Lut toplumu - Ansiklopedik bilgi
Lut toplumu

Lut Kavmi, İslam inancına göre M.Ö. 1900 yıllarına kadar varlığını sürdürmüş kavim.
Kavmin yaşadığı yer ise bugün Kızıldeniz´in kuzeyinde Ürdün-İsrail sınırında Lut Gölü yakınlarında olduğu arkeolojik incelemelerle belirlenmiştir. 
Bu şehrin Eski Ahit´te adı geçen Sedom olduğu kesinlik kazanmıştır.
Lut Gölü´nün deniz seviyesinden 794 metre aşağıda olması bu bölgede bir çöküş olduğu, bunun Kur´an´da anlatılan olaylarla benzerlik göstermesi ve Tevrat´da Sedom şehrinin de böyle bir akibete uğramış olması Lut Kavmi´nin burada yaşamış olabileceğine kanıt olarak gösterilmektedir.
Lut toplumu - Ayet mealleri
Enam (Davar) Suresi 86. ayet:
İsmail´i, Elyasa´yı, Yunus´u ve Lut´u da (hidayete eriştirdik). Onların hepsini alemlere üstün kıldık.

Araf (Orta Yer) Suresi 80. ayet:
Hani Lut da kavmine şöyle demişti: "Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz?

Hud Suresi 70. ayet:
Ellerinin ona uzanmadığını görünce (İbrahim durumdan) hoşlanmadı ve içine bir tür korku düştü. Dediler ki: "Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik."

Hud Suresi 74. ayet:
İbrahim´den korku gittiği ve ona müjde geldiği zaman, Lut kavmi konusunda bizimle çekişip-tartışmalara giriyor(du).

Hud Suresi 77. ayet:
Elçilerimiz Lut´a geldiği zaman, onlardan dolayı kaygılandı, göğsünü bir sıkıntı bastı ve: "Bu, zorlu bir gün" dedi.

Hud Suresi 81. ayet:
(Elçiler) Dediler ki: "Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü (yola çık). Sakın, hiç biriniz dönüp arkasına bakmasın; fakat senin karın başka. Çünkü onlara isabet edecek olan, ona da isabet edecektir. Onlara va´dolunan (azab) sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi?"

Hud Suresi 89. ayet:
"Ey kavmim, bana karşı gelişiniz, sakın Nuh kavminin ya da Hud kavminin veya Salih kavminin başlarına gelenlerin bir benzerini size de isabet ettirmesin. Üstelik Lut kavmi size pek uzak değil."

Hicr Suresi 58. ayet:
"Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız."

Hicr Suresi 60. ayet:
Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde, 

Hicr Suresi 61. ayet:
(Lut) Dedi ki: "Sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz."

Hicr Suresi 67. ayet:
(Lut onlara) "Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp-dillere düşürmeyin" dedi.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 71. ayet:
Onu ve Lut´u kurtarıp içinde, alemler (insanlık) için bereketler kıldığımız yere (ülkeye) çıkardık.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 74. ayet:
Lut´a da bir hüküm ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan şehirden kurtardık. Şüphesiz onlar, bozulmaya uğrayan kötü bir kavimdi.

Hac Suresi 43. ayet:
İbrahim´in kavmi ve Lut´un kavmi de: 

Şuara (Şairler) Suresi 160. ayet:
Lut (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanladı.

Şuara (Şairler) Suresi 161. ayet:
Hani onlara kardeşleri Lut: "Sakınmaz mısınız?" demişti.

Şuara (Şairler) Suresi 167. ayet:
Dediler ki: "Ey Lut, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten (burdan) sürülüp çıkarılanlardan olacaksın."

Neml (Karınca) Suresi 54. ayet:
Lut da; hani kavmine demişti ki: "Siz, açıkça gördüğünüz halde, yine de o çirkin utanmazlığı yapacak mısınız?"

Neml (Karınca) Suresi 56. ayet:
Kavminin cevabı: "Lut ailesini şehrinizden sürüp çıkarın. Temiz kalmak isteyen insanlarmış" demekten başka olmadı.

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 26. ayet:
Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: "Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 28. ayet:
Lut da; hani kavmine demişti: "Siz gerçekten, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı ´çirkin bir utanmazlığı´ yapıyorsunuz."

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 32. ayet:
Dedi ki: "Onun içinde Lut da vardır." Dediler ki: "Onun içinde kimin olduğunu biz daha iyi biliriz. Kendi karısı dışında, onu ve ailesini muhakkak kurtaracağız. O (karısı) arkada kalacak olanlardandır."

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 33. ayet:
Elçilerimiz Lut´a geldikleri zaman o, bunlar dolayısıyla kötüleşti ve içi daraldı. Dediler ki: "Korkuya düşme ve hüzne kapılma. Karın dışında, seni ve aileni muhakak kurtaracağız. O ise, arkada kalacaktır."

