Şehit - Şehit olmak - Ansiklopedik bilgi
Şehit - Şehit olmak

Şehit: (isim) Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse
Şehit - Şehit olmak - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 154. ayet:
Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin; hayır onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 169. ayet:
Allah yolunda öldürülenleri sakın "ölüler" saymayın. Hayır, onlar, Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 195. ayet:
Nitekim Rableri onlara (dualarını kabul ederek) cevab verdi: "Şüphesiz Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden bir işte bulunanın işini boşa çıkarmam. Sizin kiminiz kiminizdendir. İşte, hicret edenlerin, yurtlarından sürülüp-çıkarılanların ve yolumda işkence görenlerin, çarpışıp öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örteceğim ve onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. (Bu,) Allah katından bir karşılık (sevap)tır. (O) Allah, karşılığın (sevabın) en güzeli O´nun katındadır."

Hac Suresi 58. ayet:
Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Allah, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Muhammed Suresi 4. ayet:
Öyleyse, inkâr edenlerle (savaş sırasında) karşı karşıya geldiğiniz zaman, hemen boyunlarını vurun; sonunda onları "iyice bozguna uğratıp zafer kazanınca da" artık (esirler için) bağı sımsıkı tutun. Bundan sonra ya bir lütuf olarak (onları bırakın) veya bir fidye (karşılığı salıverin). Öyle ki savaş ağırlıklarını bıraksın (sona ersin). İşte böyle; eğer Allah dilemiş olsaydı, elbette onlardan intikam alırdı. Ancak (savaş,) sizleri birbirinizle denemesi içindir. Allah yolunda öldürülenlerin ise; kesin olarak (Allah,) amellerini giderip-boşa çıkarmaz.

Nisa (Kadınlar) Suresi 69. ayet:
Kim Allah´a ve Resul´e itaat ederse, işte onlar Allah´ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar?

Hadid (Demir) Suresi 19. ayet:
Allah´a ve O´nun Resûlü´ne iman edenler; işte onlar Rableri katında sıddîklar ve şehidler (veya şahid)lerdir. Onların ecirleri ve nurları vardır. İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise; işte onlar da cehennem halkıdır. 
Şehit - Şehit olmak - Kitap Tanıtım
ŞEHİT MEKTUPLARI
YAZAR : ADEM ÖZBAY

Kurtuluş mücadelesi döneminde şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprakları uğruna bugün de gencecik Mehmetçikler canlarını feda ediyorlar. Halkın huzuru, ülkenin bölünmezliği, devletin bütünlüğü için sınır boylarında acımasız kurşunlara hedef oluyorlar.

Şehitlerin ardında gözü yaşlar analar, bacılar, eşler, çocuklar kalıyor. Bir de mektuplar. Öleceğini anlamışçasına içli ve buruk bir dille kaleme alınmış, kalanlara veda eden, yüreği dağlayan şehit mektupları.

Bu kitapta, şehitlerimizin tüm Türk halkına yegane anısı değerinde olan mektuplardan örnekler bulacaksınız. Vatan uğruna yüreklerini süper etmeden önceki duyguları, son günleri, cephe anıları, sevdiklerine seslenişleri ve farkında olmasalar da son veda sözcükleri.

Bir şehidin ölüm öncesi ruh haline ayna tutan, tezkere için gün sayan bir kalbin aslında ölüme koşan hüzün dolu heyecanını aktaran bu kitap ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi de sayfalara aktarıyor. 

Şehidin sevdiğine, yavuklusuna, anasına ve kundaktaki bebeğine bilgelik dolu son sözleri hem bir tarihi belge, hem de ibret verici yaşam dersleri değerinde..
Şehit - Şehit olmak - Muhtelif yazılar
NİYE KURTARMIŞ
 
 Zalim Haccac bir gün bir göle düşer yüzme bilmediği için çırpınmaya başlar, derken birisi suya atlar ve Haccac´ı kurtarır. Gölden çıkarılan Haccac, adama sorar;

- Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Adam;  

-Evet, Haccac´sın diye cevap verir. Haccac yine sorar, 

- Beni seviyor musun? Adam kısaca cevap verir; 

-Hayır!  

Haccac: 

-Öyleyse,  der beni niye kurtardın. Adam cevap verir: 

- Peygamber efendimizin bir hadisi şerifi var: 

- "Suda boğulan şehid olur"  Onun için kurtardım.
Şehit - Şehit olmak - Özlü sözler
  • Çakallar ürsede, şehitler ölmezmiş.
  • Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. - A. N. Asya
  • Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor peygamber. -  Mehmet Akif Ersoy
  • Kurşun orucu bozmaz şehidim! siz Allah katında iftara davetlisiniz.
  • Mazlumluk hakkaniyetlik üzere cesaret ve şecaatle olsa öldürülse şehit, kalsa kahramandır. - İ. Aladağlı
  • Öyle bir gözyaşı ver ki Yâ Rabbî Arıtsın. Şu nankör nefsi hevâdan, Bütün zerrelerim, Kur´ân´la dolsun. Ve Mahşer günü,şu tövbekâr bedenim, Şehitlerle haşrolsun.
  • Şehit olmayı göze alamayan, gazi olamaz.
Şehit - Şehit olmak - Risale-i Nur Külliyatı
Suâl: Bütün kıymettar kitaplar içinde Risâle-i Nur, Kur´ân´ın işaretine ve iltifâtına ve Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anhın takdir ve tahsînine ve Gavs-ı Âzamın (k.s.) teveccüh ve tebşîrine vech-i ihtisâsı nedir? O iki zâtın kerâmetle Risâle-i Nur´a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir?
Elcevap: Mâlûmdur ki, bâzı vakit olur bir dakika, bir saat ve belki bir gün, belki seneler kadar; ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Meselâ, bir dakikada şehit olan bir adam, bir velâyet kazanır; ve soğuğun şiddetinden incimâd etmek zamanında ve düşmanın dehşet-i hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibâdet hükmüne geçebilir. İşte aynen öyle de, Risâle-i Nur´a verilen ehemmiyet dahi, zamanın ehemmiyetinden, hem bu asrın Şeriat-ı Muhammediyeye (a.s.m.) ve şeâir-i Ahmediyeye (a.s.m.) ettiği tahribâtın dehşetinden, hem bu âhirzamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiâze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden mü´minlerin îmanlarını kurtarması noktasından Risâle-i Nur öyle bir ehemmiyet kesb etmiş ki; Kur´ân, ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş ve Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anh üç kerâmetle ona beşâret vermiş ve Gavs-ı Âzam (k.s.) kerâmetkârâne ondan haber verip, tercümanını teşcî etmiş.

Mektubat | İşârât-ı Gaybiye Hakkında bir Takriz

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSδNİN GÖNÜLLÜ ALAY KUMANDANI 
OLARAK VATAN VE MİLLETE FEDAKARANE HİZMETLERİ 

Bediüzzaman, Kafkas Cephesinde Enver Paşa ve fırka kumandanının hayranlıkla takdir ettikleri hizmet-i cihadiyeyi yaptıktan sonra, Rus kuvvetlerinin ilerlemesinden dolayı Van´a çekildi. Van´ın tahliyesi ve Rusların hücumu sırasında, bir kısım talebeleriyle Van Kal´asında şehit oluncaya kadar müdafaaya katî karar verdikleri halde, geri çekilen Van Valisi Cevdet Beyin ısrarıyla, Vastan kasabasına çekildi.

Tarihçe-i Hayat | Birinci Kısım : İlk Hayatı