Düşünmek - Ansiklopedik bilgi
Düşünmek

1. Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
2. Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak, muhakeme etmek
3. Zihniyle arayıp bulmak
4. Bir şeye karşı ilgili ve titiz davranmak
5. Akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek
6. Tasarlamak
7. Tasalanmak, kaygılanmak
8. Farz etmek
Düşünmek - Ayet mealleri
Furkan (Ayırıcı) Suresi 62. ayet:
O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır; öğüt alıp-düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için.

Duhan (Duman) Suresi 13. ayet:
Onlar için öğüt alıp-düşünmek nerede? Onlara, açıklayan bir elçi gelmişti.

Nisa (Kadınlar) Suresi 82. ayet:
Onlar hâlâ Kur´an´ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah´tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı.

Araf (Orta Yer) Suresi 184. ayet:
Sahiplerinde (ya da arkadaşları olan peygamberde) delilikten hiç bir şey olmadığını düşünmüyorlar mı? O, apaçık bir uyarıcıdan başkası değildir.

Tevbe (Tövbe) Suresi 126. ayet:
Görmüyorlar mı ki, gerçekten onlar her yıl, bir veya iki defa belaya çarptırılıyorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve öğüt alıp (ders çıkarıp) düşünmüyorlar. 

Meryem Suresi 67. ayet:
İnsan önceden, hiç bir şey değilken, gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu?

Rum (Romalılar) Suresi 8. ayet:
Kendi nefisleri konusunda düşünmüyorlar mı? Allah, gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre (ecel) olarak yaratmıştır. Gerçekten, insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı inkar ediyorlar.

Saffat (Saf Tutanlar) Suresi 155. ayet:
Hiç mi öğüt alıp-düşünmüyorsunuz?

Casiye (Diz Çöküş) Suresi 23. ayet:
Şimdi sen, kendi hevasını ilah edinen ve Allah´ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah´tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp-düşünmüyor musunuz?
Düşünmek - Kitap Tanıtım
114 Kod Peygamber´in Düşünce Davranış Konuşma Atlası
Elinizdeki bu eser, daha önceki çalışmalarımızda olduğu gibi Kur´an perspektifinde Hz. Peygamberin belirlenen misyonu, vizyonu ve aksiyonunu belirlemek için kaleme alınmıştır. Önemli bir farkla ki, o da bu çalışmanın onun davranış ve sözlerine mesnet teşkil eden ayetlerin nüzul sırasına göre tertip edilmiş olmasıdır. Böyle bir üslubun seçilmesindeki en önemli amil, okuyucunun, Hz. Peygamberin eğitilmesindeki öncelik ve kronolojik seyrin farkına varması ve onunla birlikte yaşamış gibi kendi erdemlerini onun örnekliğinde teşekkül ettirmesidir. Kitap ve Sünneti güncellemesi ve onunla birlikte güncellenmesidir. Oryantalist bakış açılarının ürettiği, önyargılı, ciddiyetsiz vesvese ve vehimler anaforundan kurtulup, gereksiz bilgi-belge tartışmalarından uzaklaşıp, sorumlu olduğu erdemlerle bezenmiş bir hayatı yaşama fırsatını kaçırmamasıdır. Aksi halde, “neden”, “niçin” ve “nasıl”ların septik ve sofist ekseninde yitirilmiş bir hayatın aktörü olma bahtsızlığı ve pişmanlığından geriye sadece anlamsız bir “vah” ve “eyvah” sedası kalacaktır.

Düşünmek - Kitap Tanıtım
DÜŞÜNCE ATLASI
İbrahim Refik

“Az kelime ile çok mânâ ifade eden” dünya düşünce mirasının hikmetli söz cevherleri...

Asırların imbiğinden süzülerek bugünlere ulaşmış ve özdeyiş, vecize veya aforizma diye isimlendirdiğimiz “az kelime ile çok mânâ ifade eden” bu hikmetli söz cevherleri, yüzyıllar boyunca insanoğlunun yolunu ışıklandırarak zihinlerde düğümlenen fikirlerin çözümüne rehberlik yapmışlardır.

