Risk - Risk almak - Ansiklopedik bilgi
Risk - Risk almak

Risk: (isim) Zarara uğrama tehlikesi, riziko
Risk - Risk almak - Kitap Tanıtım
Risk Toplumu 
Başka Bir Modernliğe Doğru
Ulrich Beck
İTHAKİ YAYINLARI

Ulrich Beck’in başyapıtı olan Risk Toplumu, yirminci yüzyılın sonlarında Avrupa’dan çıkmış en etkili  toplumsal analiz eserlerinden biri haline geldi ve ilk yayımlanışının ardından geçen yaklaşık otuz yıllık sürede büyük satış rakamlarına ulaştı. 
Hem disiplinler arasında hem de kamuoyunda yarattığı etki açısından, Habermas’ın Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’yle karşılaştırılabilecek olan Risk Toplumu sosyoloji ve sosyal teori alanında bir klasiğe dönüşmüştür.
Batılı sanayi toplumunun yer yer “Aydınlanma-sonrası”, “Fordizm-sonrası” ya da “postmodern” diye tanımlanan tayin edici bir geçiş döneminde olduğu geniş kabul gören bir görüştür. 
Beck onun yerine dönüşlülüğün/refleksifliğin hakim olduğu farklı bir modernlikle karşı karşıya olduğumuzu öne sürüyor ve bu çerçevede toplumun küresel çaptaki değişiminin doğrultusuna dair tutarlı bir tablo ortaya koyuyor. 

Beck’in analizinin temelinde “risk toplumu” nosyonu yatıyor. Yazara göre, bilimsel ve teknik bilgiye dayalı bütünselleştirici, küreselleştirici ekonomi, toplumsal örgütlenme ve toplumsal çatışmanın giderek merkezine kayarken, toplumun üretim ve bölüşümle ilişkisinin doğasındaki değişimler çevresel faktörlerden etkileniyor.     

Beck, bu çerçevede mevcut toplumsal gelişimin diğer ana unsurlarını da ele alıyor: bilginin siyasal iktisadının merkeziliği; yeni çalışma ortamında sınıf ve cinsiyetin rollerinde meydana gelen değişim; ayrıca risk toplumunda siyasetin konumu. 

Risk - Risk almak - Muhtelif yazılar
Risklerimiz

Gülmek "SAFTIR" denme riskini göze almaktır.

Ağlamak ise "DUYGUSAL" görünme riskini...

Birine yakınlaşmak "KENDİNİ KAPTIRMA " riskini göze almaktır.

Sevdiğini söylemek  "SEVİLENİ YİTİRME" riskini göze almaktır.

Duygularını açmak "KENDİNİ ORTAYA KOYMA RİSKİNİ" göze almaktır.

Düşüncelerini  söylemek ise "DOKUZ KÖYDEN KOVULMA" riskini...

Umutlanmak "HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMA" riskini göze almaktır.

Sevmek ise "KARŞILIK GÖREMEME" riskini...
Risk - Risk almak - Özlü sözler
  • Eğer yaşamında hiç başarısızlık yoksa, yeteri kadar risk almamışsın demektir.
  • Her kelimeyi bir şekille anlatan Çince´de risk, iki şekil yan yana getirilerek yazılır: tehlike ve fırsat.
  • İşini erteleyen insan, işinin hiçbir zaman yapılmaması riskine giren insandır. - Baudelaire
  • Kalp her zaman risk almaya hazırdır. Kalp kumarbazdır, kafa ise iş adamıdır. Kafa her zaman hesaplar. Çok kurnazdır. - Osho
  • Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerliyebiliyor. - James B.Conont 
  • Risksiz yaşamda başarı aramak, bulanık suda balık avlamaya benzer. 
  • Rüyalarını gerçekleştirmek için risk almayanlar, hayatlarında bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin dışına çıkmamış olanlar. Yavaş yavaş ölürler.
  • Şunu daima hatırla ki, büyük aşk veya büyük yatırım daima büyük risk taşır.  
  • Yaratıcı düşünmek demek keşfetmek, denemek, gelişmek, risk almak, kuralları yıkmak, hatalar yapmak ve eğlenmektir. - Mary Lou Cook
Risk - Risk almak - Risale-i Nur Külliyatı
Bu derece âciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruh-u beşere ibâdet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azîm bir kâr, bir saadet, bir nimet olduğunu, bütün bütün kör olmayan görür, derk eder. Mâlûmdur ki, zararsız yol, zararlı yola velev on ihtimâlden bir ihtimâl ile olsa tercih edilir. Halbuki, meselemiz olan ubûdiyet yolu, zararsız olmakla beraber, ondan dokuz ihtimâl ile bir saadet-i ebediye hazînesi vardır. Fısk ve sefâhet yolu ise hattâ fâsıkın itirafiyle dahi menfaatsiz olduğu halde, ondan dokuz ihtimâl ile şekâvet-i ebediye helâketi bulunduğu, icmâ ve tevâtür derecesinde, hadsiz ehl-i ihtisâsın ve müşâhedenin şehâdetiyle sabittir ve ehl-i zevkin ve keşfin ihbarâtıyla muhakkaktır.

Sözler | Üçüncü Söz