Çaba - Çabalamak - Ansiklopedik bilgi
Çaba - Çabalamak

Çaba: (isim) Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor

Çabalamak
1. Güç bir durumdan kurtulmaya uğraşmak
2. Bir işi başarmak için uğraşmak, gayret etmek
Çaba - Çabalamak - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 114. ayet:
Allah´ın mescidlerinde O´nun isminin anılmasını engelleyen ve bunların yıkılmasına çaba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onların (durumu) içlerine korkarak girmekten başkası değildir. Onlar için dünyada bir aşağılanma, ahirette büyük bir azab vardır.

Bakara (Sığır) Suresi 205. ayet:
O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu sevmez.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 176. ayet:
Küfürde "büyük çaba harcayanlar" seni üzmesin. Çünkü onlar, Allah´a hiç bir şeyle zarar veremezler. Allah, onları ahirette pay sahibi kılmamayı ister. Onlar için büyük bir azab vardır.

Maide (Ziyafet) Suresi 41. ayet:
Ey Peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla "İnandık" diyenlerle Yahudiler´den küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar, yalana kulak tutanlar, sana gelmeyen diğer topluluk adına kulak tutanlar (haber toplayanlar)dır. Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırırlar, "Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan kaçının" derler. Allah, kimin fitne(ye düşme)sini isterse, artık onun için sen  Allah´tan hiç bir şeye malik olamazsın. İşte onlar, Allah´ın kalplerini arıtmak istemedikleridir. Dünyada onlar için bir aşağılanma, ahirette onlar için büyük bir azab vardır.

Maide (Ziyafet) Suresi 52. ayet:
İşte kalplerinde hastalık olanları: "Zamanın, felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz" diyerek aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih veya katından bir emir getirecek de, onlar, nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklardır.

Maide (Ziyafet) Suresi 62. ayet:
Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yiyicilikte çabalarına hız kattıklarını görürsün. Yapmakta oldukları ne kötüdür.

Tevbe (Tövbe) Suresi 13. ayet:
Yeminlerini bozan, elçiyi (yurdundan) sürmeye çabalayan ve sizinle ilk defa (savaşa) başlayan bir toplulukla savaşmaz mısınız? Korkuyor musunuz onlardan? Eğer inanıyorsanız, kendisinden korkmanıza Allah daha layıktır.

Tevbe (Tövbe) Suresi 47. ayet:
Sizinle birlikte çıksalardı, size "kötülük ve zarardan" başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara "haber taşıyanlar" vardır. Allah, zulmedenleri bilir.

İbrahim Suresi 17. ayet:
Yutkunmaya çabalayacak ve boğazından geçirmeyi başaramıyacak, ona her yandan ölüm gelecek, oysa ölmeyecek de. Ardından daha katı bir azab olacak.

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 19. ayet:
Kim de ahireti ister ve bir mü´min olarak ciddi bir çaba göstererek ona çalışırsa, işte böylelerinin çabası şükre şayandır.

Kehf (Mağara) Suresi 104. ayet:
"Onların, dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken, kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar."

TaHa Suresi 15. ayet:
"Şüphesiz, kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için, onun (koşup haberini) neredeyse gizleyeceğim."

Enbiya (Peygamberler) Suresi 94. ayet:
Artık kim, bir mü´min olarak salih amellerde bulunursa, onun çabası için (karşılık olarak) küfran (nankörlük) yoktur. Şüphesiz biz, onun yazıcılarıyız.

Hac Suresi 51. ayet:
Ayetlerimiz konusunda acze düşürücü çabalar harcayanlar, alevli ateşin halkıdır.

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 8. ayet:
Biz insana, anne ve babasına (karşı) güzelliği (ilke edinmesini) tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda, onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Artık yaptıklarınızı size haber vereceğim.

Lokman Suresi 15. ayet:
Bununla birlikte, onların ikisi (annen ve baban) hakkında bir bilgin olmayan şeyi bana şirk koşman için, sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda onlara itaat etme ve dünya (hayatın) da onlara iyilikle (ma´ruf üzere) sahiplen (onlarla geçin) ve bana "gönülden-katıksız olarak yönelenin" yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır, böylece ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim.

Sebe Suresi 5. ayet:
(Sözde) Aciz bırakmak için ayetlerimiz hakkında çaba harcamış olanlar, işte onlar; onlar için de (en) iğrenç olanından acı bir azab vardır.

Sebe Suresi 38. ayet:
Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çaba harcayanlar; işte onlar da azabın içine getirilmişlerdir.

İnsan Suresi 22. ayet:
Şüphesiz, bu, sizin için bir mükafaattır. Sizin çaba-harcamanız şükre değer (meşkur:makbul) görülmüştür.

Naziat (Söküp Çıkaranlar) Suresi 22. ayet:
Sonra (karşı yönde) çaba harcayıp sırtını döndü. 

Naziat (Söküp Çıkaranlar) Suresi 35. ayet:
O gün, insan, neye çaba harcadığını düşünüp-anlar.

İnşikak (Yarılma) Suresi 6. ayet:
Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O´na varacaksın.

Leyl (Gece) Suresi 4. ayet:
Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır.
Çaba - Çabalamak - Kitap Tanıtım
Kusursuzluk Çabası 
Yetersizlik Duygusu

İZ YAYINCILIK

Adler Psikolojisi Üzerine Düşünceler, Yorumlar, Eleştiriler"
"Ruh dünyanızın kusursuzluğa yöneliş ve yetersizlikten kurtuluş çabasına kılavuzluk edecek yöntemler hakkında aydınlanmak istiyorsanız bu kitap önünüze aydınlık ufuklar açacaktır."
"Alfred Adler, Kurt A. Adler, G. Margery Allen, H. L. Ansbacher, Wilard Beecher, Garda Bowman, Alfred Frau, Erwin O. Krausz
Oscar Pelzman, Lucia Radl, Lydia Sicher"
Çaba - Çabalamak - Muhtelif yazılar
KELEBEĞİN DERSİ

Bir gün, kozada küçük bir delik belirdi; bir adam oturup kelebeğin saatler boyunca bedenini bu küçük delikten çıkarmak için harcadığı çabayı izledi.
Ardından sanki ilerlemek için çaba harcamaktan vazgeçmiş gibi geldi ona. Sanki elinden gelen her şeyi yapmış ve artık yapabileceği bir şey kalmamış gibiydi.
Böylece adam, kelebeğe yardım etmeğe karar verdi; eline küçük bir makas alıp kozadaki deliği büyütmeye başladı.
Bunun üzerine kelebek kolayca çıkıverdi. Fakat bedeni kuru ve küçücük kanatları buruş buruştu.
Adam izlemeye devam etti; Çünkü her an kelebeğin kanatlarının açılıp genişleyeceğini ve bedenini taşıyacak kadar güçleneceğini umuyordu.
Ama bunlardan hiç biri olmadı! Kelebek hayatının geri kalanını kurumuş bir beden ve buruşmuş kanatlarla yerde sürünerek geçirdi.
Ne kadar denese de asla uçamadı.
Adamın iyi niyeti ve yardım severliği ile anlayamadığı şey, kozanın kısıtlayıcılığının ve buna karşılık kelebeğin daracık bir delikten çıkmak için göstermesi gereken çabanın, Yüce Yaratıcının kelebeğin bedenindeki sıvıyı onun kanatlarına göndermek ve bu sayede de kozanın kısıtlayıcılığından kurtulduğu anda uçmasını sağlamak için seçtiği yol buydu.
Bazen yaşamda tam olarak ihtiyaç duyduğumuz şey çabalardır. Eğer yüce yaratıcı, yaşamda herhangi bir çaba olmadan ilerlemenize izin verseydi, o zaman bir anlamda sakat kalırdık. O zaman olabileceğimiz kadar güçlenemezdik. Asla uçamazdık.
Çaba - Çabalamak - Özlü sözler
 • Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller. - La Rochefoucauld 
 • Aşk için çok çaba sarfetmek gerek, nefretse kendi başının çaresine bakar. -  Charles Bukowski
 • Aşk iki insanın bilinçlerini birleştirme çabasıdır. Boşuna bir çabadır çünkü insan kendi bilincine mahkumdur. - Jean Paul Sartre
 • Başarmak alkışlanacak sonuçlar üretmek değil; alkışlanacak çabalar sergilemektir.
 • Bazı insanların vicdanı vardır, içleri acır; sessiz kal(a)mazlar, görmezden gel(e)mezler. Yol ayrımlarında tereddüt etmezler, bir kişilik edinme kaygısı güderler, sürüklenmezler, tavır alırlar. Hayatlarının merkezinde bir tek kendileri yoktur, ötekini içerme bilgisini edinmek için çaba gösterirler, yorulurlar. Uçurumun kenarında yaşarlar. - Agnes Heller
 • Düşüncesiz öğrenme , boşuna giden bir çabadır. - Konfüçyüs
 • Etrafınızda her şeyi para ve başarıya bağlayan bir sistem var. Oysa değerli olan doğru bir amaç uğruna harcanan çabalardır.
 • Farklı giysilere bürünsek de nihayetinde hepimiz birer iskeletiz. Bu farklı olma çabaları niye?
 • Hayatta birini sev ve onu kazanmak için çabala. Sabret ve sevgini göster.  Kabul ederse zafer onundur,  etmezse suç senindir.  Çünkü hak etmeyeni seçmişindir.
 • Herkes bir dost ister ama hiç kimse bir dost olmak için çaba göstermez.
 • Herkes dünyanın düzene girmesini ister. Fakat çabayı komşusundan bekler. 
 • İnsan birşeyi elde etmek için çabalar. Onu elde edince de bir kenara atar. Gerçek değerini ise onu kaybedince anlar.
 • İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum. - Henry David Thureau
 • Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseden bir şey ummam. Beklentiler daima yaralar. Hayat kısadır. Öyleyse hayatınızı sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin. Sadece kendiniz için yaşayın ve konuşmadan önce dinleyin, yazmadan önce düşünün, harcamadan önce kazanın, dua etmeden önce bağışlayın, incitmeden önce hissedin, nefret etmeden önce sevin, vazgeçmeden önce çabalayın, ölmeden önce yaşayın. Hayat budur. Onu hissedin, onu yaşayın ve ondan hoşnut olun. - William Shakespeare
 • Önümde üç adam gidiyordu. Baktım en öndeki aceleci adımlarla belli ki bir yere yetişmeye çabalıyordu. İşine ya da bir toplantıya. Bu adam hayata bir şeyler başarabilir dedim. İkinci adam o kadar hızlı olmasa da yavaş adımlarla bir yöne doğru gidiyordu. Tamam dedim bu da hayatta yavaş ta olsa bir şeyler başarabilir. En sondaki benim önümdeki ise boş boş bir amacı olmadan yönü belirsizdi. Dedim ki bundan bir şey olmaz. Sonra beynim bir an dondu kaldım. Ben onların da gerisindeyim. - Sıtkı Aslanhan - Hayata Gülümse eserinden
 • Parasız olan şeyler en pahalıya mal olan şeylerdir, çünkü bize karşılıksız olduklarını anlama çabasına mal olurlar da ondan.
 • Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. - Attilâ İlhan
 • Sen öylesine, o kadar bensin ki... Ah nasıl anlatsam, boşuna bu çabalarım, doğru kelimeleri aramalarım.. Ne kitaplar yazıyor, ne de sözlüklerde karşılığı var sana olan sevdamın. - Can Dündar
 • Sevgi,yürekten davranmaktır. / Sevgi,gözyaşlarını paylaşmaktır, / Sevgi,dualarla konuşmaktır, / Sevgi,her zorlukta çabalamaktır, / Sevgi vuslatta da özlemektir, / Sevgi,şikayeti bırakmaktır, / Sevgi,hayat demektir, / Sevgi, ben fikrini unutmaktır.
 • Umut demek umutsuz kaldığın anda umut ışığını görmek için çaba göstermektir.
Çaba - Çabalamak - Risale-i Nur Külliyatı
Ey ikinci, bozuk Avrupa! Senin çürük ve esassız esaslarının bir kısmı şunlardır ki: "En büyük melekten en küçük semeğe kadar herbir zîhayat kendi nefsine mâliktir ve kendi zâtı için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar. Onun bir hakk-ı hayatı var. Gaye-i himmeti ve hedef-i maksadı yaşamak ve bekasını temin etmektir" diyorsun. Ve Hâlık-ı Kerîmin kerem düsturlarından ve erkân-ı kâinatta kemâl-i itaatle imtisal edilen düstur-u teavünle, nebâtat hayvânâtın imdadına ve hayvânat insanların yardımına koşmasından tezahür eden o umumî kanunun rahîmâne, kerîmâne cilvelerini cidal zannedip, "Hayat bir cidaldir" diye, ahmakane hükmetmişsin.

Lemalar | On Yedinci Lem’a

Sonra, o zalim, dünyaca büyük makamlarda bulunan bedbahtlar dediler: "Sen, yirmi senedir birtek defa takkemizi başına koymadın, eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başını açmadın, eski kıyafetinle bulundun. Halbuki, on yedi milyon bu kıyafete girdi."
Ben de dedim:
"On yedi milyon değil, belki yedi milyon da değil, belki rızasıyla ve kalben kabulüyle ancak yedi bin Avrupaperest sarhoşların kıyafetlerine ruhsat-ı şeriye ve cebr-i kanuni cihetiyle girmektense, azimet-i şeriye ve takva cihetiyle, yedi milyar zatların kıyafetlerine girmeyi tercih ederim. Benim gibi yirmi beş seneden beri hayat-ı içtimaiyeyi terk eden adama, İnat ediyor, bize muhaliftir denilmez. Haydi inat dahi olsa, madem Mustafa Kemal o inadı kıramadı ve iki mahkeme kırmadı ve üç vilayetin hükumetleri onu bozmadı; siz neci oluyorsunuz ki, beyhude hem milletin, hem hükumetin zararına, o inadın kırılmasına çabalıyorsunuz? Haydi siyasi muhalif de olsa, madem tasdikınızla yirmi senedir dünya ile alakasını kesen ve manen yirmi seneden beri ölmüş bir adam, yeniden dirilip, faidesiz, kendine çok zararlı olarak hayat-ı siyasiyeye girerek sizinle uğraşmaz. Bu halde, onun muhalefetinden tevehhüm etmek, divaneliktir. Divanelerle ciddi konuşmak dahi bir nevi divanelik olmasından, sizin gibilerle konuşmayı terk ediyorum. Ne yaparsanız, minnet çekmem" dediğim, onları hem kızdırdı, hem susturdu. 

Emirdağ Lâhikası | Mühim Bir Suale Hakikatli Bir Cevaptır