Düşman - Ansiklopedik bilgi
Düşman

1. (isim) Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı
2. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları
3. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar
4. (sıfat) Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.)
5. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse
6. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse
Düşman - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 36. ayet:
Fakat Şeytan, oradan ikisinin ayağını kaydırdı ve böylece onları içinde bulundukları (durum)dan çıkardı. Biz de: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde belli bir vakte kadar bir yerleşim ve meta vardır" dedik. 

Bakara (Sığır) Suresi 85. ayet:
Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlarından sürüp-çıkarıyor ve günah ve düşmanlıkla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size esir olarak geldiklerinde onlarla fidyeleşiyordunuz. Oysa onları çıkarmanız, size haram kılınmıştı. Yoksa siz, Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir; kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.

Bakara (Sığır) Suresi 98. ayet:
Her kim Allah´a, meleklerine, elçilerine, Cibril´e ve Mikail´e düşman ise, artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır."

Bakara (Sığır) Suresi 193. ayet:
(Yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya ve din (yalnız) Allah´ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 103. ayet:
Allah´ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah´ın sizin üzenizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O´nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.

Nisa (Kadınlar) Suresi 45. ayet:
Allah, sizin düşmanlarınızı daha iyi bilendir; bir veli (en güvenilir bir dost) olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah yeter.

Tevbe (Tövbe) Suresi 83. ayet:
Bundan böyle, Allah seni onlardan bir topluluğun yanına döndürür de, (yine savaşa) çıkmak için senden izin isterlerse, de ki: "Kesin olarak benimle hiç bir zaman (savaşa) çıkamazsınız ve kesin olarak benimle bir düşmana karşı savaşamazsınız. Çünkü siz oturmayı ilk defa hoş gördünüz; öyleyse geride kalanlarla birlikte oturun."

Şuara (Şairler) Suresi 77. ayet:
"İşte bunlar, gerçekten benim düşmanımdır; yalnızca alemlerin Rabbi hariç" 

Fussilet (Ayrıntılı) Suresi 34. ayet:
İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir.

Mümtehine (Sorgulanan) Suresi 1. ayet:
Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar haktan size geleni inkâr etmişler, Rabbiniz olan Allah´a inanmanızdan dolayı elçiyi de, sizi de (yurtlarınızdan) sürüp-çıkarmışlardır. Eğer siz, Benim yolumda cihad etmek ve Benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız (nasıl) onlara karşı hâlâ sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, artık o, elbette yolun ortasından şaşırıp-sapmış olur.

Münafikun (İkiyüzlüler) Suresi 4. ayet:
Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. (Oysa) Sanki onlar (sütun gibi) dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler. (Bu dayanıksızlıklarından dolayı da) Her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar, bu yüzden onlardan kaçınıp-sakının. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar. 

Tegabun (Aldanış) Suresi 14. ayet:
Ey iman edenler, gerçek şu ki, sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizler için (birer) düşmandırlar. Şu halde onlardan sakının. Yine de affeder, hoş görür (kusurlarını yüzlerine vurmaz) ve bağışlarsanız, artık elbette Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Düşman - Hadisler
Ebû İbrahim Abdullah ibn Ebû Evfâ (Allah Onlardan razı olsun)’den rivayete göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) düşmanla karşılaştığı savaş günlerinden birinde güneş tepe noktasından batıya meyledinceye kadar bekledi sonra kalktı ve: 
"Ey insanlar düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Allah’tan afiyet dileyiniz, fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz ve biliniz ki; cennet kılıçların gölgesi altındadır." buyurdu ve şöyle devam etti: 
Ey kitabı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren, İslâm’a karşı olan düşman ordularını darmadağın eden Allah’ım şu düşmanları perişan eyle ve onlara karşı bize yardım et. 
[Buhârî, Cihad 112; Müslim, Cihad 20]

