Bencil - Bencillik - Ansiklopedik bilgi
Bencil - Bencillik

Bencil
1. (sıfat) Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
2. (felsefe) Bencilik öğretisine inanan

Bencillik: (isim) Bencil olma durumu, hodbinlik, hodkâmlık, egoistlik, egoizm, enaniyet
Bencil - Bencillik - Ayet mealleri
Nisa (Kadınlar) Suresi 128. ayet:
Eğer bir kadın, kocasının nüşuzundan veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise "kıskançlığa ve bencil tutkulara" hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

Ahzab (Gruplar) Suresi 19. ayet:
(Geldiklerinde de) Size karşı "cimri ve bencildirler." Şayet korku gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince, hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle (eleştirip inciterek) karşılarlar. İşte onlar iman etmemişlerdir; böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah´a göre pek kolaydır.

Haşr (Toplanma) Suresi 9. ayet:
Kendilerinden önce o yurdu (Medine´yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin "cimri ve bencil tutkularından" korunmuşsa, işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.

Tegabun (Aldanış) Suresi 16. ayet:
Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah´tan korkup-sakının, dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkularından korunursa; işte onlar, felah bulanlardır.

Mearic (Yükseliş Yolları) Suresi 19. ayet:
Gerçekten, insan, "bencil ve haris" olarak yaratıldı.
Bencil - Bencillik - Kitap Tanıtım
Bencil İnsanlar Neden Sevilmez?
 
Yazar: Ayşe Irmak Çağlar  
Nesil Yayınları

ÖĞRETMENİM DİYOR Kİ

Merhaba küçük dostlarım!

Ben de sizin gibi küçük bir çocukken gülen gözleriyle bana bakan, şefkatli kollarıyla beni saran ve yumuşak sesiyle bana doğruları anlatan çok tatlı bir dedem vardı.

Arkadaşıma kızdığımda başımı okşayıp “Öfkelenmek kötü bir şeydir yavrum, sen her zaman affedici ol!”; yalan söylediğimde, “Eğer yalan söylersen hayatta hiç dostun olmaz evladım!” derdi.

Bu kitapta okuyacağınız bütün öğütler aslında hayatımdaki en büyük dostum olan dedeme ait. Bir zamanlar bana armağan edilmişti. Artık sizin olacak. Umarım bu öğütleri hayatınız boyunca kalbinizin hep en güzel yerinde saklarsınız.

Öğretmeniniz
Bencil - Bencillik - Muhtelif yazılar

Ben yapıyorsam

 

İnsanlar genellikle görmek istediklerini görür

Ve duymak istediklerini duyarlar

Başkası bir işi uzun sürede yapıyorsa, yavaştır.

Ben uzun sürede yapıyorsam, titizimdir.

Başkası bir işi yapmıyorsa, tembeldir.

Ben yapmıyorsam, meşgulümdür.

Başkası bir işi söylenmeden yapıyorsa, sınırlarını aşmıştır.

Ben yapıyorsam, bu inisiyatif kullanmaktır.

Başkası bir görgü kuralını çiğniyorsa, kabadır.

Ben çiğniyorsam, kendime özgü birisiyimdir.

Başkası amirini memnun ediyorsa, yalakadır.

Ben ediyorsam, bu ortak çalışmadır.

Başkası öne geçerse, bu kuralları ihlal etmektir.

Ben başarırsam, bu sıkı çalışmanın ödülüdür.

