İnsan - Ansiklopedik bilgi
İnsan

1. (isim) Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı
2. Âdemoğlu, âdem evladı
3. (sıfat) Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse)
İnsan - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 24. ayet:
Ama yapamazsanız -ki kesin olarak yapamayacaksınız- bu durumda kafirler için hazırlanmış ve yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının. 

Nisa (Kadınlar) Suresi 28. ayet:
Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü) insan zayıf olarak yaratılmıştır.

Enam (Davar) Suresi 112. ayet:
Böylece her peygambere, insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla başbaşa bırak.

Enam (Davar) Suresi 130. ayet:
Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi aktarıp-okuyan ve size bu karşı karşıya geldiğiniz gününüzle sizi uyarıp-korkutan elçiler gelmedi mi? Onlar: "Nefislerimize karşı şehadet ederiz" derler. Dünya hayatı onları aldattı ve gerçekten kafir olduklarına  dair kendi nefislerine karşı şehadet ettiler.

Yusuf Suresi 5. ayet:
(Babası) Demişti ki: "Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır."

İbrahim Suresi 34. ayet:
Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah´ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür.

Kehf (Mağara) Suresi 34. ayet:
(İkisinden) Birinin başka ürün (veren yer)leri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki: "Ben, mal bakımından senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da daha güçlüyüm."

TaHa Suresi 40. ayet:
"Hani kız kardeşin gezinip; "Onu(n bakımını) üstlenecek birini size haber vereyim mi?" demekteydi. Böylece, seni annene geri çevirmiş olduk ki, gözü aydın olsun ve hüzne kapılmasın. Sen bir insan öldürmüştün de, biz seni tasadan kurtarmış ve seni "esaslı bir denemeden geçirip-denemiştik." Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın, sonra bir kader üzerine (buraya) geldin ey Musa."

Hac Suresi 66. ayet:
Sizi diri tutan, sonra öldürecek, sonra da diriltecek olan O´dur. Gerçekten insan pek nankördür.

Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi 23. ayet:
Medyen suyuna vardığı zaman, su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de (hayvanları su başına götürmekten çekinen) iki kadın buldu. Dedi ki: "Bu durumunuz ne?" "Çobanlar sürülerini sulamadıkça, biz sürülerimizi sulayamayız; babamız, yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır." dediler.

Ahzab (Gruplar) Suresi 72. ayet:
Gerçek şu ki, biz emanetleri göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar; onu insan yüklendi. Çünkü o, çok zalim, çok cahildir.

Şura (Danışma) Suresi 48. ayet:
Şayet onlar, sırt çevirecek olurlarsa, artık Biz seni onların üzerine bir gözetleyici olarak göndermiş değiliz. Sana düşen, yalnızca tebliğdir. Gerçek şu ki, Biz insana tarafımızdan bir rahmet taddırdığımız zaman, ona sevinir. Eğer onlara kendi ellerinin takdim ettikleri dolayısıyla bir kötülük isabet ederse, bu durumda insan bir nankör kesiliverir.
İnsan - Kitap Tanıtım
İyi İnsan Olmak Yürek İster

Dr. Sevim Asımgil
NESİL YAYINLARI

"Şu dünyada insanın en önemli meselesi nedir?" sorusuna belki bierbirinden farklı yüzlerce cevap verilebilir.Ancak,asıl cevabı "gerçek insan olabilmek"şeklinde ifade edebiliriz.
Bu cevabın asıl kaynağı elbette ilahi vahiydir.
Gerçek insan olmanın en keskin ve açık yollarını ancak Kur´an´da bulabiliriz.
Bir şeyi takrip etmek,yıkmak çok kolay ;yapmak ise çok zordur.Bu zorluğu göze alabilmek , iyi insan olabilmek gerçekten yürek ister.
Bu kitap,size bu kahramanlığı ve cesareti sergilemede önemli ipuçları sunmak için hazırlandı.
Bu kitapta,okutlu mücadeleyi zafere neticelendirmenin yollarını,canlı örnekleriyle bulacaksınız.
İnsan - Muhtelif yazılar
İnsan hayvan farkı

Tilki yeni doğan yavrusunu eğitiyordu.
-Ormanın en vahşi hayvanı bile ürkütmesin seni; ama nerede bir insan görürsen orayı   hemen terk et! dedi yavrusuna.
-Neden? diye sordu yavru.
-Çünkü evlat hiçbir hayvan silah taşımaz. dedi tilki.
İnsan - Muhtelif yazılar
Dünyada beş bin insan yaşıyor

Bir gün anası oğluna (Rafet Ekiz) Biliyor musun oğul, dünyada beş bin kişi yaşıyor demiş. 
Rafet bu sözleri okuma-yazma bile bilmeyen anasının cehaletine vermiş ve ona Türkiye´nin nüfusunun bile beş binin üzerinde olduğunu açıklamış. 
Annesi oğluna  gülümseyip şu cevabı vermiş: 
- İlahi oğlum. Ben insanlardan söz ediyorum. Sayım sonuçlarından değil. Dünyada beş bin insan yaşıyor. Dileğim ya onlardan biri olman ya da onlardan birkaçının  dostu olmayı başarmandır.
İnsan - Özlü sözler
 • Aç bir köpeği ayağa kaldırıp rahata kavuşturursan seni ısırmaz.Bir köpekle insan arasındaki temel fark budur. - Mark Twain
 • Açıkça görülür hale geldiki teknolojimiz, insanlığımızı aştı. - Albert Einstein
 • Ah be dünya sen dönüyorsun onu anladık da bu insanlar senden daha hızlı dönüyor, hem de ortada hiçbir yörünge yokken. - Can Yücel
 • Ahlaksız insanlar genelde kendilerini daha özgür sanırlar, ama daha çok nefret veya sevgiyi hissetme kabiliyetleri eksiktir. - Charles Bukowski
 • Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür. - Hz. Mevlana
 • Akıllı insanlar söyleyecek bir şeyleri olduğu için konuşur; aptallar illa bir şey söylemek zorunda olduğu için. - Platon (Eflatun)
 • Akıllı insanlar, tüm kanunlar kaldırılsa bile, yine aynı hayatı sürerlerdi. - Aristophanes  
 • Aldanma cahilin kuru lafına; kültürsüz insanın külü yalandır..Hükmetse dunyanın her tarafına; arzusu hedefi yolu yalandır. - Aşık Veysel Şatıroğlu
 • Anayasa insanlara sadece mutluluğu kovalama hakkını verir.Yakalamaksa size kalmış. - Benjamin Franklin  
 • Anladım ki insanlar, onlara söylediklerini unutur, yaptıklarını unutur ama onları nasıl hisettirdiğini asla unutmazlar. - Maya Angelou
 • Aptal insanlar tehlikelidir. - J.K. Rowling
 • Aptal kendini över, akıllı insan ise aptalı. - Robert Bulwer-Lytton  
 • Arkadaşınız hakkınızda her şeyi bilen, ona rağmen hala sizi seven insandır. - Elbert Hubbard  
 • Artık ikiyüzlüleri sevmeye başladım. Çünkü yaşadıkça yirmiyüzlü insanlar görmeye başladım. - Mehmet Akif Ersoy  
 • Asla aptal insanlarla tartışmayın, sizi kendi seviyelerine indirip tecrübeleriyle yenerler. - Mark Twain
 • Aşkın en kötü tarafı insanlara verdiği zevki eninde sonunda ödetmesidir. Şu veya bu şekilde… Fakat daima ödersin. - Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman yıl gibi gelir. - Hz. Mevlana
 • Bazen ışığımız söner, ama başka bir insanla karşılaşmamızla tekrar parlayıverir bir anda. - Albert Schweitzer  
 • Bazen insan öyle özlenir ki..Özlenen bilse, yokluğundan utanır. - Aziz Nesin
 • Bazen insanlar gerçeği duymak istemezler çünkü sanrıları yıkılsın istemezler. - Friedrich Nietzsche
 • Bazı insanlar çok fazla takıyor.Sanırım adına aşk deniyor. - A. A. Milne
 • Bazı insanlar hiç delirmez. Onlar ne korkunç hayatlar sürüyorlardır. - Charles Bukowski
 • Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur. - Michael Jordan
 • Bazı insanları her zaman, tüm insanları da bazı zaman kandırabilirsiniz; ama tüm insanları her zaman kandıramazsınız. - Abraham Lincoln
 • Belki de insan sevmeyi bilmediğinden değil, sevgisine layık biri olmadığından yalnızdır. - Can Yücel  
 • Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler. - Albert Einstein  
 • Ben Dünya´ya insanları güçlü yapmak için gelmedim, onların güçsüzlüklerini kullanmak için geldim. - Adolf-Hitler  
 • Bence bilgisayar virüsleri canlı olarak sayılmalı.Bence insan doğası hakkında birşey söylüyor, şimdiye dek yarattığımız tek canlı formunun tamamen yıkıcı olduğunu..Kendi görüntümüzle bir yaşam yarattık. - Stephen Hawking  
 • Bence hiçbir şey insanları sevmekten daha sanatsal olamaz. - Vincent Van Gogh
 • Bence yaratıcı insanlar ve yazarların gerçekten aklından eline döküldüyor, ve onlarda sadece yazıyorlar.Bu kadar basit. - Paul McCartney  
 • Bencillik insanın istediği gibi yaşaması değil, başkalarından onun gibi yaşamasını istemesidir. - Oscar Wilde
 • Beni hiç köpek ısırmadı. Hep insanlar. - Marilyn Monroe
 • Bilim insanının arzuları ve zaafları olmamalı, - bir nevi taş gibi bir kalbi olmalı. - Charles Darwin  
 • Bilimsel gücümüz, manevi gücümüzün önüne geçti. Güdümlü füzelerimiz, ve güdümsüz insanlarımız var. - Martin Luther King Jr  
 • Bilmezler yalnız yaşamayanlar, nasıl korku verir sessizlik insana; insan nasıl konuşur kendisiyle; nasıl koşar aynalara, bir cana hasret, bilmezler. - Orhan Veli
 • Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır. - Albert Einstein  
 • Bir insan birini yalnızken hatırlıyorsa sevmemiştir. Ansızın aklına gelip yalnızlaşıyorsa, işte o zaman sevmiştir. - Turgut Uyar
 • Bir insan hakkında, başkalarının onun hakkında söylediğinden çok, onun başkaları hakkında söylediklerinden fikir sahibi olabilirsiniz. - Audrey Hepburn
 • Bir insan sadece yaşayarak, bir başkasına, düzeltilmeyecek kadar zarar verebiliyormuş. - Haruki Murakami
 • Bir insan yemek için hayvan öldürmeden yaşayabilir ve sağlıklı olabilir; bu yüzden, eğer et yiyorsa, sırf kendi iştahı için hayvanın hayatını elinden almaya ortak oluyor demektir. - Leo Tolstoy  
 • Bir insanı sevmek, onu çok iyi tanımıyorsanız mümkündür. - Charles Bukowski
 • Bir insanın asıl ölçütü, rahat ve refah zamanlarında nerede durduğu değil, münakaşa ve mücadele zamanlarında nerede durduğudur. - Martin Luther King Jr  
 • Bir insanın dostlukları, onun değerinin en iyi ölçütlerindendir. - Charles Darwin  
 • Bir sürü insan hayatınıza girip çıkacak, ancak sadece gerçek arkadaşlarınız kalbinizde ayak izlerini bırakacak. - Eleanor Roosevelt
 • Bir ülke, yarı köle yarı özgür insanlardan oluşursa yaşayamaz. - Abraham Lincoln  
 • Bu da bir meslek.Çimler büyüyor, kuşlar uçuyor, dalgalar kıyıya vuruyor.Ben de insanlara vuruyorum. - Muhammed Ali  
 • Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur. - Albert Einstein
 • Bu, bir insan için küçük bir adım, ama insanlık için dev bir sıçrayış. - Neil Armstrong  
