Sıcak - Sıcaklık - Isı - Ansiklopedik bilgi
Sıcak - Sıcaklık - Isı

Sıcak
1. (sıfat) Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
2. Isısı yüksek olan, çok ısınmış
3. (isim) Havadaki yüksek ısı
4. (isim) Sıcak yer
5. (isim) Hamam
6. Dostça olan, sevgi dolu

Sıcaklık
1. (isim) Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
2. Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet
3. Hamamlarda yıkanılan sıcak yer
4. Sevgi, içtenlik ve sevimlilik

Isı
1. (isim, fizik) Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji
2. Fiziksel bir olaya dayalı, belirli bir ölçü üzerine kurulmuş olan sıcaklık ve soğukluk derecesi
Sıcak - Sıcaklık - Isı - Ayet mealleri
Nisa (Kadınlar) Suresi 57. ayet:
İman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Onda onlar için tertemiz kılınmış eşler vardır. Ve onları, "ne sıcak-ne soğuk, tam kararında gölgeliğe" sokacağız.

Tevbe (Tövbe) Suresi 81. ayet:
Allah´ın elçisine muhalif olarak (savaştan) geri kalanlar oturup-kalmalarına sevindiler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi çirkin görerek: "Bu sıcakta (savaşa) çıkmayın" dediler. De ki: "Cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir." Bir kavrayıp-anlasalardı.

Nahl (Arı) Suresi 81. ayet:
Allah, sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda da sizin için barınaklar-siperler kıldı, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, sizi savaşınızda (zorluklara karşı) koruyacak giyimlikler de var etti. İşte O, üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır, umulur ki teslim olursunuz.

Fatır (Yaratan) Suresi 21. ayet:
Gölge ile sıcaklık da.

Fussilet (Ayrıntılı) Suresi 34. ayet:
İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir.

Vakıa (Olay) Suresi 42. ayet:
Hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su,

Hakka (Gerçekleşen) Suresi 35. ayet:
"Bundan dolayı bugün, kendisine hiç bir sıcak dost yoktur."
Sıcak - Sıcaklık - Isı - Kitap Tanıtım
Hayatın İçinden Sıcacık Öyküler

Reşan Yıldırım
YAKAMOZ YAYINCILIK

Hayatımız boyunca pek çok olayla karşılaşırız.
Bazıları bizi öyle derinden etkiler ki; bunu çevremizdeki insanlarla paylaşmak isteriz.
Her biri öykü tadında olabilecek bu yaşanmışlıklarımızın sevdiklerimizin hayatlarına bir ışık tutabilmesini arzularız.
Reşan Yıldırım da böyle bir arzuyla derlediği "Hayatın İçinden Sıcacık Öyküler"i ; okurken hem yüreğinizin ısınması hem de yüzünüzde mutlu bir tebessümün yayılması için...
Çümkü bu öyküler aslında bizlerin hayatlarını anlatıyor. Özlemini duyduğumuz , yitip gitmeye başladığından kaygı duyduğumuz en önemli değerlerimizi, duygularımızı ve düşüncelerimizi... 
Aşk, sevgi, mutluluk, sadakat, umut gibi...
Bu kitabın satırlarında yolculuk ederken hayatınızdaki güzelliklere daha da fazla kucak açabilmeniz dileğiyle !
Sıcak - Sıcaklık - Isı - Muhtelif yazılar
ZAVALLI ALET
 
Arif Nihat Asya´ya sorarlar:
- Hocam! Sen maneviyatçıyım diye medeniyetin bütün nimetlerini inkâr mı edeceksin? En azından bir termometreyi düşünün...Hoca cevap verir:
- Ana sıcaklığını kalorifer sıcaklığından ayırt edemeyen zavallı bir alet!
Sıcak - Sıcaklık - Isı - Özlü sözler
 • ‎Anne sevgisi koşulsuzdur, koruyucudur, sıcak bir sığınaktır. Koşulsuz olduğu için denetlenemez, ya da elde edilemez. - Erich Fromm
 • Aşk bir ateştir, ama ocağını mı ısıtır, evini yakıp küle mi çevirir bilemezsin. - Joan Crawford
 • Bilmecelere ısınamadım hele de senle ilgiliyse sevemedim sualleri cevapların yetersiz kaldı.
 • Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. - LONG FELLOW 
 • Bu kadar da ısıtmazdı belki de bahar güneşleri, her kaybedişin ardından hayat yeniden başlamasaydı eğer. - CAN YÜCEL
 • Çiçek koku vermek,ateş ısıtmak,kadında mes´ud etmek için yaratılmıştır. - G.GARDONY 
 • Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu,  / İnsanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu. - Pir Sultan Abdal
 • Elinizi sıcak bir sobanın üstünde bir dakika tutsanız size bir saat gibi gelir. Güzel bir kızın yanında bir saat otursanız, bir dakika gibi gelir. İşte görelilik budur. - Albert Einstein
 • Ey Gönül! Herkesin kendince aşk ateşiyle bir irtibatı olmuştur elbet. Kimi uzaktan görmüş, "O ışıtır" demiş; kimi biraz yaklaşmış, "O ısıtır" demiş; kimi iyice yaklaşmış, "O acıtır" demiş; kimi de içine düşmüş ama bir şey diyememiş. Hepsi de "Ne güzel" demiş, lâkin en güzelini yanan ama konuşamayan söylemiş; onun susuşu hâl diliyle, öbürlerinin her izâhını alt eylemiş.
 • Gülümseyin: öyle samimi ve sıcak olun ki her sıktığınız ele, ruhunuzu da katın. - Dale Carniege
 • Hatıralar hem içini ısıtır, hem de seni parçalara ayırır. - Haruki Murakami
 • Hayat kararlardan ibaretti ve kararlar birer kibritti. Doğru yerde ateşlediğinde seni ısıtacak ateş, çorbanı kaynatacak ateş oluyordu. Yanlış yerde ateşlediğin vakit ise, içinde bulunduğun evle birlikte seni de yakıyordu.
 • İtiraf ediyorum. Ben ikiyüzlüyüm. Bir yanım; sıcak, sevimli, candan, neşeli. Diğer yanım; soğuk, suratsız, ilgisiz, neşesiz. Ve siz hangisini görüyorsanız, demek ki onu hak etmişsiniz.
 • Kadınlara hangi erkekleri aradıklarını sorun. Hırslıları derler. Öteki erkeklere göre, hırslıların belleri daha güçlü, yürekleri daha sıcaktır, kanlarında daha çok demir vardır. Kadın da güçlü olduğu sıralarda kendini öyle mutlu, öyle güzel bulur ki, parçalanmak tehlikesi altında da olsa, üstün bir gücü olanı, bütün erkeklere yeğ tutar. - BALZAC
 • Kararlar bir kibrittir; Ya kendini yakar ya da kendini ısıtırsın.
 • Odun düşünmek, sizi ısıtmaz.
 • Odununu kendi kesen iki kere ısınır.
 • Olgunlaşmak; kalbin daha "hassas", kanın daha "sıcak", zekanın daha "işlek", ruhun daha "huzurlu" olması demek.
 • Öfkeye sarılmak birine atmak için kavradığınız sıcak bir kömür parçası gibidir; yanan aslında sizsinizdir. - Buddha
 • Sana gelirken hep ellerim ceplerimde gelirdim; olur da aşkımın elleri üşümüştür, avuçlarımda ısıtırım diyerekten. - Attila İlhan
 • Yitirdiğin her şeyde kazandığın bir şey vardır. Kazandığın her şeyde biraz yitirdiklerin. Bu yüzden birileri ısınıp dururken dinmez üşümelerin. Hayat karşına nasıl çıkarsa çıksın, seni ne kadar yıpratırsa yıpratsın sakın vazgeçme. Ve unutma; Eğer hayallerin olmazsa bir gün başkasının hayali olamazsın.
Sıcak - Sıcaklık - Isı - Risale-i Nur Külliyatı
BİRİNCİ REMİZ: Suâlde diyor ki: "Birşeyin zıddı olmazsa, o şeyin nasıl kemâli olabilir?"
Elcevap: Şu suâl sahibi, hakiki kemâli bilmiyor; yalnız nisbî bir kemâl zannediyor. Halbuki, gayra bakan ve gayra nisbeten hâsıl olan meziyetler, fazîletler, tefevvuklar hakiki değiller, nisbîdirler; zayıftırlar. Eğer gayr, nazardan sâkıt olsalar, onlar da sukut ederler. Meselâ, sıcaklığın nisbî lezzeti ve fazîleti, soğuğun tesiri iledir; yemeğin nisbî lezzeti, açlık eleminin tesiri iledir. Onlar gitse, bunlar da azalır.

Sözler | Otuz İkinci Söz

En müthiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler. Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar. O müthişin en müthişidir ki, akaid-i imaniyeye ve mesail-i diniyeye girse! Zira İmân hem tasdik, hem iz´an, hem iltizam, hem teslim, hem mânevî timsaldir. Şu tenkit, imtisali, iltizamı, iz´anı kırar. Tasdikte de bitaraf kalır. Şu zaman-ı tereddüt ve evhamda iz´an ve iltizamı tenmiye ve takviye eden nuranî sıcak kalblerden çıkan müspet efkârı ve müşevvik beyanatı hüsn-ü zan ile temaşa etmek gerektir. "Bîtarafane muhakeme" dedikleri şey, muvakkat bir dinsizliktir. Yeniden mühtedî ve müşteri olan yapar.

Hutbe-i Şamiye | Hutbe-i Şamiye´nin İkinci Zeylinin İkinci Kısmı