Abdullah ibn Abbâs (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle dua ederdi: 
Allah’ım sana teslim olup hükmüne razı oldum, sana inandım, sana dayanıp güvendim, yüzümü ve gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım. Allah’ım beni saptırmandan senin büyüklüğüne sığınırım ki; senden başka gerçek ilah yoktur. Ölmeyecek, yalnızca diri kalacak sensin. Cinler ve insanlar hep ölümlüdürler. 
[Buhârî, teheccüd 1; Müslim, Zikir 67]
Düşman - Kitap Tanıtım
Ölümcül Düşman Öfke
M. K. Gupta

Öfke belirtisi
Öfkenin vücut akıl ve davranış üzerindeki etkisi
Kısa ve uzun vadeli önlemler
Yapıcı öfke
Bastırılan öfke nasıl ortadan kaldırılır

Sinirliliği kontrol etmek için eskiden beri hemen hemen bütün dinler, bütün evliyalar ve kahinler tarafından sayısız öğütler ve vaazlar verilmektedir. Ama bu öldürücü düşman hiç geri çekilmeden hala birçoğumuzun etrafında dolaşıp durur.
Bana göre bu düşman kontrol etme başarısızlığımız fizyoloji ve psikoloji ile birleştirilmiş kavrama yapılmadan sadece ahlaki ve dini temellere dayanan tek taraflı nutuk yaklaşımına bağlıdır. 
Öfkeye liderlik yapan bütün nedenleri (fiziksel, zihinsel, çevresel vb.) bilimsel olarak anlamadığınız sürece, onu kökünden kurutmanız mümkün değildir.

Bu kitap, psikolojik faktörlerle birleştirilmesine ek olarak fizyolojiyi de hesaba katarak başarılı bir şekilde öfkemizi kontrol etmek için çeşitli ölçüleri (hem kısa dönem hem de uzun dönem) önerir ve özgenin ortaya çıkan görünüm ve boyutuna bilimsel olarak mütevazi bir giriş yapar.
Düşman - Muhtelif yazılar
MİNİK KUŞ