 • Büyük beyinler fikirleri tartışır; sıradan beyinler olayları; küçük beyinler insanları tartışır. - Eleanor Roosevelt  
 • Cennetlik bedenlerin hareketlerini hesaplayabilirim, ama insanların deliliğini değil. - Isaac Newton  
 • Çalışmak insanoğlu için bir gerekliliktir.Alarmlı saati icat eden insanoğludur. - Pablo Picasso  
 • Çirkin olmakla ne kadar şanslısın bilemezsin, çünkü insanlar senden hoşlanıyorsa başka bir şey için olmadığını bilirsin. - Charles Bukowski
 • Çoğu insan başka insanlar. Düşünceleri başka birinin fikirleri, hayatları taklitçi, tutkuları ise alıntı. - Oscar Wilde
 • Çoğu insan toplum içinde şaşırmış gibi davrandığı şeylerden çok daha kötüsünü özel hayatlarında görmüştür. - E.W. Howe
 • Çoğu insanı dinleyin, azıyla konuşun. - William Shakespeare
 • Değişilmez olmak için değişik olmalı insan. - Coco Chanel
 • Değmeyecek insanlara asla gerçeği söylemeyin. - Mark Twain
 • Demokrasi, insanların bazı hususlarda eşit miyiz diye düşünmelerinden ortaya çıkmıştır, ki onlar mutlak eşitlerdir. - Aristo
 • Dünüyle ünlü insanlar bugün gün yüzü görmezler. - Özdemir Asaf  
 • Dünya çok acı çekiyor.Ama kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden. - Napoleon Bonaparte
 • Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer, ama kötü insanlar yüzünden değil, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden. - Albert Einstein
 • Dünyada en güçlü insan en yalnız durandır. - Henrik Ibsen  
 • Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olması. - Charles Bukowski
 • Dünyayı anlayabilmek için, arada sırada ona sırtını dönmeli insan. - Albert Camus
 • Dürüst bir insan her zaman çocuktur. - Socrates  
 • Dürüstlük çok pahalı bir hediyedir, ucuz insanlardan beklemeyin. - Warren Buffett
 • Düzensiz olmanın bir avantajı insanın sürekli sürpriz şeyler keşfetmesidir. - A. A. Milne
 • Eğitim bir insanı ahlaklı yapma sanatıdır. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel  
 • En mükemmel insan, sözlerinde mütevazi, icraatlerinde aşırı olandır. - Konfuçyüs  
 • En yüksek teklife karşı koyma meziyeti pek az insanda vardır. - George Washington  
 • Erken yatan erken kalkar, insanı sağlıklı varlıklı ve akıllı yapar. - Benjamin Franklin  
 • Espri anlayışı olmayan insan yaysız vagon gibidir, her çakıl taşında sallanır. - Henry Ward Beecher  
 • Fena insanlar korkudan itaat ederler, iyi insanlar sevgiden. - Aristo
 • Gururu kırılmış bir insan ölmüşten beterdir. - Miguel de Cervantes  
 • Hasımlarınızla savaş, komşularınızla barış içinde olun, ve bırakın her yeni yıl size daha iyi bir insan bulsun. - Benjamin Franklin
 • Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur. - Muhammed Ali  
 • Hayatın, insanın iradesini test etmek için pek çok yolu vardır, bazen hiçbir şey olmaz ya da her şey birden olur. - Paulo Coelho
 • Hayattaki çoğu başarısızlık, vazgeçtiklerinde başarmaya ne kadar yakın olduğunun farkında olmayan insanlardır. - Thomas Alva Edison
 • Her birimiz, her sene, farklı insanlar oluyoruz.Tüm hayatımız boyunca aynı kişiler olduğumuzu düşünmüyorum. - Steven Spielberg
 • Her insan kendi hayatını kurtarmak için hayatını tehlikeye atma hakkına sahiptir. - Jean-Jacques Rousseau  
 • Her insanın kendi kaderini seçme hakkı vardır. - Bob Marley  
 • Her insanın kendine bile söylemeye korktuğu şeyler vardır, ve her düzgün insan bu şeylerden bir kaç tane aklının kenarında saklar. - Fyodor Dostoyevski
 • Her insanın üç karakteri vardır, sergilediği, sahip olduğu, ve olduğunu sandığı. - Alphonse Karr
 • Her yeni yılın ilk günü, her insanın doğum günüdür. - Charles Lamb  
 • Hiç bir insan aynı nehre iki kez ayak basamaz, ne o nehir aynı nehirdir, ne o aynı insan. - Herakleitos
 • Hiç yenilmemiş insanlar vardır. Onlar hiç savaşmamış olanlardır. - Paulo Coelho
 • Insana dair herşey zavallıdır. Mizahın kendi gizli kaynağı neşe değil kederdir. Cennette mizah yok. - Mark Twain  
 • İki şey sonsuzdur, evren ve insanların aptallığı, ve evrenden henüz tam emin değilim. - Albert Einstein
 • İlginç olmayan şeyler yoktur, ilgilenmeyen insanlar vardır. - Gilbert K. Chesterton
 • İnancı olan bir insan, sadece çıkarları olan doksan dokuz insana bedeldir. - John Stuart Mill  
 • İnsan Tanrı´nın falsolarından biri mi ? Yoksa Tanrı mı insanın falsolarından biri? - Friedrich Nietzsche  
 • İnsan..para kazanmak için sağlığını harcıyor. Sonra sağlığını geri kazanmak için para harcıyor.Sonra bir de gelecek için o kadar endişeli ki; anı yaşayamıyor; sonuç olarak, ne şimdide yaşıyor ne gelecekte; hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor, ve aslında hiç yaşamadan ölüyor. (Sizi insanlık hakkında en çok şaşırtan nedir diye sorulduğunda.) - Dalai Lama
 • İyi kitap okumayan insanın hiç okumayan insana göre bir avantajı yoktur. - Mark Twain  
 • İyilik, insanları hak ettiklerinden fazla sevmektir. - Joseph Joubert  
 • Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insanlardan çekinin. - Al Capone
 • Kelimeler, tabii, insanoğlunun kullandığı en güçlü uyuşturucudur. - Rudyard Kipling  
 • Kıskanç insanlardan nefret etmeyin.Sadece onlardan daha iyi olduğunuzu düşündükleri için kıskanıyorlar. - Paulo Coelho  
 • Kışın ortasında bile biraz yaz saklamalı insan. - Henry David Thoreau
 • Kirli çevre insanın ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir. - Aziz Nesin
 • Kolay hayatlar için dua etmeyin, daha güçlü insan olmak için dua edin. - John F. Kennedy
 • Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur. - Desiderius Erasmus
 • Kötü insanlar olmasa, iyi avukatlar olmazdı. - Charles Dickens  
 • Kusurlu bir insandan kusursuz bir iş görmeyi asla beklemem. - Alexander Hamilton  
 • Küçük hayaller kurmayın ki onların insanları harekete geçirecek gücü yoktur. - Johann Wolfgang von Goethe  
 • Masum insanları öldürmenin ayıbını örtecek kadar büyük bir bayrak yoktur. - Howard Zinn  
 • Mutlu olmaya cüret etmeli insan. - Gertrude Stein
 • Mutsuzken insan her şeyi sorgular; mutluyken, hiçbir şeyi sorgulamaz. - Joseph Roux
 • Mücevher nasıl sürtünmeden parlamazsa, insan da sınanmadan mükemmelleşmez. - Seneca  
 • Müzik insanlığın evrensel dilidir. - Henry Wadsworth Longfellow
 • Nihayetinde insan kendini öldürmektense, yaşamak için daha çok cesarete ihtiyaç duyar. - Albert Camus  
 • Ondan konuşamıyorsa, bundan susmalı insan. - Ludwig Wittgenstein
 • Öğrendim ki başarı, insanın hayatta ulaştığı konumdan ziyade, başarmaya çalışırken aştığı engellerle ölçülür. - Booker T. Washington
 • Öz anne-babasını huzurevine gönderip, evde kedi köpek besleyen insanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. - Necip Fazıl Kısakürek  
 • Saçmalamak insanoğlunun diğer canlılara göre tek ayrıcalığıdır. İnsan saçmalayarak gerçeğe ulaşır ! Saçmalıyorum, öyleyse insanım. - Fyodor Dostoyevski
 • Sadece en akıllı ve en aptal insanlar hiçbir zaman değişmez. - Konfuçyüs
 • Sanatçı, insanlara olmasada olan ancak -bir nedenle- onlara vermenin iyi bir fikir olduğunu düşündüğü şeyleri üretendir. - Andy Warhol
 • Savaşın ta kendisi insan ırkının düşmanıdır. - Howard Zinn  
 • Seçimi özgür olan insan her zaman barışı seçer. - Ronald Reagan  
 • Senden nefret edenler aslında, seni bunca insanın neden sevdiğini anlamayan gizli hayranlarındır. - Paulo Coelho
 • Sessiz insanlar en yüksek sesli akla sahiptir. - Stephen Hawking
 • Sırtından vurana kızma, ona güvenip arkanı dönen sensin. Arkandan konuşana da darılma, onu insan yerine koyan yine sensin! - Ömer Hayyam
 • Siz insanlar kendinizi önemsiz sanarsınız. Halbuki içinizde koca bir evren saklıdır. - Hz. Ali  (r.a.)
 • Şimdiye kadar insanoğlu doğayla mücadele etti; bundan sonra ise kendi doğasıyla mücadele edecek.  - Dennis Gabor  
 • Tanrının insan ırkına yaptığı büyük kozmik şakası, erkek ve kadını evlilikle birlikte yaşamasını gerekli kılmasıdır. - Mark Twain  
 • Tarih; insanların, geçmiş olayların üzerinde anlaşmaya vardıkları versiyonudur -halidir-. - Napoleon Bonaparte  
 • Tecrübe insanın başına gelenler değil, başına geldiğinde ne yaptığıdır. - Aldous Huxley
 • Tüm hayvanlar arasında, tek yalan söyleyen insandır. - Mark Twain  
 • Tüm insanların ruhları ölümsüzdür, ancak erdemli olanlarınki hem ölümsüz hem de ilahidir. - Socrates  
 • Umut, uyanan bir insanın rüyasıdır. - Aristo  
 • Uzman, dar bir alanda yapılabiliecek tüm hataları yapmış olan insandır. - Niels Bohr
 • Üç şeyi asla insanlarla tartışmamayı öğrendim... Dini, siyaseti ve işimi. - Charles M. Schulz
 • Üçüncü dünya savaşında hangi silahlar kullanılacak bilmiyorum, ama dördüncü dünya savaşında insanlar taş ve sopalar kullanacaklar. - Albert Einstein  
 • Vatanım bütün yeryüzü, milletim insanlıktır. - Tevfik Fikret  
 • Yaratıcı bir insan, başarmak arzusu ile motive olur, başkalarını geçme arzusu ile değil. - Ayn Rand  
 • Yaratıcı insan başarma arzusu ile motive olur, başkalarını geçme arzusu ile değil. - Ayn Rand  
 • Yaşayıpta nasıl anlatacak hikâyesi olmaz insanın? - Fyodor Dostoyevski
 • Yeni yılın ilk günü her insanın doğum günüdür. - Charles Lamb  
 • Yeryüzü padişahların, kralların olsun. Cehhennem kötü insanın olsun, cennet iyi insanın..Kim, ne olursa olsun, sevgili bizim olsun tek, canı, canımız olsun. - Ömer Hayyam
 • Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge görmez. - Helen Keller
