Kalp - Ansiklopedik bilgi
Kalp 

1. (isim, anatomi) Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
2. Kalp hastalığı
3. Sevgi, gönül
4. Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri
5. Duygu, his
Kalp - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 7. ayet:
Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır.

Bakara (Sığır) Suresi 74. ayet:
Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı; taş gibi, hatta daha katı. Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki, onlardan ırmaklar fışkırır, öyleleri vardır ki yarılır, ondan sular çıkar, öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan gafil (habersiz) değildir.

Maide (Ziyafet) Suresi 113. ayet:
(Bu sefer Havariler:) "Ondan yemek istiyoruz, kalplerimiz tatmin olsun, senin de gerçekten bize doğru söylediğini bilelim ve buna şahidlerden olalım" demişlerdi.

Rad (Gök Gürültüsü) Suresi 28. ayet:
Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah´ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun; kalbler yalnızca Allah´ın zikriyle mutmain olur.

Şuara (Şairler) Suresi 89. ayet:
"Ancak Allah´a selim bir kalp ile gelenler başka."

Ahzab (Gruplar) Suresi 4. ayet:
Allah, bir adamın kendi (göğüs) boşluğu içinde iki kalp kılmadı ve kendilerini annelerinize benzeterek yemin konusu yaptığınız (zıharda bulunduğunuz) eşlerinizi sizin anneleriniz yapmadı, evlatlıklarınızı da sizin (öz) çocuklarınız saymadı. Bu, sizin (yalnızca) ağzınızla söylemenizdir. Allah ise, hakkı söyler ve (doğru olan) yola yöneltip-iletir.

Hucurat (Odalar) Suresi 14. ayet:
Bedeviler, dedi ki: "İman ettik." De ki: "Siz iman etmediniz; ancak "İslam (müslüman veya teslim) olduk deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah´a ve Resûlü´ne itaat ederseniz, O, sizin amellerinizden hiç bir şeyi eksiltmez. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir."

Hadid (Demir) Suresi 16. ayet:
İman edenlerin, Allah´ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalplerinin "saygı ve korku ile yumuşaması" zamanı gelmedi mi? Onlar, bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasık olanlardı.

Münafikun (İkiyüzlüler) Suresi 3. ayet:
Bu, onların iman etmeleri sonra inkâr etmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerinin üzerini mühürlemiştir, artık onlar kavrayamazlar.

Mutaffifin (Kandıranlar) Suresi 14. ayet:
Asla, hayır; onların kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur.

Nas (İnsanlar) Suresi 4. ayet:
"Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran" vesvesecinin şerrinden.
Kalp - Kitap Tanıtım
KALPLERİN KEŞFİ
Yazar : İmam Gazâlî
Yayın Evi : SEMERKAND YAYINLARI

Ali Kaya´nın titiz çalısmasıyla yayına hazırlanan bu eser Mükasefetü´l Kulup isimli kitabın tercümesidir. İnsana cemiyet içerisinde iç dünyasını Hakk´ın muradına göre tanzim ve tezyin etmeyi ögretir.
 
Kitapta; korku, gaflet, tevbe, aşk, muhabbet, emanet, namazı huşu ile kılmak, şükür, kibir, zekat, ölüm ve kabir konuları bölümler şeklinde ele alınmaktadır.Tercüme edilen bu kitabın en önemli özelliği ayet ve hadislerin tahriçleri yapılarak kaynaklarının gösterilmiş olmasıdır.
 
Mukaşefetü´l Kulup tercümesinde  okuyucuya sunulan bir diğer hizmette,kapsamlı bir şekilde hazırlamış olunan analitik indekstir. Bu indeks oldukça kapsamlı ve geniş tutulmuş olup altı bölümden oluşmaktadır.
Kalp - Muhtelif yazılar
İNSAN KALBİ İÇERDEN AÇILIR

19. Yüzyılın büyük İngiliz ressamlarından William Holman Hunt´ın, bir bahçeyi tasvir eden bir tablosu Londra Kraliyet Akademisi´nde sergileniyordu.
Hunt´ın "Kâinat Işığı" adını verdiği bu tabloda geceleyin elinde bir fenerle bahçede duran filozof kılıklı bir adam görülüyordu.
Adam, serbest kalan eliyle bir kapıyı vuruyor ve içeriden bir cevap bekler gibi görünüyordu. 
Tabloyu tetkik eden bir sanat eleştirmeni Hunt´a dönerek: "Güzel bir tablo doğrusu, ama mânâsını bir türlü kavrayamadım."dedi.
"Adamın vurduğu kapı hiç açılmayacak mı? Ona kapı kolu takmasını unutmuşsunuz da..."
Hunt, gülümsedi ve ekledi:
"Adam alelade bir kapıya vurmuyor ki...
Bu kapı; insan kalbini simgeliyor...
Ancak içerden açılabildiği için dışında kola ihtiyacı yoktur."
Kalp - Muhtelif yazılar

KALBE GİDEN YOL

İki komşu ülkenin hükümdarları birbirleriyle savaşmazlar ama her fırsatta birbirlerini rahatsız ederlerdi. Doğum günleri ve bayramlar,  ilginç armağanlar göndererek, karşısındakine zeka gösterisi yapma fırsatlarıydı.

Hükümdarlardan biri, günün birinde ülkesinin en önemli heykeltıraşını huzuruna çağırdı. İstediği, birer karış yüksekliğinde, altından, birbirlerinin tıpatıp aynısı üç insan heykeli yapmasıydı. Aralarında bir fark olacak ama bu farkı sadece ikisi bilecekti..

Heykeller hazırlandı ve doğum gününde komşu ülke hükümdarlarına gönderildi. Heykellerin yanına bir mektup konmuştu. Heykelleri yaptıran hükümdar şöyle diyordu:

"Doğum gününü bu üç altın heykelle kutluyorum. Bu üç heykel, birbirinin tıpatıp aynısı gibi görünebilir. Ama içlerinden biri, diğer ikisinden çok daha değerlidir. O heykeli bulunca bana haber ver."

Heykeli alan hükümdar, önce heykelleri tarttırdı. Üç altın heykel de gramına kadar eşitti. Ülkesinde sanattan anlayan ne kadar insan varsa çağırttı. Hepsi heykelleri büyük bir dikkatle incelediler ama aralarında bir fark göremediler. Günler geçti. Bütün ülke hükümdarın sıkıntısını duymuştu ve kimse çözüm bulamıyordu. Sonunda, hükümdarın fazla isyankar olduğu için zindana attığı bir genç haber gönderdi. İyi okumuş,  akıllı ve zeki olan bu genç, hükümdarın bazı isteklerine karşı çıktığı için zindana atılmıştı. Başka çaresi olmayan hükümdar bu genci çağırttı. Genç önce heykelleri sıkı sıkıya inceledi, sonra çok ince bir tel getirilmesini istedi. Teli, birinci heykelciğin kulağına soktu. Tel heykelin ağzından çıktı. İkinci heykele de aynı işlemi yaptı. Tel, bu kez diğer kulaktan çıktı. Üçüncü heykelde tel kulaktan girdi ama bir yerden dışarı çıkmadı. Ancak telin sığabileceği bir kanal, kalp hizasına kadar iniyor, oradan öteye gitmiyordu.

  Hükümdar, heykelleri gönderen komşu hükümdara cevabı yazdı:

- Kulağından gireni ağzından çıkartan insan makbul değildir.

- Bir kulağından giren diğer kulağından çıkıyorsa, o insan da makbul değildir.

- En değerli insan; kulağından gireni kalbine gömendir.