Sad Suresi 13. ayet:
Semud, Lut kavmi ile Eyke halkı da. İşte onlar (Allah´a karşı isyanda birleşen ve güç toplayan) fırkalar(dı).

Kaf Suresi 13. ayet:
Ad, Firavun ve Lut´un kardeşleri,

Necm (Yıldız) Suresi 53. ayet:
Altı üstüne gelen (Lut kavminin) şehirlerini de O yerin dibine geçirdi.

Kamer (Ay) Suresi 33. ayet:
Lut kavmi de uyarıları yalanladı.

Kamer (Ay) Suresi 34. ayet:
Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut ailesini (bu azabtan ayrı tuttuk;) onları seher vakti kurtardık;

Tahrim (Yasaklama) Suresi 10. ayet:
Allah, inkâr edenlere, Nuh´un eşini ve Lut´un eşini örnek verdi. İkisi de, kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı; ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, (kocaları) kendilerine Allah´tan gelen hiç bir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de: "Ateşe diğer girenlerle birlikte girin" denildi.
Lut toplumu - Bağlantılar
http://www.kavimlerinhelaki.com/lutkavmi.html
Lut toplumu - Kitap Tanıtım
Kur´an´da Hz. Lut ve Kavmi
Nasıl Yaşadılar?
Lut Kavmi AIDS´li miydi?
Nasıl Helak Oldular?

Ömer Müftüoğlu
ESKİŞEHİR İSLAMİ İLİMLER VAKFI YAY.

Kur´an´da ele alınan her konunun en ince ayrıntılarına, ilgili Kur´an terimlerinin analiziyle ulaşılabileceği anlayışından yola çıkılarak hazırlanmış bu denemeyi okurken, yaklaşık 3800 yıl önce yaşamış Lut Kavmi´nin hayatını adım adım takip edebilecek, ayrıca Kur´an´ın günümüze ve geleceğe sunduğu mesajı kavrayabilmenin heyecanını yaşayacaksınız.
Lut toplumu - Muhtelif yazılar
Prof. Dr. Suat Yıldırım Kur´an-ı Kerim Meal´inde HûD SÛRESİ´nde yer alan açıklamalar:

Lût (a.s.), Hz. İbrâhim (a.s.)’ın yakın akrabasından olup onun şeriatı üzere gönderilmiş bir Peygamberdi. Durum Hz. İbrâhim ile de ilgili olduğundan, Lût kavminin kıssasına giriş mahiyetinde Hz. İbrâhim’den bahsedilmiştir.

Prof. Dr. Suat Yıldırım Kur´an-ı Kerim Meal´inde ŞUARÂ SÛRESİ´nde yer alan açıklamalar:

Lut halkının başına inen azap Tevrat’ta ve antik dönemden kalan eserlerde de yer alır. Ayrıca, bazı tarihî ve arkeolojik araştırmalar da olayı tesbit etmektedir. Olay Lût Gölü (Ölü Deniz) civarında, M. Ö. yaklaşık 1900 sıralarında vaki olmuştur. Bu vadide Lut kavminin yaşadığı Sodom şehrinin yanısıra Gomore, Adma, Zebuyem kentleri de vardı.

Prof. Dr. Suat Yıldırım Kur´an-ı Kerim Meal´inde ZÂRİYÂT SÛRESİ´nde yer alan açıklamalar:

Burada Ölü Deniz (Lût Gölü) kasd edilmektedir. Bu gölün güney kısmı, büyük bir felâketin izlerini bu gün bile taşımaktadır. Uzmanların tahminlerine göre Lût kavminin büyük şehri, şiddetli depremden dolayı yer altına gömülmüş, üzerini de Lût gölünün suları basmış olmalıdır. Batma zamanı da, M. Ö. iki bin yıl kadar öncesine yerleştirilmektedir ki bu da Hz. İbrâhim ve Hz. Lût (a.s.)’ın yaşadığı zamana rastlamaktadır.

Lût gölünün “Ellisan” adlı yarımada görünümündeki bölümü güneyde bulunmakta ve daha sonra meydana geldiği anlaşılmaktadır. Eski Lût gölünün bu yarımadanın kuzeyine kadar görülen tarihi kalıntıları, güneydeki kalıntılardan çok farklıdır. İşte bundan dolayı, önceleri güney kısmının bu göl yüzeyinden yüksekte olduğu, daha sonra batarak o gölün altına gömüldüğü tahmin edilmektedir.

Prof. Dr. Suat Yıldırım Kur´an-ı Kerim Meal´inde ENBİYÂ SÛRESİ´nde yer alan açıklamalar:

Hüküm:Peygamberlik veya dâvalı tarafları arasında hâkimlik anlamınadır. Lut (a.s.), Hz. İbrâhim (a.s.)’a iman ve onunla beraber hicret etmişti [29,26]. Sonra Allah Teâla ona da nübüvvet verdi. Onu da Sedum şehrine gönderdi.

Prof. Dr. Suat Yıldırım Kur´an-ı Kerim Meal´inde NEML SÛRESİ´nde yer alan açıklamalar:

Burada Lût (a.s.)’ın ikinci hitabesi başlıyor. Önce müminlere ilahî görgü kurallarından biri öğretilmek üzere, önemli konuşmalarına Allah’a hamd ve seçkin kullarına selam vererek başlamaları öğretiliyor.

Hz. Peygamber (a.s.) bu ayetin son cümlesini okuduktan sonra cevap olmak üzere: “Hayır, Allah hayırlıdır, bakidir, yücedir ve uludur” derdi.

Prof. Dr. Suat Yıldırım Kur´an-ı Kerim Meal´inde TAHRîM SÛRESİ´nde yer alan açıklamalar:

Buradaki ihanet zina mânasına değildir. Bundan maksat onların eşleri olan Hz. Nûh ve Hz. Lût (a.s.)’a karşı onların düşmanlarıyla işbirliği yapmış olmalarıdır. İbn Abbas (r.a), hiçbir peygamber eşinin zinâ yapmadığını bildirir.

Hz. Îsâ (a.s.)’ın babasız dünyaya gelme mûcizesini kabul etmeyip onun gayr-ı meşrû bir ilişki neticesinde doğduğu iftirasını atan Yahudilere reddiyedir. Bu sûrede ilâhî adaletin her insan hakkında lehte de aleyhte de verdiği hükmün şahsî olduğu vurgulanır. En faziletli bir zata yakınlığın kâfire faydası olmadığı gibi, en zalim birine yakınlığı da mümine zarar vermez. Hz. Nûh ile Hz. Lût’un eşleri iman etselerdi, ezvac-ı tahirat gibi müminlerin anneleri derecesine yükseleceklerdi, fakat iman etmediklerinden peygamber hanımı olmalarına rağmen cehennemlik oldular. Buna mukabil Allah’ın en şedit düşmanlarından Firavun’un hanımı, cennet hanımlarının yüksek mertebesine çıkanlardan olmuştur. Üçüncü örnek Hz. Meryem olup, dünyada hiçbir iffetli kızın geçirmediği bir imtihana tâbi tutulmuş, ama cennet hanımlarının en üstünü olmakla ödüllendirilmiştir.
Lut toplumu - Risale-i Nur Külliyatı
Aziz, sıddık kardeşlerim, 
Bütün tarih-i beşeriyede, katiyen misli görülmemiş ve kavm-i Lut un başına yağan semavi taşlardan daha müthiş taşlar, dinsizlik hesabına milyonlarla ehl-i imanı ve masumları edyan-ı semaviye ve kavanin-i İlahiye haricine dehşetli vasıtalarla sevk eden bir memleketi semavi taşlarla tokatlamasının bir mukaddemesi olarak, resmi gazetelerin kat i haber verdikleri bir hadise-i semaviyeyi, adetime muhalif olarak bir Nur şakirdi bana haber verdi. Dedim: Yirmi beş sene gazetelerin havadislerini merak etmedim. Fakat bu taşlar, Risale-i Nur´un dinsizlere manevi tokatlarını temsil ettiği cihette ve beş-altı sene evvel ondan haber verdiği için o şakirde dedim: "Git, yalnız o hadiseyi tamamıyla oku, tahkik et." O tahkik etti, geldi. Diyor ki: "Bu baharda, Rusya nın Vladivostok Ormanlarına, zemin yüzünde hiç emsali görülmeyen büyüklükte semadan taşlar düşmüş. Ve en büyüğü, yirmi beş metre uzunluğunda ve on metre boyundadır. Düştüğünde etrafındaki ağaçları devirmiş ve otuz kadar büyük çukurlar husule getirmiş. Tetkik edilen parçalarında demir, çelik ve başka maddeler, karışık olarak mizansız bulunmaktadır."

Emirdağ Lâhikası | Küçük Bir Haşiye

Ve  (fitadlilin:  "Dalâlet içinde." Fil Sûresi, 105:2.) aynen 1380 tarihini gösterip, dalaletin cezası olarak kavm-i Lut un başına gelen ahcar-ı semaviyeyi andıran semavi taşlar o tarihlerden sonra geleceğini haber verip tehdit ediyor. Ve Risale-i Nur´un "Sure-i Fil" nüktesine ait beyanatı içinde haşiyeli bu cümle var: 
"Evet, bu tokatlardan pürşer beşer, şirkten şükre girmezse ve Kur´ân a tarziye vermezse, melaike elleriyle de ahcar-ı semaviye başlarına yağacağını bu sure bir mana-yı işari ile tehdit ediyor." 

Emirdağ Lâhikası | Küçük Bir Haşiye