Tembel - Tembellik - Ansiklopedik bilgi
Tembel - Tembellik

Tembel
1. (sıfat) İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç
2. (tıp)  Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ)

Tembellik
1. (isim) Tembel olma durumu, atalet
2. Tembelce davranış, atalet
Tembel - Tembellik - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 282. ayet:
Ey iman edenler, belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. Aranızdan bir katip doğru olarak yazsın, katip Allah´ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah´tan sakınsın, ondan hiç bir şeyi eksiltmesin. Eğer üzerinde hak olan (borçlu),  düşük akıllı ya da za´f sahibi veya kendisi yazmaya güç yetiremeyecekse, velisi dosdoğru yazdırsın. Erkeklerinizden de iki şahid tutun; eğer iki erkek yoksa, şahidlerden rıza göstereceğiniz bir erkek ve biri şaşırdığında öbürü ona hatırlatacak iki kadın (da olur). Şahidler çağırıldıkları zaman kaçınmasınlar. Onu (borcu) az olsun, çok olsun, süresiyle birlikte yazmaya üşenmeyin. Bu, Allah katında en adil, şahitlik için en sağlam, şüphelenmemeniz için de en yakın olandır. Ancak aranızda devredip durduğunuz ve peşin olarak yaptığınız ticaret başka, bunu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alış-veriş ettiğinizde de şahid tutun. Yazana da, şahide de zarar verilmesin. (Aksini) Yaparsanız, o, kendiniz için fısk (zulüm ve günah)tır. Allah´tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi  bilendir. 

Nisa (Kadınlar) Suresi 142. ayet:
Şüphesiz münafıklar Allah Teâlâ´ya karşı hud´ada bulunmak isterler. Halbuki onları hud´aya düşüren O´dur. Ve namaza kalktıkları zaman tembelcesine kalkarlar nâsa gösterişte bulunurlar ve Allah Teâlâ´yı pek az yâd ederler.

Tevbe (Tövbe) Suresi 54. ayet:
İnfaklarının (Allâh için yaptıkları harcamaların) onlardan kabul edilmesine engel şudur: Onlar, Esmâ´sıyla onların hakikati olarak Allâh´ı ve Rasûlünü inkâr edenlerden oldular; salâta ancak tembel tembel gelirler ve ancak istemeye istemeye bağışta bulunurlar.
Tembel - Tembellik - Kitap Tanıtım
Tembellik Hakkı
Paul Lafargue
SARMAL YAYINLARI

Fransız siyaset adamı Paul Lafargue´ın "Tembellik Hakkı" adlı yapıtı ilk olarak 1883´te basılmış, "Komünist Manifesto" dan sonra 1917 Sovyet Devrimi´ndeki en etkili eseri sayılmış.
Tembellik Hakkı" nda, 19. Yüzyılın sonlarında 17 saate varan çalışma süreleri üzerine bir kuram hazırlayan yazar, bu yolla anamalcılıkla kentsoyluluğun işçi sınıfını büsbütün köleleştirmeyi amaçladığını söylüyor. 
İşçilerin giderek aşırı çalışma bağımlılığına tutulduğunu, bunun sonucu oluşan aşırı üretimin de büyük savaşlara, sömürgeciliğe yol açacağını savunuyor. 
Makinelerin de işin içine girmesiyle, çalışma süresinin en fazla 3 saat olması gerektiğini, böylece toplumsal hiyerarşi, bölüşüm ile organizasyonda önemli değişimler olacağını belirten Lafargue, kitabının bir bölümünde şöyle diyor: 
"Hala anlamıyorlar makinenin insanlığın kurtarıcısı olduğunu; insanı aşağılık ve ücretli işlerden kurtaracak olan, azat eden, boş zaman ve özgürlük veren tanrı olduğunu...
Tembel - Tembellik - Muhtelif yazılar
ÜÇ DÜŞMAN

Sultan 3.Selim İngiltere ve Rusya´nın ittifak ederek Osmanlı devletine savaş açmasından endişe duyuyordu. Fransız elçisi General Sebastiyani, Padişahı teselli için şu sözleri söylemişti:
- Siz İngiltere ve Rusya´dan ne korkuyorsunuz. Sizin daha tehlikeli 3 düşmanınız var ki, onlardan kurtulabilirseniz, karşınızda hiçbir düşman dayanamaz.
Sultan 3. Selim:
Kimdir o 3 düşman? diye sordu. 
Sebastiyani:
- Üçü de dilinizde "t" harfi ile başlıyor: Tembellik, tevekkül ve teseyyüp (adamsendecilik). Bunların yanında aslında güzel ümitleri müjdelemesi gereken, ama sizlerin çok defe ihtimallerinize kalkan yaptığınız  3 kelime daha var : inşallah, maşallah ve fesübhanallah!
İlk üçünden kurtulur, son üçünü de gayretlerinize dayanarak yapabilirseniz Türklerin korkacağı düşman kalmaz.
Tembel - Tembellik - Özlü sözler
 • Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembellik. - Haeckel
 • Basit bir insanın elinden geleni yapabilmesi, zeki bir insanın tembelliğinden çok daha değerlidir. - Baltasar Bracias
 • Boş oturmak pas gibidir, insanı çalışmaktan daha çabuk eskitir. - Franklin
 • Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir. - La Bruyere
 • Çalışan tembel, iş arkadaşlarının yükünü ikiye katlar. - Semih Yaşar
 • Çilesini çekmeye üşendiğin bir davanın mükafatına da asla talip olamazsın.
 • Dört şey insanın ruhunu bozar; Hırs, korku, tembellik ve borç. 
 • Düşler yanlızca tembel bir beynin çocuklarıdır. - Hamlet  
 • Ey Oğul! Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana. Güceniklik bize; gönül almak sana. Suçlamak bize; katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar uyumsuzluklar anlaşmazlıklar bize; adalet sana. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana. Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana. Üşengeçlik bize; uyarmak gayretlendirmek şekillendirmek sana. - Şeyh Edebali
 • Gösterişçinin üç belirtisi vardır 1 -Yalnız kaldımı amelinde tembelleşir. 2 -Halk içindeyken gayrete gelir. 3 -Övüldüğü zaman amelini çoğaltır, yerildiği zaman amelinde gevşer. - Hz. Ali (r.a.)
 • Herkeste olan dört şeyden dört şey meydana gelir: İnatçıktan rüsvalık, öfkeden pişmanlık, kibirden düşmanlık, tembellikten düşkünlük. - Feridüddin-i Attar
 • İmkansızlık yalnızca tembellerin sözlüğünde yer alan bir kelimedir. - Napoleon 
 • İnsanı vaktinden önce yıpratan birşey varsa o da tembelliktir. - Hz. Ali (r.a.)
 • İnsanın belli başlı iki günahı vardır, öbürleri bunlardan çıkar. Sabırsızlık ve tembellik. Sabırsız oldukları için Cennet’ten kovuldular, tembelliklerinden geri dönemiyorlar. - KAFKA
 • İş göremeyen adama tembel denmez, tembel o adamdır ki, iş görmeye zorlansa elinden bir şey gelir. - Sokrates
 • İyi bir iş gerçek bir mürebbi ve terbiyecidir. Tembellik hem bedeni, hem ruhu, hem de şuuru tamamen ifsat eder. Dünyadaki kötülüklerin ve sefaletlerin onda dokuzu tembellikten kaynaklanır. Çalışmadan hayatın ve insanın gelişme kaydetmesi imkansızdır. - Samuel Smilles
 • Ne kadar gayret verseniz, tembel binbir bahane bulur. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Sefaletin temeli, tembellikle atılır. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Tembel adamın viranedir yurdu, Çünkü içinde barındırmaz kurdu. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Tembel bir dimağ şeytanın çalışma odasıdır. - Samuel Smiles
 • Tembel yuvasını ihmal eder, şerefini kaybeder. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar. - A. Ş. Hisar
 • Tembeller, muhtaç olmaktan kurtulamazlar. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Tembeller, tembelliklerini savunmak için şaşırtıcı bir şekilde bahane üretme kabiliyetine sahiptirler. Bahane üretme kabiliyetini geliştirebilen tembeller, tembellik hasletini yenmek için de kabiliyetlerini geliştirebilirler. - Eyyüb Sabri Osmanoğlu
 • Tembellerin işi gücü bahanedir, bahanesi şahanedir. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Tembellik iki çocuklu bir anadır. Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlıktır. - Victor Hugo
 • Tembellik, dünyadaki en değerli  şeyin israfıdır.
 • Tembellik, hür adamı köle yapar. - Firdevsi
 • Tembellik, o kadar yavaş hareket eder ki, yoksulluk ona erişir. - Benjamin Franklin
 • Tembellik, ölümün küçük kardeşi, sefalet, hayatın büyük düşmanıdır. - Namık Kemal
 • Tembellikte heyecan yoktur, üşenmekle çoşku bir arada barınamaz. Ya tembelliğin rahatlığında karamsar, ya da çalışmanın yoruculuğunda çoşkulu yaşayacağız. - Muhammed Bozdağ
 • Yoksulun tek silahı çalışmaktır. Tembellerin çalışma günü yarındır. - Aziz Nesin
 • Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır. - Giovio 
 • Zor bir işi yapması için her zaman tembel bir insanı seçerim.Çünkü o işi yapmanın kolay yolunu bulur. - Bill Gates
Tembel - Tembellik - Risale-i Nur Külliyatı
Birinci temsil: Meselâ, şâhâne bir bağ var ki, nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnular içinde bulunuyorlar. Ona nezâret etmek için pekçok hademeler tâyin edilmiş. Bir hizmetkârın vazifesi dahi, yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrâsındaki deliğin kapağını açmaktadır ve şu hizmetkâr ise, tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. O bağın tekemmülüne halel geldi veyahut kurudu. O vakit, Hâlık´ın san´at-ı Rabbâniyesinden ve Sultanın nezâret-i şâhânesinden ve ziyâ ve hava ve toprağın hizmet-i bendegânesinden başka bütün hademelerin, o sersemden şekvâya hakları vardır. Zîrâ, hizmetlerini akîm bıraktı veya zarar verdi.

Sözler | On Dördüncü Söz

Evhamlı birkaç sualin cevabıdır.
Birincisi: Ehl-i dünya bana der: "Neyle yaşıyorsun? Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının sa´yi ile geçinenleri istemiyoruz."
Elcevap: Ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzâkımdan başka kimsenin minnetini almıyorum ve almamaya da karar vermişim. Evet, günde yüz para, belki kırk para ile yaşayan bir adam, başkasının minnetini almaz.
Şu meselenin izahını hiç arzu etmiyordum. Belki bir gururu ve bir enaniyeti ihsas eder fikriyle, beyan etmek bana pek nâhoştur. Fakat, madem ehl-i dünya evhamlı bir surette soruyorlar. Ben de derim ki:
Küçüklüğümden beri halkların malını kabul etmemek (velev zekât dahi olsa), hem maaşı kabul etmemek (yalnız bir iki sene Dârü´l-Hikmeti´l-İslâmiyede dostlarımın icbarıyla kabul etmeye mecbur oldum), o parayı da mânen millete iade ettik. Hem maişet-i dünyeviye için minnet altına girmemek, bütün ömrümde bir düstur-u hayatımdır. Ehl-i memleketim ve başka yerlerde beni tanıyanlar bunu biliyorlar. Bu beş seneki nefyimde, çok dostlar bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar; kabul etmedim.

Mektubat | On Altıncı Mektup