Korku - Korkmak - Ansiklopedik bilgi
Korku - Korkmak

Korku
1. (isim) Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü
2. Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara
3. (ruh bilimi) Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp, solunum hızlanması vb. belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu

Korkmak
1. Korku duymak, ürkmek, dehşete kapılmak
2. Kaygı duymak, endişe etmek
3. Çekinmek, sakınmak, saygı duymak
4. Yapamamak, cesaret edememek
Korku - Korkmak - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 38. ayet:
Dedik ki: "Oradan tümünüz inin. Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır."

Bakara (Sığır) Suresi 62. ayet:
Şüphesiz, iman edenler(le) yahudiler, hristiyanlar ve sabiiler(den kim) Allah´a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 151. ayet:
Kendisi hakkında hiç bir delil indirmediği şeyi Allah´a ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınma yerleri ateştir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür.

Araf (Orta Yer) Suresi 59. ayet:
Andolsun biz Nuh´u kendi kavmine (toplumuna) gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim, Allah´a kulluk edin, sizin O´ndan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben, sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım."

Hicr Suresi 52. ayet:
Yanına girdiklerinde "Selam" demişlerdi. O da: "Biz sizden korkmaktayız" demişti.

Zuhruf (Gösteriş) Suresi 68. ayet:
"Ey kullarım, bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız."

Zariyat (Tozutup Savuranlar) Suresi 28. ayet:
(Onlar yemeyince) Bunun üzerine içine bir tür korku düştü. "Korkma" dediler ve ona bilgin bir erkek çocuk müjdesini verdiler.

Mearic (Yükseliş Yolları) Suresi 27. ayet:
Rablerinin azabına karşı (daimi) bir korku duymaktadırlar.
Korku - Korkmak - Bağlantılar
Korku

Korku Dağı

Korku
Korku - Korkmak - Hadisler
Ebû Zerr Cündüp ibn Cünâde ve Ebû Abdurrahmân Muâz ibn Cebel (Allah Onlardan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: 
"Nerede ve nasıl olursan ol Allahtan kork! yolunu Allah’ın kitabıyla bulmaya çalış, kötülük yaparsan arkasından hemen bir iyilik yap ki, o kötülüğü silip götürsün. İnsanlara güzel huy ve iyilikle muamele et." 
[Tirmîzî, Birr 55]

Ebû Umâra Berâ ibn Âzib (Allah Onlardan razı olsun)’den aktarıldığına göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Ey filan kişi yatağına girdiğinde şöyle dua et: Allah’ım kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim, rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım, sana karşı yine senden başka sığınak yoktur.
İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen fıtrat (iman üzere) ölürsün, ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun." 
[Buhârî, Vüdu’ 75; Müslim, Zikir 56]
Korku - Korkmak - Kitap Tanıtım
Evliler Korksun Bekarlar Titresin

Carmen Rico Godoy
EVEREST YAYINLARI

İspanyollar, uyumlu çiftlerin her birine "portakalın yarısı" derler, bizdeki "bir elmanın iki yarısı" gibi. Yazarın "ekşi portakalın öbür yarısı" derken kastettiğii şey de, kadın-erkek ilişkilerinin baştan sona nazik bir mesele olmasıdır. Gerçekte, bir kadın ile bir erkek arasında herkesin aradığı "mükemmel uyum" değil midir? Ve ne yazık ki, bu "mükemmel uyum"un asla yakalanamayacağını, yakalandığı zamanlarda da birdenbire işlerin terisine gidiverdiğini hepimiz görmemişiz midir?

Eusebio, radyo sohbetlerine bağımlı, "çağdaşlık" ve "solculuk" havaları atan America´ya Toledo yolundaki bir otelde buluşup işi bitiren taksici. América, Carlos´un eski eşi, Carmen´in iş ortağı ve Ana´nın bavulunu kapıya koyduğu Alvaro´nun metresi. Alvaro ise boşanma davalarına bakan avukat hanım Ines´le tanışıyor. Ines´in arkadaşı Almudena da kocası, mimar oğlu mimar Jesus´un en son yaratıcılık ürünü olan gösterişli evinde her Cumartesi görkemli yemek davetleri vermeye bayılıyor... İşler bir hayli karışık yani..
Carmen Rico-Godoy, görünmez bir oyunbozan olarak yazıyor kitaplarını. Bununla da kalmayıp, başınıza geleceklerin en kötüsü hakkında sıkı ve komik uyarılar yapıyor. Üstelik bundan sinsice bir zevk alarak. Yine de onu okurken gülmeden edemiyorsunuz, tabii gülerken de zehirleniyorsunuz. 

"Evliler Korksun, Bekârlar Titresin", günümüzün Madrid´inde evlilerin ve bekârlaır önlerine çıkan can sıkıcı durumlar ile renkli fırsatları bir arada işleyen, eğlenceli bir "hoş kitap". Esas anlattığı şey, her evlinin potansiyel bir bekâr, her bekârın da potansiyel bir evli olduğu. Zaten bu kadın-erkek meselesinde ne zaman kimin başına ne geleceğini hangimiz bilebiliriz ki?
Korku - Korkmak - Muhtelif yazılar

Korkularımızı seviyor muyuz?

Yıllar önce bir arkadaşım korkularımı sevdiğimi söylemişti. 
O zamanlar bu sözle ne anlatmak istediğini anlamamış ve bu söz üzerinde düşünme imkanı bulamamıştım.
Bir şeyin büyümesi beslenmesi ile doğru orantılıdır. 
Korkularımız başlangıçta küçüktür ve önemsizdir. 
Zaman içinde yaptığımız hatalarla (korktuğumuz şeyle mücadele etmeyerek) korkularımızı besleriz ve büyümesine sebep oluruz.
Korkularımız ile mücadele etmeyerek büyümesine fırsat verirsek gün gelir baş edemeyeceğimiz büyüklüğe ulaşır.
Onun için korkularımız ile ilk aşamada mücadele etmeyi prensip haline getirmeliyiz.
Bir düşünürün şöyle bir sözü var :

- Korku, belli ve endişe verici bir şeye veya şeylere odaklanma hâlidir. Çözüm, harekete geçmek ve dikkatinizi dağıtmaktır.

Kişiler bir şeylere ODAKLANMAKTA zorlanırlar, korku bu konuda istisnadır. Herkes korktuğu şeye kolaylıkla odaklanmaktadır.
Eğer korkulan şeye odaklanmamayı başarabilirsek korkumuz azalacaktır.
İnsanlar nelerden korkar?
Mevlana Hazretlerinin şöyle bir sözü vardır:

- Testi, taştan korkar.

Testinin de taşın da ana maddesi topraktır. Topraktan yapılan testiyi, aslı toprak olan taş kırar.
İnsanlar da genellikle, insanlardan korkar.
İşçi işvereninden, çocuk babasından, öğrenci öğretmeninden, seven sevdiğinden...
Samuel Johnson diyor ki:

- İnsan korkusundan utanç, Tanrı korkusundan inanç doğar.

Cesur oldukları iddiasında bulunan kişilerin sık kullandığı klasik bir cümle vardır:

- Allah (c.c.) ´tan başka kimseden korkmam.

Her nedense bu sözü söyleyen kişiler genellikle yaratanın emirlerini yerine getirmeyen, onun rızası çerçevesinde yaşamayan kişilerdir.
Yaratandan korkan kişinin onun emirlerini yerine getirmesi, onun razı olacağı işler yapması gerekmez mi?
İnsan sevdiğinin sevgisini KAYBETMEK KORKUSUYLA sevdiği insanı incitmemeye çalışır. 
Bazen de tam tersi olur. Sevdiğimiz insanların hata yapmalarına engel olmak için onları incitecek davranışlarda bulunuruz. 
Çocuklarının yaptığı hatalar karşısında onları incitecek davranışlarda bulunmayan anne baba var mıdır acaba?
Kocasından dayak yiyen kadının klasik mazereti :

- Kocam değil mi döver de, sever de.

Sevgisini dayak atarak, incitecek davranışlarda bulunarak gösteren başka bir canlı var mıdır acaba?
Dostoyevski :

- Korku yalan doğurur.

diyor. Haklı olabilir mi? Yalanlarımızı da besleyen korkularımız mıdır?
- Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı olmaz. 
Eflatun bu sözü söylerken ne anlatmak istedi? 
Saygı duyduğumuz insanlardan korkmak kötü müdür? Korktuğumuz herkese saygı duymamız mümkün mü?
O zaman neden saygı görmek için insanları korkutmaya çalışıyoruz?

- Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir. (Konfuçyüs)

Yıllardır Bilgisayar Destekli Öğretim konusunda görüşlerimi anlatırım. 
Anlattıklarımı dinleyen insanlar öğretimin bilgisayar destekli olması gerektiği konusundaki görüşlerimde haklı olduğumu ifade ediyorlar.
Haklı olduğum bir konuda mücadele ettiğime göre ben korkak değil miyim?
O zaman neden işveren konumundaki bir insana bilgisayar destekli öğretim konusundaki görüşlerimi anlatmakta BAŞARISIZLIĞA uğramaktan korkuyorum.

En çok korkulan şeylerden biri BAŞARISIZ olmak değil midir? 

Öğrencilerin sınavlardaki başarısızlıklarının nedenleri arasında başarılı olamama kaygısı (korkusu) da sayılmaktadır.
Öğrencileri teselli ederken bu sınavda başarılı olamazsan, sonraki sınava daha iyi çalışırsın o sınavda başarılı olursun deriz.

Ya ikinci bir sınav hakkı yoksa?
Dünya imtihanı için ikinci bir sınav hakkı var mı?
Ya bu sınavda başarılı olamazsam?


Ben korkularımı seviyorum, onlar olmasaydı iyi bir kul olmak için gayret göstermezdim.

Turgut Kuzan – 1 Mayıs 2009

Korku - Korkmak - Özlü sözler
 • Acı çekmekten korkan biri zaten korktuğundan acı çekiyordur. - Michel de Montaigne
 • Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren düşünceler, gözyaşı ile temizlenir.
 • Ağrı; yanlış kararlar vermemize yol açar… Ama ağrı korkusu; büyük bir motivasyon kaynağıdır.
 • Ağzına kelepçe vurma namazın yoksa, bosuna ac susuz kalma kalbinde Allah korkusu yoksa.
 • Aklı olan korkmak gerek, Nefs elinden, hırs elinden. Nefstir seni yolda koyan, Yolda kalır nefse uyan. - Yunus Emre
 • Allahım! Kalbime senin korkundan öyle bir pay ver ki, nefsim günah işlemeye yöneldiğinde o korku benimle günahın arasına girsin.
 • Allah´tan korkusu olmayanın kuldan utanması olmaz.
 • Anladım ki: İnsanlar; Susanı korkak. Görmezden geleni aptal. Affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki; biz istediğimiz kadar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar. - Şems-i Tebrizi
 • Aptallar talihten korkarlar, akıllılar katlanır. - Publilius Syrus
 • Aşk çok renkli bir çiçektir ama yetiştiği yer korkunç uçurumların kenarıdır. - Stendhal
 • Aşk korkuya peçedir, korku da aşka perde. Allah´tan nasıl korkmaz, insan O´nu sever de.
 • Aşktan korkmak hayattan korkmaktır, ve hayattan korkanlar zaten neredeyse ölmüş demektir. - Bertrand Russell  
 • Az korkun, çok umut edin. Az yiyin, çok çiğneyin. Az konuşun, çok ifade edin. Az kızın, çok sevin. İyi şeyler sizindir. - Lord Fisher
 • Basit adam, karmaşık adamdan daha korku vericidir. - Dostoyevski
 • Baskalarını korkutann kendisi de korku içindedir. A. CLAUDİVS
 • Başarı azim gerektirir; azim ise irade. Bazı hedefler; başarısız olmaya da değer. Gerçek başarı; başarısız olma korkusunu yenebilmektir.
 • Başarının başı başarısız olma korkusunu yenmektir.
 • Başarısızlıktan korkmaya son verdim, artık hayatın saf hazzı için yaşıyorum.
 • Bazı insanlar hiç delirmez. Onlar ne korkunç hayatlar sürüyorlardır. - Charles Bukowski
 • Belki de şu kahrolası dünyada herkes birbirinden korkuyordur. - John Steinback  
 • Ben korkularımdan korkacak kadar güçsüz değilim. Kabul edip bırakacak kadar güçlüyüm.
 • Ben savaşta bulundum, ve öldürmek kolay değil.Orası kanlı ve darmadağan ve tamamen korkutucu, ve sonuçları çok ciddi. - Oliver Stone  
 • Beni kalbimin ellerine bırakma Ya Rabbi Kalbim ki kördür istediğinden gayrısına. İstediğinin hayır mı yoksa şer mi olduğuna. Beni kalbimin ellerine bırakma Ya Rabbi. Kalbimin elinden çektim çekeceğimi yıllarca. Şimdi dönüp içimde bir karanlık görüyorsam Ve bu karanlığın korkusuyla.
 • Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır. - Konfüçyüs
 • Bilgisayarlardan korkmuyorum.Onların yokluğundan korkuyorum. - Isaac Asimov  
 • Bilirim yaşamaz güneşte / Bilirim yaşamaz yan yana aşkla / Ne haksızlık / Ne korku - N. Cumalı
 • Bilmezler yalnız yaşamayanlar, nasıl korku verir sessizlik insana; insan nasıl konuşur kendisiyle; nasıl koşar aynalara, bir cana hasret, bilmezler. - Orhan Veli
 • Bir hayali elde etmeyi imkansız kılan bir tek şey vardır: başarısızlık korkusu. - Paulo Coelho
 • Bir kalbim var ki, benim, sevdiğinden burkulur; kahredenden ziyade, sevilenden korkulur. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Bir kızın en sevdiği şarkıyı iyi dinleyin, çünkü orda tüm söylemeye korktuğu şeyler gizlidir. — Ayşe Kulin
 • Bir millet yükselme iradesini taşımazsa, kendine güveni olmazsa, başkalarını taklitten başka bir şey yapamazsa, geçmişiyle övünmezse, başkalarından üstün olmak istemezse, ülkü için ölümü göze alamazsa, savaştan korkarsa, o millet içinden çürümüş demektir. - Nihal Atsız
 • Bir vaktin insanlarının bozulduğuna alâmet, o insanların korkudan çok ümit içinde olmalarıdır. - Ebu-l Fadl
 • Bir yandan korku bir yandan ümidin varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Niye kederlenirsin? Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz. Yüzük olmak dileyen taş, ezilmeyi yontulmayı göze almalıdır. - Hz. Mevlana
 • Biz bira içmek için buradayız. Savaşı öldürmek için buradayız. Olumsuzluklara gülüp geçmek için buradayız ve hayatlarımızı o kadar iyi yaşamak için, ki Ölüm bizi almaya geldiğinde korkudan titresin. - Charles Bukowski
 • Bozulduğu zaman, insandan daha korkunç yaratık yoktur.
 • Buraya beni öldürmeye geldiğini biliyorum.Vur, seni korkak, sadece bir adamı öldürmüş olacaksın. -ardından "Fidel´e söyleyin, bu başarısızlık(ölümüm) devrimin sonu demek değil, ve devrim başka bir yerlerde zaferine ulaşacak." diye devam etmiştir.Bunlar Che guevara´nın son sözleri olarak bilinir, orada bulunnanların söylediklerine göre farklı çeşitlerde de belirtilmiştir. - Che Guevara
 • Cesaret adını verdiğimiz erdem, başıboş bir kahramanlık, anlamsız bir atılganlık ve cüretkârlık, her tehlikeyi düşüncesizce göğüsleme olmayıp; neden korkulup neden korkulmayacağına, neyin göğüslenmeye değer olup neden kaçınmanın iyi olacağına ilişkin bilgiden başka bir şey değildir. - Sokrates
 • Cesaret cennete, korku ölüme sürükler. - Senaca
 • Cesâret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. - Yavuz Sultan Selim Han
 • Cesaret on kısımdır, biri korkmamak, dokuzu dikkat ve ihtiyattır. - Hz.Ali (r.a.)
 • Cesaret, korkuya direnmektir, korkunun hakimi olmaktır, korkunun yokluğu değildir.Eğer bir yaratığın bir yanı ödlek değilse, ona cesur demek zaten iltifat sayılmaz. - Mark Twain
 • Cesaretin, korkunun yokluğu değil, karşısındaki zaferi olduğunu öğrendim.Cesur adam korkmayan değil, korkusunu fethedendir. - Nelson Mandela
 • Çok defa korku, yalan söylemesini öğretir. - Alfred de Vigniy
 • Çok yaşlanmadan yaşamaya başlamalıyız hepimiz. Korku aptalca. Pişmanlıklar da öyle. - Marilyn Monroe  
 • Çok yükseğe çıkamam bende yükseklik korkusu var. Ve kimseyi yarı yolda bırakamam bende "alçaklık korkusu" var. - Oğuz Atay
 • Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin. Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin. - Friedrich Nietzsche
 • Dört şey insanın ruhunu bozar; Hırs, korku, tembellik ve borç. 
 • Durma üz kendini üzebildigin kadar, hatalarını düzeltecekse. Düşünme hiç şu anını, düşüncesizlik garantiliyorsa yarını. Ve kork ölümden ölesiye, korkun seni ölümsüzleştirecekse. -  Shakespeare
 • Dünyada yapılacak en büyük iyilik, korku içinde yaşayan bir kimseyi emniyete kavuşturmaktır. - Beydeba
 • Dünyanın Kainat taki biricik meskûn yer olduğunu farz etmek bile düpedüz cehalettir. Yetkili kişileri - uçan daireler yoktur – iddiasına sürükleyen tabii bir korku veya beşeri bir kibir ve azamettir. - Albert Einstein
 • Düşlerini gece uykuda görenler gündüzün unuturlar onları; düşlerini gündüz kuranlara gelince, korkulur onlardan; kendini değiştirebilenler böyleleridir çünkü, dünyayı değiştirebilenler böyleleridir.  - Cahit Koytak
 • Düşmana karşı cesaret göster. Korkaklık yanındakileri de korkak yapar. - Hz.Ebubekir (r.a.)
 • Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, sizi ne ile korkuttuğuna bakın. - Eric Hoffer
 • Düşmanınızın neden korktuğunu, sizi korkutmak için kullandığı yöntemleri derinlemesine inceleyerek bulabilirsiniz. - Eric Hoffer
 • Düşüncelerle karşılaşınca; zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir, ustalar da yönetir.
 • Eğer birine verecek sevgin yoksa ona umut dolu gözlerle bakma. Ama inanıyor güneviyorsan önce kendine sonra ona; muhtaç olsan da kuru ekmek bir baş soğana;sakın korkma.
 • Eğer eleştiriden korkuyorsanız, dünyadan hiçbir şey yapmadan geçip gideceksiniz demektir.
 • Eğer ikisini birden beceremiyorsanız; korkulan kişi olmak, sevilen kişi olmaktan daha iyidir. - Niccolo Machiavelli  
 • Eğer kusurların varsa, onlardan kurtulmaya çalışmalısın ve bundan korkmamalısın. - Konfüçyüs
 • Ekmek aslanın ağzındaysa korkma. Ekmekle beslenecek kadar düşmüş aslandan kimseye zarar gelmez. 
 • Erkek dediğin, cesur olacak cesur. Seni seviyorum derken korkmayacak. Başka şeylerin arkasına gizlenmeyecek. Seviyorum deyip bir sonraki perdede kaçmayacak. Özlüyorum diyorsa gelecek, kaybetmek istemiyorum diyorsa kaybetmeyecek. - Can Yücel
 • Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı surette bütün öğrenim derecelerindeki öğretim ve eğitimlerinin uygulamalı olması mühimdir. Memleket çocukları, her tahsil derecesinde ekonomik hayatta katkılı, etkili ve muvaffak olacak surette donatılmalıdır. Millî ahlâkımız, medenî esaslarla ve her türlü fikirlerle artırılmalı ve takviye olunmalıdır. Bu çok önemlidir; özellikle dikkatinizi çekerim. Korkutmaya dayalı ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka güvene de layık değildir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Etrafa korku salanın kendisi de korkuyordur. - Epukuros
