Özgür - Hür - Özgürlük - Hürriyet - Ansiklopedik bilgi
Özgür - Hür - Özgürlük - Hürriyet

Özgür
1. (sıfat) Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
2. Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke)
3. Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan, muhtar
4. Tutuklu olmayan, hür
5. Başkasının kölesi olmayan, hür
6. Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen

Hür
1. (sıfat) Özgür
2. (zarf) Özgür bir biçimde

Özgürlük
1. (isim) Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbesti
2. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet

Hürriyet: (isim) Özgürlük
Özgür - Hür - Özgürlük - Hürriyet - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 178. ayet:
Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas yazıldı (farz kılındı). Özgüre karşı özgür, köleye karşı köle ve dişiye karşı dişi. Fakat kimin (hangi katilin) lehine, onun (maktulün) kardeşi (varisi veya velisi) tarafından bağışlanırsa, artık (yapılması gereken) örfe uymak (ve) ona (maktulün varis veya velisine) güzellikle (diyet) ödemektir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra tecavüzde bulunursa, onun için elem verici bir azab vardır. 

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 35. ayet:
Hani İmran´ın karısı: "Rabbim, karnımda olanı, "her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak" Sana adadım, benden kabul et. Şüphesiz işiten bilen Sensin Sen" demişti.

Nisa (Kadınlar) Suresi 24. ayet:
Sağ ellerinizin malik olduğu (cariyeler) dışındaki kadınlardan "evli ve özgür" olanlarla da (evlenmeniz haramdır.) Bunlar, Allah´ın üzerinize yazdığıdır. Bunların dışında kalanı iffetlerini koruyup fuhuşta bulunmamak üzere mallarınızla (mehir vererek) evlenecek kadın aramanız size helal kılındı. Öyleyse onlardan hangi şeyle (veya ne kadar) yararlandıysanız, onlara ücret (mehir)lerini tesbit edildiği miktarıyla ödeyin. Miktarın tesbitinden sonra, karşılıklı hoşnud olduğunuz bir şey konusunda üstünüze bir sorumluluk yoktur. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. 

Nisa (Kadınlar) Suresi 25. ayet:
İçinizden özgür mü´min kadınları nikahlamaya güç yetiremeyenler, o zaman sağ  ellerinizin malik olduğu inanmış cariyelerinizden (alsın.) Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Öyleyse onları, fuhuşta bulunmayan, iffetli ve gizlice dostlar edinmemişler olarak velilerinin izniyle nikahlayın. Onlara ücretlerini (mehirlerini) maruf (güzel ve örfe uygun) bir şekilde verin. Evlendikten sonra, fuhuş yapacak olurlarsa, özgür kadınlar üzerindeki cezanın yarısı(nı uygulayın.) Bu, sizden günaha sapmaktan endişe edip korkanlar içindir. Sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

Nisa (Kadınlar) Suresi 92. ayet:
Bir mü´mine, -hata sonucu olması dışında- bir başka mü´mini öldürmesi yakışmaz. Kim bir mü´mini "hata sonucu" öldürürse, mü´min bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması ve ailesine teslim edilecek bir diyeti vermesi gerekir. Onların (bunu) sadaka olarak bağışlamaları başka. Eğer o, mü´min olduğu halde size düşman olan bir topluluktan ise, bu durumda mü´min bir köleyi özgürlüğe kavuşturması gerekir. Şayet  kendileriyle aranızda andlaşma olan bir topluluktan ise, bu durumda ailesine bir diyet ödemek ve bir mü´min köleyi özgürlüğe kavuşturmak gerekir. (Diyet ve köle özgürlüğü için gereken imkanı) Bulamayan ise, kesintisiz olarak iki ay oruç tutmalıdır. Bu, Allah´tan bir tevbedir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

Maide (Ziyafet) Suresi 5. ayet:
Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. (Kendilerine) Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Mü´minlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak -onlara ücretlerini (mehirlerini) ödediğiniz takdirde- size (helal kılındı.) Kim imanı tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır.

Maide (Ziyafet) Suresi 89. ayet:
Allah sizi, yeminlerinizdeki "rastgele söylemelerinizden, boş sözlerden" dolayı sorumlu tutmaz, ancak yeminlerinizle bağladığınız sözlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Onun (yeminin) keffareti, ailenizdekilere yedirdiklerinizin ortalamasından on yoksulu doyurmak ya da onları giydirmek veya bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. (Bunlara imkan) Bulamayan (için) üç gün oruç (vardır.) Bu, yemin ettiğinizde (bozduğunuz) yeminlerinizin keffaretidir. Yeminlerinizi koruyunuz. Allah, size ayetlerini böyle açıklar, umulur ki şükredersiniz. 

Mücadile (Mücadeleci Kadın) Suresi 3. ayet:
Kadınlarına "zıhar"da bulunanlar, sonra söylediklerinden geri dönenlerin, birbirleriyle temas etmeden önce bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaları gerekir. İşte size bununla öğüt verilmektedir. Allah, yaptıklarınızı haber alandır.
Özgür - Hür - Özgürlük - Hürriyet - Kitap Tanıtım
Özgür Kızlar

Nesil Yayınları

Dünyaya ilk kez geldin.
Ye, iç, eğlen!
Özgür ol!
Mutlu ol!
Kim tutar seni!
Gençsin, sevmek ve sevilmek senin hakkın!..
Bu Sözlere kulak vermişti onlar. Hayatlarının amacıydı özgür olmak, aşık olmak...
Münevver Karabulut´lar, Selma Saçmalı´lar, Tuğçe Anlaş´lar, "Ben Özgürüm" girdikleri aşk oyununda hayatlarıyla oynadılar.
Biz istedik ki genç kızlarımız, aynı kaderi paylaşmasın, aşk sofrasında zehirli bal yemesin...
Anne-babaları kan ağlamasın. Gözyaşları sel olup çağlamasın.
Öyleyse var mısınız Özgür Kızlar kitabını okumaya?
Özgür - Hür - Özgürlük - Hürriyet - Muhtelif yazılar
KUŞLARIN GÖZLERİ 

