Tövbe - Tevbe - Ansiklopedik bilgi
Tövbe - Tevbe

Tövbe, (isim) İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme
Tövbe - Tevbe - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 37. ayet:
Derken Adem, Rabbinden (birtakım) kelimeler aldı. Bunun üzerine (Allah da) tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. 

Bakara (Sığır) Suresi 160. ayet:
Ancak tevbe edenler, (kendilerini ve başkalarını) düzeltenler ve (indirileni) açıklayanlar(a gelince); artık onların tevbelerini kabul ederim. Ben, tevbeleri kabul edenim, esirgeyenim.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 90. ayet:
Doğrusu, imanlarından sonra inkâr edenler, sonra inkârlarını arttıranlar; bunların tevbeleri kesinlikle kabul edilmez. İşte bunlar, sapıkların ta kendileridir.

Maide (Ziyafet) Suresi 74. ayet:
Yine de Allah'a tevbe edip bağışlanma istemeyecekler mi? Oysa Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Tövbe - Tevbe - Kitap Tanıtım
Günah ve Tövbe : Tasavvuf Sohbetleri 3

Mehmet Ildırar
SEMERKAND  YAYINCILIK

Nebiler ve velilerin hayatlarından örnekler vererek günah ve tövbe konusunu sohbet üslubu ile anlatıyor.
Günah ve Tövbe, gönül sohbetlerinden derlenmiş üçüncü halka.
Tövbe - Tevbe - Muhtelif yazılar

Bir gencin tövbesi
Allahü teâlâ, peygamberi Musa aleyhisselâma hitap edip
"(Ey Musa! Filân mahallede, bizim dostlarımızdan biri vefât etti. Git onun işini gör. Sen gitmezsen, bizim rahmetimiz onun işini görür) buyurdu.
Hazret-i Musa, emir olunduğu mahalleye gitti.
Oradakilere:
-Bu gece, burada, Allahü teâlânın dostlarından biri vefât etti mi? diye sorunca:
-Ey Allahın peygamberi! Allahü teâlânın dostlarından hiç kimse vefât etmedi. Ama, filân evde zamanını kötülüklerle geçiren fâsık bir genç öldü. Fıskının çokluğundan, hiç kimse onu defnetmeye yanaşmıyor, dediler.
Musa aleyhisselâm:
-Ben onu arıyorum, buyurdu. Gösterdiler.
Hazret-i Musa, o eve girdi. Rahmet meleklerini gördü.Ayakta durup, ellerinde rahmet tabakları olup, Allahü teâlânın rahmet ve lütfunu saçıyorlardı.Hazret-i Musa, yalvararak münacaat etti:
-Ey Rabbim! sen buyurdun ki, o "Benim dostumdur." İnsanlar ise fâsık olduğuna şahitlik ediyorlar. Hikmeti nedir?
Allahü teâlâ:
(Ey Musa! İnsanların onun için fâsık demeleri doğrudur. Ama, günahından haberleri var, tövbesinden haberleri yok. Benim bu kulum, seher vakti, toprağa yuvarlandı ve tövbe etti. Bizim huzurumuza sığındı. Ben ki, Allah´ım! Onun sözünü ve tövbesini kabul ettim. Ona rahmet ettim ki, bu dergâhın ümitsizlik kapısı olmadığı anlaşılsın!) buyurdu.

Tövbe - Tevbe - Özlü sözler
 • A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın, tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme. - Hz. Mevlana
 • Aklım hergün tövbe eder, nefsim hergün tövbemi bozar. Arada kalmış biçareyim iyi ki "Senin" kapın var. - Hz.Mevlana
 • Bir şeye Allah için girip, başkası tarafından görününce sevinmek, bundan tevbe eden kul yaptıklarının hepsini iade etmelidir. - Sehl İbn-i Abdullah Et-Tüsteri (k.s.)
 • Dört şey güzeldir, fakat dört şey ondan daha güzeldir. ‎1. Erkeklerin utanması güzeldir.Fakat kadınların utanması ondan daha güzeldir. 2. Herkesin adil olması güzeldir.Fakat emir sahiplerinin adil olması daha güzeldir. 3. İhtiyarın tevbesi güzeldir. Fakat gencin tevbesi daha güzeldir. 4. Zenginin cömertliği güzeldir.Fakat fakirin cömertliği daha güzeldir.
 • Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız, umitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. - Hz. Mevlana
 • Göğsünün içindekini hakiki gönül sanan kimse, / Hak yolunda iki üç adım attı da her şey oldu bitti sandı. / Aslında tesbih, seccade, tevbe, sofuluk, günahtan sakınma, bunların hepsi yolun başıdır. / Hak yolcusu aldandı da bunları varacağı konak sandı. - Hz. Mevlana
 • Küfür şeytana mahsustur, tövbe insana. Aşk kadına yakışır, sevmek adama.
 • Nedâmet ateşiyle dolu bir gönülle, nemli gözlerle tövbe et ! Zira çiçekler güneşli ve ıslak yerlerde açarlar. - Hz. Mevlana
 • Sakın ölümü unutmayınız her gece onu hatırlayınız. Hesabınızı yapınız olur ki tevbe edince Allah da sizi af eder. - Hacı Bayram Veli
 • Şu rahmete bakın ki, insanlar bütün azalarıyla günah işlerken, sadece diliyle yaptığı tövbeyle af olunuyor.
 • Tevbe etmek için günah işlemeyi beklemeyin
 • Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayiverir. - Hz. Mevlana
 • Tövbe etmek elindeyken ümidini kesene şaşarım. - Hz. Ali (r.a.)
 • Tövbe etmekten ziyade, tövbeyi bozmamak esas hünerdir.
Tövbe - Tevbe - Risale-i Nur Külliyatı
Ezcümle, bir ay bizi tecessüs eden memurlar bir şey bahane bulamadıklarından, bir pusula yazıp ki, "Said´in hizmetkârı bir dükkândan rakı almış, ona götürmüş," o pusulayı imza ettirmek için hiç kimseyi bulamayıp, sonra yabanî ve sarhoş bir adamı yakalamışlar, tehditkârâne "Gel bunu imza et" demişler. O da demiş: "Tövbeler tövbesi olsun, bu acip yalanı kim imza edebilir?" Onları, pusulayı yırtmaya mecbur etmiş. 

Lemalar | Yirmi Altıncı Lem´a

"Bütün bütün sermâyeni zâyi ettin; tokata da müstehak oldun. Gideceğin yere de, müflis olarak, elin boş gideceksin. Fakat, aklın varsa, tevbe kapısı açıktır, bundan sonra sana verilecek bakî kalan on beş altından, her eline geçtikçe, yarısını ihtiyaten muhâfaza et; yani, gideceğin yerde sana lâzım olacak bâzı şeyleri al."

Sözler | Yirmi Üçüncü Söz