Nefis - Nefs - Ansiklopedik bilgi
Nefis - Nefs 

1. (isim) Öz varlık, kişilik
2. İnsanın yeme içme vb. gereksinimlerinin bütünü
Nefis - Nefs - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 87. ayet:
Andolsun, biz Musa´ya kitabı verdik ve ardından peşpeşe elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa´ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhu´l-Kudüs´le teyid ettik. Demek, size ne zaman bir elçi nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldürecek misiniz?

Bakara (Sığır) Suresi 130. ayet:
Kendi nefsini aşağılık kılandan başka, İbrahim´in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de O salihlerdendir.

Kıyamet (Diriliş) Suresi 2. ayet:
Ve yine hayır; kendini kınayıp duran nefse de and ederim.

Kıyamet (Diriliş) Suresi 14. ayet:
Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir.

Naziat (Söküp Çıkaranlar) Suresi 40. ayet:
Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular) dan sakındırırsa,

İnfitar (Parçalanma) Suresi 19. ayet:
Hiç bir nefsin bir başka nefse herhangi bir şeye güç yetiremeyeceği gündür; o gün emir yalnızca Allah´ındır.

Şems (Güneş) Suresi 7. ayet:
Nefse ve ona "bir düzen içinde biçim verene",
Nefis - Nefs - Hadisler
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.”  
Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Nefis - Nefs - Kitap Tanıtım
Nefsin Terbiyesi

Mehmed Zahid Kotku
SERVER İLETİŞİM

Nefis can, insanın bedeni, arzu, benlik, aşağı duygular, ruh gibi pek çok anlamda kullanılan bir kelimedir. Kur´an-ı Kerim bu kelimeyi sekiz ayrı manada kullanmıştır. 
Tasavvufi bir terim olarak nefis, kulun kötü huyları, çirkin vasıfları, kötü his ve huyların mahalli olan latife anlamlarına gelir. Bu yönüyle nefis ruh ile beden arasında bir araçtır.
Nefis - Nefs - Kitap Tanıtım
Nefs ve Şeytan Nasıl Aldatıyor

İmam Gazali
OSMANLI YAYINLARI
Nefis - Nefs - Muhtelif yazılar
NEFSE İTİMAT EDİLMEZ

Ebul Hasan Buşenci, bir gün yıkanmak için banyoda bulunduğunda, hizmetçisini çağırıp kapı arkasından gömleğini uzatıp, "Bunu falan fakire veriniz" buyurdu.
Hizmetçi "Peki efendim" diyerek gömleği götürüp fakire verdi. Daha sonra
Ebul Hasan´a :
-Efendim bunu dışarı çıkınca söyleyemez miydiniz ?
Banyoda iken söylemenizin sebebini anlayamadım, diye sordu :
Ebul Hasan şu açıklamada bulundu :
-O hayırlı düşünce hatırıma orada iken geldi dışarı çıkıncaya kadar nefsimin beni bu düşünceden caydırmasından korktum. Nefsime, çok kısa zaman da olsa itimat edemem.
Nefis - Nefs - Muhtelif yazılar
NEFS unsurunun afetleri 

İnsanı DOĞRU tanımak için, NEFS unsurunun afetlerini çok iyi bilmek gerekir.
NEFS unsurunun 19 afeti şunlardır :

1. Cehalet
2. Cimrilik
3. Dedikodu
4. Fitne fesat
5. Haset
6. Hırs ve şehvet
7. İsyan
8. İptilalar
9. Kin ve nefret
10. Kibir
11. Küfür
12. Mürailik
13. Nankörlük
14. Öfke ve gayz
15. Sabırsızlık
16. Vefasızlık
17. Yalan
18. Zan
19. Zulüm
Nefis - Nefs - Özlü sözler
 • Affetmek fazîlettir. Kararlı olmak metâ’dır, sahip olunan maldır. Kararsız olmak ise zâyi olmaktır. Doğruluk emânet, yalancılık hıyânettir. İnsâf rahatlık, şer küstahlıktır. Emânete hıyânet etmemek, îmândandır, güler yüzlülük ihsândandır. Doğruluk kurtarır, yalan felâkete sürükler. Kanâat insanı zengin yapar, yerinde kullanılmayan zenginlik azdırır. Dünya aldatır, şehvet kandırır. Lezzet oyalar, nefsin arzuları alçaltır. Hased yıpratır, nefret çökertir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Ahmaklıkta en ileri gitmiş olan kimse, nefsinin faziletine en çok inanan kimsedir. Akılda en ileri olan kimseler ise, nefsini en fazla itham edenlerdir.    İmam Gazali
 • Aklı olan korkmak gerek, Nefs elinden, hırs elinden. Nefstir seni yolda koyan, Yolda kalır nefse uyan.    Yunus Emre
 • Aklım hergün tövbe eder, nefsim hergün tövbemi bozar. Arada kalmış biçareyim iyi ki "Senin" kapın var. - Hz.Mevlana
 • Allah dostu odur ki nefsine tek pay biçmez. Kırk yıl bir ekşi ayran özler de onu içmez . - Necip Fazıl Kısakürek
 • Allahım! Kalbime senin korkundan öyle bir pay ver ki, nefsim günah işlemeye yöneldiğinde o korku benimle günahın arasına girsin.
 • Aşk, için nefs-i emmareyi bir kenara koyar mısın? Yüreğin başka Şems görmesin diye, benim ile boyar mısın? Gözünden yaş geleceğini bilsen, acı soğan olsam soyar mısın? Haktan günde bir dilim ekmek nasip olsa, doyar mısın? Söyle sevgili, O yâr mısın? 
 • Ayıplarını örtmek ve nefsini selamete ulaştırmak istersen az söyle çok dinle. - Hz.Ali (r.a)
 • Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. - Lao-tzu 
 • Bedeniniz mezara girmeden, nefsinizin şerrinden emin olmayın    Burhaneddin Tirmizi Sözleri
 • Çabuk hemen kızmak, fakirliği hakir görmek, makam sevgisi, işte bunların hepsi nefse muhabbet duyulmasından kaynaklanmaktadır.    Cüneydi Bağdadi
 • Eğer, şehvetin ve nefsin hevesine kapılır gidersen, ben sana haber vereyim ki, eli boş, nasipsiz gideceksin. - Hz. Mevlana
 • En kuvvetli kişi kendi nefsine galip olan kişidir.
 • Ey düşüncesiz, tedbirsiz ve akılsız olan nefis, sen tek yoksulluğun yükünü çek, ama kendini gamla öldürme.    Sadi
 • Ey Gönül! Kaç Yusuf kaldı zindana talip nefsi için. Ve kaç Züleyha kaldı cehenneme razı Yusuf için?
 • Ey insanlar! Görüyorum ki evleriniz Rum Kayserlerine, lükse hayranlığınız Kisra’ nın tutumuna, servet peşinde koşmanız Karun’ un anlayışına, saltanatınız Firavun’ un saltanatına, nefisleriniz, Ebucehil’ in nefsine, gururunuz Ebrehe’ nin gururuna, yaşayışınız, sefihlerin yaşayışına benziyor. Allah (c.c.) için söyleyin, Muhammedî olanlar nerede? - Yahya bin Muaz (r.a.)
 • Ey nefsim! Deme "zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derd-i maişetle şarhoştur." Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, bekaya kalbolup başkalaşmıyor. Acz-i beşeri, fakr-ı insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor.
 • Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki; Faniyim; fani olanı istemem, Acizim; aciz olanı istemem, Ruhumu Rahman´a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yar-ı baki isterim, Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim, Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim. 
 • Ey, kendisinde kaybolmuş kişi / Bilmezsin, bedenin sana mezar olmuş, / Nefsini tanımadıkça, nefsin seni gömer olmuş.
 • Ferhat’ın sevgilisine kavuşmak için deldiği dağ, benim devirmek borcunda olduğum nefse göre bir kum tanesi…    Necip Fazıl KISAKÜREK
 • Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın. - Hz. Ali (r.a.)
 • Gençlik... Gelip geçti... bir günlük süstü; Nefsim doymamaktan dünyaya küstü. - Necip Fazıl KISAKÜREK
 • Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil..! Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol; Silenlerden değil. - Şems-i Tebrizi
 • Hep nefs çıkar karşıma, / Ölüp ölüp dirilsem, / İnsandan kaçmak kolay, / Kendimden kaçabilsem. - N.F.KISAKÜREK
 • İçine nefs sızan ibadetlerin, / Birbiri ardınca kazasındalar. / Bir ân yabancıya kaysa gözleri, / Bir ömür gözyaşı cezasındalar. - Necip Fazıl Kısakürek
 • İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun.    Voltaire
 • İnsan nefsini büyük gördüğü müdetçe Rabbine kavuşamaz. İnsan nefsini gübre etmedikçe su üstünde kalamaz. - Seyyid Muhammed Raşid El -Hüseyni (k.s.)
 • İnsanların kusurlarını yadırgadığı halde, herşeyden çok kusurlu olan nefsini görmeyene şaşarım. - Hz.Ali (r.a.)
 • İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. - Abdulkadir Geylani
 • Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü altına alır.  - Nizami
 • Kendi nefsine hakim olan, dünyaya hükmedebilir. -  Voltaire
 • Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür.  -  Beydeba
 • Kişinin kendi nefsine hâkim olması saadetin tamamı; şehvetin ve nefsin kişiye hâkim olması ise şekavetin tamamıdır.  -  İmam Gazali
 • Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. - Hz. Mevlana
 • Nefis, çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol; ululuk taslama.
 • Nefs, durgun su gibidir Dıştan bakılınca paktır. Ama biraz karıştırılınca bulanır ve altındaki kirler üste çıkar. İşte nefs böyledir. Nefs, denemekle hangi mertebede olduğunu belli eder.  - El harraz
 • Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır.  -  İmam-ı Rabbani (k.s.)
 • Nefse kolay ve tatlı gelen şeyi saadet zan etmemeli, nefse güç ve acı gelenleri de şekavet ve felaket sanmamalıdır.  -  İmam Rabbani
 • Nefse tat veren ruha azap verir, ruha tat veren nefse azap verir.
 • Nefse uyan Hak´ka uymuş değildir.  -  Pir Sultan Abdal
 • Nefs-i emmâreden kurtulmuş olmanın alâmeti, insanların övgüsünü ve ayıplamasını eşit görmektir. - Hz. Halidi Bağdadi 
 • Nefsimi yendiğim tek yerdir belki de secdem.  Ya Rabbi! Öyle bir iman bahşet ki; gözyaşlarımla ıslansın seccadem.
 • Nefsimin hiçbir amelini güzel bilmedim ve karşılığında sevap ummadım. -   Davud-i Tai
 • Nefsin arzuları peşinde koşan ahmaktır Nefs ahmaktır, her istediği kendi zararınadır. - Muhammed Masum
 • Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır aşk ve tadını en iyi Yusufun gömleği bilir.
 • Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki? - Hz. Mevlana
 • Nefsini ıslah et ki halk da sana bağlanmış olsun.  - Hz.Ebubekir (r.a.)
 • Nefsini yenmeyen insanlığa felaket kapılarının haberlerini verebilir belki.
 • Nefsinin arzularına tâbi olan, Allahü teâlânın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun.  -  Abdullah-ı Dehlevi
 • Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. - Eflatun
 • Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz.Onu boş bırakırsanız sizi ateşe götürür. - Hacı Bayram Veli
 • Öfken ve nefsin bir olup aklını yener, daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. - Şeyh Edebali
 • Salih adam dilenirse ancak kendi nefsinden dilenir ve ondan hırsı terk etmesini ister. Çünkü, her saat ver diyen bir nefis, sahibini zillet içinde köy köy dolaştırır. - Sadi
 • Sanma başka bir nefsi kendi nefsine hamal, / Kırbacın düştüyse attan inde kendin al.
 • Üç kişinin gıybeti olmaz. Bunlar: 1) Nefsinin arzularına uyanlar, 2) fıskını ilan edenler, 3) zalim hükümdarlar. - Hasan-ı Basri
 • Üşüyorum ya Rab! Sevginle sar beni!  /  Nefsime yenik düşüyorum ya Rab! Merhametinle kaldır beni!
 • Yalan söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçaklığını ortaya atmıştır.
 • Yalnız kendi nefsini düşünüp dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. - Cenap Şahabettin
Nefis - Nefs - Risale-i Nur Külliyatı
Ey nefsim! Deme, "Zaman değişmiş, asır başkalaşmış; herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maîşetle sarhoştur." Çünkü, ölüm değişmiyor; firâk bekâya kalbolup, başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor; ziyâdeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peydâ ediyor.
Hem deme, "Ben de herkes gibiyim." Çünkü, herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musîbette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafında pek esassızdır.

Sözler | On Dördüncü Söz

Birinci hikâye: İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz, gıyabımda tezyifkârâne, hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar Eski Said damarıyla müteessir oldum. Sonra, Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi, sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helâl ettirdi. O hakikat şudur:
Nefsime demiştim: Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise, Allah ondan razı olsun ki, benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemişse, beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemişse, beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret-i kâzibeden kurtarmaya yardımdır. Evet, ben nefsimle musalâha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse, ondan darılmak değil, belki memnun olmak lâzım gelir.

Mektubat | On Altıncı Mektup