Babası İspanya nın en ağır siyasi cezalarının verildiği bir hapishanede mahkumdu küçük kızın. 
Fırsat bulduğu her hafta sonu babasını ziyaret için annesiyle birlikte hapishaneye giderdi. 
Yine bir ziyarete giderken babası için çizdiği resmi yanında götürdü ancak hapishane kurallarına göre "özgürlüğü" çağrıştıran her türlü şeyin mahkumlara verilmesi yasaktı. 
Bu sebeple kağıda çizdiği kuş resmini kabul etmemişler ve oracıkta yırtmışlardı... 
Çok üzülmüştü küçük kız...Babasına söyledi bunu,o da "üzülme kızım, yine çizersin;bu sefer çizdiklerine dikkat edersin olur mu?"dedi.
Küçük kız diğer ziyaretinde babasına yeni bir resim çizip götürdü. 
Bu sefer kuş yerine bir ağaç ve üzerine siyah minik benekler çizmişti. 
Babası keyifle resme baktı ve sordu:"Hımmm! Ne güzel bir ağaç bu! Üzerindeki benekler ne? Portakal mı? 
Küçük kız babasına eğilerek,sessizce:
"Hşşşşt! O benekler ağacın içinde saklanan kuşların gözleri!...
Özgür - Hür - Özgürlük - Hürriyet - Özlü sözler
 • Affetmek, eylem ve özgürlüğün anahtarıdır. - Hannah Arendt  
 • Ahlaksız insanlar genelde kendilerini daha özgür sanırlar, ama daha çok nefret veya sevgiyi hissetme kabiliyetleri eksiktir. - Charles Bukowski
 • Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma. - Hz. Ali (r.a.)
 • Aşk uğruna hayatımı verebilirim, hürriyet uğruna ise aşkımı feda edebilirim. - Victor Hugo
 • Başkalarına da vermeden sahip olmayacağımız tek şey hürriyettir. - Alan White
 • Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değillerdirler. - Abraham Lincoln
 • Bedelini ödemeyi göze alanlar için, özgürlük her koşulda vardır.
 • Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar.. Uçamayanlar ise tavuk olurlar. "Tavuk toplum" önüne atılan bir avuç yemi yerken arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz. - Charles Darvin
 • Bir insana sırrınızı verdiğinizde, özgürlüğünüzü de verirsiniz.
 • Bir ülke, yarı köle yarı özgür insanlardan oluşursa yaşayamaz. - Abraham Lincoln
 • Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradanları tarafından vazgeçilmez haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar; yaşam, özgürlük ve mutluluğa ulaşma hakkıdır. - Thomas Jefferson
 • Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Çok fazla kanun, çok fazla devlet demektir. Çok fazla devlet de çok az bireysel hak ve özgürlük demektir. - Woodrow Wilson
 • Dünyada en çok istediğim ve bana yaşamı gerçekten sevdiren iki şey var; aşk ve özgürlük. Aşk uğruna gerekirse, yaşamımdan vazgeçerim. Özgürlük uğruna ise aşkımı da feda ederim. - Victor Hugo
 • Düşünce hür olmazsa, uzuvları işe yaramaz. - Eyyüp Sabri OSMANOĞLU
 • Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı insanlarda hürriyet yok demektir. - Voltaire
 • Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar. - Adolf Hitler  
 • Eğer gerçek düşünce özgürlüğü var olacaksa, değişik görüşler arasında fırsat eşitliğinin olması da zorunludur. - Bertrand Russel
 • Eğer tamahkar ve doymaz bir karaktere sahipse hür sayılan biri dahi köledir. Asıl hür, köle bile olsa gözü tok ve kanaatkar olan kimsedir. - Bünan Bin Muhammed
 • Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz, "özgürlük" kelimesini lûgatınızdan çıkarın.
 • Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim. - T. Fikret
 • Gözyaşları defterdir. Kalbin, duyguların, özgürlüğün kitaptır. - Alexis de Tocqueville
 • Günlerini tutsak olarak geçirmektense özgürlük için savaşırken ölmek daha iyidir. - Bob Marley
 • Hata yapma özgürlüğü olmayan özgürlük neye yarar. - Mahatma Gandhi
 • Her emir özgürlüğün suratında patlayan bir tokattır. - Mihail Bakunin
 • Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür. - Atatürk
 • Her insan iki hakka sahip olarak dünyaya gelir. Birincisi, başka insanların üzerinde hiç bir gücünün söz konusu olmayacağı özgürlük hakkıdır. İkincisi ise, mülkiyet hakkıdır. - John Locke