Hayat her zaman göründüğü gibi değil; Görünen hiçbir şey de olduğu gibi olmayabilir.
 Bir kuş soğuk bir kış gününde yiyecek bulmak için kanat çırpıp duruyormuş.Hava o kadar ayazmış ki minik kuş dayanamayıp karın üstüne düşmüş. Minik kuş çaresiz soğuk karın üstünde ölümü beklerken oradan geçen bir inek kuşun üstünü pisletmiş. Kuş öyle bir sinirlenmiş ki kanatları donmamış olsa kalkıp ineği dövecek birde bakmış ki pisliğin sıcaklığı ile kanatları çözülmüş, yaşama geri dönmüş öyle bir sevinçle ötüyormuş ki oradan geçen bir kedi bunun sesini duymuş ve pisliği eşeleyip kuşu pislikten çıkarmış,kuş buna da çok sevinmiş kediye teşekkür edecekmiş ki kedi onu yemiş!
Bu hikayeden çıkaracağımız 2 kıssa var:
1) Her zaman seninle iyi geçinmeyen insanı düşmanın sanma. 
2) Sana her zaman da yardım bahanesiyle yaklaşmak isteyenlere aldanma.
Düşman - Özlü sözler
 • Açık düşman kapalı dosttan iyidir. - Eyyüb Sabri Osmanoğlu
 • Açık kalple konuşan düşman, içten pazarlıklı dosttan daha iyidir. - Beydeba
 • Akıllı bir adam, senin canının düşmanı bile olsa, cahil bir dosttan iyidir. - Firdevsi
 • Akıllı bir kimse düşmanından akıl öğrenmeyi ihmal etmez. - Beydaba
 • Akılsız dost düşmandır. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana) 
 • Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembellik. - Haeckel
 • Akraba düşmanlığı, akrep sokmasından beterdir. - Hz.Ali (r.a.)
 • Akrabalar arasındaki düşmanlık ormana düşen ateşten farksızdır. - Hz. Ebubekir (r.a.)
 • Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti, yılan zehrinden daha fenadır. - Hz. Ali (r.a.)
 • Arkadaş, sizinle aynı düşmanlara sahip olandır. - Abraham Lincoln
 • Asker olmanın en büyük avantajı düşmanınızı karşınızda görüyor olmanızdır.
 • Aşk bakmakla güzelleşir, konuşmakla zenginleşir, dokunmakla bozulur. Bir düşmanı bağışlamak, bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.
 • Ateşin, borcun, hastalığın ve düşmanın küçüğü yoktur. - Beydeba
 • Barış istiyorsanız, dostlarınızla değil düşmanlarınızla konuşursunuz. - Desmond Tutu  
 • Benim üç türlü dostum vardır: benim dostlarım, dostlarımın dostları ve düşmanlarımın düşmanı. - Hz. Ali (r.a.)
 • Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin en büyük düşmanıdır. - Dr. C. Bernard 
 • Bir damla deyip geçme. Yeri gelir ayırır dostu düşmandan. Yeri gelir taşırır suyu bardaktan.
 • Bir düşman çok bin dost azdır.
 • Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. - Dorothe Deluzy
 • Bir kız öğrenciyi, başını örttüğü için tahsil hakkından mahrum etmek, İstiklal savaşı başlarında ve Maraş´ta, düşmanlar tarafından başörtüsü çıkarılıp düşürüldüğü için başlayan milli şahlanışın ruhuna tükürmektir. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Bir kimseyi affedip ona kin tutmadığım zaman, düşmanlık düşüncesinden kendimi rahata kavuşturdum. - İmam Şafii
 • Bir memleketin, bir memleket halkının düşmandan zarar görmesi acıdır. Fakat kendi ırkından büyük tanıdığı insanlardan vefasızlık, felaket görmesi daha acıdır. 
 • Bir sürü dostunun içinde, elbet düşmanların olacak ama unutma ki, onca düşmanın içinde belki seni dostun vuracak. - Maksim Gorki
 • Bir tane bile düşmana ihtiyaç duymayın bu devirde. Sırtınızdan vuracak onca dostlarınız varken.
 • Bir tek düşmanı olan, her yerde onunla karşılaşır. - Ralph Waldo Emerson
 • Bir tek düşmanla sık sık dövüşmemelisin, yoksa ona bütün savaş sanatını öğretirsin. - Napolyon Bonapart
 • Birbirini çekemez insan ne diye? Kinle dolmuş güzel cihan ne diye? Allah bir, din İslâm, mümin kardaşız. Ben sana, sen bana düşman ne diye? - Kul Sa’di
 • Biri sana sırtını çevirirse üzülme, hatta sevin. Böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun. - Hz. Ali (r.a.)
 • Birisi tutup da adillik herkese hak ettiğini vermektir deyip, adil insanın bu bakımdan düşmanlarına zarar vermesi, dostlarına yarar sağlaması gerektiğini söylerse, bu kimsenin söylediğini doğru kabul edemeyiz; bu insanın söylediği şey bilgece değildir. Çünkü bizim ulaştığımız sonuca göre bir insana zarar vermek hiç bir şekilde adil, haksever insanın özelliği olamaz. - Platon
 • Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta.
 • Bizler sağ ve yiğitken düşmanın bağımızdan yemesi ayıp değil mi? 
 • Bütün düşmanlıkların aslı kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. - İmam Şafii
 • Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasedden dolayı olan düşmanlık böyle değil. - İmam Şafii
 • Büyük devletlerin dostları ve düşmanları olmaz. Onların sadece çıkar ilişkileri vardır. -W. Churchill
 • Cahil dosttan ziyade akıllı düşmana güven. - Hz. Ali (r.a.)
 • Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir. - Thomas Alva Edison    
 • Dost gerçekleri, düşman işine geleni, deli ağzına geleni, aşık içinden geçeni söylermiş.
 • Dost istersen Allah yeter, arkadaş istersen Kuran yeter, düşman istersen nefis yeter, zenginlik istersen kanaat yeter, nasihat istersen ölüm yeter.
 • Dost sanırız hepimiz ihtiyacımız olduğunda bizi terk edenleri, Allah´ım sen beni dostlarımdan koru, düşmanlarım zaten belli. -  Bob Marley 
 • Dostlar gerçekleri, düşman işine geleni, deli ağzına geleni, aşık içinden geçeni söyler. - Özdemir Asaf
 • Dostlar, dost diye bir şey yoktur diye haykırdı ölmekte olan bilge; "Düşmanlar, düşman diye biri yoktur" diye haykırıyorum ben, yaşayan aptal. - Friedrich Nietzsche
 • Dostların çoğalsın diye çırpınma. Onları bir gün ihmal etmeye kalksan çabucak düşmanın olurlar. Dostlar ateş gibidir. Pek çoğalırlarsa yakarlar. - Hz. Ali (r.a.)
 • Dostlarına da düşmanlarına da güler yüzlü ol. - Lokman Hekim
 • Dostlarınıza bir gün düşmanınız olabileceklermiş gibi, düşmanlarınıza ise bir gün dostunuz olabileceklermiş gibi davranın. - George Bernard Shaw 
 • Dostlarınla öyle yaşa ki düşman olduğunda hakkında söyleyecek sözleri olmasın. Düşmanlarınla öyle yaşa ki dost olduğunda yüzün kızarmasın.
 • Dostu da severim düşmanı da. Çünkü dost gücümü, düşman ise ödevimi gösterir. - Friedrich Schiller
 • Dostu olmayanın düşmanı da olmaz. - Tennyson
 • Dostun kinayeli sözü düşman kurşunundan acıdır. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Dostuna da düşmanına da yardım et. Çünkü o zaman, dostunla daha yakın dost, düşmanınla da dost olursun. - Dledbul
 • Dostuna yakın, düşmanına daha yakın ol.
 • Dostunla öyle yaşa ki düşman olduğunda hakkında söyleyecek sözleri olmasın.
 • Dostunla öyle yaşa ki düşman olunca arkandan konuşmasın. Düşmanınla öyle yaşa ki dost olunca yüzün kızarmasın.
 • Dört şey vardır ki, en azını dahi hor görmemek gerekir: Yangın, hastalık, düşman, borç. - Beydeba
 • Dua, şeytana karşı zırh, düşmana karşı silahtır. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Durma düşman durma, gücünü arttır. Türklüğün başına hakaret yağdır. Uyuyan bir kavme bu felaket azdır. Vur eski kölesi utandır onu. Bırakma uyusun, uyandır onu.  - Ziya Gökalp
 • Dün "canım" olan yarın "düşmanım" olmaz benim. / Yaşananların hatırı hep saklı kalır. / Hatırları sorulur selamları hep alınır. / Ağırdır sevmelerim Her "yürek" taşıyamaz. / Büyüktür umutlarım her "omuz" kaldıramaz. - Nazım Hikmet