 • Ey akıllı kimse, hekim sana acı ilaç gönderdiği zaman hastalıktan korkma. Dost elinden gelen her şeyi iç. Hasta hekimden daha bilgili değildir. - Sadi
 • Ey Can! Şu fâni varlıklara gönül vererek yerlerde sürünme; aşk kanadını aç da, birazcık yüksel, uç! Çünkü ay, yerde değildir, yücelerdedir; gölge ise aşağılardadır! Dilenciler gibi her kapıyı çalma, her kapıdan bir şey bekleme! Aklını başına al, yer kapılarını çalma da gök kapısını çal! Korkma; sen, üstün bir varlıksın! Elin göklere kadar uzanır; gök kapısını çalabilirsin!
 • Ey hırs gecesinde uykuya dalan kişi,ecel sabahın ağardı gündüzünden kork! - Hz. Mevlana
 • Fena insanlar korkudan itaat ederler, iyi insanlar sevgiden. - Aristo
 • Geldim..! Gitmelere bekle diyerek. Attım valize bir kaç kırgınlık, bir iki vefasızlık.  Bir kaç acı söz, benim hatırladıklarım. Bir kaç iyi söz, senin unuttukların.. Geldim! Korkma aç kapıyı! Sende kalmaya değil, sendeki  beni  almaya geldim.
 • Gelecek güçsüzler için ulaşılmaz, korkaklar için bilinmezlik, cesurlar içinse şanstır. - Victor Hugo
 • Gelenler korkmayanlardır. Korkanlar gelmediler. - Çin Atasözü
 • Gerçek başarı,başarısız olma korkusunu yenmektir. - Paul Sweeney
 • Gerçekleri güneşe benzetirler, doğrudur. Gözlerimizi yaralar korkusu ile çok kez bakamayız. - Cenap Şehabettin
 • Gölgelerden asla korkmayın.Bunlar yakın bir yerde ışık olduğu anlamına geliyor. - Ruth Renkel
 • Gönlüne belalar geldikçe gülerek karşıla. Şükrü ve sabrı öğreniyorsun, korkma rıza makamı yakın sana.
 • Gördüğünüzü görmekten korkmayın. - Ronald Reagan  
 • Güneşin rengine benzemez gecenin rengi. Üşütür ayaz, korkutur karanlık. Bugece bir gariplik bir hüzünlük var yüreğimde ya ben fazlayım bu şehirde yada bir dost eksik şehirde.
 • Hangi meyve oldu da dalın da kaldı? Öyleyse ölmekten korkma, ham olmaktan kork. - Hz.Mevlana
 • Harama düşmek korkusundan yetmiş çeşit helali terk ederdim. - Hz.Ebubekir (r.a.)
 • Haramlardan korkan zâhiddir, şüpheliden korkan ise velî. - Abdülhakim Arvasi
 • Hata yapmaktan korkan insan hiçbir şey yapamaz. - Lincoln
 • Hata yapmaktan korkmak, ilerlemenin ölümüdür. - Alfred North Whitehead
 • Hatadan korkan bir insan hiçbir şey yapamaz. - Abraham Lincoln
 • Hayat korkunun bittiği yerde başlar. - Osho
 • Hayatı kendim için yaşamıyorum ve korkmuyorum hiç birşeyden. Başıma gelecekleri de biliyorum. Herşeye rağmen düşmana inat yaşayacağız. Yarın bizim çünkü. - Yılmaz Güney
 • Hayatının alt üst olmasından korkma. nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını? - Elif Şafak
 • Hayatta iki şeyden korkarım; bir Allah’tan birde Allah’tan korkmayandan.
 • Hayatta üç çeşit insandan korkacaksın: Dağdan inme, dinden dönme, sonradan görme.
 • Hayatta yapabileceğiniz en büyük hata, sürekli hata yapacağınızdan korkmaktır. - Elbert Hubbard  
 • Her düşündüğünü söyleme, ama her söyleyeceğin şeyi düşün, olmayacak düşüncelerini de yapmaya kalkma. Candan ol, ama sırnaşık olma. Deneyip dost edindiklerini bağrına bas, ilk tanıştığın her kişi ile el sıkışıp dost olma. Kavgaya girmekten sakın, ama girdikten sonra da sıkı dayan ki, karşındakinin gözü korksun. Her konuşanı dinle, ama az konuş. Herkesin fikrini öğren, fakat kendi fikrin sana kalsın. Ne kimseden borç al, ne kimseye borç ver. Çünkü borç veren çok kere parasından olur, borç alan da tutum alışkanlığını kaybeder.  - Shakespeare 
 • Her insanın kendine bile söylemeye korktuğu şeyler vardır, ve her düzgün insan bu şeylerden bir kaç tane aklının kenarında saklar. - Fyodor Dostoyevski
 • Her korkan kaçmaz. Ama her kaçan  korkaktır. - Özdemir Asaf
 • Her şey kapkaranlık olduğunda, aşağı değil, yukarı bak. Korkma, inan.
 • Her şeyin iyi gittiği zamanlar vardır; korkma, uzun sürmez. - Jules Renard
 • Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım. - Oscar Wilde
 • Herşeye karşın herkes sevdiğini öldürür. Kimi bunu sert bakışıyla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak kişi bunu bir öpücükle, cesur adam bir kılıçla - Oscar Wilde
 • Herşeye rağmen düşmana inat yaşayacağız. Yarın bizim çünkü... Biz öleceğiz ama çocuklarımız bırakacağımız mirasi taşıyacaklar yüreklerinde... Ve onların yürekleri bizim altında ezildiğimiz korkuları taşımayacak. - Yılmaz Güney
