Çile - Sıkıntı çekmek - Ansiklopedik bilgi
Çile - Sıkıntı çekmek

Çile
1. (isim) Zahmet, sıkıntı
2. (din b.) Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem 

Sıkıntı
1. (isim) İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet
2. Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet
3. Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı
4. Bulunmama durumu
5. Sorun, mesele, sendrom, problem
Çile - Sıkıntı çekmek - Ayet mealleri
Enam (Davar) Suresi 64. ayet:
De ki: "Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız."

TaHa Suresi 124. ayet:
"Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz."

Neml (Karınca) Suresi 70. ayet:
Sen, onlara karşı hüzne kapılma ve kurdukları tuzaklardan dolayı sıkıntı içinde olma.
Çile - Sıkıntı çekmek - Bağlantılar
Çile

ÇİLE -1

ÇİLE - 2

Çile Arkadaşlarımızla Hasbihal

Çile´de İnsânî Ufuk

Çile Şairi Ve Çilesi
Çile - Sıkıntı çekmek - Kitap Tanıtım
Çile

Necip Fazıl Kısakürek
BÜYÜK DOĞU YAYINLARI

Şairliğim on iki yaşımda başladı.
Bahanesi tuhaftır:
Annem hastahanedeydi. Ziyaretine gitmiştim... Beyaz yatak örtüsünde, siyah kaplı, küçük ve eski bir defter.. Bitişikte yatan veremli genç kızın şiirleri varmış defterde.. Haberi veren annem, bir an gözlerimin içini tarayıp:
- Senin dedi; şair olmanı ne kadar isterdim!
Annemin dileği bana, içimde besleyip de on iki yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü. Varlık hikmetimin ta kendisi... Gözlerim, hastahane odasının penceresinde, savrulan kar ve uluyan rüzgara karşı, içimden kararımı verdim:
- Şair olacağım!
Ve oldum.

1925´de "Örümcek Ağı", 1928´de "Kaldırımlar", 1932´de "Ben ve Ötesi", 1953´de "Sonsuzluk Kervanı" ve 1969´da "Şiirlerim" ismiyle yayınlanmış şiir kitaplarının bir çok bakımdan kendini ifadelendiremediğini söyleyen Necip Fazıl Kısakürek´in, 1922´de Yeni Mecmua´da yayınlanmış ilk şiirinden başlayarak bizzat kendisi tarafından süzülen, ayıklanan, düzeltilen ve bir araya getirilen bütün şiirleri… 

Ve Poetikası… Bir yanda belli başlı bir sanat anlayışından tüten şiirler, diğer yanda, bu sanat anlayışının tüttürdüğü şiir mefkûresi…
Çile - Sıkıntı çekmek - Muhtelif yazılar
ER ÇİLESİ 