 • Herkes düşlerinin büyüklüğü kadar özgürdür.
 • Hiç kimsenin benim haklarım ve özgürlüklerim üzerinde; benim de başkalarının özgürlükleri üzerinde hakkım yoktur. - Richard Overton
 • Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir. - David Hume
 • Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz. - Amyor
 • Hür olmadığı halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur. - Goethe
 • Hür olmayan hiçbir canlı ruh sağlığını elde edemez. - Eyyüp Sabri OSMANOĞLU
 • Hür olmayan, saray imkanlarıyla da mutlu olamaz. - Eyyüp Sabri OSMANOĞLU
 • Hürriyet ağacı, arasıra, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun tabii gübresidir. - Thomas Jefferson
 • Hürriyet kafaları, kafalar imkanları, imkanlar saadeti geliştirir. - Eyyüp Sabri OSMANOĞLU
 • Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok, ıstırap az, baskı altında bir memlekette ise yakınma az, keder çoktur. - Carnot
 • Hürriyet tam olarak kayıtsız hürriyetin karşıtı olan şeydir. - Nurettin Topçu
 • Hürriyet verilmez, alınır. - Robespierte
 • Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nisbette genişler. - La Cordaire
 • Hürriyet, kalbin hür olmasından başka bir şey değildir. - Şibli
 • Hürriyet, kanunların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır. - Montesquieu
 • Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet derhal yıkılır. - Simon
 • Hürriyete ve insanın kendi üzerinde kurduğu kesin egemenliğe bayılıyorum. - Descartes
 • İki şeye hakkım olduğuna karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canlı tutsak edemez. - Harriet Tubman
 • İki türlü hürriyet vardır, yalancı hürriyet: Bir insan istediği her şeyi yapabilir, sahici hürriyet: Bir insan ancak yapması icabeden şeyleri yapar. - S.Kinsgley
 • İnsan doğası gereği baskıya karşı gelir. - Tacitus
 • İnsan hür değildir; hür olan, eşek veya köpek... - Necip Fazıl KISAKÜREK
 • İnsan özgür olmaya mahkumdur; çünkü dünyaya atıldığı anda, yaptığı herşeyden sorumludur. - Jean-Paul Sartre
 • İnsan, istediği an özgür olur. - Voltaire
 • İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. - Fredic William Karrar
 • İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.  - Jean Paul Sartre
 • Kafeste yiyecek vardır, çok olmasa da, yiyecek vardır - dışarıda ise sadece boylu boyunca uzanan özgürlükler. - Nicanor Parra
 • Koyunu, kurdun elinden kurtaran çoban, koyuna göre kurtarıcı, kurda göre de özgürlüğüne engel olan bir kimsedir. Demek ki, koyunla kurdun özgürlük deyince söylemek istedikleri şeyler birbirinden değişiktir. - Abraham Lincoln
 • Modern Devlet, güçler ayrılığı ilkesine dayanır. Modern Devlet; güçler ayrılığının doğal bir biçimde özümsenmesi demektir.  Yasama, yürütme ve yargı her seferinde “ aynı çizgi, duruş, görüşü” paylaşacak olsalardı, güçler ayrılığına lüzum kalmazdı. Güçler ayrılığı gereksinimi, ifade özgürlüklerine benzer. İfade özgürlüğüne de; gücü elinde tutanları eleştirebilmek için gereksinim duyulur.   Güçlülere dalkavukluk edildiği çağda, bilindiği gibi yalnız soytarılar vardı. - Felice CABON  (İtalya Temiz Eller Operasyonu Savcısı)
 • Öğrenmenin de maliyeti vardır. Önceden öğrenenler indirimli fiyattan öğrenir; Otoriteden öğrenenler özgürlük bedeliyle öğrenir; Deneyerek öğrenenler etiket fiyatından öğrenir; Hayattan öğrenenler gecikme zammıyla öğrenir; Hayattan da öğrenemeyenler boşa gitmiş hayatlarıyla öğrenirler. - Arthur Miller
 • Özgür olmayan bir dünya ile baş etmenin tek yolu, o kadar özgür olmaktır ki, sırf varoluşun bile bir başkaldırıdır. - Albert Camus
 • Özgür ruhlar enderdir, ama gördüm mü bilirsin en basidinden onlarla veya yanındayken, iyi, çok iyi hissedersin. - Charles Bukowski
 • Özgürlük cesur olmakta yatar. - Robert Frost  
 • Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz. - Çiçero
 • Özgürlük insanın omzundaki bir yüktür.Çünkü özgürlük kendisiyle birlikte sorumluluk,suç ve ceza getirmektedir.Buna rağmen özgürlük,yine de insan soyluluğunun biricik kaynağıdır. - Jean Paul Sartre
 • Özgürlük tarihi devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir. - Woodrow Wilson
 • Özgürlük vardır; irade de vardır. Fakat özgür irade yoktur, çünkü özgürlüğe yönelik bir irade, boşlukla karşı karşıya kalır. - Thomas Mann
 • Özgürlük, gitmekte değil, dönmemekte.
 • Özgürlük, sana yapılanla ne yaptığındır. - Jean-Paul Sartre
 • Özgürlükler genellikle aniden değil yavaş yavaş yitirilir. - David Hume
 • Özgürsem, sürekli koştuğumdandır. - Jimi Hendrix  
 • Peygamberlerin yaptığını yap, öleceksen uğruna özgürlüğün, ne kral, ne melik, ne kayser, ne satrap. Tanrıdan başka mirasçı bırakma arkanda.
 • Seçimi özgür olan insan her zaman barışı seçer. - Ronald Reagan  
 • Sevgi özgür kılar tutku tutuklar. 
 • Söylediklerini onaylamıyorum, fakat ölümüne de olsa, konuşma hakkını savunacağım. - Voltaire
 • Şunu unutma ki, düşünceni değiştirmek ve senin yanlışlarını düzelten birisinin söylediklerine uymak özgürlüğünden taviz vermek anlamına gelmez. Çünkü bu değişiklik, senin iradenle olmuştur, kendi arzuna, değerlendirmene ve anlayışına uygun olarak yapılmıştır. Eğer gerçekten sahip olduğumuz biricik şey, içinde bulunduğumuz an ise ve sahip olmadığımız bir şeyi yitirmemiz de mümkün olmadığına göre, birisinin elimizden alabileceği tek şey yaşadığımız andır.
 • Umut ettiğin kadar özgür, korkak olduğun kadar tutsak olursun.
 • Varoluşun sırrı korkusuz olmaktır.Ne olacağınızdan korkmayın, kimseye güvenmeyin.Yalnız tüm yardımı reddettiğiniz an özgürsünüzdür. - Buddha  
 • Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. - Nazım Hikmet Ran
Özgür - Hür - Özgürlük - Hürriyet - Risale-i Nur Külliyatı
Eğer dese: "Kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selb etmiştir. İnbisat ve cevelâna müştak olan kalp ve ruh için, kadere İmân bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu?"
Elcevap: Kat´â ve aslâ! Sıkıntı vermediği gibi, nihayetsiz bir hiffet, bir rahatlık ve ruh ve reyhânı veren ve emn ü emânı temin eden bir sürur, bir nur veriyor. Çünkü, insan kadere İmân etmezse, küçük bir dairede cüzî bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde, dünya kadar ağır bir yükü, bîçare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Çünkü, insan bütün kâinatla alâkadardır, nihayetsiz makâsıd ve metâlibi var; kudreti, irâdesi, hürriyeti milyondan birisine kâfi gelmediği için, çektiği mânevî sıkıntı ağırlığı, ne kadar müthiş ve muvahhiş olduğu anlaşılır. İşte kadere imân, bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, kemâl-i rahat ile, ruh ve kalbin kemâl-i hürriyetiyle kemâlâtında serbest cevelânına meydan veriyor. Yalnız nefs-i emmârenin cüzî hürriyetini selb eder ve firavuniyetini ve rubûbiyetini ve keyfemâyeşâ hareketini kırar.

Sözler | Yirmi Altıncı Söz

İkincisi: Nev-i beşerde, hususan bu asr-ı hürriyette ve bilhassa medeniyet dairesinde, hemen umumiyetle hükümfermâ hürriyet-i vicdan düsturunu kırmak ve istihfaf etmek ve dolayısıyla nev-i beşeri istihkar etmek ve itirazını hiçe saymak kadar cür´etinizle, hangi kuvvete dayanıyorsunuz? Hangi kuvvetiniz var ki, siz kendinize "lâdinî" ismi vermekle ne dine, ne dinsizliğe ilişmemeyi ilân ettiğiniz hâlde, dinsizliği mutaassıbâne kendine bir din ittihaz etmek tarzında, dine ve ehl-i dine böyle tecavüz, elbette saklı kalmayacak, sizden sorulacak. Ne cevap vereceksiniz? Yirmi hükümetin en küçüğünün itirazına karşı dayanamadığınız hâlde, nasıl yirmi hükümetin birden itirazını hiçe sayar gibi hürriyet-i vicdaniyeyi cebrî bir surette bozmaya çalışıyorsunuz?

Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup