Eşek - Ansiklopedik bilgi
Eşek

1. (isim, hayvan bilimi) Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan, uzun kulaklı (Equus asinus)
2. Odun kesme, duvar örme, sıva yapma vb. işlerde kullanılan üç veya dört ayaklı sehpa
Eşek - Ayet mealleri
Lokman Suresi 19. ayet:
"Yürüyüşünde orta bir yol tut, sesinden de (yüksek perdeleri) eksilt. Çünkü, seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir."

Müdessir (Gizlenen) Suresi 50. ayet:
Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler;

Bakara (Sığır) Suresi 259. ayet:
Ya da altı üstüne gelmiş, ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini (görmedin mi?) Demişti ki: "Allah,  burasını ölümünden sonra nasıl diriltecekmiş?" Bunun üzerine Allah, onu yüz yıl ölü bıraktı, sonra onu diriltti. (Ve ona) Dedi ki: "Ne kadar kaldın?" O: "Bir gün veya bir günden az kaldım" dedi. (Allah ona:) "Hayır, yüz yıl kaldın, böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış; eşeğine de bir bak; (bunu yapmamız) seni insanlara ibret-belgesi kılmamız içindir. Kemiklere de bir bak nasıl bir araya getiriyoruz, sonra da onlara et giydiriyoruz?" dedi. O, kendisine (bunlar) apaçık belli olduktan sonra dedi ki: "(Artık şimdi) Biliyorum ki gerçekten Allah, her şeye güç yetirendir."

Cuma (Toplanma) Suresi 5. ayet:
Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah´ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez.
Eşek - Kitap Tanıtım
Haline Şükreden Eşek / Mevlana´dan Masallar

Emel Nermin Temel
NESİL YAYINLARI

Zaman zaman içinde, evvel zaman içinde… Çok uzaklarda değil, hemen kendi ülkemizde… Nur yüzlü, pamuk sakallı, sevgi dolu bir dede yaşarmış. Öyle iyi kalpliymiş ki “Masallarda bile böyle iyi insan olmaz” dermiş görenler… 
Mevlana Dede, çevresindekileri hep iyiliğe yönlendirir, kötülükten alıkoyarmış. Allah sevgisi, insan sevgisi, hayvan, doğa sevgisi konusunda hikâyeler anlatırmış. Her zaman güzel öğütler verirmiş. 
Onun bu güzel konuşmaları ve öğütleri tüm dünyada duyulmuş. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar onunla tanışmak için Türkiye’ye gelirmiş. Dünyada onu tanımayan kalmamış. 
“Bu güzel öğütleri herkes bilsin, herkes öğrensin” diye yazmaya başlamışlar. Bu yazılar yüzyıllar sonrasına bile kalmış. Elden ele dolaşmış, dilden dile söylenmiş. Mevlana Dede ölmüş olmasına rağmen yüzyıllarca gönüllerde yaşamış. 
Bu güzel masalın sonunda, siz de bu öğütleri merak ettiniz değil mi? Dünyandan insanlar merak eder de siz nasıl kendi dedenizin öğütlerini merak etmezsiniz ki! 
Şimdi koltuklarınıza oturup bu güzel masalları okumak için hazır mısınız? Mevlana Dede’nin en güzel öğütlerini Mesnevi’den derlenen bu güzel masallarda bulacaksınız…
Eşek - Muhtelif yazılar
NEREDEN BULALIM
 
Bir ağa arazisini keşfe çıkar, uzakça bir tarlada gözleri bağlı, boynunda çıngırak bir eşeğin, kuyudaki su dolabını döndürdüğünü ve tarlayı suladığını görür. Çiftçiyi çağırır ve sorar:

-Eşeğin gözünü niye bağladınız?

-Ağam, eşek kuyunun etrafında döndüğünü anlayıp ta durmasın, düz yolda yürüdüğünü  zannedip çalışmaya devam etsin diye  der.

-Peki! der, ağa

-Bu çıngırak ne işe yarar?

-Ağam, eşeğin durduğunu çıngıraktan anlıyoruz, zil çalmazsa gelip eşeğe vuruyoruz.

-Peki! Ya eşek durduğu yerde başını sallarsa?

-Aman ağam! der köylü,  Biz sizin gibi akıllı eşeği nereden bulacağız?
Eşek - Özlü sözler
 • Adam adamdır, olmasa da pulu; eşek eşektir, atlastan olsa da çulu.
 • Asla eşekleri semerleri ile değerlendirmeye. Çünkü aksesuar her zaman yanıltıcıdır.
 • Dünya üç beş bilgisizin elinde; Onlarca her bilgi kendilerinde. Üzülme; eşek eşeği beğenir; hayır var sana "kötü" demelerinde. - Ömer Hayyam
 • Düşüncede saplantı ve azgınlık en açık ahmaklık belirtisidir. Canlılar arasında eşekten daha kendinden emin, daha vurdumduymaz, daha içine kapalı, daha ciddi, daha ağırbaşlı olan var mıdır? - Michel de Montaigne
 • Eğitim cahilliği giderir, eşeklik baki kalır.
 • Eşeğe altın semer de vursan eşek yine eşektir.
 • Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek, inciyle denizin varlığından da şüphe eder. - Hz. Mevlana
 • Eşek alim olmaz taş taşımakla tekkeye, / Adam insan olmaz gitmek ile mekkeye. - Ziya Paşa
 • Her gördüğün ata sakın deme binektir. Sırrını verme dostuna, bazıları gevşektir. Eşeğe altın semer de vursan; eşek yine eşektir. - Ziya Paşa
 • İsa´nın eşeğinden şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir. - Hz. Mevlana
 • Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. Diploma insanın cehlini alsada, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır. - Fuzuli
 • Ne günlere kaldık ey gidi gazi hünkâr, / Eşek vezir oldu katır defterdar.
 • Okulun ne önemi var ? Okula yarın da gideriz.Ha bir ders fazla almışız, ha bir ders eksik, yine hep aynı eşek kalırız. - Carlo Collodi
 • Olur olmaz maslahata, çol çocuk karışır oldu. / Küllükteki boz eşek, atla yarışır oldu.
 • Şerefin sebebi, sanma neseptir; Eşrefin eşekten farkı edeptir. - Cengiz Numanoğlu
 • Terbiyesizden edep beklemek dehşettir. Geçme katırın önünden seni teper çünkü aslı eşektir.
 • Terk eden kişinin gittiği yerde aradığını bulamayınca geri dönüp "ÖZLEDİM" demesi; özlediğinden değil, eşek gibi pişman olduğundandır. - Aziz Nesin
Eşek - Risale-i Nur Külliyatı
Rivayette var ki, "Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir ve kırk günde dünyayı gezer ve harikulâde bir eşeği vardır." 
Allahu a´lem, bu rivayetler tamamen sahih olmak şartıyla tevilleri şudur: Bu rivayetler mucizâne haber verir ki, "Deccal zamanında vasıta-i muhabere ve seyahat o derece terakki edecek ki, bir hadise bir günde umum dünyada işitilecek. Radyo ile bağırır, şark-garp işitir ve umum ceridelerinde okunacak. Ve bir adam kırk günde dünyayı devredecek ve yedi kıt´asını ve yetmiş hükûmetini görecek ve gezecek" diye, zuhurundan on asır evvel telgraf, telefon, radyo, şimendifer, tayyareden mucizâne haber verir. 
Hem Deccal, deccallık haysiyetiyle değil, belki gayet müstebit bir kral sıfatıyla işitilir. Ve gezmesi de her yeri istilâ etmek için değil, belki fitneyi uyandırmak ve insanları baştan çıkarmak içindir. Ve bindiği merkebi ve himarı ise, ya şimendiferdir ki bir kulağı ve bir başı cehennem gibi ateş ocağı, diğer kulağı yalancı cennet gibi güzelce tezyin ve tefriş edilmiş. Düşmanlarını ateşli başına, dostlarını ziyafetli başına gönderir. Veyahut onun eşeği, merkebi, dehşetli bir otomobildir veya tayyaredir veyahut -sükût lâzım! 

Şualar | Beşinci Şuâ 

İ´lem eyyühe´l-aziz! şeytanın ilka etmekte olduğu vesveselerden biri:
"Yahu, şu koyun veya inek, eğer Kadir ve Alim-i Ezelinin nakşı, mülkü olmuş olsaydı, bu kadar miskin, biçare olmazlardı. Eğer batınlarında, içlerinde Alim, Kadir, Mürid bir Saniin kalemi çalışmış olsaydı, bu kadar cahil, yetim, miskin olmazlardı" diyen ve cinni şeytanlara üstad olan ey şeytan-ı insi! Cenab-ı Hak, herşeye layıkını veriyor. Ve maslahata göre veriyor. Eğer atası, in´amı bu kaideden hariç olsaydı, senin eşeğinin kulağı senden ve senin üstadlarından daha akıllı, daha alim olması lazımdı. Ve senin parmağın içinde senin şuur ve iktidarından daha çok bir şuur, bir iktidar yaratırdı. Demek her şeyin bir haddi var. O şey, o had ile mukayyeddir.

Mesnevi-i Nuriye | Zerre