İstek - İstemek - Ansiklopedik bilgi
İstek - İstemek

İstek
1. (isim) Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk
2. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep
3. (dil bilgisi) İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi
4. (ruh bilimi) Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu

İstemek
1. İstek duymak, arzulamak
2. Bir şeyin kendisine verilmesini veya yapılmasını söylemek, dilemek
3. Görmek istediğini bildirmek
4. Gerek olmak
5. Evlenmek dileğinde bulunmak
İstek - İstemek - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 265. ayet:
Yalnızca Allah´ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleştirip- güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe bir tepede bulunan, sağnak yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki ona sağnak yağmur isabet etmese de bir çisintisi (vardır). Allah, yaptıklarınızı görendir.

Bakara (Sığır) Suresi 272. ayet:
Onların hidayete ermesi, senin üzerinde (bir yükümlülük) değildir. Ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak her ne infak ederseniz, kendiniz içindir. Zaten siz, ancak Allah´ın hoşnutluğunu istemekten başka (bir amaçla) infak etmezsiniz. Hayırdan her ne infak ederseniz -haksızlığa (zulme) uğratılmaksızın- size eksiksizce ödenecektir. 

Nisa (Kadınlar) Suresi 60. ayet:
Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağut´un önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister.

Maide (Ziyafet) Suresi 49. ayet:
Aralarında Allah´ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah´ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için diye onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Şüphesiz, insanların çoğu fasıklardır.

Enfal (Ganimetler) Suresi 67. ayet:
Hiç bir peygambere, yeryüzünde kesin bir zafer kazanıncaya kadar esir alması yakışmaz. Siz dünyanın geçici yararını istiyorsunuz. Oysa Allah (size) ahireti istemektedir. Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hud Suresi 47. ayet:
Dedi ki: "Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum."

Yusuf Suresi 41. ayet:
"Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak, kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş (artık) olup bitmiştir."

TaHa Suresi 63. ayet:
Dediler ki: "Bunlar her halde iki sihirbazdır, sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp-çıkarmak ve örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu (dininizi) yok etmek istemektedirler."

Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi 79. ayet:
Böylelikle kendi ihtişamlı-süsü içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını istemekte olanlar: "Ah keşke, Karun´a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o, büyük bir pay sahibidir" dediler.

Sad Suresi 24. ayet:
(Davud) Dedi ki: "Andolsun senin koyununu, kendi koyunlarına (katmak) istemekle sana zulmetmiştir. Doğrusu, (emek ve mali güçlerini) birleştirip katan (ortak)lardan çoğu, birbirlerine karşı tecavüz ederler; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Onlar da ne kadar azdır." Davud, gerçekten bizim onu imtihan ettiğimizi sandı, böylece Rabbinden bağışlanma diledi ve rüku ederek yere kapandı ve (bize gönülden) yönelip-döndü.

Sad Suresi 51. ayet:
İçinde yaslanıp-dayanmışlardır; orda birçok meyve ve şarap istemektedirler.

Fussilet (Ayrıntılı) Suresi 49. ayet:
İnsan, hayır istemekten bıkkınlık duymaz; fakat ona bir şer dokundu mu, artık o, ye´se düşen bir umutsuzdur.
İstek - İstemek - Kitap Tanıtım
İstemenin Esrarı

Muhammed Bozdağ
NESİL YAYINLARI

İstemenin Esrarı´nda, bileğinizin ve beyninizin gücünün sustuğu yerde, ruhunuzun neler yapabileceğini keşfedeceksiniz. İçten isteyişlerinizin göklerde dolaşarak Yaratıcı İradenin taktirine nasıl ulaşacağını algılayacaksınız. Ruhunuzdan çıkan anlamlar ruhsal canlılıklara veya kuşatıcı ruhsal enerjiye nasıl dönüştürülüyorlar? Doğa yasalarına meydan okuyan sırrı nasıl yakalarsınız? Hangi dua ve istekler reddediliyor? Hangileri kabul ediliyor ve neden? Başarı, gideceğimiz yerde değil, yürüdüğümüz yolda bekliyor. Ruhumuz coşkusuzca, bedenimiz hareketsiz kalacak. Geleceğimiz, dileyişlerimizin büyüklüğü kadar yükselecek. 
Hayatımızdaki en büyük zaferlerimiz, içtenliğimizle yoğurduğumuz dualarımız olacak. Ötelerden dünya zeminine şimşekler gibi ruhsal ışıklar akıp duruyorlar. Maddede gördüklerimiz, ruhta olanların suretleridir. Perde ardını keşfetmek için daha ne kadar bekleyeceğiz? Elinizde, bir hayali veya masalı değil; gerçeğin gizemini tutuyorsunuz. Kaç kitap evrene bakışınızı temelden değiştirdi? Bu kitap, kalbinizle konuşmak isteyen bir duadır. Lütfen elinizdeki kitabın size mesajını anlatma dileğini kabul edin.
İstek - İstemek - Muhtelif yazılar
Ne istediğimize dikkat edelim

Karı-koca 25 nci evlilik yıldönümlerini kutluyorlardı.
Bir anda evlilik perisi ortaya çıktı ve şöyle dedi:
- Sizler 25 yıl evli kaldığınız için ödülü hak ettiniz. Her ikinizin de birer dileğini yerine getireceğim.
Önce kadın söyledi dileğini:
- Biz evliliğimiz boyunca hep fakir yaşadık ve çok sıkıntı çektik. Bizi zengin yap.
Evlilik perisi elindeki sihirli sopasını salladı ve her taraf parayla doldu. 
Sonra erkeğe sordu:
Adam önce uzun uzun karısına baktı, sonra dileğini söyledi:
- Kendimden 30 yaş küçük bir kadınla evli olmak istiyorum.
Evlilik perisi elindeki sihirli sopasını salladı ve
- Puuufff
Adam artık 70 yaşındaydı. (30 yaş daha yaşlanmıştı)
İstek - İstemek - Muhtelif yazılar

Hayvanların dilinden anlamak istiyorum
Adamın biri Musa Aleyhisselâm´a: 
— Ya Musa, ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. Tur´u Sina´ya gittiğin zaman Allah´tan iste de benim duamı kabul etsin, diyordu. 
Musa Peygamber: 
— Her şeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanların dilinden anlamaman daha iyidir. Bu sevdadan vazgeç, dediyse de, adam illâ öğrenmek istiyordu. 
Bir gün Musa Aleyhisselâm Tur´a çıktığı zaman Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselâm´a: 
— «Ya Musa! O kulumun duasını kabul ettim, bundan sonra bütün hayvanların dilinden anlayacak. Yalnız her şeye ehemmiyet vermesin, sonra onun için iyi olmaz.» buyurmuştu. 
Musa Aleyhisselâm, Tur´u Sina´dan geldikten sonra durumu bildirip her şeyle fazla ilgilenmemesini söyledi. 
Kendisine selâhiyet verilen adam, akşam ahıra hayvanlarını yemlemeye girmişti. Orada eşekle öküzün konuşmalarına şâhid oldu. 
Onlar aralarında şöyle konuşuyorlardı: 
Öküz: 
— Yahu eşek kardeş, senin işin ne iyi, bana yazın rahat yok, kışın rahat yok. Sabah olacak çifte koşacaklar, ama sense akşama kadar rahat gezeceksin, diyordu. 
Eşeğin öküze nasihati şöyle oldu: 
— Bunlar hep senin ahmaklığından... Sen sabah olunca hasta numarası yaparsın, akşamdan sahibimizin döktüğü yemi bile yemezsin. O da sabahleyin seni bu haliyle görünce çifte koşmaktan vazgeçer ve birkaç gün olsun istirahat etmiş olursun, dedi. 
Bu sözler öküzün hoşuna gitmişti. Hakikaten yem yemedi ve öyle aç karnına sabaha kadar yattı. Eşek ise öküzün yemlerini bile kendisi yemişti. Tabii bunların bu konuşmalarını sahibi duymuş ve gülerek ahırdan çıkmıştı. 
Sabah oldu, adam ahıra girdi ki, öküz aç. Kalkması için birkaç tekme vurdu ise de öküz hastalanmıştı. Adam: 
— Bu sefer de onun yerine eşeği koşalım, diyerek aldı tarlaya götürdü 
Akşama kadar eşekle çift sürdü. Eşeğin emdiği süt burnundan gelmişti. Akşam eve geldiği zaman öküz rahat rahat geviş getiriyor kendi kendine hakikaten bu iyi bir numara oldu diyordu. Eşek bu işin çekilemeyecek gibi olduğunu görünce öküze başka yoldan akıl verip kurtulmak istedi: 
— Öküz kardeş, - sen böyle yatarsan sahibimiz seni satacak. Bu gün tarlada beni gören köylüler sordular. O da, zaten tembel bir öküzdü, şimdi de hasta oldu. Yarın kasaba vereceğim, dedi. Eğer yarın da böyle yaparsan kendini bıçağın altında bil, diyerek sabahleyen çifte gitmekten kurtuldu. 
Adam bunların bu konuşmalarını dinledikçe kendi kendine gülüyor ve: 
— Gördün mü ne kadar iyi bir şeymiş hayvanların dilinden anlamak, diyordu. 
Ertesi sabah horozla köpeğin konuşmalarına şahit oldu. Horoz: 
— Yarın efendinin, öküzü ölecek. Sana müjdem var. îyi bir ziyafet olacak senin için, diyordu. 
Adam bunu duyar duymaz hemen pazara götürüp öküzünü sattı ve zarardan kurtuldu. 
İkinci gün oldu, köpek horoza: 
— Niye yalan söyledin? Hani ziyafet? Adam öküzü sattı kurtuldu, dediğinde, bu sefer horoz: 
— Hiç merak etme! Öküzü sattı ama, yarın kölesi ölecek ve onun hayrına mutlaka bir yemek yedirirler. Sen de artıklarından istifade etsen yeter, dedi. 
Adam bunu da duymuştu. Hemen pazara çıkarıp kölesini de sattı. Köpek gene ziyafete erişememişti. Horoza: 
— Beni ne kandırıp duruyorsun? diye çıkıştı. Horoz: 
— Ben yalan söylemem... Ziyafet var dediysem vardır. Efendimiz öküz ve köleyi satarak zarardan kurtuldu ama, yarın kendisi ölecek, işte o zaman ziyafetin büyüğü olacak, dedi. 
Adam horozdan bunları duyunca etekleri tutuştu. Ne yapacağını şaşırdı ve doğru Hazreti Musa´nın huzuruna çıkıp durumu anlattı: 
— Hakikaten ben yarın ölecek miyim? Bunun bir çaresi yok mu? diye yalvarmaya başladı. 
Musa Aleyhisselâm: 
— Ben sana demedim mi? Her şeye ehemmiyet vermeyeceksin diye... Eğer sen öküzü satmasaydın, o ölecek ve belâ atlatılmış olacaktı. Ama sen onları satmakla başkalarının zarar etmesini istedin. Kendi menfaatini düşünüp başkalarını kendisi gibi hesap etmeyenin hali budur, dedi.

İstek - İstemek - Özlü sözler
 • Aşk, kendini eşinde bulmaktır. Kendini birbirinde özverisizce bulmaktır. Her tür farkta bile dengi dengine olmaktır. Güvendir, ilgidir, emektir, tümünü içeren sevgidir. Özgürlük içinde tutsak kalmayı istemektir.
 • Banka, size hava iyiyken şemsiye verip, yağmur başladığında geri isteyendir. - Robert Frost  
 • Başına ne gelirse gelsin, karamsarlığa kapılma. Bütün kapılar kapansa bile, sonunda O sana kimsenin bilmediği gizli bir patika açar. Sen şu anda göremesen de, dar geçitler ardında nice cennet bahçeleri var. Şükret! istediğini elde edince şükretmek kolaydır. Sufi, dileği gerçekleşmediğinde de şükredebilendir. - Elif Şafak - Aşk
 • Bazen insanlar gerçeği duymak istemezler çünkü sanrıları yıkılsın istemezler. - Friedrich Nietzsche
 • Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur. - Michael Jordan
 • Beklemediğimiz şeyler, istediğimizden daha sık başımıza gelir. - Titus Maccius Plautus  
 • Ben akıldan isterim delalet, / Akıl bana gösterir dalalet. - Fuzuli
 • Ben gülünce gülen, ben ağlayınca ağlayan arkadaş istemem; zaten sudaki gölgem bile bundan iyisini yapar. - Konfuçyüs
 • Bencillik insanın istediği gibi yaşaması değil, başkalarından onun gibi yaşamasını istemesidir. - Oscar Wilde
 • Bırakıyorum ne isterlerse düşünsünler.Eğer benim yaptıklarımla uğraşacak kadar takıyorlarsa zaten, onlardan daha iyiyim demektir. - Marilyn Monroe
 • Bilin ki tüm dalkavuklar onları dinleyenlerin harcamalarıyla yaşarlar. - Jean de La Fontaine  
 • Bir gün gelir, dünyanın bir yerinde yıllarca senin haberin olmadan yaşamış birine, bütün hayatını anlatmak istersin. - Murathan Mungan
 • Birine işi nasıl yapacağını söylemeyin. Yapmasını isteyin ve sonuçlarıyla sizi şaşırtmasına izin verin. - George Patton
 • Birini sevmek, onu tanrının istediği gibi görmektir. - Fyodor Dostoyevski  
 • Biz kandırılmadık, sadece inanmak istediğimizdendi. - Charles Bukowski
 • Bugünlerde herzamankinden daha fazla birbirimizle konuşmaya, birbirimizi dinlemeye ve dünyayı nasıl gördüğümüzü anlamaya ihtiyacımız var, ve sinema bunları gerçekleştirmek için en iyi ortayol. - Martin Scorsese  
 • Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. - Mustafa Kemal Atatürk  
 • Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. - Mustafa Kemal Atatürk  
 • Dünyada görmek istediğiniz değişim kendiniz olmalısınız. - Mahatma Gandhi
 • Eğer çalışmak istemiyorsanız, çalışmanızı gerektirmeyecek kadar paranız olsun diye çalışmalısınız. - Ogden Nash  
 • Gitmeni asla istemediğim halde buna mecbur olduğunu görmek ve sana bunları söylemeden "git artık" demek "beni ne kadar çabuk unutursan, o kadar çabuk kavuşacaksın mutluluğa" demek sana nede zor seni görmemek ve belki yıllar sonra ...karsılaştığımızda bana bir yabancı gibi bakmanı istemek senden... yeni bir sevdayı yasakladığım kalbime söz geçirmek. - CAN YÜCEL
 • Görünmek istediğiniz gibi olun. - Socrates
 • Hayatta sadece iki trajedi vardır: birinin istediğini elde edememesi, diğeri de elde etmesidir. - Oscar Wilde  
 • Hayattan yakınanlar, ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir. - Ernest Renan
 • Hiçbir şeyi taklit etmek istemeyenler, hiçbir şey üretemezler. - Salvador-Dali
 • Hiçbir zaman yanıtlanamamış, ve benim de yanıtlayamadığım büyük soru, kadın ruhunu 30 yıl araştırmama rağmen; "Kadınlar ne ister ?". - Sigmund Freud
 • İçinde olmak istediğim bir trenden sallanan el gibi geçiyordu zaman.Umarım hiçbir şeyi, benim seni düşündüğüm kadar düşünmek zorunda kalmazsın. - Jonathan Safran Foer
 • İki şey, aklı ve tedbiri bozar; biri acele etmek, diğeri de olmayacak şeyi istemek. - Hz. Ali (r.a.)
 • İki şeye hakkım olduğuna karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canlı tutsak edemez. - Harriet Tubman
 • İnançta inanmak isteyenler için yeterince ışık; istemeyenler için ise onları kör etmeye yetecek kadar karanlık vardır.- Blaise Pascal  
 • İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir. - Napoleon Bonaparte  
 • İnsanlarla pek hemfikir olmayı istemiyorum, çünkü onlardan bayağı hoşlanmak gibi bir dertten kurtarıyor beni. - Jane Austen
 • İtaat edilmesini isteyen, emretmesini bilecek. - Niccolo Machiavelli  
 • İyiyle kötüyü ayıran çizgi kalbin içinden geçer.Peki kim kendi kalbinin bir parçasını yok etmek ister? - Aleksandr Solzhenitsyn
 • Kadınlar senin ne düşündüğünü duymak istemiyor.Kendi düşündüklerini duymak istiyorlar - sadece daha kalın bir sesle. - Bill Cosby
 • Kadınlar ve kediler canı ne isterse onu yaparlar, ve erkekler ve köpekler duruma alışıp, rahatına bakmalılar. - Robert A. Heinlein
 • Komşum ister yirmi tanrı var desin, ister tanrı yok desin bana zararı olmaz. - Thomas Jefferson  
 • Kuş olup uçmak isterken, ağaç olup kök salıyoruz. - CAN YÜCEL
 • Leyla isteyen, Mecnun olmalı; kendinden de, dünyasından da geçmeli. Aşıklar sofrasına davet edildiğinde, ben körüm, ben tokum diyebilmeli. - Ömer Hayyam
 • Onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine yıkmaya alışmışlardır. Bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil, sizlersiniz. Ve sonunda idam isteğiyle buraya getirildik. - Deniz Gezmiş
 • Öğretenlerin otoritesi genellikle öğrenmek isteyenlerin önünde engeldir. - Cicero
 • Özlü sözler de, çiçekler ve sevgiler gibi bakım isterler. Dilden düşürmemek hiçbir işe yaramaz, durup düşünmek gerekir.
 • Sanki daha önce bir kez yaşamışız gibi yaşamak isteriz, ama tarih buna izin vermez. - John F. Kennedy  
 • Sen bir şeyler verdikçe dost görünen çok olur. Birde sen iste gör, hepsi birden yok olur. - Mevlânâ Celâleddîn Rûmî
 • Umursamıyorum artık hiçbir şeyi ve istemiyorum kimseyi yanımda! Her gelen biraz daha acıtıp gidiyor nasılsa. - Can Yücel  
 • Unutma ki istediğini elde edememek bazen müthiş bir şans eseridir. - Dalai Lama
 • Ya bütün dünyayı istemiştim, ya hiçbir şeyi. - Charles Bukowski
 • Yalnız olmak istemiyorum, yalnız kalmak istiyorum. - Audrey Hepburn  
 • Yaşamak isteyenler bırakın savaşsınlar ve bu mücadele dünyasında savaşmak istemeyenler, yaşamayı haketmezler. - Adolf-Hitler
 • Zamanım gelince ölecek olan benim, e bırakın da hayatımı istediğim gibi yaşayayım. - Jimi Hendrix
İstek - İstemek - Risale-i Nur Külliyatı
İşte bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadîr-i Zülcelâlin, bir Rahîm-i Zülcemâlin dergâhına niyaz ile, namaz ile mürâcaat edip arz-ı hal etmek, tevfîk ve meded istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz âleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta-i istinad olduğu bedâheten anlaşılır.

Sözler | Dokuzuncu Söz 

Ulûm-u felsefiyenin vekaleti namına nefsim dedi ki: "Bu kainattaki eşyanın, tabiatıyla bu mevcudata müdahaleleri var. Herşey bir sebebe bakar. Meyveyi ağaçtan, hububatı topraktan istemeli. En cüz´î, en küçük birşeyi de Allah´tan istemek ve Allah´a yalvarmak ne demektir?" 
O vakit, nûr-u Kur´an ile, sırr-ı Tevhid, şu gelecek sûrette inkişaf etti. Kalbim, o mütefelsif nefsime dedi: En cüz î ve en küçük şey, en büyük Şey gibi, doğrudan doğruya bütün kainat Halıkının kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar. Başka sûrette olamaz. Esbab ise bir perdedir. Çünkü en ehemmiyetsiz ve en küçük zannettiğimiz mahlûklar, bazan sanat ve hilkat cihetinde en büyüğünden daha büyük olur. Sinek, tavuktan sanatça ileri geçmezse de, geri de kalmaz. 

Tarihçe-i Hayat | Birinci Kısım : İlk Hayatı