 • Dün sabaha karşı kendimle konuştum. Ben hep kendime çıkan bir yokuştum. Yokuşun başında bir düşman vardı. Onu vurmaya gittim ve kendimle vuruştum. - Özdemir Asaf
 • Dünya malı elde iken, hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca, dost bile düşman olur.
 • Dünyadaki en büyük düşman hayırsız evlattır. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Düşman düşmana, bence ancak kötülük borçludur; ona düşen de budur. - Simonides
 • Düşman elinden soğuk su dahi içme, gün gelir pişman olursun.
 • Düşman istersen nefis yeter. Evet, kendini beğenen belâyı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen sefayı bulur, rahmete gider.
 • Düşman isterseniz, arkadaşınızı geçmeye çalışın, dost isterseniz, arkadaşlarınızın sizi geçmesine izin verin. - La Rochefoucauld
 • Düşman kelimesinin anlamını dost sıfatını taşıyanlardan öğrendim.
 • Düşman, en iyi öğretmendir. - Tibet atasözü
 • Düşman, karşında elinde kılıçla duran değildir. Arkasına hançeri saklayıp yanında durandır. - Paulo Coelho
 • Düşmana karşı atarsan ok, say kendini de ok hedefinde. - Sadi Şirazi
 • Düşmana karşı cesaret göster. Korkaklık yanındakileri de korkak yapar. - Hz.Ebubekir (r.a.)
 • Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir. - Fatih Sultan Mehmet
 • Düşmanı neyi savunacağını bilemeyen komutan saldırıya kabildir. Düşmanı neye saldıracağını bilemeyen komutan savunmaya kabildir. - Sun Tzu
 • Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir. - Fatih Sultan Mehmet
 • Düşmanım dost olacağına, düşman olsun daha iyi. - Bias
 • Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım.
 • Düşmanın derisini yumuşaklıkla yüzebilirsin. Sertlik gösterdin mi, dostun bile sana düşman olur. - Sadi
 • Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. Düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır.
 • Düşmanın hata yaparken onu rahatsız etme. - Napolyon Bonapart
 • Düşmanın karınca gibi ise sen onu fil gibi san.
 • Düşmanın kurşunu kördür ama dost bilir nerden vuracağını.
 • Düşmanın mertse gönlünü geliştir, düşmanın namertse yolunu değiştir. - Eyyüb Sabri Osmanoğlu
 • Düşmanın niyetlerini gizlice öğrenen, bütün sırlarını çalan kimse, aynı zamanda ordunun iyi bir koruyucusudur. - Platon
 • Düşmanın tatlı sözlerine bakma; balın içinde zehir de bulunabilir. - Şeyh Said
 • Düşmanın yakınlarından birisi sana dostluk elini uzatabilir, bunu dikkatle karşıla. - Sadi
 • Düşmanın yoksa hayatta hiç başarılı olamadın demektir. - Ernesto Che Guevara
 • Düşmanından çok dostundan sakın! Çünkü dostluk biterse; sana nasıl zarar verebileceğini en iyi dostun bilir. -  Bob Marley
 • Düşmanını affetmemiş kişi, henüz yaşamın en yüce zevklerinden birini tatmamıştır. - Johann Lavater
 • Düşmanını bağışlarsan düşmanın kalmaz, kötüyü bağışlarsan huzurun olmaz. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Düşmanını sev, ama karalisteni güncel tut. - Paulo Coelho
 • Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi dostuna söyleme. - Arthur Schopenhauer
 • Düşmanınız hata yaparken araya girmeyin. - Napolyon Bonapart
 • Düşmanınız yoksa, dost bakımından da aynı durumda olmalısınız. -  E. Hubbard
 • Düşmanınıza zayıf gözükün. Gururlansın. - Sun Tzu
 • Düşmanınızı şaşırtarak, terör, sabotaj ve suikast ile demoralize edin. Geleceğin savaşı budur. - Adolf-Hitler
 • Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, sizi ne ile korkuttuğuna bakın. - Eric Hoffer
 • Düşmanınla öyle yaşa ki dost olduğunda yüzün kızarmasın.
 • ‎Düşmanlarımı hak ettiğimden şüphem yok ta, dostlarımı hak ettiğimi sanmıyorum. - Walt Whitman
