gereken yere gelip) Geçtiklerinde (Musa) genç-yardımcısına dedi ki: "Yemeğimizi getir bize, andolsun, bu yaptığımız-yolculuktan gerçekten yorulduk."

Vakıa (Olay) Suresi 17. ayet:
Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dönüp dolaşır;
Genç - Gençlik - Kitap Tanıtım
Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar

Emine Şenlikoğlu
MEKTUP YAYINLARI

Yüzlerce soruya yüzlerce cevap verdik. Ve dedik ki, "Nedenler niçinler nedendir bilinmez. Bir şeyi inkar için "yok" diyebilmek yetmez"
Genç - Gençlik - Kitap Tanıtım
Gençlik Rehberi/ Sadeleştirilmiş ve Açıklamalı Nüsha Karşılaştırmalı ve Açıklamalı
Bediüzzaman Said Nursi
İsmail Mutlu 
Genç - Gençlik - Muhtelif yazılar

Türk Gençliği bilinçlenmelidir

Susun! Susun ve dinleyin bu gençlerin haykırışlarını
Sevda çeken yürekleri bıraktık arkamızda,
Rüyalarımızı süsleyen garip, çilekeş Gabar dağını
Tanrıdağı´ndan gördük, işte orada, işte tam karşımızda
İşte böyle başlıyor Grup Gökçen´in şiiri. Belki de bize bir şeyleri hatırlatıyor unuttuğumuz. Balatlı Şerif şiddetle bağırıyor bize “beni neden unuttunuz” diye. Belki birileri onu unutmadı destan yazdı ardından ama onun gibi unutulan binlerce isimsiz kahraman göçtü bu dünyadan.
Balatlı Şerif utancımızı bizim yüzümüze böyle vuruyor. Peki Çanakkalede Şehit düşen atalarımız ne düşünür ardımızdan?
“Geçmişini bilmeyen, geleceğini bilemez” diyordu Edebalı. Osman Bey´e “Geçmişini bil ki yere sağlam basasın. Nereden geldiğini bil ki nereye gideceğini de bilesin” anlatıyordu Edebalı, devamlı anlatıyordu. Osman Bey dinliyor, artık kim olduğunu biliyor, kendine güveni artıyordu. Osman Bey, dinlemekten, Edebalı anlatmaktan yorulmuyorlardı, çünkü ikisi de biliyordu ki bu dinlemeler, bu anlatmalar yüce bir amaç içindi.
Diskolarda, barlarda coşup kendini kaybeden gençliğimiz en son çıkan yabancı şarkıları ezberlerken, sanat adına soyunan ünlü isimlerin gündemden düşmeyen resimleri yayınlanırken, sanatçı diye bildiğimiz tiyatrocunun çocuklarımızın gözü önünde televizyondan “taciz böyle yapılırı” öğretirken görseler acaba savaşırlar mıydı kanlarının son damlasına kadar?
Acaba Balatlı Şerif yaşasaydı ve bu günleri görseydi destan yazar mıydı Gabar Dağında. Savunur muydu vatan toprağını bugün parsel parsel satılacağını bilse? Gençliğimizin gün geçtikçe yozlaşması ve bilgisizleşmesi ne kadar bilinen bir gerçekse, bunun bilinçli yapıldığı da o kadar gerçektir.
Türk Gençliği bilinçlenmelidir. Türklük bilincinde olmalıdırlar. İslam´ı kendisine rehber edinmelidirler. Bizler üç kıtada hüküm süren bir imparatorluğun torunlarıyız.

Genç - Gençlik - Muhtelif yazılar

Atatürk´ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

 

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

Genç - Gençlik - Muhtelif yazılar
Gençliğe Hitabe

Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik...

"Zaman bendedir ve mekân bana emanettir!" şuurunda bir gençlik...

Devlet ve milletinin büyük çapa ermiş yedi asırlık hayatında ilk ikibuçuk asrını aşk, vecd, fetih ve hâkimiyetle süsleyici; üç asrını kaba softa ve ham yobaz elinde kenetleyici; son bir asrını, Allah´ın kur´an´ında "belhüm adal" dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı; en son yarım asrını da işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle, türkü madde plânında kurtardıktan sonra ruh plânında helâk edici tam dört devre bulunduğunu gören... bu devirleri yükseltici aşk, çürütücü taklitçilik ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve şimdi, evet şimdi... beşinci devrenin kapısı önünde dimdik bekleyen bir gençlik...

Gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün "dikey"leri "yatay" hale getirecek bir nida kopararak "mukaddes emaneti ne yaptınız?" diye meydan yerine çıkacağı günü kollayan bir gençlik...

Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik...

Halka değil hakka inanan, meclisinin duvarında "hakimiyet hakkındır" düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti bu inanışta ve halis hürriyeti hakka kölelikte bulan bir gençlik...

Emekçiye "benim sana acıdığım ve yardımcı olduğum kadar sen kendine acıyamaz ve yardımcı olamazsın! ama sen de, zulüm gördüğün iddiasıyla, kendi kendine hakkı ezmekte ve en zalim patronlardan daha zalim istismarcılara yakanı kaptırmakta başıboş bırakılamazsın!", kapitaliste ise "Allah buyruğunu ve resul ölçüsünü kalbinin ve kasanın kapısına kazımadıkça serbest nefes bile alamazsın!", ihtarını edecek... Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik...

Bir buçuk asırdır yanıp kavrulan, bunca keşfine ve oyuncağına rağmen buhranını yenemeyen ve kurtuluşunu arayan batı adamının bulamadığını, türkün de yine bir buçuk asırdır işte bu hasta batı adamında bulduğunu sandığı şeyi, o mübarek oluş sırrını çözecek ve her sistem ve mezhep, ortada ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar cennet hayali varsa hakikatinin İslâm’da olduğunu gösterecek ve bu tavırla yurduna İslâm âlemine ve bütün insanlığa numunelik teşkil edecek bir gençlik...

"Kim var!" diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert "ben varım!" cevabını verici, her ferdi "benim olmadığım yerde kimse yoktur!" duygusuna sahip bir dava ahlâkını pırıldatıcı bir gençlik...

Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette strateji ve taktik sahibi bir gençlik...

Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle, zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik...

Bugün, komik üniversitesi, hokkabaz profesörü, yalancı ders kitabı, çıkartma kâğıdı şehri, müzahrefat kanalı sokağı, fuhş albümü gazetesi, şaşkına dönmüş ailesi ve daha nesi ve nesi, hâsılı, güya kendisini yetiştirecek bütün cemiyet müesseselerinden aldığı zehirli tesiri üzerinden silkip atabilecek, kendi öz talim ve terbiyesine, telkin ve telbiyesine memur vasıtalara kadar nefsini koruyabilecek, tek başına onlara karşı durabilecek ve çetinler çetini bu işin destanlık savaşını kazanabilecek bir gençlik...

Annesi, babası, ninesi ve dedesi de içinde olsa gelmiş ve geçmiş bütün eski nesillerden hiç birini beğenmeyen, onlara "siz güneşi ceketinizin astarı içinde kaybetmiş marka müslümanlarısınız! gerçek müslüman olsaydınız bu hallerden hiçbiri başımıza gelmezdi!" diyecek ve gerçek müslümanlığın "ne idüğü"nü ve "nasıl"ını gösterecek bir gençlik...

Tek cümleyle, Allah´ın, kâinatı yüzüsuyu hürmetine yarattığı sevgilisinin âlemleri manto gibi bürüyen eteğine tutunacak, o´ndan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, barınak tanımayacak ve o´nun düşmanlarını ancak kubur farelerine denk muameleye lâyık görecek bir gençlik...

Bu gençliği karşımda görüyorum. maya tutması için otuz küsür yıldır, devrimbaz kodamanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ekmeksiz, başımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allah´a hamd etme makamındayım. genç adam! bundan böyle senden beklediğim, manevî babanın tabutunu musalla taşına, anadolu kıtası büyüklüğündeki dâva taşını da gediğine koymandır.

Surda bir gedik açtık; mukaddes mi mukaddes!
Ey kahpe rüzgâr, artık ne yandan esersen es!..

Allah’ın selâmı üzerine olsun!"

Necip Fazıl KISAKÜREK
Genç - Gençlik - Özlü sözler
 • Akıllı genç, câhil ihtiyardan hayırlıdır. - Hz. Ali (r.a.)
 • Aşk ne midir ? Sokakta çok fakir aşık bir genç adamla tanışmıştım. Şapkası eskiydi, paltosu yıpranmış, ayakkabısından sular geçiyordu ve gönlünden yıldızlar. - Victor Hugo
 • Aynı şeydir yaşayanla ölü, uyanıkla uyuyan, gençle yaşlı. Çünkü bunlar değişince ötekilerdir ve ötekiler değişince de bunlardır. - Herakleitos 
 • Barutu ateşten, gençleri kumardan uzak tutun. - Benjamin Franklin
 • Bazen hiç başlamaması birgün bitmesinden iyidir. Çünkü beraberlik yaşlanırken, terkediliş gençleşir. - Tolstoy
 • Bırakın, gençler dünyayı düşledikleri gibi görsünler. Nasıl olsa büyüdükçe olduğu gibi görecekler. - Voltaire
 • Bir gencin hata yapmasını önlersen,onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun. - John Erskin
 • Bir insan hayranlık duyup sevebildiği sürece sonsuza kadar genç demektir. - Pablo Casals
 • Bir kadın kendi kızından on yaş daha genç göründüğü müddetçe gayet memnundur. - Oscar Wilde
 • Bir milletin geleceği hakkında kehanette bulunmak istyenler,o milletin gençlerine verilen terbiyeye baksalar, hükümlerinde yüzde yüz isabet ederler.
 • Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı / Güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı / Hoyrattı gülüşleri aydınlığı çalkalardı / Gittiler akşam olmadan ortalık karardı
 • Bize bir gençlik lazımdır. Temelinde cehalet, duvarlarında riya, tavanlarında dalkavukluk bulunmasın. - H.Nihal Atsız
 • Bizim mantık evliliği dediğimiz şey; her iki tarafın da gençlik çılgınlıklarında bulunup iyice kurtlarını döktükten sonra yapılan evliliktir. - Lev Tolstoy
 • Bugün bir daha olamayacağın kadar gençsin. Yarının hatırı için bunu iyi kullan.
 • Bugünü düşünürüm, dün geçti yarın var mı? / Gençliğe de güvenmem ölen hep ihtiyar mı? - Ebu Turab
 • Çekingenlik gençliğe bir süs, yaşlılar içinse yüzkarasıdır. - Aristo
 • Delikanlı sen yaşlılığın ne olduğunu bilmiyorsun ama ben gençliğin ne olduğunu biliyorum.  - Orson Welles
 • Dört şey güzeldir, fakat dört şey ondan daha güzeldir. ‎1. Erkeklerin utanması güzeldir.Fakat kadınların utanması ondan daha güzeldir. 2. Herkesin adil olması güzeldir.Fakat emir sahiplerinin adil olması daha güzeldir. 3. İhtiyarın tevbesi güzeldir. Fakat gencin tevbesi daha güzeldir. 4. Zenginin cömertliği güzeldir.Fakat fakirin cömertliği daha güzeldir.
 • Dört şey kötüdür. Fakat dört şey ondan daha kötüdür. 1. Gencin günah işlemesi kötüdür.Fakat yaşlının günah işlemesi daha kötüdür. 2. Cahilin dünya işlerine dalması kötüdür.Fakat alimin dünya işlerine dalması daha kötüdür. 3. İnsanların ibadette gevşeklik yapması kötüdür.Fakat hoca ve talebelerin ibadette gevşeklik yapması daha kötüdür. 4. Zenginlerin kibri kötüdür.Fakat fakirin kibri daha kötüdür.
 • Dün geçti, yarın var mı? Gençliğine güvenme! ölen hep ihtiyar mı? - Necip fazıl Kısakürek
 • Eğer daima genç kalmak isterseniz; namuslu ve iffetli yaşayın, çok çalışın ve ibadet yapın. - Life Today
 • Elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız / Elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz . - Nazım Hikmet
 • En büyük doğal enerji kaynağı: Gençlik.
 • En hayırlı genç odur ki;ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.
 • Ey genç adam, bu düstur sana emanet olsun: Ötelerden habersiz nizama lanet olsun. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Ey gençler, namusunuzu koruyun, zina etmeyin! İyi bilin ki, namusunu koruyana Cennet vardır. - Hakim
 • Gencin günah işlemesi kötüdür. Fakat yaşlının günah işlemesi daha kötüdür.
 • Genç görünmek arzusu bilhassa ölüm endişesinden kaçınmak için beslenir. sanırız ki,genç göründüğümüz nisbette ecelden uzağız. - Cenap Şehabettin
 • Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun. - Chesterfield
 • Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti bir kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 
 • Gençler sadık olmak isterler yapamazlar, yaşlılar sadık olmamak isterler yapamazlar. - Oscar Wilde
 • Gençler ümitleriyle, ihtiyarlar anılarıyla yaşar. - Fransız Atasözü
 • Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O’nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Gençler, yaşlıların aptal olduklarını sanırlar, ama yaşlılar gençlerin aptal olduklarını bilirler.