Büyük mutasavvıf Hacı Bektaş Veli´ye müridleri bir gün "Sizinle beraber biz de erbaine (çileye, kırk günlük nefsi terbiye edici perhiz) girelim" dediler. Hacı Bektaş kendilerine sordu: 
- Er çilesine mi, kadın çilesine mi? 
Müridler bundan bir şey anlamayınca açıkladı: 
- İsterseniz 40 gün bir şey yemeden riyazet (perhiz) yapalım, bu kadın çilesidir. İsterseniz 40 gün tuzlu et yiyip, su içmeyelim, bu da er çilesidir. 
Müridler bağış dilediler: 
- Efendimiz biz bu ikincisine dayanamayız.
Çile - Sıkıntı çekmek - Özlü sözler
 • Arkadaş sıkıntınız olmadığında yanınızdadır. Dost sıkıntınız olduğunda size koşar.
 • Beklenen gün gelecekse, çekilen çile kutsaldır. - Victor HUGO
 • Ben toprağı saksıda, köylüyü sinemada, çileyi edebiyat kitaplarında okumadım. İçinde yaşadım , içinden geldim. - Muhsin Yazıcıoğlu
 • Bir yandan korku bir yandan ümidin varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Niye kederlenirsin? Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz. Yüzük olmak dileyen taş, ezilmeyi yontulmayı göze almalıdır. - Hz. Mevlana
 • Bu akşam içimde tuhaf bir sıkıntı var, dünyada sanki bir ben kalmışım. Sanki herkes nerde keder varsa bırakmış, ben nerde bulduysam toplamış almışım. - A. Kadir
 • Çalışmak sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır. - Andre Maurois
 • Çektiğimiz sıkıntı parasızlık sıkıntısı değil, bilgi sıkıntısıdır. - İ. İnönü 
 • Çilesini çekmeye üşendiğin bir davanın mükafatına da asla talip olamazsın.
 • Deliyi adam edemiyorsak, adamı deli ederiz sıkıntı yok yani.
 • Dert ve sıkıntının şiddetine sabır göster, bunun da sonu gelecektir. Bil ki sabır bir asalet göstergesidir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Dostlarla gidilen dost yolunda, çilede, sefada bir güzel olur. Canlar bir oldukça, canan uğruna, canlar verilesi bir değer olur.
 • Dünyayı olduğu gibi kabul et. Gülümsemeleri ve sıkıntılarıyla sevgisi, dostluğu, yalanı ve gerçeğiyle; yarının nefsine bağlı planlarıyla, gençliğin düşleri gibi gelip geçen umutlarıyla. - Charles Swain
 • Geceyi yaratmasaydı Allah, bu millet kazanma hırsından kendini helak ederdi. Sıkıntılar gecedir. Dinlen, kederlenme. Sabah elbet olacak. - Hz. Mevlana
 • Gökten ne yağdı da, yer kabul etmedi? Toprağa ne ekildi de, bitmedi? Bu dünya ya kim geldi de, gitmedi? Hangi dert sıkıntı bitmedi?
 • Hakiki dost sıkıntılı zamanlarda, senin gurur ve izzet-i nefsini kırmadan, sana yardım edenlerdir. - Hz.Ali (r.a.)
 • Hayatın çilesine tahammül gerek, değilmi ki sefa ile cefa müşterek? Sizce ağlamak için göz yaşı mı gerek? Bazen dertliler de ağlar ama gülerek. -  Necip Fazıl KISAKÜREK
 • Hayattaki en büyük sıkıntımız gerçekleri kabul etmeyişimizdir. - J.Ingelow
 • Her sıkıntı bir kolaylığa gebedir ama hamile müddetine sabretmek gerekir.
 • Herkesin bir derdi var. Her derdin bir acısı, acılarım katlanılmaz değil ama, birde tuz basanı var. Her aşkın bir hasreti var, her hasretin bir çilesi çilem çekilmez değil ama birde çektireni var. Her aşığın bir sözü var. Her sözün bir söyleteni. Söyleyecek çok şeyim var ama birde susturanı var: Sustum. Suskunluğum, susturana armağan olsun.
 • İki şey insanı çileden çıkarır. Söylenecek yerde susmak, susacak yerde söylemek. - Sadi
 • İyi hasletlerin en üstünü; kızgınlık hâlinde doğruluk, sıkıntı hâlinde cömertlik, cezâ vermeye gücü yettiği hâlde affetmektir. - İdris (a.s.)
 • Kalbe saldıran sıkıntıyı sabır kalkanıyla karşılarsan seni can evinden vuramaz. - Hz. Ali (r.a.)
 • Lafımın dostusunuz, çilemin yabancısı, / Yok mudur, sizin köyde, çeken fikir sancısı? - Necip Fazıl KISAKÜREK 
 • Mârifet, imtihan veya çileye tabi tutulanın "Allah (c.c.) bilir işini" diyebilmesidir.
 • Menfaat yokuşunda kurulan dostluklar, çile yokuşunda son bulur.
 • Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. - İ.N.Özgür
 • Sâdık arkadaşlar edin, gölgelerinde yaşarsın. Çünkü sâdık dostlar, huzurlu anlarda süs, sıkıntılı demlerde silahtır. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Sıkıntı sefahetin muallimidir. Yeis dalâlet-i fikrin, zulmet-i kalb ruh sıkıntısının menbaıdır.
 • Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası, huzur ise bir ibadetin karşılığıdır. - Hz. Mevlana
 • Sıkıntı: arzuları arzulamaktır. - Leo Tolstoy
 • Sıkıntılı günlerin biteceğini umuyorduk, sonunda umutlarımız meyvesini verdi; öldük. - Hakan Günday
 • Sıkıntının ilacı meraktır. Merakın ise ilacı yoktur. - Ellen Parr 
 • Üzülme der Mevlana ve devam eder; Bir yandan korku bir yandan ümidin varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Niye kederlenirsin? Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz. Yüzük olmak dileyen taş, ezilmeyi yontulmayı göze almalıdır.
 • Üzülmek, yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez, sadece bugünün gücünü tüketir. - A.J. Cronin 
 • Yakınlık, uzaklıktan daha sıkıntılıdır. Çünkü her yakınlıkta kaybetme korkusu, uzaklıkta ise kavuşma ümidi vardır.
 • Yaşamın her zerresi kutsaldır, değerlendirilmelidir. Güzelliklerden güzellikler çıkar; ama sıkıntılardan da güzellikler çıkarmak mümkündür. - Üstün DÖKMEN
Çile - Sıkıntı çekmek - Risale-i Nur Külliyatı
İşte şu mübârek akıllı zât gidiyor. Fakat birâderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlâklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyâlar eder. Kendi kendine ünsiyet eder. Hem, birâderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizâmı bilir, tebâiyet eder. Teshîlât görür. Asâyiş ve emniyet içinde serbest gidiyor.

Sözler | Sekizinci Söz

İşte "sünnetullah" tabir edilen, kâinatta cereyan eden bu sırlı uzun düsturdandır ki, işsiz, tembel, istirahatle yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar, ekseriyetle, sa´y eden, çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker. Çünkü, daima işsizler ömründen şikâyet eder, eğlence ile çabuk geçmesini ister. Sa´y eden ve çalışan ise şâkirdir, hamd eder, ömrünün geçmesini istemez.

Mesnevi-i Nuriye | Zühre