Kalp - Muhtelif yazılar
TAMİRCİ

Ünlü kalp cerrahı De Bakey, otomobilini tamire götürmüştü. Tamirci, otomobilin kaputunu açtıktan ve motoru bir süre inceledikten sonra, bir şeyler söylemek için De Bakey’den izin istedi.
“İkimiz de hemen hemen aynı işi yapıyoruz sayılır” dedi. “Örneğin ben şimdi kaputu açtıktan sonra büyük bir özenle sorunun nerede olduğunu, nereden kaynaklandığına bakacağım, bunları saptadıktan sonra ise kapakçıkları temizleyeceğim, gerekirse kabloları, motor yağını değiştireceğim, hatta çok gerekli ise motoru çıkarıp yerine yenisini takacağım.”
Tamirci bunları söyledikten sonra, kafasını kurcalayan sorusunu da sordu:
“Söylesenize nasıl oluyor da, aynı işi yapmamıza karşın siz milyon dolarlar kazanıyorsunuz, ben ise bu iş karşılığında yalnızca üç beş kuruş alabiliyorum?”
Tamircinin söylediklerini tebessümle dinleyen De Bakey, meslektaşının kulağına eğildi ve şöyle fısıldadı:
Tüm bu yaptıklarını bir de, motor çalışıyorken yapmayı denesenize…
Kalp - Özlü sözler
 • Acı kalbe elektrik hızında ulaşır, ama gerçek, kalbe buzul kadar yavaş ilerler. - Barbara Kingsolver
 • Ah! dilim... Söylediklerin yüzünden kalpler dilim dilim. Söyleyemediklerin yüzünden de kalbim... Ah dilim! Bin parçaya bölseler sözü dilim dilim, bir parça düşmez payıma; sevgiliden yana benim gibi kısmetsizin bilirim. Ah dilim! Ne sen söyle, ne de eller bilsin...Velevki ben de bileyim. Bu yolu takip et, dosdoğru git, menzile varırsın. Sus dilim...!
 • Aklen halledilemeyen nice güç şeyler vardır ki ancak kalben çözülebilir.  - Avient
 • Aklın yoksa yandın, ya kalbin yoksa o zaman zaten sen yoksun ki.
 • Aşık olmadıktan sonra, kalbimiz ne işe yarar ki? - Goethe
 • Aşk kum saati gibidir; kalp dolarken beyin boşalır. - Jules Renard
 • Aşk tuhaf bir bakıştır, ateşşiz bir yakıştır. Yaşamayan bilemez, kalpten kalbe akıştır. - Yunus Emre 
 • Bahar gelmekle taş yeşerir mi? Toprak ol ki renk renk çiçekler bitiresin. Yıllarca gönüller yırtan, kalpleri üzen taş oldun. Bir tecrübe et; bir zamanda toprak ol. - Hz. Mevlana
 • Bazen en küçük şeyler kalbimizde en büyük yeri kaplar. - A. A. Milne
 • Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim. Olur ya, kalp durur. Akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur, ne de unutur. - Hz. Mevlana
 • Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlayamaz.
 • Bilim insanının arzuları ve zaafları olmamalı, - bir nevi taş gibi bir kalbi olmalı. - Charles Darwin  
 • Bilirsin günahları yazan melek soldadır. Hatta bundandır kalbin solda olması. Çünkü belkide aşk, yaşanılan en büyük günahtır. - Aziz Nesin
 • Bir gün akıl kalbe sorar: iman nedir? Kalp eğilir ve aklın kulağına şöyle fısıldar; iman, edeptir.
 • Bir insanı avucunuza almanın en güzel şekli, kalbini kazanmaktır. - La Cordaire
 • Bir kalbi ve beyni olan hiç kimsenin gayet iyi olabileceğine inanmıyorum. - Henry Wadsworth Longfellow
 • Bir sürü insan hayatınıza girip çıkacak, ancak sadece gerçek arkadaşlarınız kalbinizde ayak izlerini bırakacak. - Eleanor Roosevelt
 • Cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerindedir.  - Hz. Ali (r.a.)
 • Çocuk olsam yeniden. Bir tek düştüğüm için acısa içim ve kalbim; çok koştuğum zaman çarpsa sadece.
 • Duygular vardır anlatılamayan, sevgiler vardır kalplere sığmayan, dostluklar vardır hiçbir şekilde unutulmayan.
 • Düşünmek, görmemecesine. Hissetmek, görürcesine.  Sevmek, delicesine. Bir şiir, yürekten. Bir haykırış, candan.  “Cennetim olur musun" diyebilmek, hem de kalpten.
 • En uzak mesafe ne Afrika’dır, ne Çin, ne Hindistan, Ne seyyareler, ne de geceleri ışıldayan yıldızlar.En uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir:Birbirini anlamayan.. En yakın mesafe ne etle tırnak ne kan ile damar ne de şakak ile tendir. En yakın mesafe iki kalp arası yoldur birbirini anlayan.