 • Gençlerdeki cevval zekâya karşılık, yaşlılarda da kuvvetli bir muhâkemenin bulunduğu bir gerçektir. - Ayhan Songar
 • Gençlerimiz için geçerli olan; "Üç yanlış bir doğruyu götürür." kuralı, büyükler için de geçerli olsun.
 • Gençlerin aklı erse; yaşlıların gücü yetse.    Sigmund Freud
 • Gençlerin aynada göremediklerini, yaşlılar bir tuğla parçasında okurlar. - Hz. Mevlana
 • Gençlerin istekleri: Aşk, Para, sağlık. Yaşlıların istekleri: Sağlık, para, aşk. Erkekler aşka aşık olarak başlarlar,kadınlara aşık olarak bitirirler; kadınlarda erkeklere aşık olarak başlar, aşka aşık olarak bitirirler. REMY DE GOURMONT
 • Gençlerin yetişmesine önem ver, çünkü bu yolda herhangi bir ihmal ülkenin yapısını mahveder. - Aristo
 • Gençliğe güvenip de vakit çok erken derken; Belki elveda diyemessin giderken. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Gençliğe üç öğüdüm var: Çalışın çalışın çalışın. - Otto Von Bismark
 • Gençliği anlamaz hale gelmişseniz, dünyadaki işiniz bitmiş demektir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Gençliğimde aradığımı yaşlılığımda buldum, neylersin. Ya ben erken geldim ya sen geç kaldın vuslata, neylersin. Kader. - Şems Tebrizi
 • Gençliğime güvenip erken derken, belki elveda bile diyemezsin giderken.
 • Gençliğimizde düşüncelerimizi oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidir. Sonraları ise tüm sevgilerimiz düşüncelerimiz olur. - Albert Einstein
 • Gençliğin eğlence vakti olduğunu zannedenler, ahmaklardır. Gençlik, çalışıp kazanma vaktidir. - J. B. Say
 • Gençliğin parlak lügatinde başarısızlık diye bir kelime yoktur. E. Bulwer Lytton
 • Gençliğin ruhunu, işlenmeyen bir tarla gibi kendi haline bırakırsanız, orada ısırganlar dikenler yetişir. - Snellman
 • Gençliğin yaşı yoktur. - Pablo Picasso  
 • Gençliğin yetişmesine hizmet bir insanlık ve vatan borcudur. - Vehbi Koç
 • Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. - Seneca
 • Gençliğinde genç olabilene ne mutlu. 
 • Gençliğine güvenip vakit çok erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken
 • Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir. - A Fuat Başgil
 • Gençlik baharının sonu, ihtiyarlık kışıdır.
 • Gençlik bilseydi, yaş yapabilseydi. - Sigmund Freud  
 • Gençlik bir kuştur, uçar gider tutamazsın. İhtiyarlık bir cekettir, giyer çıkartamazsın.
 • Gençlik çağının kıymetini biliniz! Bu kıymetli günlerinizde, İslamiyet bilgilerini öğreniniz ve bu bilgilere uygun yaşayınız! Kıymetli ömrünüzü faydasız, boş şeyler arkasında, oyun ve eğlence ile geçirmemek için uyanık olunuz. - İmam Rabbani
 • Gençlik çok dayanmayan bir kumaştır. - Shakespeare
 • Gençlik günlerini düşünmek, hasrettir. - Hz.Ali (r.a.)
 • Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat´iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek.
 • Gençlik ilkbahar gibidir, yaşlılık ise kışa benzer, öyle bir kış ki, arkasından bahar gelmez. - Firdevsi
 • Gençlik tutulmaz elle, geçirme boş emelle. - Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Gençlik zamanında dinin emirlerine uymak, dünya ve ahiret nimetlerinin en üstünüdür. - İmam Rabbani
 • Gençlik, aşk iksirlerinin en etkilisidir. - Andre Maurois
 • Gençlik, insanın başına hayatta bir kere gelir. - Longfellow
 • Gençlik, kolay mutluluklar için parlak bir çağdır. - Albert Camus
 • Gençlik, sahip olunmaya değer tek şeydir. - Oscar Wilde
 • Gençlik, trajedinin henüz dokunmadığı hayat demektir.
 • Gençlik... Gelip geçti... bir günlük süstü; Nefsim doymamaktan dünyaya küstü. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Gençlikte günler kısa yıllar uzun; yaşlılıkta günler uzun yıllar kısadır. - Immanuel Kant
 • Gençlikte sevmek için yaşarız, yaş ilerledikçe yaşamayı severiz. - Saint Euremond
 • Gençlikte, güzellikte akıl arama. -  Homeros
 • Gerçek aşk, sonsuzdur, sınırsızdır ve daima kendi kendini büyütür. Acıdan uzak, saf ve katıksızdır ; Ona beyaz saçlar eşlik etsede, o kalpte daima gençtir. - Honore de Balzac
 • Güç ve güzellik, gençliğin ayrıcalığıdır.
 • Güzel gençler doğanın eseridir, güzel yaşlılar ise sanatın. - Albert Einstein
 • Her şeyi bilecek kadar genç değilim. - Oscar Wilde
 • Hoşgörümüz kadar genciz, önyargılarımız kadar da ihtiyar.
 • İki şey vardır ki sonu bulunmaz; ilim, akıl. İki şey vardır ki yitirmeden kadri bilinmez; gençlik ve afiyet.
 • İki şeyin elden gitmeden, değerini anlamak zordur: Biri sağlık,ötekide gençliktir. - Hz. Ali (r.a.)
 • İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar. - Eschenbach
 • İnsan ruhu yaşlı doğar ve giderek gençleşir, bu yaşamın komedisidir. İnsan bedeni ise genç doğar ve giderek yaşlanır, bu ise yaşamın trajedisidir. - Oscar Wilde
 • İnsanın budala olmadan da yaşlı olabileceğini kabul etmek, nedense gençlere zor gelir. - Woodrow Wilson
 • İnsanlar gençken para kazanmak için sağlıklarını;yaşlanınca da sağlıklarını kazanmak için paralarını harcarlar.
 • İnsanlar ömürleri boyunca bir defa büluğ ızdırabı çekerler. Halbuki dehanın çocukları sık sık bu ızdırabı çekerler ve her defasında gençleşirler. - Goethe 
 • İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Düşünmekten korkuyor sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor eleştirilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor gençliğin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor aslında yaşamayı bilmediği için. - William Shakespeare
 • İtaat, bir genç kızın karşı çıktığı ilk erdemdir.
 • Kadınlar; gençlerin sevgilisi, orta yaşlıların arkadaşları, yaşlılarında dadısıdır.  - BACON
 • Kadınların çoğu, resimleri kadar genç değildir. - Sir Max Beerbohm
 • Kırk, gençliğin yaşlı yaşıdır; elli yaşlılığın genç yaşıdır. - Victor Hugo  
 • Mutluluk gençlikte beklenmedik şeylerde yaşlılıkta ise alışkanlıklarda aranır. - P.Courty 
 • Namaz kılan yaşlıyı severim; ama namaz kılan gence âşığım. - Hz.Ömer (r.a.)
 • Ne kadar yaşarsanız yaşayın, ilk 20 yıl ömrünüzün en uzun yarısıdır. - Southey
 • Nedir gençlerdeki bu lens merağı? Gözler de sahte olduktan sonra, insan neye bakıp inanmalı? - Müşfik Kenter
 • Onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine yıkmaya alışmışlardır. Bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil, sizlersiniz. Ve sonunda idam isteğiyle buraya getirildik. - Deniz Gezmiş
 • Ömrüm ağaç dalında savrulan bir yapraktır. Ne kadar genç olursam olayım sonum kara topraktır.
 • Sevdiğin müddetçe ve sevebildiğin kadar, sevdiğine her şeyini verdiğin müddetçe ve verebildiğin kadar gençsin. - Nâzım Hikmet Ran
 • Size ne kadar genç göründüğünüzü söyleyenler, böylelikle yaşlanmış olduğunuzu da ima ederler. - Gary Grant
 • Sizler, yani yeni nesil Türkiye´nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edecekseniz. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Sizler, yani yeni Türkiye´nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. 
 • Şimdi yaşamak, ucuz ekmek kuyruğunda bekleyen bir genç kızın saklamaya çalıştığı yüzüdür. - Tarık Tufan
 • Trajedilerin en kötüsü genç yaşta ölmek değil, yetmişbeş yaşa kadar yaşamak, ama gerçek anlamda yaşamamış olmaktır. - Martin Luther King
 • Türk genci nasıl olmalı? Dışı pırıl pırıl Türk, içi alev alev İslam. Dışı içine köle, içi dışına hâkim bir gençlik.
 • Yaşlılar her şeye inanır, orta yaşlılar her şeyden şüphelenir, gençler her şeyi bilir.
 • Yaşlılık, gençliği ve yeniliği çekemediğimiz, yeniliklerin zevkine varamadığımız, kadın için artık ilginç olamadığımız ve fedakârlığı göze alamadığımız zaman başlar. - Refik Halid Karay
 • Yaşlılık, gençlikten daha adildir. - Aiskhylos
 • Yaşlılıkta dinç kalmanın en iyi yolu, zihnen genç kalabilmektir. Bu da kitabı ve fikri çalışmayı devam ettirmekle olanaklıdır. - Epiktetos
 • Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin sınırı ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye’nin bağımsızlığı ile kendi benliğine ve milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Yılların geçip gitmesine öfkelenme. Gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe. Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme. Rüzgarın yönünü değiştiremiyorsan, Yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Çünkü Dünya, karşılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getiremediğinle ilgilenir.
Genç - Gençlik - Risale-i Nur Külliyatı
Birinci hasâret: O kadar sevdiğin mal ve evlât ve perestiş ettiğin nefis ve hevâ ve meftun olduğun gençlik ve hayat zâyi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler.
Sözler | Altıncı Söz 


Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok ziynetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi, karşısında durdu. Ona dedi:

"Hey, arkadaş! Gel, gel, beraber işret edip keyfedelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim."

Sual: "Ha, ha, nedir ağzında gizli okuyorsun?"

Cevap: "Bir tılsım."

"Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım."

S: "Ha, şu ellerindeki nedir?"

C: "Bir ilâç."

"At şunu. Sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır."

S: "Ha, şu beş nişanlı kâğıt nedir?"

C: "Bir bilet. Bir tayınat senedi."

"Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lâzım?" der. Herbir desise ile onu iknaa çalışır. Hattâ o biçare, ona biraz meyleder.

Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım.

Birden, sağ cihetinden ra´d gibi bir ses gelir. Der: "Sakın aldanma. Ve o dessasa de ki: Eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki darağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan, haydi yap, göster, görelim. Sonra de, "Gel, keyfedelim." Yoksa sus, ey sersem! Ta Hızır gibi bu zat-ı semâvî dediğini desin."

İşte, ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim! Bil: O biçare asker ise, sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir. Ve o darağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece-gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise, birisi müz´iç ve hadsiz bir acz-i beşerî, diğeri elîm, nihayetsiz bir fakr-ı insanîdir. Ve o nefy ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer-i imtihandır. Ve o iki tılsım ise, Cenâb-ı Hakka iman ve âhirete imandır.

Sözler | Yedinci Söz