 • Düşmanlarımıza karşı beslediğimiz nefret, onların mutluluğuna bizimki kadar zarar vermez.  - J. Petit Senn
 • Düşmanların mı var? Ne güzel. Demek ki; hayatının bir zamanında, bir şey için savaş vermişsin. - Winston Churchill 
 • Düşmanlarından ziyade arzularını alt edeni daha cesur sayarım, çünkü en zor zafer kendine karşı alınandır. - Aristo
 • Düşmanlarınızı affedin bu bir büyüklüktür. Ama onları unutmak büyük bir aptallıktır. - John F. Kennedy
 • Düşmanlarınızı affedin, ama asla isimlerini unutmayın. - John F. Kennedy  
 • Düşmanlarınızı daima affedin; morallerini daha çok bozacak bir şey bulamazsınız.  - Oscar Wilde
 • Düşmanlarınızı kötülemeyin, onlar sizin eserinizdir.  - William Hazlitt
 • Düşmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyleyebilir. - Benjamin Franklin
 • Düşmanlarınızı sevmektense, arkadaşlarınıza biraz daha iyi davranın. - Edgar Howe
 • Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdedir. 
 • Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. - Sa´dî Şirâzî
 • Düşmanlık, kalbi meşgul eder. -  Hz. Ali (r.a.)
 • Ebû Hafs hazretlerine; "Güzel ahlâk sâhibi olmak nasıl olur?" diye soruldu. Bunun üzerine; "Evliyânın haklarına riâyet etmek, dostlar ile iyi geçinmek, küçüklere nasîhat vermek, dünyâ için kimseye düşmanlık etmemek, başkalarını kendi nefsine tercih etmek, dünyâ malı yığmaktan kaçınmak, kendi yollarında olmayanla sohbeti terk etmek, din ve dünyâ işinde yardımlaşmak." buyurdu.  -  Ebû Hafs
 • Eğer ararsak kendimize kolayca düşman bulabiliriz, ama ne kadar ararsak dost bulmak kolay değil. - Hz.Ali (r.a.)
 • Eğer düşman edinmek istiyorsanız, birşeyleri değiştirmeye çalışın.    Woodrow Wilson
 • Eğer düşmanlık etmek istersen; kâfirler, zındıklar çoktur; onlara adavet et. - Bediüzzaman
 • Eğer kalabalıklarda konuşup onurunu koruyabilirsen, ya da krallarla gezip karakterini kaybetmezsen; eğer ne düşmanların ne de sevgili dostların seni incitmezse; eğer aşırıya kaçmadan tüm insanları sevebilirsen; sen bir insansın.
 • En büyük düşman, benliğinizin dışında değil içindedir. - R. Rolland
 • En büyük düşmanınız en iyi arkadaşınız olabilir, ve en iyi arkadaşınız en büyük düşmanınız. - Bob Marley
 • En doğrusu, dosta düşmana iyilik etmen; İyilik seven kötülük edemez zaten. Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur. Düşmanınsa dostun olur iyilik edersen. 
 • En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan şu üç şeydir: Hırs, haset, kıskançlık. - Abdülkadir Geylani
 • En nihayetinde, düşmanlarımızın sözlerini değil, arkadaşlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. - Martin Luther King Jr
 • Endişeler, şüpheler, korkular ve ümitsizlikler o tür düşmandır ki; belimizi toprağa doğru büker ve bizi ölmeden önce bir yığın haline getirir. - Marc Arthur
 • Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Ey düşmanlarım! Sizin yaşamı sevdiğiniz kadar ölmeyi seven bir ordu ile geliyorum. - Halid Bin Velid
 • Fakirlik, aşkın büyük düşmanıdır. - Cervantes
 • Fikirler silahlardan daha güçlüdür. Düşmanımızın silah sahibi olmasına izin vermiyorsak, fikir sahibi olmasına neden izin verelim. - Joseph Stalin
 • Gerçeğin en büyük dostu zaman, en büyük düşmanı tarafgirlik ve en sadık arkadaşı da alçakgönüllülüktür. - C. C. Cotton
 • Gerçek düşmanlarımız, sessizdir. - Paul Valery
 • Hastalık bir anlamda bahanedir. İnsanın düşmanı, virüsler ve bakteriler değil, kıskançlığı, önyargısı ve akılsızlığıdır. - Henry Miller
 • Hayatı kendim için yaşamıyorum ve korkmuyorum hiçbir şeyden. Başıma gelecekleri de biliyorum. Her şeye rağmen düşmana inat yaşayacağız. Yarın bizim çünkü. - Yılmaz Güney
 • Hayatını sevmekle o kadar meşgul ol ki; korkuya, pişmanlığa ya da düşmanlığa ayıracak vaktin olmasın. -  Karen Salmansohn 
 • Her elimi sıkanla dost olmadığım gibi; her canımı sıkanla da düşman olmam.
 • Her şeye rağmen düşmana inat yaşayacağız. Yarın bizim çünkü. Biz öleceğiz ama çocuklarımız bırakacağımız mirası taşıyacaklar yüreklerinde. Ve onların yürekleri bizim altında ezildiğimiz korkuları taşımayacak. - Yılmaz Güney
 • Her zaman düşmanlarınızı affedin - onları daha fazla hiçbir şey kızdıramaz. - Oscar Wilde
 • Herkeste olan dört şeyden dört şey meydana gelir: İnatçılıktan rüsvaylık, öfkeden pişmanlık, kibirden düşmanlık, tembellikten düşkünlük. - Feridüddin-i Attar
 • Hiç bir haine güvenmeyiniz. - Çiçero
 • Hiç kimseyle fazla dost olma ileride düşman olabilirsin, kimseye fazla düşman olma ileride dost olabilirsin.
 • İki düşman arasında öyle konuş ki barıştıklarında utanmayasın.
 • İkiyüzlü dostun olacağına, delikanlı düşmanın olsun. Hiç olmazsa dostun gibi sırtından değil delikanlı gibi alnından vurur.
 • İnsan hiçbir vakit düşmanlarının seçiminde pek ihtiyatlı olamaz. - Oscar Wilde
 • İnsan, dostunu düşmanından daha zor affediyor. - Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • İnsan, hiçbir vakit düşmanlarının seçiminde pek ihtiyatlı olamaz. - Oscar Wilde
 • İnsanın bıraktığı her tesir bir düşman yaratır. - Oscar Wilde
 • İnsanın en büyük düşmanı kendisidir. - Marcus Tullius Cicero
 • İnsanın en yakın dostu da en şiddetli düşmanı da kendisidir.
 • İnsanın, düşmanlarını sevindirecek şekilde yaşamasındansa, şerefiyle ölmesi daha hayırlıdır. - Firdevsi
 • İnsanları geçimsiz yapan sevgisizliktir. Birbirine düşman eden iletişimsizliktir. Güzellikten yana ne varsa yok eden ilgisizliktir.
 • İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. - Hz. Ali (r.a.)
 • İyiler asla düşmansız olamazlar. - Alessandro Manzoni
 • İyilik ve tevazu tüm düşmanlıkları yener. - Amenemope
 • Karamsar insan, kendi kendinin en büyük düşmanıdır. - J. P. Fleisman
 • Kendi ahlakını düşmanından dinle; dostun gözünde her yaptığın iyidir.
 • Kıskançlık, ifrata varmazsa faydalıdır, yaşama hevesimizi çoğaltır ve rakiplerimiz dostlarımızdan fazla işe yararlar. Onları iyi seçmek lazımdır. Ben zeki bir düşmanı, ahmak bir dosta tercih ederim. - Peyami Safa 
 • Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. - Mehmet Akif Ersoy
 • Kişinin dostu, iktisadı; düşmanı da israfıdır. - Hukemâ
 • Korkma düşmanından ki, ateş olsa yandırmaz seni, müştekim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. - Said Paşa
 • Kötü bir adama iyilik etmek, iyi bir adama kötülük etmek kadar tehlikelidir. - Platus
 • Mazlumun dostu, zalimlerin düşmanı olunuz. - Hz. Ali (r.a.)
 • Ne ben Sezar’ım, ne de sen Brütüs´sün. Ne ben sana kızarım ne de zatın zahmet edip bana küssün. Artık seninle biz, düşman bile değiliz. - Nazım Hikmet Ran
 • Ne dost gibi görünene imren, ne de düşman gibi görünenden iğren, dost düşman, düşman ise pişman olabilir.
 • Ne iyiliği dosttan ne kötülüğü düşman elinden  bil, / Her işini Hakk´a havale et, her şeyi Allah´tan bil.
 • Nice insanlar var ki, birbirleriyle karşılaştıklarında: Allah düşmanını helak etsin derler; oysa ki onun Allah’tan başka bir düşmanı yoktur. - İmam Muhammed Bakır 
 • Öğrenmek güzel şeydir, bir düşmandan bile olsa. - Ovid
 • Politika, iki düşman toprak arasındaki mayın tarlasında danstır. -Yalçın Küçük
 • Sabit fikirli olanın kendisine başka düşman aramasına gerek yoktur. - Dr. John Zanicchi
 • Sana düşmanlık edecek kadar dostuna kuvvet verme. - Sadi
 • Sanatın düşmanı bilgisizliktir. - Samuel Johnson 
 • Savaşın ta kendisi insan ırkının düşmanıdır.- Howard Zinn
 • Savaşlar bize, düşmanlarımızı sevmeyi değil, müttefiklerimizden nefret etmeyi öğretir. - W. L. George
 • Sen kasırgalara dayanmışsın, rüzgârla mı yıkılacaksın. Başka çaren yok yüreğim, dosta düşmana karşı ayakta kalacaksın. - Can Yücel
 • Sen kendinle başa çıkamayınca, senin gibi aciz düşmana kim ehemmiyet verir? - Sadi-i Şirazi
 • Senin asıl düşmanın, kendisini öldürdüğün takdirde; Allah tarafından mükafatlandıracağın düşmanın değil, kendi öz nefsin, seninle beraber aynı yastığa baş koyan kadının ve senden olma çocuğundur. Bunlar yüzünden imtihanı kaybettiğin takdirde, senin en büyük düşmanın olmuş olurlar. - Ebu Malik el-Eş ´ari
 • Senin hünerin, düşmanının gözünde en büyük kusurdur. - Sadi
 • Sonunda hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. - Martin Luther King
 • Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. - Hz. Ali (r.a.)
 • Tanrı beni dostlarımdan korusun; düşmanlarımdan ben kendimi korurum. - François-Marie Arouet Voltaire
 • Tanrıya ettiğim dua pek kısadır: "Tanrım, düşmanlarımı gülünç duruma düşür." - François-Marie Arouet Voltaire
 • Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. - Diderot
 • Tembellik, ölümün küçük kardeşi, sefalet, hayatın büyük düşmanıdır. - Namık Kemal
 • Unutma ki, ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır. - LYLY
 • Vatan ne Türkiye´dir Türklere ne Türkistan, / Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan. / Düşmanın ülkesi viran olacak. / Türkiye büyüyüp Turan olacak.
 • Yalanın dostu, gerçeğin de düşmanı çoktur. - De Girardin 
 • Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda görmezse, sana düşman olur, ondan vazgeç. - Kutadgu Bilig/ Yusuf Has Hacib
 • Yarabbi ben düşmanlarımı yenmeğe kadirim. Sen beni dostlarımdan koru.
 • Yaşamakta ayak direyeceksin. Belki bahtiyarlık değildir artık, boynunun borcudur fakat düşmana inat bir gün fazla yaşamak. - Nazım Hikmet
 • Yenilmesi gereken ilk düşmanlar öfke ile umutsuzluktur. - Alain 
 • Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin sınırı ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye’nin bağımsızlığı ile kendi benliğine ve milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Zamanın, kime dost, kime düşman olacağı bilinmez. - William Shakespeare  
 • Zehir balla, sevgi de düşmanlıkla beraber gelir. - Firdevsi
Düşman - Risale-i Nur Külliyatı
Hüsün ve cemâl ebedî, sermedî olduğundan, müştakların devam-ı vücudlarını ister. Çünkü, dâimî bir cemâl ise, zâil bir müştâka râzı olamaz. Zîrâ, dönmemek üzere zevâle mahkûm olan bir seyirci, zevâlin tasavvuruyla muhabbeti adâvete döner. Hayreti istihfafa, hürmeti tahkire meyleder. Çünkü, hodgâm insan, bilmediği şeye düşman olduğu gibi, yetişmediği şeye de zıddır. Halbuki, nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye lâyık olan bir cemâle karşı zımnen bir adâvet ve kin ve inkâr ile mukabele eder. İşte, kâfir, Allah´ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor.

Sözler | Onuncu Söz

Bütün ins ve cinnin damarlarına dokunduruyor. Dostlarının şevklerini, düşmanlarının inadını tahrik edip, azîm bir teşvik ile, şiddetli bir terğib ile dost ve düşmanları, onu tanzîre ve taklide, yani nazîrini yapmak ve kelâmını ona benzetmek için sevk ediyor; hem öyle bir sûrette o mu´cizeyi nazargâh-ı enâma koyuyor. Güyâ insanın bu dünyaya gelişinden gâye-i yegânesi, o mu´cizeyi hedef ve düstur ittihaz edip, ona bakarak, netice-i hilkat-i insaniyeye bilerek yürümektir.

Sözler | Yirminci Söz