Taşımak - Ansiklopedik bilgi
Taşıma

1. Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek
2. Üstünde bulundurmak
3. Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek
4. Boru, kanal vb. ile sıvı maddeleri bir yerden başka bir yere aktarmak
5. Giymek
6. Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak
7. Katlanmak, üstlenmek, yüklenmek, çekmek
8. Duymak, hissetmek
Taşımak - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 248. ayet:
Peygamberleri, onlara (şöyle) dedi: "Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut´un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden "bir güven duygusu ve huzur" ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır."

Bakara (Sığır) Suresi 286. ayet:
Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. (Kişinin nefsinin) Kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir. "Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge, Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

Tevbe (Tövbe) Suresi 47. ayet:
Sizinle birlikte çıksalardı, size "kötülük ve zarardan" başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara "haber taşıyanlar" vardır. Allah, zulmedenleri bilir.

Nahl (Arı) Suresi 7. ayet:
Kendisine ulaşmadan canlarınızın yarısının telef olacağı şehirlere onlar, ağırlıklarınızı taşımaktadırlar. Şüphesiz sizin Rabbiniz şefkatli ve merhametlidir.

Cuma (Toplanma) Suresi 5. ayet:
Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah´ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez.

Zariyat (Tozutup Savuranlar) Suresi 2. ayet:
Derken, ağır yük taşıyan (bulut)lara.

Hakka (Gerçekleşen) Suresi 17. ayet:
Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır.

İnşikak (Yarılma) Suresi 17. ayet:
Geceye ve toplayıp-taşıdığı şeylere,
Taşımak - Kitap Tanıtım
Yaşamı Sınıfa Taşımak (Cd Ekli)

Banu Özdemir
ELMA YAYINEVİ
MOBİL MULTİMEDYA DESTEKLİ İLK KİTAP
ETKİNLİK CD’Sİ İLE BİRLİKTE

Kitabın ekindeki CD-ROM ve Microsoft Tag uygulaması sayesinde okurlar, kitaptaki etkinliklerle ilgili resim ve animasyonlara hem bilgisayar hem de cep telefonu üzerinden ulaşabilecekler.

***
Bu kitapta sunulan etkinliklerin sınıf ortamında uygulanması, öğrencilerin kuramsal bilgiden çok hayatın pratikleri üzerine kafa yormalarına, bağımsız düşünmelerine ve problem çözme yeteneklerini daha fazla geliştirmelerine olanak sağlayacaktır. Öğrenciler, çevrelerinde gördüklerini daha iyi analiz edebilme, diğer insanlar tarafından yanlış anlaşılabilen davranışlarını fark edebilme ve bunları düzeltebilme imkânı bulacaklar.

***
Bu kitabın yönetici, öğretmen, özel eğitimci, psikolojik danışman ve sınıf rehber öğretmenlerine çok yararlı olacağını düşünüyorum. Yazarı kutluyorum ve yeni çalışmalarını bekliyorum.

Ali Döngel
MEB Eğitim Müfettişi
Taşımak - Muhtelif yazılar
Ne taşıyoruz? 

İki zen keşişi bir nehri aşmak üzerelermiş. Aynı nehrin karşı kıyısına geçmek isteyen korkak, güzel bir kadınla karşılaşmışlar. Keşişlerden biri onu omzuna alıp karşı kıyıya geçirmiş. İkinci keşiş ise, arkadaşının tutumuna sinirlenmiş. Ama tek laf etmemiş. Ama yine de "Kadını nasıl sırtına alır da taşır?"diye içi içini yiyormuş. 

Bir süre sonra ikinci keşiş "Olayı hocamıza aktarmak zorundayım. Çünkü kanımca sen artık lanetlisin." demiş. 

Kadını taşıyan keşiş ise çok şaşırmış. "Bizlere yasaklanan bir eylemde mi bulundum?" diye sormuş. "Unuttun mu güzel bir kadını uzunca bir süre sırtında taşıdın. Gözlerimle gördüm.

 "Doğru." demiş diğeri. "Onu taşıdım. Ama nehrin kıyısında bıraktım.  Anlaşılan sen onu hala taşıyor gibisin. Öyle değil mi?"

Diğerlerinde algıladığın, kendinde taşıdığındır. Yargıların, genelde kendi içinde bastırdığın ya da başkalarına yansıttığın gerçeklerdir.
Taşımak - Özlü sözler
 • Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa. 
 • Anne demek 9 ay karnında taşımak değil, ömür boyu yüreğinde taşımaktır.
 • Aşk acısı taşımayan yürek ya deliye aittir ya ölüye. - Hz. Mevlana
 • Aşkı taşıyan her kalbin muhkem olduğunu zannediyordum, meğer aşk, indiği kalbi ihya ediyordu ya, ihya edemezse yok ediyordu. Kazasız belasız kurtulmanın imkânı yoktu. - Nazan Bekiroğlu
 • Aşkımı göğsümde taşıyorum, dörde katlı bir mendil, dörde katlı bir şiir.
 • Aydınlık bir bilinç taşıyanlar önce düşüncelerini eyleme geçiren, sonra da davranışlarına uygun olarak konuşan kimsedir. - Konfüçyüs
 • Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur. - Hasan-i Basri
 • Bazen ağırdır sevmek, sevdiğine layık olabilmek. Ve bazen hayattır sevmek, birini çok uzaktayken bile, yüreğinde taşıyabilmek.
 • Bedenin yükünü ayaklar taşır, ruhun yükünü yürekler. - Can Yücel
 • Ben annemi nasıl sevmem ki; o, beni bir müddet karnında, uzun bir zaman da kucağında, ölünceye kadar kalbinin şefkat köşesinde taşımıştır. Ona saygısızlık göstermekten daha aşağılık bir şey bilmiyorum. - Abdurrahman Cami
 • Bırakacağın en iyi miras senin ismini taşıyan bir bina veya mücevher parçası değil, senin varlığından, mutluluğundan ve pozitif davranışlarından etkilenmiş bir dünya bırakabilmektir.
 • Bil ki, senin lehine söz taşıyan kimse aleyhine de taşır; sana nakleden, senden de nakleder . - İmam Şafii 
 • Bilmiyorum kalmış mıdır adresini yüzlerinde taşıyan insanlar. Hâlâ bir umut var mıdır? - Murathan Mungan
 • Bir canlı izin varsa şu toprakta, silinmez; / Ölsen, seni sırtında taşır toprağın altı. / Ey gölgeden ümmîd-i vefâ eyliyen insan! / Kaç gün seni hâtırlayacaktır şu karaltı?
 • Bir hediyeyi verirken davranışımız hediyenin kendisinden daha büyük anlam taşır. - Pierre Corneille
 • Bir kalbin içinde ne taşındığını asla bilemezsin. Kırmadan önce iyi düşün; Belki de içindeki sensin.
 • Bir kediyi kuyruğundan taşıyan biri başka hiçbir şekilde öğrenemeyeceği bir şeyi öğrenir. - Mark Twain
 • Bir kuşun kanadını taşıyacak gücüm bile yok bugün. Öyleyse hayat niye inatla, boş bulduğu tek yer benmişim gibi gelip ruhuma kuruluyor?
 • Bir millet yükselme iradesini taşımazsa, kendine güveni olmazsa, başkalarını taklitten başka bir şey yapamazsa, geçmişiyle övünmezse, başkalarından üstün olmak istemezse, ülkü için ölümü göze alamazsa, savaştan korkarsa, o millet içinden çürümüş demektir. - NİHAL ATSIZ
 • Bir yüksün omuzlarımda taşımaya gücümün yetmediği, çekmeye mecbur olduğum marazi bir hastalık..elveda demeyeceğim, el de sallamayacağım... Unutmak istiyorum seni, unutacağım da.
 • Çürümüş bir beyni bulunan kafanın gövdesi sağlam bir yürek taşımaz.
 • Dağı yerinden oynatan adam küçük taşları taşıyarak başlar. - Konfuçyüs
 • Devlet gemiye, halk da suya benzer; gemiyi taşıyan sudur; ama gemiyi deviren de sudur. - Konfüçyüs
 • Dost için sırtımı köprü yapmaya hazırım Ben; Yeter ki temiz kalpleri taşıyan ayaklar geçsin üstümden. - Balzac
 • Dost vurulunca değil, unutulunca ölür. Ve biz sevdiklerimizi kır çiceği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi kalbimizde taşırız.
 • Duygularını gizlemek kadınların doğuştan bir özelliğidir; bu hem budalaca hem de akıllıca bir nitelik taşır.  - Artbur Schopenhauer
 • Dün "canım" olan yarın "düşmanım" olmaz benim. / Yaşananların hatırı hep saklı kalır. / Hatırları sorulur selamları hep alınır. / Ağırdır sevmelerim Her "YÜREK" taşıyamaz. / Büyüktür umutlarım Her "OMUZ" kaldıramaz. - Nazım Hikmet
 • Dünya da her gördüğün insandır. Ama kimi bal taşır. Kimi gül taşır. Kimisi de nal taşır.
 • Düşman kelimesinin anlamını dost sıfatını taşıyanlardan öğrendim.
 • Eşek alim olmaz taş taşımakla tekkeye, / Adam insan olmaz gitmek ile mekkeye. - Ziya Paşa
 • Ey Gönül! Gezip de hayran kalmadığım yerin olmadı; bazen aklımı başımdan aldın, bazen benliğimi ayaklar altına. Ama herkeste bulunsa da, çoğunun farkında olmadığı bir sır gibi taşıdım seni. Dağları delmiyorum, çölleri aşmıyorum ama daha zoru olan benliğimle savaşıyorum. Yanıyorum diyerek masivâya sesleniyorum; ateşsiz, dumansız içten içe kül oluyorum.
 • Geleceğin ne taşıdığını kim bilebilir ki? - LAO TZU
 • Güzelliği bulmak için tüm dünyayı dolaşsak da; onu içimizde taşımıyorsak asla bulamayız. - R.W.Emerson
 • Güzellik, eğer beraberinde erdem taşımıyorsa, kokusu olmayan bir çiçeğe benzer. - Fransız atasözü
 • Hayatımda hep çok şey sandığım insanların; aslında "hiçbir şey" oluşunun yükünü taşıyorum. - D.Noel
 • Hep yan yana olun, ama birbirinize fazla sokulmayın, çünkü tapınağı taşıyan sütunlar da ayrıdır, zira bir selvi ile bir meşe birbirinin gölgesinde yetişmez.
 • Hepimiz başkalarını kendi yüreğimizde taşıdığımız biçimde görürüz. - Ralph Waldo Emerson / Aforizmalar
 • Her karanlık kendisini sonlandıracak şafağın tohumlarını içinde taşır. - Dante Alighieri 
 • Her yerde olmak gibi bir duan varsa, gönüllere gir. Çünkü sevenler, sevdiklerini gönüllerinde taşırlar. - Hz. Mevlana
 • Herşeye rağmen düşmana inat yaşayacağız. Yarın bizim çünkü... Biz öleceğiz ama çocuklarımız bırakacağımız mirasi taşıyacaklar yüreklerinde... Ve onların yürekleri bizim altında ezildiğimiz korkuları taşımayacak. - Yılmaz Güney
 • Hiç birsey yapmamış gibi  pişman. / Herşeyi yapmış gibi  halsiz. / Her ikisinin de yükünü senelerce sırtımda taşımış gibi yorgunum. / Hayatın kaç ton yükü varsa alsın bir zahmet üzerimden  eziliyorum!
 • Hiçbir zaman hayattan bembeyaz bir sayfa bekleme! Çünkü ikinci sayfa bile, birincinin izlerini taşır. - R. Sharma
 • Hüznümü ikiye böldüm. Birini sabah, birini gece yaşıyorum. Bu saatten sonra kimseyi çekemem ben, kendi yükümü zor taşıyorum.
 • İçinde anlatılmamış bir hikaye taşımaktan daha büyük bir eziyet yoktur. - Maya Angelou
 • İnsan dünyanın en çelişkili varlığıdır. Bir yandan umutsuz. Bezgin düşüncelere sahipken, diğer yandan umutlu, sevgi dolu düşünceleri de beraberinde taşır.
 • İnsan kalbinde ne taşırsa dünyayı da öyle görür. - Johann Wolfgang von Goethe
 • İnsan yıkılırken bile "Lamelif" gibi devrilmeli bükülmeden. İnsan sevdiğine atılan kurşunları "Cim" gibi alabilmeli bağrına. İnsan sırtına dağlar yüklendiğinde "Elif" gibi dimdik durabilmeli. İnsan bir ömür "Kef" gibi sevdiğini kucağında taşıyabilmeli. İnsan bir tek RABB karşısında "Mim" gibi secdeye koymalı başını.  
 • İnsanlar müşterek tecrübeleri taşıdıkları için birbirlerinin ne dediklerini anlayabilirler. - İ. Özel
 • İnsanları yorgun kılan hayat değil, taşıdıkları maskelerdir. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Kaderimizi kontrol eden üç karar vardır: 1- Nelere odaklanacağımıza karar vermek. 2- Bir şeyin sizin için ne anlam taşıdığına karar vermek. 3- İstediğiniz sonuçları yaratmak için ne yapacağınıza karar vermek. - Anthony Robbins 
 • Kafam cam kırıklarıyla dolu doktor. Bu nedenle beynimin her hareketinde düşüncelerim acıyor anlıyor musun? Bütün hayatımca bu cam kırıklarını beyin zarımın üzerinde taşımak ve onları oynatmadan son derece hesaplı düşünmek zorundayım. - Oğuz Atay
 • Kendi evini yapamıyorsan, bari bir yapana taş taşı. - Hint Atasözü
 • Küçük mutluluklara, büyük umutlar taşırsan; kırılırsın.
 • Menfaat sandalyeye benzer, başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. 
 • Ne iş yaparsın dedi: "Hamalım ben dedim". Nasıl yani dedi. "Elimden tutmasını bilenin yüreğini taşırım dedim". 
 • Olumsuzlukları hoş görmek ne iyidir. Zira bütün ırmaklara su veren deniz bile her çöpü başının üstünde taşır, ama deniz bu kereminden dolayı eksilmez. Zaten sevgi ve hoşgörü insanlıktır. - Hz. Mevlana
 • Öğrendiklerini bir saat gibi cebinde taşı; ikide bir saati olduğunu göstermek isteyen insanlar gibi ortaya çıkarma; eğer birisi sana saati sorarsa söylersin; ama her saat başında saat kulesi gibi ötme. - Lord Chesterfield
 • Ölüm dışında hayat her daim bir umut taşır.
 • Saçma bir zamanın kıyısında kurulmuş yasamdan ne fayda beklenebilir ki geç olmadan gitmeli sıyrılmalı makamsız umutlarla yan yana güzel bir yaşam taşınmalı berraklıklara.
 • Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver, toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur. Gül olup etrafa rayihalar saçmaya söz ver, seni anlatmaya bağrı yanık bir bülbül bulunur. - Hz. Mevlana
 • Sevgi varsa, taşıdığın yükün ağırlığı vız gelir.
 • Sevgiyi taşımak değil, hasretini çekmek zor, gülmeyi unutmak değil, ağlamaya alışmak zor, sevmek yada ölmek degil.
 • Sevgiyle kalmaya karar aldım...Nefret taşınmayacak kadar büyük bir yük. - Martin Luther King Jr
 • Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin halini üzerinde taşır. - Ataullah İskenderi
 • Sözden ağırı yoktur. Beden çok yükü taşır da, gönül her sözü taşıyamaz.
 • Tabloyu sizin için taşıyabilirim. Fakat onu sizin için kucaklayamam (sevemem).
 • Tanrı´nın bana taşıyamayacağım yükü vermeyeceğini biliyorum.Sadece keşke bana bu kadar güvenmeseydi. - Rahibe Teresa
 • Tereddüt edersen bacakların seni taşımaz. "Yürüyeceğim" de, bas ve yürü. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Uğruna fedakârlık yapmadığın sevgiyi, yüreğinde taşıyıp da kendine yük etme. - Hz. Mevlana
 • Unutulan unutanı hep taşıyor, tek çözüm unutmak bu da beni aşıyor.
 • Üç taşınma, bir yangına bedeldir. 
 • Vicdan! Onu herkes yüreğinde taşımaz; dilinde, midesinde ve hatta cüzdanında taşıyanlar vardır. - Cenap Şehabettın 
 • Ya sırtımıza alıp taşıyoruz, ya ayağımızın altına alıp çiğniyoruz; öğrenemedik bi türlü yan yana yürümeyi.
 • Yalnızlık tek kelime. Söylenişi ne kadar kolay! Oysa taşınması o kadar zordur ki. - Goethe
 • Yaşlandırmadan yaşattığımız nice pişmanlık yüzünden yaşamadan yaşlanan yürekler taşır olmak; hayat bu olsa gerek.
Taşımak - Risale-i Nur Külliyatı
Hem, ekser enva-ı kâinat o zâtın birer meyve-i mu´cizesini taşımak sûretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa, elbette o zât şu kâinat Hâlıkının en sevgili mahlûkudur. Hem bütün insaniyet, bütün istidadıyla istediği bekâ gibi bir hâceti ki, o hâcet ise, insanı esfel-i sâfilînden âlâ-yı illiyyîne çıkarıyor. Elbette o hâcet en büyük bir hâcettir ve en büyük bir abd, umumun nâmına onu Kâdiü´l-Hâcâttan isteyecek.

Sözler | Onuncu Söz

Ey kardeşlerim! Bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde, hadsiz bir metanet ve îtidal-i dem ve nihayetsiz bir fedakarlık taşımak gerektir. 

Tarihçe-i Hayat | Dördüncü Kısım : Kastamonu Hayatı