 • Hicran orucuna sen niyet ettin, Vuslat iftarında bekleyen benim, korkarım gönlüme sirayet etttin, dertleri dertlere ekleyen benim.
 • Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu. - Nazım Hikmet Ran  
 • İkiyüzlü ve kötü bir arkadaş, vahşi bir yaratıktan daha fazla korkulmalıdır; vahşi bir yaratık vücudunuzu yaralayabilir, ancak kötü bir arkadaş aklınızı yaralar. - Buddha
 • İnsan dünyada bir Hak tan, bir de haksız olmaktan korkmalı.
 • İnsan korktuğuna sadece itaat eder, ama sevdiği için canını verir.
 • İnsan, sevdiğinden korkar fakat korktuğunu sevemez. - Cenap Şehabeddin
 • İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan kork.  -  Necip Fazıl Kısakürek
 • İnsanın köründen korkma, bakıpta görmeyeninden kork.
 • İnsanlar genellikle birbirlerinden nefret ederler çünkü birbirlerinden korkarlar; birbirlerinden korkarlar çünkü birbirlerini tanımazlar; birbirlerini tanımazlar çünkü iletişim kurmazlar; iletişim kurmazlar çünkü sınıflara ayrılmışlardır. - Martin Luther King
 • İnsanlar, ya korktukları, yahut da gıpta ve haset ettikleri şeylerden nefret ederler. - Machiavelli
 • İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır. - Larochefoucauld
 • Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. - Eflatun
 • Kaybetmekten korkanlar değil, mücadeleci olanlar başarırlar. 
 • Kaybetmekten korkma; birşeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma; Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.
 • Kaygı verici düşünce bir embriyo gibidir; oluştuğunda küçüktür, ama büyür ve daha çok büyür.Kısa süre sonra kendi kontrolünü eline alır. - Robin Sharma
 • Kendinden çok kişinin korktuğu kimse, çok kişiden korkmalıdır. - Publilius Cyrus
 • Kimse ölmekten korkmasın, hepimiz uykuyu seviyoruz, ve ölüm; daha derin uykudan başka bir şey değildir. - Francis Beaumont  
 • Kitaptan değil kitapsızlıktan korkmalıyız. - Cemil Meriç
 • Komutanı koyun olan aslan ordusundan korkmam; komutanı aslan olan koyun ordusundan korkarım. - Büyük İskender  
 • Konuşandan değil susandan korkmak gerekir.
 • Konuşursam; Yaralı kelimeler sunmaktan korkuyorum. Geri alınmayacak kelimeler adına; ağzımın sürgüsünü çektim. Susuyorum.
 • Korkacağımız tek şey, korkunun kendisidir. - Goethe
 • Korkak insanlar, başaklı buğday sapını bile yılan sanır. - G.Gardony
 • Korkak suçlu değildir, çünkü kendini korkutmamıştır. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Korkak, tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar.  - Goethe
 • Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar. 
 • Korkaklar her gün ölür,bir gün olsun yaşayamaz, / Gördüğü her tepeyi dağ zanneder aşamaz.
 • Korkakların evinden hergün cenaze çıkar. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Korkarak yaşıyorsan hayatı sadece seyredersin.
 • Korkmayı reddedersen, seni korkutacak bir şey kalmaz. - Mahatma Gandhi
 • Korku ahlakın anasıdır. - Friedrich Nietzsche  
 • Korku bazen kafasızlıktan gelir, yüreksizlikten de geldiği gibi. - Montaigne
 • Korku getirir öfkeyi, öfke ise acıyı, acı ise nefreti getirir. Nefret ise geçirir karanlık tarafa.  - Yoda, Yıldız Savaşları
 • Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu vardır. - Sophokles
 • Korku, bütün faziletlerin önüne set çeker. - Syrus
 • Korku, yalan doğurur. - Dostoyevski
 • Korku, yüreksiz bir insanın nefreti, nefret de cesur bir insanın korkusudur.
 • Korkular insanı tutsak eder, umut ise özgür.
 • Korkularınızı kendinize saklayın, ama cesaretinizi başkalarıyla paylaşın. - Robert Louis Stevenson
 • Korkulmak sevilmekten iyidir. Sevgiyi ayakta tutan şey, şükran hissidir. Ancak insanlar fazlasıyla bencil olduklarından, kendi işlerine geldiği noktada bu şükran hissini bir kenara bırakıp çekip gidebilirler. Oysa korkuyu ayakta tutan, cezalandırılma olasılığıdır ki bu olasılık her zaman daha etkilidir.  - Niccolo Machiavelli
 • Korkum sevmek değil; korkum sevipte ayrılmak. Korkum kurşun yemek değil kalleşçe vurulmak. Korkum ölüm değil;korkum senin tarafından unutulmak.
 • Korkumuz yok! İnmedi bir gün bile gözlerimize, bir kış akşamı gibi karanlığı korkunun. - Nazım Hikmet Ran
 • Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. - Hz. Mevlana 
 • Korkunun girdiği beyin zararlı hale gelir. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Korkunun kaynağı bilgisizliktir. - Ralph Waldo Emerson 
