Nezaket - Ansiklopedik bilgi
Nezaket 

Nezaket, (isim) Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
Nezaket - Ayet mealleri
Kehf (Mağara) Suresi 19. ayet: 
Böylece, aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik (uyandırdık). 
İçlerinden bir sözcü dedi ki: 
"Ne kadar kaldınız?" 
Dediler ki: "Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) kısmı kadar kaldık." 
Dediler ki: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir; şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin; ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin."
Nezaket - Kitap Tanıtım
Çocuklar İçin Görgü ve Nezaket Kuralları

Eyüp Özdemir
MUŞTU YAYINLARI

Bu kitap, çocuklarımıza görgü ve nezaket kurallarını anlatıyor. Resimli ve küçük boyutlardaki bu kitap çizgi roman gibi akıcı ve etkileyici. 
Hem çocukların okumasını geliştiriyor, hayal dünyasını renklendiriyor hem de evde, okulda, misafirlikte, otobüste uyması gereken görgü ve nezaket kurallarını öğretiyor. Eyüp Özdemir’in hazırladığı ve Muştu Yayınları’ndan çıkan Çocuklar İçin Görgü ve Nezaket Kuralları kitabı çocuklara büyükleriyle, arkadaşlarıyla ve toplum içinde nasıl davranması gerektiğini eğlenceli ve esprili bir dille anlatıyor ve gösteriyor.
Nezaket - Kitap Tanıtım
Karikatürlerle Okulda Görgü ve Nezaket Kuralları

Eyüp Özdemir
GONCA KİTAPLARI

Hangi ortamda nasıl davranacağımızı öğrendiğimiz okulumuzda neyi yapmalı, neyi yapmamalıyız? Arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle ve diğer görevlilerle ilişkilerimizde uymamız gereken görgü ve nezaket kuralları nelerdir?

Bu kitap, herkesin mutluluk içinde eğitim gördüğü bir okul için öğrencilerin uyması gereken kuralları işliyor. Hem de birbirinden güzel karikatürlerle.
Nezaket - Kitap Tanıtım
Kur´an´da Medeniyet ve Nezaket Kuralları

Ziyaeddin Güneş
YENİ ZAMANLAR DAĞITIM

Kur´an bilinmeden, dinin aslını ve doğrusunu mevcut hadis ve rivayetlerden yola çıkarak öğrenmek pek mümkün görünmemektedir. 
Çünkü piyasanın kültür yapısında, kafa karıştıracak, hedef saptıracak bir çok yalan yanlış haber, menkıbe ve riveyetler mevcuttur. Bunlar, Allah korusun müslümanları, Kur´an´ın tanımladığı hedeften sapma noktasına getirmiş bulunmaktadır. Yoksa içinde ilim kokan, irfan kokan ve medeniyet fışkıran Kur´an´a rağmen, müslüman ülkeler, bugünkü sefalet, fakirlik ve geri kalmışlık ortamında sürüklenip dururlar mıydı?
Nezaket - Muhtelif yazılar
RÜZGÂR VE GÜNEŞ    
 
Güneş ve Rüzgâr, hangisinin daha güçlü olduğu konusunda tartışırlar. Ve rüzgar.
"Sana benim daha güçlü olduğumu kanıtlayacağım "der.
"Şuradaki yaşlı adamı görüyor musun hani şu üstünde palto olan. Bahse girerim o paltoyu üstünden senden çok daha çabuk sokup alabilirim."
Bu denemeye razı olan güneş bir bulutun arkasına gizlenir ve rüzgar bir fırtına gücüyle esmeye başlar. Ancak rüzgar şiddetini ne kadar artırırsa yaşlı adam da paltosuna o kadar sarınır. Sonunda rüzgar pes edip durulur ve güneş bulutun arkasından çıkarak yaşlı adama sıcacık gülümser. Bunu gören yaşlı adamın yüzünde bir hoşnutluk ifadesi belirir. Ve paltosunu çıkarır.
İddiayı kazanan güneş rüzgâra;
"Dostluk ve nezaket her zaman haşinlik ve zorbalıktan daha güçlüdür." der.
Nezaket - Özlü sözler
 • Ahlakın yanına nezaketi, maneviyatın yanına samimiyeti koyabildik mi? 
 • Bir dostunuz, yemiş bahçesini geziyorsa, dalgın görünmeniz en büyük nezakettir. - Japon atasözü
 • Çevrenize nazik davranmaya zaman ayırın, mutluluğa giden yol budur.
 • Gerçekten değerlendirdiğim üç hazinem var: Birincisi sevgi ve nezaket, ikincisi tasarruf, üçüncüsü ise alçakgönüllülüktür.- Lao Tzu
 • Herkese karşı nazik olun, ancak sadece azıyla yakın olun ve o azınlığa güveninizi vermeden önce iyice deneyin. - George Washington  
 • İnanın bana, yaşlılık, güzel ve hoş bir şeydir. Doğrudur, nazikçe sahneden indirilirsiniz ama daha sonra en ön sıradan rahat bir izleyici koltuğu verilirsiniz. - Konfüçyüs
 • Makineleşmeyle geliştirdiğimiz hızın içine sıkışıp kaldık. Bereket bizi terk etti. Bilgimiz bizi alaycı kıldı. Aklımız ise anlaşılmaz ve kaba. Çok düşünüp az hissettik. Teknolojiden çok insanlığa, zekâdan çok nezakete ihtiyacımız yok mu? - Charlie Chaplin
 • Mutluluk tıpkı bir kelebek gibidir; ne kadar kovalarsan, o kadar sakınır senden, fakat dikkatini başka şeylere çevirdiğinde, nazikçe gelip omuzuna konacaktır. - Henry David Thoreau
 • Mümkün olduğunca nazik olun. Ki her zaman mümkündür. - Dalai Lama  
 • Nazik bir adam, anlatılan hikayeyi her zaman ilk defa duyan kişidir. - Mark Twain
 • Nazik insan, nezaketi nezaketsizlikten öğrenir. - Lord Halifax
 • Nazik olmak için, bir gülümseme beklemeyin. Sevmek için sevilmeyi beklemeyin.
 • Nazik olun, çünkü karşılaştığınız herkes daha zor savaşlar veriyor. - Eflatun (Platon)
 • Nezaket hiçten gelir; ama her şeyi satın alır. - Dr. V. Pauchet
 • Nezaket, para ile alınmaz, ama her şeyi satın alır. - Lady Mary Montagu
 • Nezaketiniz bizi zor ve şiddetten daha olaylıkla nezakete zorlar. - Shakspeare
Nezaket - Risale-i Nur Külliyatı
Hem, refîka-i hayatını, rahmet-i İlâhiyenin mûnis, latîf bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Fakat çabuk bozulan hüsn-ü sûretine muhabbetini bağlama. Belki kadının en câzibedar, en tatlı güzelliği, kadınlığa mahsus bir letâfet ve nezâket içindeki hüsn-ü sîretidir. Ve en kıymettar ve en şirin cemâli ise, ulvî, ciddi, samimi, nurânî şefkatidir. Şu cemâl-i şefkat ve hüsn-ü sîret, âhir hayata kadar devam eder, ziyâdeleşir. Ve o zaife, latîfe mahlûkun hukuk-u hürmeti o muhabbetle muhâfaza edilir. Yoksa, hüsn-ü sûretin zevâliyle, en muhtaç olduğu bir zamanda, bîçare, hakkını kaybeder.

Sözler | Otuz İkinci Söz

Sual: Hakikaten, eşyanın hakareti, hisseti, kudretin azametine, kelamın nezahet ve nezaketine münafidir.
Cevap: Bazı şeylerde veya işlerde görünen hakaret, çirkinlik, eşyanın mülk cihetine aittir. Yani dış yüzüne nazırdır ve bizim nazarımızda öyle görünür. Ve bunun için, eşya ile yed-i kudret arasına perde olarak esbab-ı zahiriye vaz edilmiştir ki, sathi nazarımızda yed-i kudretin o gibi eşya ile mübaşereti görünmesin. Fakat melekut ciheti, yani içyüzü ise şeffaf ve yüksektir. Kudretin taalluk ettiği bu cihette, hiçbirşey kudretin taallukundan hariç değildir. Evet, azamet-i İlahiye esbab-ı zahiriyenin vaz´ını iktiza ettiği gibi, vahdet ve izzet-i İlahiye de kudretin bütün eşyaya şumulünü ve kelamın herşeye ihatasını iktiza ederler. Maahaza, bir zerre üstünde zerrelerle yazılan bir Kur´an, sahife-i semada yıldızlarla yazılacak Kur´an´dan hüsünde (güzellik) aşağı değildir. 

İşaratül-İcaz | Kur´ân´ın İfâdesindeki δcâza Dâir