Bencil - Bencillik - Özlü sözler
 • Acının eğiticiliğini kendimize saklamanın bencillik olacağını düşünüyorum. - A. Ağaoğlu
 • Ah benim sevdasına bencil yüreğinde sağlam sevdiğim. Aklıma gelişini seveyim. Ne güzelde darma duman ediyorsun beni. - Nazım Hikmet
 • Anne sevgisi, bencil duyguların en üstünüdür. - Alain
 • Aşk insanı birliğe, bencillik yalnızlığa götürür. - Schiller
 • Aşk, iki kişilik bencilliktir. -  Antoine de Salle
 • Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefelerini bastırmayan insan pek enderdir. - Byron Langenfeld
 • Başkası düştü mü, "çürük tahtaya basmasaydı" deriz Kendimiz düşünce, bastığımız tahtanın çürük çıkmış olmasından şikayet ederiz. - Cenap Şehabettin
 • Ben diyen insandan uzaklaşın. - Fethullah Gülen
 • Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. - Turgenyev
 • Bencil, sabırsız ve biraz takıntılıyım. Hata yaparım, kendimi kaybederim ve bazen çekilmez olurum. Ama en kötü halimde beni çekemiyorsan, en iyi halimde kesinlikle beni haketmiyorsun demektir. - Marilyn Monroe
 • Bencildir insanoğlu, bencil olduğu için de yalnız kendi dertlerini düşünür, yalnız onlara inanır. - N. Ataç
 • Bencilliğin gözü perdelidir.  - Mahatma Gandi
 • Bencillik, dostluğun zehiridir. - H. De Balzac
 • Bencillik, gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendinden başka birini görmez.  - Hz. Mevlana
 • Bencillik; canınızın istediği gibi yaşamak değil, başkalarından sürekli kendi istediğiniz gibi yaşamalarını talep etmektir. - Oscar Wilde 
 • Biz insana, kendi iyiliğine çalıştığı için değil, komşusunun iyiliğine çalışmadığı için bencil deriz. - Richard Whately
 • Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür. Hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimizdir. Önce bunların yüzünden küçülüyor, sonra da dünyayı çok büyük görüyoruz.
 • Egoist daima en sevdiği kişiye, yani kendisine zarar verir. - Bernice Peers
 • Etrafınıza bakmaya zaman ayırın, günler bencilliğinize yetmeyecek kadar kısadır.
 • İnsanların ruhlarından söküp atacakları yalnız iki şey vardır: Bencillik ve imansızlık. - Epikuros
 • Korkulmak sevilmekten iyidir. Sevgiyi ayakta tutan şey, şükran hissidir. Ancak insanlar fazlasıyla bencil olduklarından, kendi işlerine geldiği noktada bu şükran hissini bir kenara bırakıp çekip gidebilirler. Oysa korkuyu ayakta tutan, cezalandırılma olasılığıdır ki bu olasılık her zaman daha etkilidir.  - Niccolo Machiavelli
 • Sevgi insanı birliğe, bencillik de yalnızlığa götürür. - Friedrich Schiller
 • Yalnız kendini düşünen insan, yumurta pişirmek için komşusunun evini yakar.  - Hafız Gürel
Bencil - Bencillik - Risale-i Nur Külliyatı
Bir vakit, iki adam hem keyif, hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbîn, tâlihsiz bir tarafa; diğeri hudâbîn, bahtiyar diğer tarafa sulûk eder, giderler.
Hodbîn adam hem hodgâm, hem hodendiş, hem bedbîn olduğundan; bedbînlik cezası olarak, nazarında pek fenâ bir memlekete düşer. Bakar ki, her yerde âciz bîçareler zorba, müthiş adamların ellerinden ve tahribâtlarından vâveylâ ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elîm bir hali görür. Bütün memleket bir mâtemhâne-i umumi şeklini almış. Kendisi şu elîm ve muzlim hâleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebî görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve me´yusâne ağlayan yetimleri görür. Vicdânı azab içinde kalır.

Sözler | İkinci Söz 


Aziz, sıddık kardeşlerim, 
Kastamonu´da ehl-i takvâ bir zât, şekvâ tarzında dedi: "Ben sukut etmişim. Eski halimi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim." 
Ben de dedim: "Belki terakki etmişsin ki, nefsi okşayan ve uhrevî meyvesini dünyada tattıran ve hodbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp, daha yüksek makama, mahviyet ve terk-i enâniyet ve fâni zevkleri aramamakla uçmuşsun." 
Evet, bir ehemmiyetli ihsan-ı İlâhi, ihsanını, enâniyetini bırakmayana ihsas etmemektir-tâ ucub ve gurura girmesin. 

Şualar | On Üçüncü Şuâ