 • Korkunun kaynağı gelecekte yatar. Kim gelecekten kurtulmuşsa, korkacak hiç bir şeyi yoktur. - Milan Kundera
 • Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. - Sophocles
 • Kuvvetine güvenenler, korkutma küçüklüğünde bulunmazlar. - Abdulhamid Han
 • Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur. - Hz. Ebubekir (r.a.)
 • Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar verme yetkisi zayıflarda olursa, işler bozulur. - Hz. Ebubekir (r.a.)
 • Mucize, enerjinizi korkularınıza değil rüyalarınıza verdiğiniz zaman başlar.
 • Mükemmeliyet gibi bir korkunuz olmasın - çünkü hiçbir zaman erişemeyeceksiniz. - Salvador-Dali  
 • Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. - Mehmet Akif Ersoy 
 • Ne istiyorsanız onun hayalini kurun. Gitmek istediğiniz yere gidin. Olmak istediğinizi olun. Çünkü sadece bir hayatınız var. Ve bütün yapmak istediklerinizi yapmak için bir şansınız var. İnsanları tanımak için onları sınamaktan korkmayın. Çünkü kaybedilmesi gerekenler en başta kaybedilmeli. - Seneca
 • O adamın haline hayret ederim ki, "hasta olacağım" korkusu ile helal gıda maddelerinden perhiz eder de, ateşe gireceğinden korkup, isyandan sakınmaz. - İbni Şübrüme
 • Oğlum kalbin katı olduğu halde insanların hürmet etmesi için kendini Allah’tan korkar gibi göstermeye çalışmaya. - Lokman (a.s.)
 • On bin tekmeyi bir kere çalışmış bir adamdan korkmam, asıl bir tekmeyi 10,000 kere çalışmış adamdan korkarım. - Bruce Lee  
 • Onlar korkularından denizi zincirleyecek kadar akıllı ise, biz gemileri karadan yürütebilecek kadar deliyiz. - Fatih Sultan Mehmet
 • Oysa herkes öldürür sevdiğini, Kulak verin bu dediklerime, Kimi bir bakışıyla yapar bunu, Kimi dalkavukça sözlerle. Oysa herkes öldürür sevdiğini. - Oscar Wilde  
 • Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz. - Goethe
 • Ölmek bir şey değil. Korkunç olan yaşamamak. - Victor Hugo
 • Ölümden aşırı korkan birinin ya sığınacak bir Rabbi yoktur, ya da bu dünyaya aşırı bağlılığı vardır. - Yusuf (a.s.)
 • Ölümden değil, ölümlerden korkarım; Çünkü ilkinde ben varım, ikincisinde sevdiklerim.
 • Ölümden niye korkacağım ki? Ben varken o yoktur,o gelince de ben olmayacağım. - Montaigne
 • Önyargının ve zalimliğin asıl kaynağı korkudur. Korkunun üstesinden gelmek bilgeliğin ilk adımıdır. - Bertrand Russell
 • Öyle adamlara yetiştim ki şöhret korkusu ile kendisinin ve etrafındakilerin istifade edecekleri hikmetli sözlerden vazgeçerlerdi. - Hasan-ı Basri
 • Özür, yalandan daha korkunç, daha kötüdür; üstü örtülmüş bir yalandır çünkü. - Alexander Pope
 • Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma beyaz olanlardan kork. - Japon atasözü
 • Savaşmak (harekete geçmek) korkuyu öldürür.
 • Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı olmaz. - Eflatun
 • Senin yürek cumhuriyetinde, sonsuza dek kalabilecek bir esirliktir aşk şimdi. Ya mültecin olurum sığınırım senin yüreğine, karanlıktan korkan çocuklar gibi sokulurum düşlerine, ya da aşka müebbet kalarak kapatırım yüreğimi adının geçmediği tüm iklimlere.
 • Seninle aynı fikirde olmadıklarını söyleyenlerden korkma, seninle aynı fikirde olmayıpta bunu söyleyecek cesareti olmayanlardan kork. - Napoleon
 • Sonsuz bir karanlığın içinden doğdum. Işığı gördüm, korktum. Ağladım. Zamanla ışıkta yaşamayı ögrendim. Karanlığı gördüm, korktum. Gün geldi sonsuz karanlığa uğurladım sevdiklerimi. Ağladım. Yaşamayı öğrendim. Doğumun, hayatın bitmeye başladığı an olduğunu; aradaki bölümün, ölümden çalınan zamanlar olduğunu öğrendim. 
 • Şu ümmet üzerine en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim, kalbi ile cahil olan kimselerdir. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Tehlikelerden korunmak için değil, onlarla korkusuzca yüzleşmek için dua edeyim. Ağrım dinsin diye değil, kalbim fethetsin diye yalvarayım. - Rabindranath Tagore
 • Testi, taştan korkar. - Mevlana
 • Tüm dinler, dostlarım, sadece yalan dolan, korku, açgözlülük, hayalgücü ve şiirden ibarettir. - Edgar Allan Poe
 • Umut ettiğin kadar özgür, korkak olduğun kadar tutsak olursun.
 • Umutsuzluk; insanoğlunun kendine karşı hazırlayabileceği suikastlerin en korkuncudur, umutsuzluk manevi bir intihardır. - Jean Paul Sartre
 • Unutma ey gönül, burası dünya; sefası da fani, cefası da. Öyleyse nankör olmaktan kork gönlüm. Geçici elemlere ve imtihanlara sabret!
 • Unutmayın; mükemmelliğin arkasında korku yatar.
 • Ülke değiştirmekle kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku, tutku bizi bırakmaz. - Montaigne
 • Üzülme der Mevlana ve devam eder; Bir yandan korku bir yandan ümidin varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Niye kederlenirsin? Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz. Yüzük olmak dileyen taş, ezilmeyi yontulmayı göze almalıdır.
 • Varoluşun sırrı korkusuz olmaktır.Ne olacağınızdan korkmayın, kimseye güvenmeyin.Yalnız tüm yardımı reddettiğiniz an özgürsünüzdür. - Buddha
 • Ve tarih dünyada sevildiğini anlayan bir kadından daha korkunç bir silahın keşfedilemeyeceğini yazacaktır.
 • Vermekten korkmayın, eğer gönülden veriyorsanız,hiç bir zaman çok fazla vermiş olmazsınız. - Leo Buscaglia
 • Yağmuru sevdiğini söylüyorsun ama yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun, güneşi sevdiğini söylüyorsun ama güneş açınca gölgeye kaçıyorsun, rüzgarı sevdiğini söylüyorsun rüzgar çıkınca pencereni örtüyorsun. işte bundan korkuyorum çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun. - Shakespeare
 • Yakınlık, uzaklıktan daha sıkıntılıdır. Çünkü her yakınlıkta kaybetme korkusu, uzaklıkta ise kavuşma ümidi vardır.
 • Yalan korkaklığın tortusudur.
 • Yalancı; Allah´a karşı kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir. - Francis Bacon
 • Yalnızca cesurlar affetmeyi bilir. Korkaklar hiç bir zaman affetmezler, af onların tabiatında yoktur. - Laurence Sterne
 • Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da! Yeter ki toprağın tavda olduğunu bilebilsin. - Şeyh Edebali
 • Yalnızlıktan korkuyorsanız, evlenmeyin. - Anton Chekhov
 • Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, yaşamak yanı ağır bastığından.
 • Yaşlanmak isteriz, ama yaşlılıktan korkarız; bu hayatı ne kadar sevip, ölümden nasıl kaçmak istediğimizi gösterir.  - La Bruyere
 • Yaşlanmanın yüzümüzden çok aklımızda buruşukluklar meydana getireceğinden korkarım. - Montaigne
 • Yaşlılık, ölümden çok daha korkunçtur.  - Juvenal
 • Yüzbin kişilik bir ordudan korkmam, 3 gazeteciden korktuğum kadar. - Napolyon
 • Zalim bir hükümet, bir kaplandan daha fazla korkulmalıdır. -  Konfuçyüs  
 • Zaman bekleyenler için çok yavaştır, korkanlar için çok hızlı, yas tutanlar için çok uzun, neşelenenler için çok kısa, ancak sevenler için zaman; sonsuzluktur. - Henry Van Dyke  
 • Züleyha kadar sevdiysen Yusuf duyacaktır sendeki feryadı. Yusuf kadar sürgün, zindan, sabır varsa yürekte korkma Mısır´a sultan olamazsın belki ama, seni Allah için seven Züleyha gibi bir yürekte sonsuz aşka mazhar olursun.
Korku - Korkmak - Risale-i Nur Külliyatı
Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neş´et eder ki: 
"Acaba, beni tecrübe edip, kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acîb yol ile bir maksada sevk eden kimdir?"
Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neş´et etti. Ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neş´et etti. 
Ve o arzudan tılsım sahibini râzı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak irâdesi neş´et etti.
Sonra ağacın başına baktı, gördü ki, incir ağacıdır. Fakat, başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti. 
Çünkü, katî anladı ki, bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfî hâkim, bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihzâr ettiği et´imeye birer işaret sûretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa, bir tek ağaç, binler ağaçların meyvelerini vermez.
Sözler | Sekizinci Söz

Evet, insana verilen bütün cihazât-ı acîbe, bu ehemmiyetsiz hayat-ı dünyeviye için değil, belki pek ehemmiyetli bir hayat-ı bâkiye için verilmişler. Çünkü, insanı hayvana nisbet etsek, görüyoruz ki, insan, cihazât ve âlât itibâriyle çok zengindir, yüz derece hayvandan daha ziyâdedir. Hayat-ı dünyeviye lezzetinde ve hayvanî yaşayışında, yüz derece aşağı düşer. Çünkü, her gördüğü lezzetinde binler elem izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi elem-i zevâli, onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil; elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir, ne gelecek zamanın korkuları onu ürkütür; rahatla yaşar, yatar, Halikına şükreder.
Sözler | Yirmi Üçüncü Söz