İkiyüzlülük - Riya - Riyakar olmak - Ansiklopedik bilgi
İkiyüzlülük - Riya - Riyakar olmak

İkiyüzlülük: (isim) İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama, riya, riyakârlık, mürailik
İkiyüzlülük - Riya - Riyakar olmak - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 14. ayet:
İman edenlerle karşılaştıkları zaman: "İman ettik" derler. Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise, derler ki: "Şüphesiz, sizinle beraberiz. Biz (onlarla) yalnızca alay ediyoruz."

Bakara (Sığır) Suresi 75. ayet:
Siz (müslümanlar,) onların size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onlardan bir bölümü, Allah´ın sözünü işitiyor, (iyice algılayıp) akıl erdirdikten sonra, bile bile değiştiriyorlardı.

Tevbe (Tövbe) Suresi 107. ayet:
Zarar vermek, inkârı (pekiştirmek), mü´minlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah´a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescid edinenler ve: "Biz iyilikten başka bir şey istemedik" diye yemin edenler (var ya,) Allah onların şüphesiz  yalancı olduklarına şahidlik etmektedir.
İkiyüzlülük - Riya - Riyakar olmak - Kitap Tanıtım
Riya Tabirleri

Eren Erdem
DESTEK YAYINLARI

‘Zamanın İnsan’ına…
Yazar Eren Erdem bir kez daha ezberleri bozuyor…
Abdestli Kapitalizm, Nurjuvazi, Şeytan Evliyaları gibi kitaplarıyla tanınan ve İslam düşüncesine getirdiği yeni yorumlar ile adından bahsettiren Eren Erdem, Riya Tabirleri ile düşündürücü bir yolculuğa çıkartıyor okurları.
Yazar bu kitabında, “siyaset, din, ideoloji, felsefe ve birçok konuda farklı görüşler ortaya koyuyor.” 
İnsanlığın en büyük problemi olan “riya” sorununun temeline inerek, kötü gidişlerin ana nedenini sorguluyor.
Riya Tabirleri, insanlığı kuşatan riyakarlık hastalığına karşı yükselmiş bir sestir. Zamanın insanına, zamanın sözüdür.
Riya Tabirleri; insanın yeniden inşası,  öze dönüş temelinde olgunlaşmış bir manifestodur…
İkiyüzlülük - Riya - Riyakar olmak - Muhtelif yazılar
RİYAKAR
 
Adam namaza durmuştu. Arkadaşları onun hakkında konuşmaya başladılar:
-Çok dindardır maşaallah, takva sahibidir.
Bunu duyan adam namazını kesip arkadaşlarına döndü:
-Hem de, oruçluyum!
İkiyüzlülük - Riya - Riyakar olmak - Özlü sözler
 • Açık sözlü düşman,iki yüzlü dosttan çok daha iyidir.
 • Açık yapmaya mecbur olduğun amelleri ancak ihlas ile yap, açıklamaya mecbur olmadıklarını ise Allah’tan başka kimsenin görmemesini iste Milletin gördüğü amelini amelden sayma. - Lokman hekim
 • Allahü Teala kulun ameline vermediği mükafatı niyetine verir, zira niyette riya söz konusu değildir. - İkrime (r.a.)
 • Amellerinin bilinmesini isteyen kişi akıllı değildir. - Eyyüb Es Sahtiyani Hazretleri
 • Artık ikiyüzlüleri sevmeye başladım. Çünkü yaşadıkça yirmiyüzlü insanlar görmeye başladım. - Mehmet Akif Ersoy
 • Asıl ikiyüzlü, kendi yanılgısını kavrayamaz hale gelip, içtenlikle yalan söyleyendir. - Andre Gide
 • Bir işe ihlasla girip Allah için bitirmek fakat sonra duyulduğunda milletin mehdine sevinmek İşte Allahü Teala´nın nehyettiği riya budur. - Sehl İbn-i Abdullah Et-Tüsteri (k.s.)
 • Bir işi Allahü Teala´dan başkası için yapıp, Allah için yaptığını anlatmaya çalışmak bu imandaki şüpheden kaynaklanan bir nevi münafıklıktır. - Sehl İbn-i Abdullah Et-Tüsteri (k.s.)
 • Bir şeye Allah için girip, başkası tarafından görününce sevinmek, bundan tevbe eden kul yaptıklarının hepsini iade etmelidir.     Sehl İbn-i Abdullah Et-Tüsteri (k.s.)
 • Bize bir gençlik lazımdır. Temelinde cehalet, duvarlarında riya, tavanlarında dalkavukluk bulunmasın. - H.N.ATSIZ
 • Bütün duvarlar gibi iki anlamlı iki yüzlüydü. Neyin içeride, neyin dışarıda olduğu, duvarın hangi yanından baktığına bağlıydı. - Ursula K. Le Guin
 • Dört şeyi dört şeyden temizle: Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.
 • Gösterişçinin üç belirtisi vardır 1 -Yalnız kaldımı amelinde tembelleşir. 2 -Halk içindeyken gayrete gelir. 3 -Övüldüğü zaman amelini çoğaltır, yerildiği zaman amelinde gevşer. - Hz. Ali (r.a.)
 • Gün geçtikçe ikiyüzlüleri sever oldum; Çünkü yaşadıkça yirmi yüzlü insanlar gördüm.  - Mehmet Akif Ersoy
 • Haksız sözleri tasdik eden dalkavuk ve ikiyüzlüdür. - İmam Şafii
 • İki yüzlü olmaktansa yüzsüz ol.
 • İkiyüzlü insanlar kendilerini aynada hangi yüzleriyle görürse görsünler. Gerçek onların iki yüzünüde sergiler.
 • İkiyüzlü ve kötü bir arkadaş, vahşi bir yaratıktan daha fazla korkulmalıdır; vahşi bir yaratık vücudunuzu yaralayabilir, ancak kötü bir arkadaş aklınızı yaralar. - Buddha
 • İtiraf ediyorum. Ben ikiyüzlüyüm. Bir yanım; sıcak, sevimli, candan, neşeli. Diğer yanım; soğuk, suratsız, ilgisiz, neşesiz. Ve siz hangisini görüyorsanız, demek ki onu hak etmişsiniz.
 • İyi olup da kötü görünmek isteyenlere de “ikiyüzlü” derim ben. - Oscar Wilde
 • Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kâğıt ikiyüzlü! Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım? - Nabi
 • Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür. - Nietzsche
 • Kimse bana "iki yüzlü değilim" demesin! Hangimiz yüzümüz gülerken kalbimizin ağladığını belli ettik ki. - M.Longston
 • Oğlum kalbin katı olduğu halde insanların hürmet etmesi için kendini Allah’tan korkar gibi göstermeye çalışmaya. - Lokman (a.s.)
 • Öyle adamlara yetiştim ki şöhret korkusu ile kendisinin ve etrafındakilerin istifade edecekleri hikmetli sözlerden vazgeçerlerdi.    Hasan-ı Basri
 • Riya, amelinin karşılığını dünyada beklemektir. - Lokman hekim
 • Riyanın ilacı; ameli gizlemektir. - Lokman hekim
 • Selefi salihin yaptıkları amellerle gösteriş yapmazken şimdiki insanlar, yapmadıklarını yapmış gibi göstererek riyakarlık ediyorlar. - Fudayl (r.a.)
 • Tüm değerlerin celladı olan yalanı çıkaran bir ağzın, diğer insani değerleri kendine sakız yapması en büyük ikiyüzlülüktür.
İkiyüzlülük - Riya - Riyakar olmak - Risale-i Nur Külliyatı
Hem iktisattan gelen kanaat, şükür kapısını açar, şekvâ kapısını kapatır. Hayatında daima şâkir olur. Hem kanaat vasıtasıyla insanlardan istiğnâ etmek cihetinde, teveccühlerini aramaz. İhlâs kapısı açılır, riyâ kapısı kapanır.

Lemalar | On Dokuzuncu Lem’a 

Öyleyse, âhirete ait olan a´mâl-i salihada dahi rekabet olamaz; kıskançlık yeri değildir. Kıskançlık eden ya riyâkârdır; a´mâl-i saliha suretiyle dünyevî neticeleri arıyor. Veyahut sadık cahildir ki, a´mâl-i saliha nereye baktığını bilmiyor ve a´mâl-i salihanın ruhu, esası, ihlâs olduğunu derk etmiyor. Rekabet suretiyle evliyaullaha karşı bir nevi adâvet taşımakla, vüs´at-i rahmet-i İlâhiyeyi itham ediyor.

Lemalar | Yirminci Lem’a