Ciltler dolusu sözün ifade edemeyeceği bir gerçeği, bir düşünceyi büyülü birkaç kelime ile ifade ediveren bu özdeyişlerde, adından da anlaşılacağı üzere bir fazlalık yoktur; “öz”dürler, komprime fikirlerdir ve doğrudan doğruya ruha ve zihne hitap ederler. Nasıl ki bir damla gülyağı, imbikten geçmiş kilolarca gülün özü ise, özdeyişler de fikirlerin özüdür. Bu bakımdan her özdeyiş derin bir tefekkür ve geniş bir tetebbu eseridir.

“Düşünce Atlası”, nesilden nesile aktarılarak insanlığın manevî mirasını oluşturan bu güzel söz cevherlerinden derlenmiş bir buket.
Düşünmek - Muhtelif yazılar
Noktalama işaretleri

Bir gün insan virgülü kaybetti; o zaman zor ve uzun cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı.
Cümleler basitleşince düşünceleri de basitleşti.
Sonra ünlem işaretini kaybetti; alçak bir sesle ve ses tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı. 
Artık ne bir şeye kızıyor, ne bir şeye seviniyordu. Hiç bir şey onda en ufak bir heyecan uyandırmıyordu.
Bir süre sonra da soru işaretini kaybetti ve artık soru sormaz oldu. 
Hiç bir şey onu ilgilendirmiyordu; ne evren ne dünya, ne de kendi apartmanı umurundaydı.
Bir kaç yıl sonra iki nokta nokta üst üste işaretini kaybetti ve 
Olayların nedenlerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti.
Ömrünün sonuna doğru elinde yalnızca tırnak işareti kaldı. Kendine özgü tek düşüncesi yoktu. Yalnız başkalarının düşüncelerini aktarıyordu. 
Düşünceyi unuttu ve böylece son noktaya ulaştı.
Düşünmek - Özlü sözler
 • Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren düşünceler, gözyaşı ile temizlenir.
 • Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür. - Hz. Mevlana
 • Akıllı insanlar, oturup kayıplarına hayıflanmazlar, keyifle zararlarını nasıl karşılayabileceklerini düşünürler. - William Shakespeare  
 • Asla arkanıza bakmayın tabi geri dönmeyi düşünmüyorsanız. - Henry David Thoreau
 • Aslında hiçbirşey iyi veya kötü değildir. Herşey bizim onlar hakkında ne düşündüğümüze bağlıdır. - William Shakespeare  
 • Başlamadan önce iyi düşün; ama bir kere başlayınca hemen bitirmeye bak. - Sallust
 • Bazen sabah yatakten çıkar ve düşünürsün, yapamayacağım artık diye, ama içinden gülersin — böyle hissettiğin bütün zamanları hatırlayıp. - Charles Bukowski
 • Ben geleceği düşünmem - yeterince çabuk geliveriyor zaten. - Albert Einstein  
 • Ben ki her akşam yatağımda onu düşünüyorum, onu sevdiğim müddetçe yatağımı da seveceğim. - Orhan Veli
 • Beni hiç unutmayacağına söz ver çünkü unutacağını düşünsem hiç gitmezdim ki ben.- A. A. Milne
 • Beyindeki küçük çalkalanmaları düşünce diye nitelendirmek ne tuhaf bir ayrıcalıktır. - David Hume
 • Bırakıyorum ne isterlerse düşünsünler.Eğer benim yaptıklarımla uğraşacak kadar takıyorlarsa zaten, onlardan daha iyiyim demektir. - Marilyn Monroe
 • Bir fikir her zaman bir genelleştirmedir, ve genelleştirme düşünmeden türer. Genelleştirmek, düşünmek demektir. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 • Bir hadiseyi düşünebilmek için filozof olmaktan başka çare görmemek, düşünme hakkından vazgeçmek değil midir?  - Necip Fazıl Kısakürek
 • Bir kamuoyu anketi düşüncenin ikamesi değildir. - Warren Buffett  
 • Burada ölen yalnızca bedenimdir, ki zaten ölümlüydü, ölecekti. Ama düşüncemi öldüremeyeceksiniz, düşüncem yaşayacak. - Deniz Gezmiş
 • Büyük işler gibi, büyük düşüncelerinde davula ihtiyaçları yoktur. - Bailey
 • Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. - Mustafa Kemal Atatürk  
 • Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. - Victor Hugo
 • Çoğu insan başka insanlar. Düşünceleri başka birinin fikirleri, hayatları taklitçi, tutkuları ise alıntı. - Oscar Wilde
 • Çoğu zaman gecenin daha canlı ve daha zengin renkli olduğunu düşünürüm gündüzden. - Vincent Van Gogh
 • Çok fazla düşünüp, çok az hissediyoruz. - Charlie Chaplin
 • Demokrasi, insanların bazı hususlarda eşit miyiz diye düşünmelerinden ortaya çıkmıştır, ki onlar mutlak eşitlerdir. - Aristo
 • Dengesizlik, düşünce aletinin dengesizliğindendir. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Dertli olmanın sırrı, dertli olup olmadığımızı düşünecek kadar boş vakte sahip olmamızdır. - Bernard Shaw
 • Dil, düşüncenin giysisidir. - W. Somerset Maugham
 • Düşünceler iyi ve cesur olanların beyinlerinde, kollarında gelişmelidir; yoksa rüya olmaktan ileri gidemezler. -  Emerson
 • Düşüncelerde hastalıklar gibi saridirler (bulaşıcıdırlar). - Andre Maurois
 • Düşüncelerde inat ve şiddet, aptallığın en açık belirtileridir. - Bernard Barton
 • Düşüncelerimiz yaşayacaklarımızın çekirdekleridir. - Muhammed Bozdağ
 • Düşüncelerimizin haricinde, hiçbir şey tamamiyle bizim elimizde değildir. - Rene Descartes
 • Düşüncelerini değiştirmeyenler yalnızca deliler ve ölülerdir. - T. Lowell
 • Düşüncelerinizin ne kadar güçlü olduğunun farkına varsanız, bir daha aklınızdan hiç negatif düşünceler geçirmezdiniz. - Peace Pilgrim  
 • Düşünceli olun, çünkü karşılaştığınız herkes inanın en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor. - Plato
 • Düşündüklerinizi söylemek iyidir. Söylediklerinizi düşündükten sonra söylemekse daha iyidir.
 • Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır. - Thomas Edison
 • Düşünmedim, araştırdım. - Wilhelm Roentgen  
 • Düşünmek görmektir. - Balzac
 • Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur. - Ziya Gökalp
 • Düşünmeye utanmıyorsak, söylemeye de utanmamalıyız. - Cicero
 • Düşünsenize, her yapabildiğimi yapabilseydim neler yapabilirdim? - Sun Tzu
 • Düşünün, sonra konuşun, yanılmalardan kurtulacaksınız. - Hz. Ali (r.a.)
 • Düşünüyorum, düşünüyorum, aylarca ve yıllarca. Doksan dokuz kez vardığım sonuç yanlış. Yüzüncü de doğru çıkıyorum. - Albert Einstein  
 • Düşünüyorum, öyleyse varım. - Rene Descartes  
 • Eğer insanları, düşündüklerine inandırırsanız, sizi severler. Gerçekten düşündürürseniz, sizden nefret ederler. - Don Marquis
 • En karanlık günlerde bile umut bulur, aydınlık günleri düşünürüm, ben evreni yargılamam. - Dalai Lama  
 • Eskici bağırır ama antikacı bağırmaz. İnsan bağırırken düşünemez. - Necip Fazıl Kısakürek  
 • Evrenin saat gibi mekanizması, ustası olmadan nasıl olabilirdi düşünemem. - Voltaire  
 • Fizikte bir kural vardır, birşey aynı anda 2 yerde bulunamaz. Beyniniz olumsuz düşüncelerle kaplıyken olumlu düşüncelere yer yoktur, olumlu düşüncelerle kaplıyken de olumsuz düşüncelere yer yoktur. - Ahmet Şerif İzgören
 • Garip değil mi, düşünebilen herkesin insan olması. Ne yazık ki, insan olan herkesin düşünebildiği anlamına gelmiyor bu. - Freud
 • Garip şeyler yapanların garip olduğunu düşünürdüm.Ama artık biliyorum ki garip olanlar başkalarına garip diyenler. - Paul McCartney  
 • Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir. - Firdevsi
 • Hangi işe girersen, önce sonunu düşün; sonu düşünülmeyen işler,insana zarar getirir.
 • Hayat, hissedenler için trajedi, düşünenler için komedidir. - Jean de la Bruyere
 • Hayatı yaşamanın iki yolu vardır: Biri hiçbirşeyin mucize olmadığını düşünmek, diğeri herşeyin mucize olduğunu düşünmek. - Albert Einstein
 • Hayatta işlediğimiz hataların çoğu düşünmek gerektiği yerde hislerimizle, hissetmek gerektiği yerde düşüncelerimizle karar vermemizden kaynaklanır. - John Golbins
 • Her birimiz, her sene, farklı insanlar oluyoruz.Tüm hayatımız boyunca aynı kişiler olduğumuzu düşünmüyorum. - Steven Spielberg  
 • Her eylemin atası düşüncedir. - Emerson
 • Her insan mutlu olamaz. Çünkü gereğinden fazla özler dünü, hak ettiğinden fazla düşünür yarını ve hiç hak etmediği kadar bilinçsizce yaşar bugünü. Her insan mutlu olamaz. Çünkü gereğinden fazla özler hayatından çıkanları, hak ettiğinden daha büyük umutla bekler hayatına girecekleri ve asla göremez yanı başındakileri.
 • Her insanın düşündüğünü söylemeye, her dinleyenin de ona karşı çıkmaya hakkı vardır. - Samuel Johson
 • Herkes aynı fikirdeyse, hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir. - Hz. Mevlana
 • Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım. - Oscar Wilde
 • Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor da kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor. - Leo Tolstoy  
 • Hiç gereği yokken hayata giren insanlar. Hiç gereği yokken karşına çıkarlar. Hiç gereği yokken gününü, haftanı, ayını, belki de yıllarını alırlar. Hiç gereği yokken gece gündüz aklından geçen her düşünceye bulaşırlar. Hiç gereği yokken seni istemediğin kadar mutlu ederler.
 • Hiç kimse yumrukları sıkılıyken net düşünemez. - George Jean Nuthar
 • Hür olmayan düşünce insanın kendine dahi yetmez. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • İçinde olmak istediğim bir trenden sallanan el gibi geçiyordu zaman.Umarım hiçbir şeyi, benim seni düşündüğüm kadar düşünmek zorunda kalmazsın. - Jonathan Safran Foer
 • İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur. - Montasguie
 • İnsanların düşünmekten kaçınmak için başvurmayacakları yol yoktur. - Thomas Edison
 • İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için, söylediklerinden çok, yaptıklarına dikkat edin. - Rene Descartes
 • İnsanlığın muhteşemliği düşüncelerinin gücünde yatar. - Blaise Pascal  
 • Kadınlar senin ne düşündüğünü duymak istemiyor.Kendi düşündüklerini duymak istiyorlar - sadece daha kalın bir sesle. - Bill Cosby
 • Kadınların hep derin olduğu düşünülür - neden ? Çünkü kimse onların derinine inemez. Kadınlar sığ bile değildirler. - Friedrich Nietzsche  
 • Kaybedilmiş savaş, kaybettiğinizi düşündüğünüz savaştır. - Jean-Paul Sartre  
 • Kelimelerim uçar, düşüncelerim yerde kalır: Düşüncelerim olmadan kelimelerim cennete erişemez. - William Shakespeare  
 • Kendinizi çoğunluğun yanında bulduğunuzda, durup düşünme vaktidir. - Mark Twain
 • Kıskanç insanlardan nefret etmeyin.Sadece onlardan daha iyi olduğunuzu düşündükleri için kıskanıyorlar. - Paulo Coelho
 • Kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa. İşte doğru insan odur.  - Yusuf Has Hacib
 • Kişi olması gerektiğini düşündüğü kişiyi değil, olduğu kişiyi araştırmalıdır. - Albert Einstein
 • Köpeklerin cennette olmayacağını düşünüyorsunuz ! Söylüyorum size hepimizden çok daha önce orada olacaklar. - Robert Louis Stevenson
 • Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Nasıl yaşanacağını öğrendiğimi düşünürken, nasıl ölündüğünü öğrenmişim. - Leonardo da Vinci  
 • Ne olabilirdi diye düşünmem. Neyse, odur. - Edward Gorey
 • Ölümsüz olarak bildiğim tek şey, düşüncedir. - Meredith
 • Sabah kalktığında hayatta olmanın nasıl bir ayrıcalık olduğunu düşün - nefes almanın, düşünmenin, zevk almanın, sevmenin. - Marcus Aurelius
 • Sahip olduklarımızı nadiren, eksiklerimizi her zaman düşünürüz.  - William Shakespeare  
 • Sanatçı, insanlara olmasada olan ancak -bir nedenle- onlara vermenin iyi bir fikir olduğunu düşündüğü şeyleri üretendir. - Andy Warhol  
 • Sessiz geçmişin dogmaları fırtınalı günümüz gerçeğine göre yetersiz.Zamanımız zorluklarla tepelenmiş, ve zamana ayak uydurmalıyız.Durumumuz yeni olduğu için, bizde yeni baştan düşünmeli ve yenilikçi hareket etmeliyiz. - Abraham Lincoln  
 • Sinik (cynic) biri herşeyin fiyatını bilen, ancak hiçbirşeyin değerini bilmeyendir. - Oscar Wilde  
 • Söz verirken en çok düşünen, tutmakta en başarılı olandır. - Jean-Jacques Rousseau
 • Şüphe dinin bir parçasıdır.Tüm dindar düşünürler şüphecilerdi. - Isaac Bashevis Singer  
 • Tefekkür, sana iyi ve kötü fiillerini gösteren bir aynadır. - Hasan-ı Basri
 • Tüm düşüncelerinizi elinizdeki işe yoğunlaştırın.Güneş ışınları odaklanmadan yakmaz. - Alexander Graham Bell  
 • Vasat bir beyin kendisinin ilahi olarak yazdığını düşünür; iyi bir beyin ise mantığı ile yazdığını. - Jean de la Bruyere  
 • Yanlışları öldürmek, doğruyu düşünmekle mümkündür. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyleri yapmalısınız. - Eleanor Roosevelt
 • Yapmadan önce düşünmek, yaptıktan sonra yanmaktan iyidir. - Demokritos
 • Yapmak istediğin şey için düşünerek karar ver, verdiğin kararı da mutlaka yap. - Benjamin Franklin
Düşünmek - Risale-i Nur Külliyatı

Suâl: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba, asıl mal sahibi olan Allah ne fiat istiyor?

Elcevap: Evet, o Mün´im-i Hakikî, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiat ise, üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir.

Başta "Bismillâh" zikirdir. Ahirde "Elhamdülillâh" şükürdür. Ortada, bu kıymettar hârika-i san´at olan nimetler Ehad, Samed´in mu´cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir.

Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belâhet ise, öyle de, zâhirî mün´imleri medih ve muhabbet edip Mün´im-i Hakikîyi unutmak, ondan bin derece daha belâhettir.

Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen; Allah nâmına ver, Allah nâmına al, Allah nâmına başla, Allah nâmına işle, vesselâm.


Sözler | Birinci Söz