Fakir - Ansiklopedik bilgi
Fakir

1. (sıfat) Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı
2. Olması gerekenden az
3. (isim) Hindistan´da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş
4. Zavallı, kimsesiz
5. (isim) Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san
Fakir - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 268. ayet:
Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin -hayasızlığı emrediyor. Allah ise, size kendisinden bağışlama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.

Bakara (Sığır) Suresi 271. ayet:
Sadakaları açıkta verirseniz ne iyi; fakat gizleyip fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. O, günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

Bakara (Sığır) Suresi 273. ayet:
(Sadakalar) Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. (Ama) Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 181. ayet:
Andolsun; "Gerçek, Allah fakirdir, biz ise zenginiz" diyenlerin sözlerini Allah işitmiştir. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve: "Yakıcı olan azabı tadın" diyeceğiz.

Nisa (Kadınlar) Suresi 135. ayet:
Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

Tevbe (Tövbe) Suresi 60. ayet:
Sadakalar, -Allah´tan bir farz olarak- yalnızca fakirler, düşkünler, (zekat) işinde görevli olanlar, kalbleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda (olanlar) ve yolda kalmış(lar) içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Nur (Işık) Suresi 32. ayet:
İçinizde evli olmayanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah, kendi fazlından onları zengin eder. Allah geniş (nimet sahibi)dir, bilendir.

Muhammed Suresi 38. ayet:
İşte sizler böylesiniz; Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz; buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse, artık o, ancak kendi nefsine cimrilik eder. Allah ise, Ğaniy (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan)dır; fakir olan sizlersiniz. Eğer siz yüz çevirecek olursanız, sizden başka bir kavmi getirip-değiştirir. Sonra onlar, sizin benzeriniz de olmazlar.

Haşr (Toplanma) Suresi 8. ayet:
(Bundan başka bu mallar,)  Hicret eden fakirleredir ki, onlar, Allah´tan bir fazl (lütuf ve ihsan) arayıp, Allah´a ve O´nun Resûlü´ne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından sürülüp-çıkarılmışlardır. İşte bunlar, sadık olanlar bunlardır.
Fakir - Kitap Tanıtım
FAKİR SANAT  
Yazar / Yazarlar: Leo Bersani Ulysee Dutoit
Çeviren : Suat Kemal Angı

Farklı disiplinlerde yapıt veren üç sanatçı aracılığıyla yol alan fakir sanat tartışması, yazarlarının da dile getirdiği gibi, sanatın kutsal bir haleyle ululandığı günümüz dünyasında sanat eserinin varlık sebepleriyle ilgili iki temel ayrımsala dikkat çekiyor: Tanrısal sözün kalıtçısı, taşıyıcısı olan yüce sanatçı yerine hiçbir şey söylememenin saklı mucizesiyle yaratı. Bu haliyle sanat yapıtını kültürel bir direniş formu olarak gören yazarlar, yapıtı sınırlayan tüm estetik biçim ve kurgu tekniklerinin ötesinde, sadece yalınlık olarak algılanan, içeriksiz, basitleştirici kavrama momentlerini de bir kenara bırakıyor. Sanat yapıtının yetkeci olduğu kadar basit içeriğine de yüz çeviren Bersani ve Dutoit, yapıtın dokusunda insanın kendi yazma, okuma, anlamlandırma uğraşını boşluğun, giriftliğin, yansızlığın, unutuşun şiddetinden sakınmadığı açık ve "yoksun" yapıta, fakir sanata odaklıyor dikkatini.
Fakir - Muhtelif yazılar
GERÇEK FAKİRLİK

Günlerden bir gün, bir baba ve zengin ailesi, çocuğunu bir köye götürdü. Bu yolculuğun tek amacı vardı; insanların ne kadar fakir olabileceklerini oğluna göstermek. Çok fakir ailenin çiftliğinde bir gece ve bir gün geçirdiler.  Yolculuktan döndüklerinde baba çocuğuna sordu:
-İnsanların ne kadar fakir olabileceklerini gördün mü?
-Evet!
-Ne öğrendin peki?
Çocuk yanıt verdi:
-Şunu öğrendim; bizim, evde bir köpeğimiz var, onlarınsa dört. Bizim bahçenin ortasına kadar uzanan bir havuzumuz var, onlarınsa sonu olmayan dereleri. Bizim bahçemizde ithal lambalar var, onlarınsa yıldızları. Bizim görüş alanımız ön avluya kadar, onlarsa tüm ufku görebiliyorlar....
Çocuk sözünü bitirdiğinde babası söyleyecek bir şey bulamadı.
Çocuğu ekledi:
-Teşekkür ederim baba, ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için.
Fakir - Özlü sözler
 • Aç insan kolay kandırılır. - Katherine Mansfield
 • Âlimin fakirliği ihtiyaridir. - İmam Şafii
 • Aşk ne midir ? Sokakta çok fakir aşık bir genç adamla tanışmıştım.Şapkası eskiydi, paltosu yıpranmış, ayakkabısından sular geçiyordu ve gönlünden yıldızlar. - Victor Hugo
 • Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir. - Seneca
 • ‎Bazı insanlar o kadar fakir ki; sahip oldukları tek şey para.
 • Bir muammadır "AŞK" Kiminin vicdanına atılan taş, kiminin fakir gönlüne katılan aş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır, "AŞK".
 • Bir öksürük Bir de yoksulluk gizli tutulamaz. - Mikszath
 • Bir ülkede fakirlerin bebeklerinin içeceği sütü, zenginlerin köpekleri içiyorsa o ülkede kapitalizm hakimdir. - Paul Samuelson
 • Bir zengin soymak, bin fakir soymaktan evladır.
 • Bu dünyada kanadı kopmuş kuş, kurumuş ağaç, suyu çekilmiş havuz, dişleri dökülmüş yılan ne ise, fakir insan da odur. - Şüdraka
 • Cebi zengin fakat ruhu fakir olan insanın hali çok rezil. Çünkü o her şeyin fiyatını bilir, değerini değil.
 • Cimri insan dünyada fakirler gibi yaşar, ahirette zenginler gibi sorguya çekilir. - Hz.Ali (r.a.)
 • Cimrinin herşeyi, fakirin bazı şeyleri eksiktir, bilgin´in ise hiçbirşeyi eksik değildir.
 • Çabuk hemen kızmak, fakirliği hakir görmek, makam sevgisi, işte bunların hepsi nefse muhabbet duyulmasından kaynaklanmaktadır. - Cüneydi Bağdadi
 • Çalışma; sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır. - Andre Maurois
 • Çalışmak bizi şu üç beladan kurtarır; can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk.  - Voltaire
 • Diş ağrısı çekenler, dişleri sağlam olanları; yoksulluk çekenler parası bol olanları mutlu sanır. - Bernard Shaw
 • Diyojen´e, "Dünyada en fena hal nedir?" diye sorarlar. "Hem ihtiyar,hem fakir olmaktır" diye cevap verir.
 • Dört şey gelmeden dört şeyin kıymetini bil; Meşguliyetten önce boş vaktin, hastalıktan önce sıhhatın, fakirlikten önce zenginliğin, ölümden önce hayatın. 
 • Dört şey güzeldir, fakat dört şey ondan daha güzeldir. ‎1. Erkeklerin utanması güzeldir.Fakat kadınların utanması ondan daha güzeldir. 2. Herkesin adil olması güzeldir.Fakat emir sahiplerinin adil olması daha güzeldir. 3. İhtiyarın tevbesi güzeldir. Fakat gencin tevbesi daha güzeldir. 4. Zenginin cömertliği güzeldir.Fakat fakirin cömertliği daha güzeldir.
 • Dört şey kötüdür. Fakat dört şey ondan daha kötüdür. 1. Gencin günah işlemesi kötüdür.Fakat yaşlının günah işlemesi daha kötüdür. 2. Cahilin dünya işlerine dalması kötüdür.Fakat alimin dünya işlerine dalması daha kötüdür. 3. İnsanların ibadette gevşeklik yapması kötüdür.Fakat hoca ve talebelerin ibadette gevşeklik yapması daha kötüdür. 4. Zenginlerin kibri kötüdür.Fakat fakirin kibri daha kötüdür.
 • Dünyalıklara güvenmeyiniz. Kazandıklarınızdan fakirlere cömertce payını veriniz. - Hacı Bayram Veli
 • Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiçbir şeyi olmayandır.    
 • Dünyayı dolaştım giymedim başıma taç, ne zengini tok gördüm ne fakiri aç. Yarabbi öyle bi fevz-i kanaat verki, namerde değil merde bile eyleme muhtaç.
 • Ekmeksiz kalınca değil, elindeki ekmeği paylaşacak kimse kalmayınca fakirleşir insan.
 • Fakir doğduysanız sizin suçunuz değil, ama fakir ölürseniz sizin suçunuz. - Bill Gates
 • Fakir insan malı az olan değil, arzuları çok olandır. - Seneca
 • Fakir olmak, şerefsiz olmaktan daha küçük bir meseledir.
 • Fakire Allah versin diyen zengin; Peki sana kim veriyor? - T. Uyar
 • Fakire yardım eden, Tanrıya borç vermiş gibidir. - Alfred de Vigny
 • Fakiri öyle karşıla ki; ona serdiğin sofradan, daha büyük bir dua sofrası sersin.
 • Fakirin dünyası sonbahar gibidir.
 • Fakirler dünyâ ve âhirette her bakımdan rahattırlar. - Şirvani es-Sagir
 • Fakirliğin tahrip edemeyeceği erdem yoktur. - John Florio
 • Fakirlik, aşkın büyük düşmanıdır. - Cervantes
 • Fakirlik, elini cebine attığında boş olması değil; elini çıkardığında tutacak birinin olmamasıdır. - Marquez
 • Fakirlik, hâline şükredip kimseye şikâyet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir. - İbrahim Havvas
 • Filozofa: Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz?" diye sorulduğunda: - "Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan" demiş.
 • Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın. - Hz. Ali (r.a.)
 • Güzel, çirkin, şişman, zengin, fakir... dünyadaki tüm kadınların tek bir ortak derdi vardır: "Giyecek hiçbir şeyimiz yok". - Paul Auster
 • Hayat, felaket, yalnızlık, yüzüstü bırakılmışlık, yoksulluk kendine göre kahramanları olan savaş alanlarıdır. - Victor Hugo
 • Her verileni alan, fakirlikten kurtulamaz. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • İnsan kadere zenginken değil, yoksulken inanır. - Wilhelm Jordan
 • İnsan parasını kaybedince fakir, özgürlüğünü kaybedince esir,  aşkını kaybedince şair olurmuş. - Özdemir Asaf
 • İnsanlara muhtaç olduğunu gösterme. Çünkü senin böyle yapman zenginliktir. - Lokman Hekim
 • Kendi kazanç ve malından başkalarını da yararlandırmayan yoksul sayılır. - Auguste Comte
 • Kıyâmet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak, fakirliğe ne ölçüde sabredilmiş ve zenginliğe ne ölçüde şükür edilmiş ise, o hesâb edilecek. Mesele çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok şükretmektir. - Yahyâ bin Muâz-ı Râzî
 • Sabrı olmayanlar ne kadar fakirdirler. - Shakespeare 
 • Sefaletle yaşanyanlar, sefahatle yaşayanların sonunu hazırlar. -   Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Suçların anası yoksulluksa, babası da kafa yoksulluğudur.  - La Bruyere
 • Yoksul olup da kıskanç olmayanlar onurlu kişilerdir. - Henry Arlington
 • Yoksul, dünyanın bazı nimetlerinden, cimri ise bütün nimetlerinden mahrumdur. - La Bruyere
 • Yoksul, malı az olana değil, fazla istekte bulunana denir. - Seneca
 • Yoksullara pek cömert davranan zenginlere güvenme. - Plautus
 • Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır, ne suç, ne namus, ne de ruh. - Balzac
 • Yoksulluk hiçbir zaman iyi bir pazarlığa imkan vermez. - Benjamin Franklin
 • Yoksulun zengin açar malinden. Tok olan bilmez açın halinden. - Şinasi
 • Zengini öyle karşılaki;gönlünü gördüğünde, kendi gönlünün fakirliğine kahretsin.
 • Zenginler savaş çıkardığında ölen fakirlerdir. - Jean-Paul Sartre
 • Zenginlerin zevkleri, fakirlerin gözyaşları ile satın alınır. - Thomas Fuller
 • Zenginliğin en iyisi akıl zenginliğidir. En büyük fakirlik de ahmaklıktır. En büyük yalnızlık kendini beğenmektir. En büyük şeref güzel ahlaktır. Hz. Hasan, Babacığım bu dört tanesi. Bana diğer dördünü öğret. dediğinde ise Hz. Ali şöyle buyurur: Ahmakla arkadaş olmaktan sakın. Sana faydalı olmak isterken zararı dokunur. Yalancı ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o sana uzağı yakın, yakını uzak gösterir. Cimri ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o kendisine en çok ihtiyaç duyduğun anda senden uzaklaşır. Fasıkla, kötü kimse ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o, çok değersiz bir şeye seni satar. - Hz. Ali (r.a.)
 • Zenginliğin zevkleri yoksulların gözyaşlarıyla satın alınır. - Thomas Fuller
 • Zenginlik gurbette bir vatan, fakirlik vatanda bir gurbet gibidir. - Hz. Ali (r.a.)
Fakir - Risale-i Nur Külliyatı
Ey insan, aklını başına al! Hiç mümkün müdür ki, bütün envâ-ı mahlûkatı sana müteveccihen muâvenet ellerini uzattıran ve senin hâcetlerine "Lebbeyk!" dedirten Zât-ı Zülcelâl seni bilmesin, tanımasın, görmesin?
Mâdem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor; sen de Onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Ve kat´iyen anla ki, senin gibi zaif-i mutlak, âciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fânî, küçük bir mahlûka koca kâinatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek, elbette hikmet ve inâyet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikat-i rahmettir.

Sözler | On Dördüncü Lemanın İkinci Makamı

Âyâ, zanneder misin, bu milletin fakr-ı hali dinden gelen bir zühd ve terk-i dünyadan gelen bir tembellikten neş´et ediyor? Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki, Çin ve Hintteki Mecusî ve Berâhime ve Afrika´daki zenciler gibi, Avrupa´nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler? Hem görmüyor musun ki, zarurî kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor? Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münafıkları, desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor.

Mesnevi-i Nuriye | Zühre