Gelişmek - Olgunlaşmak - (Kişisel) Gelişim - Ansiklopedik bilgi
Gelişmek - Olgunlaşmak - (Kişisel) Gelişim

Gelişmek
1. (biyoloji) Büyüyüp boy atmak, yetişmek, neşvünema bulmak
2. İlerlemek, olgunlaşmak, genişlemek, inkişaf etmek
3. Şişmanlamak

Olgunlaşmak
1. Meyve olgun duruma gelmek
2. Yazı, düşünce olgun duruma gelmek
3. İnsanın bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
Gelişmek - Olgunlaşmak - (Kişisel) Gelişim - Ayet mealleri
Araf (Orta Yer) Suresi 69. ayet:
"Sizi uyarmak için aranızdan bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikr´in gelmesine mi şaşırdınız? (Allah´ın) Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve sizin yaratılışta gelişiminizi arttırdığını (veya üstün kıldığını) hatırlayın. Öyleyse Allah´ın nimetlerini hatırlayın, ki kurtuluş bulasınız."

Nisa (Kadınlar) Suresi 6. ayet
Yetimleri, nikaha erişecekleri çağa kadar deneyin; şayet kendilerinde bir (rüşd) olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mallarını verin. Büyüyecekler diye israf ile çarçabuk yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da artık maruf (ihtiyaca ve örfe uygun) bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, onlara karşı şahid bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.

Enam (Davar) Suresi 99. ayet:
O, gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. 

Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi 14. ayet:
O, erginlik çağına ulaşıp olgunlaşınca, ona bir "hüküm ve hikmet" ve ilim verdik. Biz iyilikte bulunanları işte böyle ödüllendiririz.

Kamer (Ay) Suresi 5. ayet:
(Ki her biri) Doruğunda-olgunlaşmış hikmettir. Fakat uyarmalar bir yarar sağlamıyor.
Gelişmek - Olgunlaşmak - (Kişisel) Gelişim - Kitap Tanıtım
Olgun İlişkiler

David Richo
KURALDIŞI YAYINLARI

"Çoğu insan sevginin bir duygu olduğunu sanır" diyor David Richo, "oysa sevgi duygudan ziyade bir mevcudiyet biçimidir." Yazar bu kitapta sevgi ve ilişkilere taze bir bakış sunuyor, ideal eşi bulmak değil, daha sevgi dolu ve gerçekçi bir insan olmak üzerinde duruyor. 
Bir Budist kavramı olan farkındalık zemininde Olgun İlişkiler, farkındalıkla sevmenin beş ayırt edici özelliğini ve bunların ömür boyu kurduğumuz ilişkilerde nasıl bir kilit rol oynadıklarını araştırıyor.

Esin verici, yüreklendirici bir ifadeyle bu kitap bize birkaç noktadaki kararlılığımızla nasıl olgun ve kalıcı ilişkilere ulaşabileceğimizi gösteriyor. Olgun sevgi, eşlerin birbirine dikkat, kabul, takdir, şefkat sunması ve kendileri olmakta özgürlük tanıması üzerinde yükseliyor. Bunlar sevinç dolu, varsıl ilişkilerin kapıları ama çoğunlukla bu sözcüklerin anlamını kavrayamıyor, ilişkilerimizde nasıl hayat bulacaklarını bilemiyoruz.
Çiftler ve yalnız yaşayanlar için pratik alıştırmalarla dolu olan bu kitap çocukluktan yetişkinliğe, flörtten ayrılışlara dek bir ömür boyu süren sevgi yolculuğuna cesaretlendirici içgörüler sunuyor.
Gelişmek - Olgunlaşmak - (Kişisel) Gelişim - Kitap Tanıtım
Olgun İnsanlık ve Görgü Kuralları (Edeb Ya Hu)

Emekli Müftü Ragıp Güzel
ÇELİK YAYINEVİ

Olgun ve fazilet sahipleri edebe çok önem verirler. Onlar her şeyden önce edebli olmayı, edeble hareket etmeyi öğütlerler. Çünkü edebli hareket edenler, edebsizliklerle karşılaşmazlar.

"Edeb bir tacdır nur-u Hüda´dan 
Giy o tacı ol her beladan."

İslam dini edeb örnekleriyle doludur. Olgun insan bu kemeli ancak İslam dininin o güzel faziletlerinden kazanmaktadır.
En iyi insan, en edebli olandır.
En edebli kimse de en güzel inanandır.
Onların her hareketlerinde bir olgunluk, bir fazilet ve bir hikmet mevcuttur.
Müslüman olarak, mü´min olarak, insan olarak yaşamanın prensipleri, edebleri vardır.Edeb, başlarda parlayan bir taçdır ki, sultanların tacı onun yanında çok sönük kalır. 
Güzel ahlak ve güzel edebin, insanı meleklerin gıpta edeceği bir mertebeye çıkardığını görmek ister misiniz? O halde "Olgun İnsanlık ve Görgü Kuralları" kitabını okumanızı tavsiye ederiz.
Gelişmek - Olgunlaşmak - (Kişisel) Gelişim - Muhtelif yazılar
KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK (BALTAYI BİLEMEK)

Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş, bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün boyu ne dinleniyor ne öğle yemeği için kendine vakit ayırıyormuş. Aksamları da arkadaşından bir kaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş.
İkinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava kararmaya başladığında eve dönüyormuş. Bir hafta boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar.
Sonuç: İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Birinci adam öfkelenmiş: “Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. Senden daha erken ise başladım, senden daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne?”
İkinci adam yüzünde tebessümle yanıt vermiş: “
Ortada bir sır yok.. Sen durmaksızın çalışırken, ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin baltayla, daha az çabayla daha çok ağaç kesilir.
Kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. Kendimize zaman ayırıp, yaşamımızı objektif bir bakışla gözden geçirmektir. Zayıf bulduğumuz alanlarımızı geliştirmek için çaba göstermektir. Bu, zihnimizin, ruhumuzun, karakterimizin güçlenmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur. Delhi’deki ünlü tapınakta Sokrat’in su sözü yer alır: “İnsan Kendini Tanı.” Kendini tanımak, şu anda olduğumuz noktayla olmak istediğimiz nokta arasındaki yoldur. Kendini tanımak, kendimizi nasıl gördüğümüz ile başkalarının bizi nasıl gördüğü arasında fark olmaması anlamına gelir. Bireysel ve iş yaşamımızda başarılı, mutlu ve doyumlu olmak istiyorsak, baltamızı bilemek için kendimize zaman ayırmalıyız.
Gelişmek - Olgunlaşmak - (Kişisel) Gelişim - Özlü sözler
 • Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir, karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken, başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. - La Tzu
 • Ana ailenin güneşidir. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar. - Pestalozzi
 • Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. 
 • Az gelişmiş demokrasilerde vaatler yalnızca onlara inananları bağlar, vaatleri yapanları değil.
 • Başkaları için duyduğun kaygı, kendin için duyduğun kaygıların önüne geçtiği zaman, olgunlaşmışsın demektir.
 • Bazı öldürmeler, kesmeler, darbeler hayat verir. Bahçıvan ağaçları budamasa dallar gelişir mi? Terzi kumaşı parça parça etmese elbise çıkar mı? - Hz. Mevlana
 • Bedenine değil kendine değer ver, ve gönlünü olgunlaştır! Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır. - Gazali
 • Bir başka çağdan kalma adetlerinizde, alışkanlıklarınızda direnirseniz, cüzzamlılar, paryalar gibi tek başınıza kala kalırsınız. Benliğinize bağlı kalın ama, gelişmiş uluslar için gerekli olan şeyleri Batı ´dan almasını bilin. Yoksa, bilim ve yeni düşünceler sizi bir lokmada yiyip bitirebilirler. 
 • Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlarına nasıl davrandığıyla anlaşılabilir. - Mahatma Gandhi
 • Birleşmek başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir; birlikte çalışmak başarıdır.
 • Bugün yaptıklarınız bütün yarınlarınızı geliştirebilir. - Ralph Marston  
 • Çalılar, otlar çabuk gelişir; fakat bir gül bir yılda gelişir. - Hz. Mevlana
 • Dediler ki: Yaşından çok daha olgunsun. - Evet dedim. Çünkü büyüklük hep bende kaldı.
 • Devrimin zamanını ve gelişimini öngörmek imkansızdır.O kendine has bayağı gizemli kurallarıyla yönetilir. - Vladimir Lenin
 • Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. 
 • Düşünceler iyi ve cesur olanların beyinlerinde, kollarında gelişmelidir; Yoksa rüya olmaktan ileri gidemezler. - Ralph Waldo Emerson
 • Elmas nasıl yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşmaz. - Konfüçyüs
 • ‎Eylem ve vicdan genellikle uyuşmazlar. Eylem, ağaçtan ham meyveleri toplamak isterken,vicdan onları gereğinden çok olgunlaşmaya bırakır.Ta ki yere dökülüp ezilinceye kadar. - Friedrich Nietzsche
 • Gel gitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir. - Hz. Mevlana
 • Güneş, etrafında onca gezegen dönerken ve ona bel bağlarken, halen bir kaç salkım üzümü olgunlaştırabiliyor, sanki evrende yapacak başka işi yokmuş gibi. - Galilei Galileo  
 • Her hareket ileri olmadığı gibi, her değişim de gelişme değildir. - Ellen Glasgow  
 • Hürriyet kafaları, kafalar imkanları, imkanlar saadeti geliştirir. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • İki şey gelişmeyi engeller: 1. Aşırılık (mübalağa, abartı, ifrat, tefrit) 2. Felakete odaklanmış olmak
 • İnsan ancak, acı çekerek olgunlaşır. - Fyodor Dostoyevski
 • İnsan gelişimi, bir trene benzer: Kendini aşan insan, garından, haddini aşan insan ise rayından çıkmış demektir. - Robin Sharma
 • İnsan küçük anları değil, yılları yaşadıkça olgunlaşır. - Novalis     
 • İnsan, sadece sorumluluk üstlenerek, zihnini sağlam ve dengeli bir şekilde geliştirebilir. - John Dewey
 • İnsanları teşvik ediniz. Düzeltmek istediğiniz yanlışları kolaylıkla ıslah edilecek gibi gösteriniz. Yaptırmak istediğiniz işi karşınızdakinin kolayca başaracağınıza inandırınız. İş yaptırmak için rekabet hissini hızlandırmak gerekir.  İnsanların en güzide meziyetleri takdir ve teşvik ile gelişir. - Schwab
 • İnsanların olgunlaşarak güzelleştiremedikleri bir dünyada bütün güzellikler çirkindir.
 • İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk. - Albert Einstein
 • Kalite bilincimiz yoksa,yaşantımızın detaylarını geliştirme derdine düşmeyiz.   
 • Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür. 
 • Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Makineleşmeyle geliştirdiğimiz hızın içine sıkışıp kaldık. Bereket bizi terketti. Bilgimiz bizi alaycı kıldı. Aklımız ise anlaşılmaz ve kaba. Çok düşünüp az hissettik. Teknolojiden çok insanlığa, zekadan çok nezakete ihtiyacımız yok mu? - Charlie Chaplin
 • Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.  - Mustafa Kemal Atatürk 
 • Okumak ; insana olgunluk , konuşmada canlılık , yazmada açıklık verir. - Bacon
 • Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, eleştirin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.  - Şeyh Said Şirazi
 • Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır. - Konfüçyüs
 • Olgun insan işini, basit insan kazancını düşünür. - Kung Dse
 • Olgun insan mutluluğunun temelinin kendi içinde olduğunu bilir. - Quentin Crisp
 • Oyunculuk nevrotik bir dürtünün ifadesidir. Serseri hayatı. Oyunculuğu bırakmak, işte olgunluk göstergesi bu. - Marlon Brando
 • Susmakla canın özü, yüzlerce gelişmeye ulaşır. Ama söz, dile geldi mi, öz harcanır. - Hz. Mevlana
 • Sustuğunu bilen olgundur; Bildiğini susan değil.
 • Şu hayatta ancak tezatlarla ilerleyebiliriz. Mümin içindeki münkirle tanışmalı, Allah´a inanmayan kişi ise içinde ki inananla. İnsan-ı kamil mertebesine varana kadar gıdım gıdım ilerler kişi. Ve ancak tezatları kucaklayabildiği ölçüde olgunlaşır. - Elif Şafak
 • Tenini besleyip geliştirmeye bakma, çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen gönlünü beslemeye bak! Yücelere gidecek, şereflenecek odur. - Hz. Mevlana
 • Toplumsal gelişmenin de çürümenin de temelinde yöneticilerin tavrı yatar. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Üzülme! Dert etme can! Görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan yürüyebiliyorsan. Ne mutlu sana! Elinde olmayanları söyleme bana. Elinde olanlardan bahset can. Üzülme! Geceler hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdigin her ne ise; bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki! Güzellikler de var bu hayatta. Gel gitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir. - Hz Mevlana
 • Yanlış yapma hakkınızdan vazgeçmeyin; vazgeçerseniz yeni şeyler öğrenme ve gelişme imkanınızı  kaybedersiniz. 
 • Yaratıcı düşünmek demek keşfetmek, denemek, gelişmek, risk almak, kuralları yıkmak, hatalar yapmak ve eğlenmektir. - Mary Lou Cook
 • Yaşlanarak değil yaşayarak tecrübe kazanılır, zaman insanları değil armutları olgunlaştırır. - Peyami Safa
 • Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. - Eflatun
 • Yetenek,bir egzersizi ısrarlarla tekrarlayarak gelişir. 
 • Yeteneklerin en fazla geliştiği zaman, insanın bütün bir dünyayı karşısına aldığı zamandır.
 • Yiğit "harpte", dost  "dertte", olgun insan "hiddette" belli olur.
Gelişmek - Olgunlaşmak - (Kişisel) Gelişim - Risale-i Nur Külliyatı
Mâdem, İslâm âlimleri, hadîs-i şerife göre, dünya ikbal ve heveslerinin peşinde koşmadıkça peygamberlerin en emîn vârisleridirler; biz de Risâle-i Nur´u onun tam vârisi biliyoruz. Risâle-i Nur´un şahs-ı mânevîsi, hakîki vâris olmanın esâsını yaşamış ve yaşıyor. Onun karşısına çıkan körler ve sağırlar ve hissis gâfiller küçüleceklerdir. Böyle muazzam bir olgunluğa sahip olan Risâle-i Nur, elbette, bütün feylesofları, dünya ilim ve hak erbâbını çağıracak ve her akl-ı selîm ve kalb-i kerîm olan mübârek insanları talebesi yapacak. Bu da inşaallah uzakta değil, yakında tahakkuk edecektir. 

Asa-yı Musa | Îmanî ve Hakiki Güzel Mektuplar 

Ümmetin emin ve olgun kişileri, devletin de kılıç ve salâhı olan selefin, bir arpa tanesi etmeyen bir şiire on dinar bağışta bulunmak gibi ihsanat-ı şahsiyelerinde ortaya çıkan hazin hale ne dersin? 

Münazarat | İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret