Para - Kazanç - Ansiklopedik bilgi
Para - Kazanç

Para
1. (isim, ekonomi) Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
2. Kazanç
3. Kuruşun kırkta biri

Kazanç
1. (isim, ticaret) Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü
2. Yarar, çıkar, kâr
Para - Kazanç - Ayet mealleri
Kehf (Mağara) Suresi 19. ayet:
Böylece, aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik (uyandırdık). İçlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kaldınız?" Dediler ki: "Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) kısmı kadar kaldık." Dediler ki: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir; şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin; ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin."

Bakara (Sığır) Suresi 79. ayet:
Artık vay hallerine; kitabı kendi elleriyle yazıp, sonra az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah katındandır" diyenlere. Artık vay, elleriyle yazdıklarından dolayı onlara; vay kazanmakta olduklarına.

Bakara (Sığır) Suresi 134. ayet:
Onlar bir ümmetti; gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz, onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. 

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 25. ayet:
Artık onları, kendisinde şüphe olmayan bir gün topladığımızda ve her bir nefse -haksızlığa uğratılmaksızın- kazandığı tam olarak ödendiğinde nasıl olacak?

Maide (Ziyafet) Suresi 38. ayet:
Hırsız erkek ve hırsız kadının, (çalıp) kazandıklarına bir karşılık, Allah´tan, "tekrarı önleyen kesin bir ceza" olmak üzere ellerini kesin. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Mutaffifin (Kandıranlar) Suresi 14. ayet:
Asla, hayır; onların kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur.

Tebbet (Eli Kırıldı) Suresi 2. ayet:
Malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı.
Para - Kazanç - Kitap Tanıtım
Müslüman ve Para

Hekimoğlu İsmail
TİMAŞ YAYINLARI

Sermaye biriktirip, kapitalizme düşman olan Müslümanlar... 
Her işini para ile görüp paraya düşman olan Müslümanlar...
İnanan insanların üzerinde fikir üretmedikleri bir konuda, Hekimoğlu İsmail´in ders verici,uyarıcı ve yol gösterici kitabı...  
Pratiğe dönük teorileri içeren kitabın, yoğun ilgi görmesinin nedeni, elbetteki içeriği...
Para - Kazanç - Muhtelif yazılar
BOŞ EL

İbrahim bin Edhem bir gün hamamdan çıkarken para isterler :
- Şimdi yok, sonra veririm.
İlgililer :
- Paran yoksa hamama girmeseydin. deyince, İbrahim bin Edhem Hazretleri vecde gelir ve düşüp bayılır. Bir süre sonra kendine geldiğinde, ne oldu diye sorarlar. O da şu karşılığı verir :
- Boş el ile şeytanın evine koymuyorlar. Peki amelsiz olarak Rahman´ın evine nasıl gireriz?
Para - Kazanç - Özlü sözler
 • Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatin ise birçoğunu bir yana koyar. - Harry Carns
 • Arkadaşlar ve iyi niyet, sizi paranın gidemeyeceği yerlere götürür. - Margaret Walker  
 • Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki! - Mevlânâ Celâleddîn Rûmî  
 • Baba parasıyla değil, ana duasıyla yaşayanlardanız.
 • Bana aşkı, parayı, şöhreti değil, gerçeği verin. - Henry David Thoreau  
 • Bana bir ülkenin parasının kontrolünü verin,ve kanunlarını kimin yaptığı umrumda olmaz. - Mayer Amschel Rothschild
 • Bazen bir muharebe kaybederek, asıl savaşı kazanmayı öğrenirsiniz. - Donald Trump  
 • Bedelli "Mutluluk" diye birşey çıksada, parası neyse verip mutlu olsak.
 • Bir budala para kazanabilir, ama onu sarfetmek için akıllı olmak lazımdır. - Spurgeon
 • Birini yenmek çok kolaydır, asıl zor olan birini kazanmaktır. - Abdul Kalam
 • Canavarlar gerçektir, hayaletler de gerçektir.İçimizde yaşarlar, ve bazen, kazanırlar. - Stephen King  
 • Çektiğimiz sıkıntı parasızlık sıkıntısı değil, bilgi sıkıntısıdır. - İ. İnönü 
 • Çocuklarınıza fazileti öğün. İnsanı ancak o bahtiyar eder. Para değil. - Beethoven
 • Dostluk para gibidir, elde edilmesi kolay korunması zor. - Samuel Buttler
 • Dünyada üç şey saklanamaz: aşk, duman ve parasızlık.
 • Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiçbir şeyi olmayandır.    
 • Efendiler, para vardır veya yoktur, ister olsun ister olmasın, ordu vardır ve olacaktır. - Kemal Atatürk 
 • Eğer çalışmak istemiyorsanız, çalışmanızı gerektirmeyecek kadar paranız olsun diye çalışmalısınız. - Ogden Nash  
 • Eğer paranın değerini bilmek istiyorsan, git bir kimseden borç para iste. - Benjamin Franklin
 • Eldeki para hurriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir. - J.J.Rousseau
 • Evet kefenin cebi yoktur ama, bütün elbiselerin cebi vardır. - Marwin Small
 • Hayat boyunca başarının sırrı: para, para, para. - Napoleon
 • İki tür insan daima açtır, biri bilimi arayan, diğeri de parayı. - Yusuf İslam
 • İlkelerin olacak, seni satın alamayacaklar. Aptalların uydurduğu atasözlerine inanmayacaksın. "Paranın satın alamayacağı şey yoktur", "herşeyin fiyatı vardır." gibi sözlere kanmayacaksın. Onurunla, kimliğinle ve beyninle yaşayacaksın. Üreteceksin, seveceksin, sevileceksin, inançlarının arkasında duracaksın. Sevgilerin karşılıksız, yardımların gizli olacak. Seni attan, ottan ayıran özelliğin farkına varacaksın. Çünkü sen insansın ve bunu yakaladığın gün, bembeyaz yaşayacaksın. - Müjdat Gezen
 • İnsan mı paraya bağlı, para mı insana bağlı? Bu, insana bağlı. - Özdemir Asaf
 • İnsan..para kazanmak için sağlığını harcıyor. Sonra sağlığını geri kazanmak için para harcıyor.Sonra bir de gelecek için o kadar endişeli ki; anı yaşayamıyor; sonuç olarak, ne şimdide yaşıyor ne gelecekte; hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor, ve aslında hiç yaşamadan ölüyor. (Sizi insanlık hakkında en çok şaşırtan nedir diye sorulduğunda.) - Dalai Lama
 • İnsanın ileriye dönük kararlar alması, hesabının olmadığı bir bankadan para çekmesine benzer.
 • İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan kork.  -  Necip Fazıl KISAKÜREK
 • İnsanoğlunun hiçbir icadı para kadar fesat verici değildir. - Sophokles
 • Kaybedilen para bir şey değildir, ama kaybedilen namus çok şeydir. - Alfred Krupp
 • Kazanmaya gücünüz olan şeyler için asla dilenmeyin. - Miguel de Cervantes  
 • Kılavuzu para olana her kapı açıktır. - Shakespeare
 • Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. - M.Akif Ersoy
 • Kural 1: Asla para kaybetmeyin. Kural 2: Birinci kuralı unutmayın. - Warren Buffett  
 • Olumlu ve olumsuz, sadece aynı paranın farklı taraflara bakan yüzüdür. - Al Schneider
 • Önce ilim tahsil ediniz sonra helâlinden para kazanıp evleniniz. - Hacı Bayram Veli
 • Önce seni görmezden gelirler, sonra sana gülerler, sonra senle dövüşürler ve sonra sen kazanırsın. - Mahatma Gandhi
 • Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil, yemek mideyi doyurur, ruhu değil. - Shaw
 • Para bir hiçliği bile birinci yere getiren biricik yoldur. - Dostoyevski
 • Para herşeyi yapar. diyen adam, para için herşeyi göze alan adamdır. - Benjamin Franklin
 • Para ile her şeyin kabuğunu alır; Hiçbir şeyin çekirdeğini alamazsın. - Anne Garborg
 • Para tek cevap değildir, ama fark yaratır. - Barack Obama
 • Para ve insan arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir: İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın. - Benjamin Franklin
 • Para ya bizim başımızın belası veya bizim hizmetkarımızdır. - Horatius
 • Para yağmuru altında çok şeyler delinir. - Thomas Caryle
 • Paranın öldürdüğü ruh, kılıcın öldürdüğü bedenden fazladır. - Walter Scott
 • Paranla şeref kazanma, şerefinle para kazan ki; paran bittiğinde, şerefin de bitmesin. - Nicanor Parra
 • Sahip olmadan önce paranı asla harcama. - Thomas Jefferson
 • Son ağaç kesildiğinde, son nehir zehirlendiğinde, son balık öldüğünde paranın yenilemeyeceğini göreceksiniz. 
 • Yazarlık fahişelik gibidir.Önce sevdiğinden yaparsın, sonra bir kaç yakın arkadaş için ve sonra para için. - Moliere  
Para - Kazanç - Risale-i Nur Külliyatı
Ve felsefe fünunu ile ulûm-u diniye birbiriyle barışsın ve Avrupa medeniyeti, İslâmiyet hakaikiyle tam musalâha etsin. Ve Anadolu´daki ehl-i mektep ve ehl-i medrese birbirine yardımcı olarak ittifak etsin diye, vilâyât-ı şarkiyenin merkezinde hem Hindistan, hem Arabistan, hem İran, hem Kafkas, hem Türkistan´ın ortasında, Medresetü´z-Zehra mânâsında, Câmiü´l-Ezher üslûbunda bir darülfünun, hem mektep, hem medrese olarak bir üniversite için, tam elli beş senedir Risale-i Nur´un hakaikine çalıştığım gibi ona da çalışmışım. En evvel bunun kıymetini (Allah rahmet etsin) Sultan Reşad takdir edip yalnız binasını yapmak için 20 bin altın lira verdiği gibi, sonra ben eski Harb-i Umumîdeki esaretimden döndüğüm vakit, Ankara´da mevcut 200 meb´ustan 163 meb´usun imzası ile 150 bin lira, o zaman paranın kıymetli vaktinde, aynı o üniversite için vermeyi kabul ve imza ettiler. Mustafa Kemal de içinde idi. Demek, şimdiki para ile beş milyon liraya yakın bir tahsisat vermekle, tâ o zamanda böyle kıymetdar bir üniversitenin tesisine herşeyden ziyade ehemmiyet verdiler. Hattâ dinde çok lâkayt ve garplılaşmak ve an´anattan tecerrüd etmek taraftarı bulunan bir kısım meb´uslar dahi onu imza ettiler. Yalnız onlardan ikisi dediler ki: 
"Biz şimdi ulûm-u an´ane ve ulûm-u diniyeden ziyade garplılaşmaya ve medeniyete muhtacız." 
Ben de cevaben dedim: 
Siz, farz-ı muhal olarak, hiçbir cihette ihtiyaç olmasa da, ekser enbiyanın Asya´da, şarkta zuhuru ve ekser hükemanın ve filozofların garpta gelmelerinin delâletiyle Asya´yı hakikî terakki ettirecek, fen ve felsefenin tesiratından ziyade hiss-i dinî olduğu halde, bu fıtrî kanunu nazara almayarak garplılaşmak namıyla an´ane-i İslâmiyeyi bıraksanız ve lâdinî bir esas yapsanız dahi, dört beş büyük milletlerin merkezinde olan vilâyat-ı şarkiyede millet, vatan selâmeti için dine, İslâmiyetin hakaikine kat´iyen tarafdar olmak, size lâzım ve elzemdir. 

Emirdağ Lâhikası | Reis-i Cumhura Ve Başvekile 

Üstadımız Said Nursî için "Bir şah ve bir padişah gibi yaşamakta ve gelen yardımlarla geçinmektedir" diye o vicdansızlar ap açık bir iftirada bulunmuşlardır. Said Nursî, amcasının çorbasını dahi içmemiş olup, hayatında kimsenin minneti altında kalmayıp, beş bin lira hediyeye beş para değer vermeden red ve iade eden, hayatındaki istiğna düsturunu en zâlimâne muameleler ve mahrumiyetler içinde kaldığı zamanlarda dahi bozmayan ve böylece izzet-i İslâmiye ve şeref-i diniyeyi muhafaza etmiş olan bir zattır. 

Emirdağ Lâhikası | Vasiyetnâmenin Bir Zeyli