 • Fısıldadığın kulağım değil, kalbimdi.Öptüğün dudaklarım değil ruhumdu. - Judy Garland
 • Gecenin acısını çekmeyen bilemez sabahın ne kadar tatlı ve kıymetli olabileceğini gözlerine ve kalbine. - Bram Stoker
 • Gerçek aşk, sonsuzdur, sınırsızdır ve daima kendi kendini büyütür. Acıdan uzak, saf ve katıksızdır ; Ona beyaz saçlar eşlik etsede, o kalpte daima gençtir. - Honore de Balzac
 • Gerçek bir arkadaş, elini tutup, kalbine dokunandır. - Gabriel Garci­a Marquez
 • Gözyaşları kalpte duyulan hislerin bestesidir.
 • Hayatında yalnızca bir kez, tüm kalbimle inanıyorum ki, dünyanı tamamen alt üst edecek biriyle tanışırsın. - Bob Marley
 • Hayatta üç şeyi iki kere düşün; çarpmadan önce bir kapıyı, bitirmeden önce bir sözü , kırmadan önce bir kalbi.
 • Her aşığım diyen aşık olmaz. / Her sevgiden bahseden sâdık olmaz. / İlahi herkes mert bir aşık olmaz. / Sıradan kalplerde "AŞK" derdi bulunmaz. - Hz. Mevlana 
 • Herkes bedeninin ölümünü düşünüyor. Kalbinin ölümünü düşünen yok. Asıl önemli olan kalbin ölmesidir. - Hz. Mevlana
 • Herkes dışını süslerken, sen içini, kalbini süsle. Herkes başkasının ayıbını araştırırken, sen kendi ayıplarınla meşgul ol.
 • Hiç taşlaşmayan bir kalbin, hiç tükenmeyen bir sabrın, ve hiç acıtmayan bir dokunuşun olsun. - Charles Dickens
 • Hiçbir kalp zorla elde edilmez. - Moliere
 • Hoşçakal parça tesirli bir bombadır. "Hoçşa" sı gidenin kalbine batar, "Kal" ı da arda kalanın.
 • İki kalp arasında en kısa yol: Birbirine uzanmış ve zaman zaman, ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. - Cemal Süreya
 • İncir çekirdeğini doldurmayacak kadar, diye niye küçümserler ki; kalp pek mi büyük incirden? Bakın bakalım insan neler çekiyor, incir çekirdeği kadar kalbe düşenden. - Hz. Mevlana
 • İnsan kalbi hiçbir zaman derinliğine girilememiş ve girilemeyecek olan bir ıstıraplar uçurumudur. - George Sand
 • İnsan kalbinde ne taşırsa dünyayı da öyle görür. - Johann Wolfgang von Goethe
 • İnsan kalbindeki gerçek aşk, dörtnala giden bir attır, ne dizginden anlar, ne laf dinler. 
 • İnsan, keder ve sevinç zamanlarında kalbinin tahammülünden fazlasını diğer hassas bir kalp ile taksim etmek ister. - Halid Ziya Uşaklıgil
 • İnsanı tekrar, kalp ve fikir cennetine eriştirebilecek tek kudret kadındır. - H. E. Adıvar
 • İnsanlar her gün saçını düzeltiyor da, kalbini neden düzeltmiyor? - Che Guevara
 • İnsanoğlu ancak bebekken bol bol güler. Yaşam merdivenini tırmandıkça bu içten gülme, yağı bitmiş kandil gibi söner. Bu da şu demektir: Neşelenmek için insanın masumiyete ve temiz kalpliliğe ihtiyacı vardır. Bu özellikleri olmayan kişiler dudaklarını büzer ve sanki bir kötülüğü gizlemek istermişçesine surat asar. - Honore de Balzac
 • İyiyle kötüyü ayıran çizgi kalbin içinden geçer.Peki kim kendi kalbinin bir parçasını yok etmek ister? - Aleksandr Solzhenitsyn
 • Kalbi doğru olmadıkça kişinin imanı doğru olmaz. Dili doğruları söylemedikçe de kalbi doğru olmaz. 
 • Kalbim baya sakin şimdi geri döneceğim. - James Joyce
 • Kalbimin odaları genelevden bile fazla. - Gabriel Garci­a Marquez
 • Kalbin, mantığın almadığı, mantıklı sebepleri vardır. - Blaise Pascal
 • Kalbini açtıklarına dudaklarını kapama. - Goethe
 • Kalp kırmak Kabe´yi yıkmak gibidir.
 • Kalp kör olduktan sonra, gözün görmesinde pek yarar yoktur. - Hz. Ali (r.a.)
 • Kalp ne ile doluysa, dudaklardan o dökülür.  - Goethe
 • Kalp, bütün erdemleri kendinde toplamıştır. Ama bütün kötülükler de oradadır. - Andersen
 • Kalp, denize benzer, fırtınaları, sakin zamanları ve taşkınlıkları vardır, bazen de derinliklerinde inciler gizlidir. - Heinrich Heine
 • Kalpler kırılmak için yapılmıştır. - Oscar Wilde
 • Kalpler yaralanmakla yaşar.  - Oscar Wilde
 • Karnı açlardan çok, kalpleri açlara acırım. - Cenap Şehabettin
 • Kopan gülün dalında durması ne kadar zorsa; kırılan kalbin de onarılması o kadar zordur. - Hz. Mevlana
 • Kuru kalbe kuru göz. - Victor Hugo
 • Nasıl kafa sayısı kadar düşünce çeşidi varsa, kalp sayısı kadarda sevgi çeşidi vardır. - Tolstoy
 • Ne kalbimin hüzünlerini insanların mutluluklarına değişirim; ne de gamın âzâlarımdan akıttığı gözyaşlarının, kahkahaya dönüşmesine  râzı olurum.
 • Ne tuhaf, aklın aşağılık saydığını kalp çoğu zaman güzel ve çekici buluyor.
 • Nereye giderseniz gidin, tüm kalbinizle gidin. - Konfuçyüs  
 • Payımıza sükût düştüğünden beri; Kalbimizin sesini daha bir duyar olduk. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Sarılmak neden güzeldir bilir misin? / Çünkü sağ tarafta kalp yoktur ve orası hep boştur, Sarılınca sağ tarafını onun kalbi doldurur. 
 • Sevgiye ve tutkuya açık bir kalp kadar dünyada değerli bir şey yoktur. - Goethe
 • Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider, dilden çıkarsa kulağı aşamaz. 
 • Şanslı olan bükülebilen kalplerdir; kırılmadıkları için. - Albert Camus
 • Şu ümmet üzerine en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim, kalbi ile cahil olan kimselerdir. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Tefekkür kalbin kandilidir; o giderse kalp için ışık yok demektir. - İskender Pala
 • Tehlikelerden korunmak için değil, onlarla korkusuzca yüzleşmek için dua edeyim. Ağrım dinsin diye değil, kalbim fethetsin diye yalvarayım. - Rabindranath Tagore
 • Temiz bir kalp, zehirli dillerin bozduğunu düzeltir. - Homeros
 • Temiz kalpli insanlar hiçbir zaman rahat bir hayat yaşayamazlar, Çünkü kendilerini başkalarının mutluluğu için feda ederler.
 • Unutma ki, yalnız olmak; Yanlış yerde ve yanlış bir kalpte olmaktan iyidir.
 • Unutma; bir kalbi kırdıktan sonra özür dilemek fayda sağlamaz. Bil ki; telafisi olmayan şeylerin, izahı gereksizdir. - Victor Hugo 
 • Yaşamak direnmektir,sevmek güvenmektir.Unutma; İnsan çoğu zaman dünyanın hakimi,bazende küçük bir kalbin esiridir. - Hz. Mevlana
 • Zaman lazım sadece, unutacaksın! Nasıl unuttuysan çocukluğunu, kırılan oyuncaklarını. Kırılan kalbini de öyle unutacaksın.
 • Zengin bir kalp yoksa servet çirkin bir dilencidir. - Emerson
Kalp - Risale-i Nur Külliyatı
Elcevap: Eğer, insan yalnız bir kalbden ibâret olsaydı, bütün mâsivâyı terk, hattâ Esmâ ve Sıfâtı dahi bırakmak, yalnız Cenâb-ı Hakkın zâtına rabt-ı kalb etmek lâzım gelirdi. Fakat, insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letâifi ve hasseleri vardır. İnsan-ı kâmil odur ki, bütün o letâifi, kendilerine mahsus ayrı ayrı tarîk-ı ubûdiyette, hakikat cânibine sevk etmek ile, Sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir sûrette; kalp, bir kumandan gibi, letâif askerleriyle kahramanâne maksada yürüsün. Yoksa kalp, yalnız kendini kurtarmak için askerini bırakıp tek başıyla gitmek, medâr-ı iftihar değil, belki netice-i ıztırârdır.

Sözler | Yirmi Yedinci Söz

İşte, madem kalp ve dimağ-ı insanî bu merkezdedir; çekirdek hâletinde bir şecere-i azîmenin cihazatını tazammun eder ve ebedî, uhrevî, haşmetli bir makinenin Âletleri ve çarkları içinde derc edilmiştir. Elbette ve herhâlde, o kalbin Fâtırı, o kalbi işlettirmesini ve bilkuvve tavırdan bilfiil vaziyetine çıkarmasını ve inkişafını ve hareketini irade etmiş ki, öyle yapmış. Madem irade etmiş; elbette o kalp dahi akıl gibi işleyecek. Ve kalbi işlettirmek için en büyük vasıta, velâyet merâtibinde zikr-i İlâhî ile tarikat yolunda hakaik-i imaniyeye teveccüh etmektir.

Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup