Hidayet - Ansiklopedik bilgi
Hidayet

Hidayet: (isim, din b.) Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu
Hidayet - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 5. ayet:
İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet  üzeredirler ve kurtuluşa erenler bunlardır.

Bakara (Sığır) Suresi 16. ayet:
İşte bunlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almışlardır; fakat bu alışverişleri bir yarar sağlamamış; hidayeti de bulmamışlardır. 

Nahl (Arı) Suresi 93. ayet:
Eğer Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet kılardı; ancak dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Yaptıklarınızdan muhakkak sorumlu tutulacaksınız.

Nahl (Arı) Suresi 125. ayet:
Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir.

Kehf (Mağara) Suresi 13. ayet:
Biz sana onların haberlerini bir gerçek (olay) olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

Tegabun (Aldanış) Suresi 11. ayet:
Allah´ın izni olmaksızın hiç bir musibet (hiç kimseye) isabet etmez. Kim Allah´a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Allah, her şeyi bilendir.

Mülk (Yönetim) Suresi 22. ayet:
Şu halde yüzükoyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer, yoksa dosdoğru yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı?

Kalem Suresi 7. ayet:
Elbette senin Rabbin, kimin kendi yolundan şaşırıp-saptığını daha iyi bilendir; ve kimin hidayete erdiğini de daha iyi bilendir.
Hidayet - Kitap Tanıtım
Sahabe Hayatından Hidayet Öyküleri - 1

Selçuk Yıldırım
ZAFER YAYINLARI

Onlar, kainatın ve insanın yaratılışındaki sırları açan Kur´an´ı, Hz. Peygamber´in (a.s.m.) dilinden ayet ayet işittiler ve iman ettiler.

Hz. Peygamber´in (a.s.m.) "ashabım" diye sevdiği bu insanlar kimlerdi? Onların da bizim gibi zaafları, tereddütleri, korkuları, sevinçleri, aşkları, düşmanlıkları yok muydu? Birbirinden çok farklı yaratılışta olan bu insanlar, nasıl aynı davanın etrafında kenetlendiler ve sonraki asırlarda gelecek olan bütün insanlar için değişmez birer rehber oldular? 

"Sahabe Hayatından Hidayet Öyküleri", bu seçkin şahsiyetlerin İslam´la nasıl buluştuklarının emsalsiz örneklerini bir araya getiriyor. Belki bu dizi, onları hakkıyla tanımak için lüzumlu, uzun ve güzel bir okuma yolculuğu için küçük bir adım sayılabilir. 
Hidayet - Kitap Tanıtım
Cennete Otostop 
Hidayet Öyküleri

Adem Özköse
PINAR YAYINLARI

Hepsinin birbirinden farklı, birbirinden ilginç hikâyesi vardı. Kimisi papazken, kimisi ünlü bir müzisyenken, kimisi bir misyonerken, kimisi de uyuşturucu kaçakçısıyken İslam´la tanışmış ve kendilerine yeni bir hayat kurmuşlardı. Bu röportajlar esnasında mühtedilerin gözyaşlarına, sevinçlerine ve heyecanlarına da şahitlik ettim. Onlardan yaşadıkları zorlukları, hayal kırıklıklarını, geleceğe dair umutlarını dinledim. İtiraf etmeliyim ki, mühtedilerle yüz yüze röportajlar yaparken dinlediklerimden ben de çok etkilendim. 
Bazı hikâyeler günlerce aklımdan çıkmadı; yolda yürürken, kitap okurken veya başımı yastığa koyduğumda, sonradan Müslüman olan bu insanların anlattıklarını, başlarına gelenleri hatırlıyordum. Hepsi gerçek ve yaşanmış olan hidayet öykülerini dinleyip de etkilenmemek elde değildi. Sizin de hidayet öykülerini okurken birçok farklı duyguyu bir arada yaşayacağınızı; kimi zaman şaşıracağınızı, kimi zaman mutlu olacağınızı, kimi zaman da gözyaşlarınıza engel olamayacağınızı tahmin ediyorum.
Hidayet - Muhtelif yazılar
HİDAYET TÜRKOĞLU’NUN YAŞADIĞI GERÇEK BİR OLAY

Ünlü basketbolcu Hidayet Türkoğlu esiyle birlikte, Eminönü’nde geziyordu.
Önce akvaryumcuları dolaştılar, Kapalıçarşı, Nurosmaniye, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı derken, Yeni Caminin önüne kadar geldiler. Orada bağıra bağıra simit satan bir çocuk vardı. Basketbolcu birden durakladı... Sonra simitçiye yaklaştı:
- Simit´in kaça koç ?
- 300 bin abi. Çıtır çıtır....
- Tezgahta kaç simit var ?
- 70-80 tane var herhalde...
- Hepsini alsam ne tutar ?
- Seksen desek 24 milyon.
- Al sana 30 milyon... Farz et ki hepsini aldım...
-Sağ ol abi... sağ ol...
Basketbolcu üç onluk çıkartıp simitçinin önüne bıraktı. Eşi şaşkındı. Üç beş adım yürümüşlerdi ki eşine yaklaşıp fısıldadı.
- Hidayet sen deli misin ?
- Yooo
- Peki yemediğimiz simitlerin parasını niye verdin ?
- Boş ver sorma.
- Diyelim ki soruyorum. Hem de ısrarla soruyorum.
- Öyleyse söyleyeyim.
- Lütfedersiniz beyefendi.
- Tablanın kenarı dikkatini çekti mi ?
- Hayır.
- Baksan görecektin. Tahtaya bir isim kazınmıştı.
- Nasıl bir isim ?
- Hidayet !
- Yoksa ?
- Evet o tezgah, eskiden benimdi.
(Bu hikayeyi Hidayet tv8 de katıldığı bir programda kendisi anlatmıştır.)
Hidayet - Özlü sözler
  • Hidayet, ona doğru yürüyenlere koşar, yağmurdan kaçanların kuraklıktan şikayete hakları yoktur. 
Hidayet - Risale-i Nur Külliyatı
Bu ince sır içindir ki, şükrü ve perestişi ve minnettarlığı ve muhabbeti ve medhi ve ubudiyeti intac eden rızk ve şifa ve bilhassa hidâyet ve İmân gibi daire-i kesretin en âhirindeki cüzî ve küllî bu gibi fiiller ve in´âmlar, doğrudan doğruya Kâinat Hâlıkının ve umum mevcudat Sultanının eseri ve ihsanı ve in´âmı ve hediyesi ve fiili olduğunu göstermek için, Kur´ân-ı Mucizü´l-Beyan (Haşiye) tekrar ile rızkı ve hidâyeti ve şifayı Zât-ı Vâcibü´l-Vücuda veriyor. Ve onları ihsan etmek Ona mahsus ve Ona münhasırdır, diyor. Ve gayet şiddetle gayrın müdahalesini reddediyor.

Şualar | İkinci Şuâ 

Hattâ, evliyanın bir kısmı, keramet-i gaybiyelerinde Risale-i Nur´u aynı o âhirzamanın hidâyet edicisi olduğu, bu tahkikatla teville anlaşılır diyorlar. İki noktada bir iltibas var; tevil lâzımdır. 
Birincisi: âhirde iki vazife, gerçi hakikat noktasında birinci vazife derecesinde değiller. Fakat hilâfet-i Muhammediye (a.s.m.) ve ittihad-ı İslâm avamda ve ehl-i siyasette, hususan bu asrın efkârında o birinci vazifeden bin derece geniş görünüyor. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi mehdî ve müceddid geliyor ve gelmiş. Fakat herbiri üç vazifeden birisini bir cihette yapması itibarıyla, âhirzamanın büyük mehdîsi ünvanını almamışlar. 

Şualar | On Dördüncü Şuâ