 • Zor bir işi yapması için her zaman tembel bir insanı seçerim.Çünkü o işi yapmanın kolay yolunu bulur. - Bill Gates 
İnsan - Risale-i Nur Külliyatı
Üçüncü Sır: Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşâhede, rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudâtı ışıklandıran, bilbedâhe, yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacât içinde yuvarlanan mahlûkatı terbiye eden, bilbedâhe, yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün hey´etiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi, bütün kâinatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muâvenetine koşturan, bilbedâhe, rahmettir. Ve bu hadsiz fezâyı ve boş ve hâlî âlemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren, bilmüşâhede, rahmettir. Ve bu fânî insanı ebede namzed eden ve ezelî ve ebedî bir zâta muhatap ve dost yapan, bilbedâhe, rahmettir.
Ey insan! Mâdem rahmet böyle kuvvetli ve câzibedar ve sevimli ve mededkâr bir hakikat-i mahbubedir; "Bismillahirrahmanirrahim" de, o hakikate yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyacâtın elemlerinden kurtul. Ve o Sultân-ı Ezel ve Ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şuââtıyla o Sultana muhatap ve halîl ve dost ol.
Evet, kâinatın envâını hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp bütün hâcâtına kemâl-i intizam ve inâyet ile koşturmak, bilbedâhe, iki hâletten birisidir:
Ya kâinatın herbir nev´i kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muâvenetine koşuyor. Bu ise, yüz derece akıldan uzak olduğu gibi, çok muhâlâtı intâc ediyor. İnsan gibi bir âciz-i mutlakta, en kuvvetli bir Sultân-ı Mutlakın kudreti bulunmak lâzım geliyor. Veyahut, bu kâinatın perdesi arkasında bir Kadîr-i Mutlakın ilmi ile bu muâvenet oluyor. Demek kâinatın envâı insanı tanıyor değil; belki, insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir Zâtın tanımasının ve bilmesinin delilleridir.
Ey insan, aklını başına al! Hiç mümkün müdür ki, bütün envâ-ı mahlûkatı sana müteveccihen muâvenet ellerini uzattıran ve senin hâcetlerine "Lebbeyk!" dedirten Zât-ı Zülcelâl seni bilmesin, tanımasın, görmesin?

Sözler | On Dördüncü Lemanın İkinci Makamı 

DÖRDÜNCÜ NÜKTE
İnsan, şu kâinat içinde pek nâzik ve nâzenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü, o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki, şu mevcudât, ona musahhar olmuş.
Eğer insan zaafını anlayıp, kâlen, halen, tavren duâ etse ve aczini bilip istimdâd eylese, o teshîrin şükrünü edâ ile beraber, matlûbuna öyle muvaffak olur ve maksadları ona öyle musahhar olur ki, iktidar-ı zâtîsiyle onun aşr-ı mîşârına muvaffak olamaz. Yalnız, bâzı vakit, lisân-ı hal duâsıyla hâsıl olan bir matlûbunu, yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Meselâ, tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet, tavuğu arslana saldırtır. Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu, o canavar ve aç arslanı kendine musahhar edip, onu aç bırakıp kendi tok oluyor. İşte, cây-ı dikkat, zaaftaki bir kuvvet ve şâyân-ı temâşâ bir cilve-i rahmet!..

Sözler | Yirmi Üçüncü Söz