Kuvvet - Güç - Güçlü olmak - Ansiklopedik bilgi
Kuvvet - Güç - Güçlü olmak

Kuvvet
1. (isim) Fiziksel güç, takat
2. Şiddet, zor, cebir
3. Yetke, erk, nüfuz
4. Dayanıklı olma durumu
5. Bir ülkenin silahlı gücü
6. Güç
7. (fizik) Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik
8. (matematik) Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2´nin kuvvetini gösterir


Güç
1. (isim) Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor
2. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat
3. Sınırsız, mutlak nitelik
4. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik
5. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği
6. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu
7. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli
8. Bir toprağın verimlilik yeteneği
9. Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse
10. (coğrafya) Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği
11. (fizik) Birim zamanda yapılan iş
Kuvvet - Güç - Güçlü olmak - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 165. ayet:
İnsanlar içinde, Allah´tan başkasını "eş ve ortak" tutanlar vardır ki, onlar (bunları), Allah´ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah´a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba uğrayacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah´ın olduğunu ve Allah´ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. 

Bakara (Sığır) Suresi 200. ayet:
(Hacc) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah´ı anın. İnsanlardan öylesi vardır ki: "Rabbimiz, bize dünyada ver" der; onun ahirette nasibi yoktur.

Zuhruf (Gösteriş) Suresi 8. ayet:
Biz de, kuvvet bakımından onlardan daha üstün olan (toplum)ları yıkıma uğrattık. Öncekilerin örneği geçti.

Zariyat (Tozutup Savuranlar) Suresi 58. ayet:
Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah´tır.

Mücadile (Mücadeleci Kadın) Suresi 21. ayet:
Allah, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.

Müzemmil (Bürünen) Suresi 6. ayet:
Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.

İnfitar (Parçalanma) Suresi 19. ayet:
Hiç bir nefsin bir başka nefse herhangi bir şeye güç yetiremeyeceği gündür; o gün emir yalnızca Allah´ındır.

Tarık (Vuruşlu) Suresi 8. ayet:
Şüphesiz (Allah), onu yeniden-döndürmeye güç yetirendir.

Beled (Şehir) Suresi 5. ayet:
O, hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
Kuvvet - Güç - Güçlü olmak - Kitap Tanıtım
Kuvvet Hissedebiliyor musun?
Richard Hammond

Dünyayı dolaştıran gücün ne olduğunu öğrenin.  
Lunaparkta radara bindiğinizde, radar aşağıya inerken mideniz neden yukarı çıkar? 
Köpükler, üflediğinizde neden renk değiştirir? 
Fizik sadece laboratuvarda değildir. 
Her yerde, hatta içinizdedir. 
Fiziğin nasıl olup da her şey hakkında olduğunu bu kitapla öğrenin. 
Evet, her şey!
Kuvvet - Güç - Güçlü olmak - Muhtelif yazılar
İÇERİDEN VE DIŞARDAN
 
 Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa Paris´te iken, elçiler arasında hangi devletin kuvvetli olduğu tartışılıyordu. Bir elçi İngiltere derken, bir diğeri Avusturya, bir başkası da Fransa diyordu... Sıra Fuat Paşaya gelince, elçilere şöyle dedi:
- En kuvvetli devlet, Osmanlı Devletidir.
Herkes bu sözler üzerine şaşkınlık içerisinde iken, Paşa sözünü tamamladı:
- Evet, o kadar  kuvvetli ki, yıllardır siz dışarıdan biz içeriden çalıştığımız halde, bir türlü yıkamadık.
Kuvvet - Güç - Güçlü olmak - Muhtelif yazılar
KİM KİMDEN DAHA GÜÇLÜ

Bir defasında "kim kimden daha güçlü?" diye sinek, sivrisinek ve karınca tartıştılar. 
Her biri kendisinin daha güçlü olduğunu söyledi, ama hiç kimse güçsüzlüğü kabul etmedi. 
Kendi aralarında kimin daha güçlü olduğuna karar veremedikleri için deveyle savaşmaya karar verdiler. 
Anlaşmalarına göre herkes tek tek deveyle savaşacak ve deveyi kim mağlup ederse en güçlü o kabul edilecek. 
Önce sivrisinek saldırdı deveye, ama deve kuyruğuyla çarpınca sivrisinek yere düştü ve öldü.
Sinekle karınca sevinçlerinden uçuyorlardı artık. Rakiplerinden biri yenilmişti. 
Artık şansları artmıştı. İkinci olarak sinek harekete geçti ve devenin karnına yapıştı. 
Deve, duvara karnını sürterek kaşındı. Sinek de böylece öldü.
Kala kala geriye karınca kaldı. Karınca da deve yatınca devenin kulağına girdi, gezmeye başladı. 
Deve başını sağa sola salladı, ayaklarını yere vurdu, bağırdı çağırdı; ama bir türlü karıncanın elinden kurtulamadı.
Böylece karınca en güçlü kendi olduğunu ispatladı!
İşte karınca böyle bir kahramandır; koskocaman deveyi yendi!
Fakat bir şey kötü ki onun kahramanlığını, gücünü ne sivrisinek ne sinek ne de deve görebildi.
Kuvvet - Güç - Güçlü olmak - Özlü sözler
 • Acizliğini bilmeyen adam gerçekten kuvvetli değildir. - Cenap Şahabettin
 • Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olmasi gerekir. - Pascal
 • Akıl bir kuzudur.  Nefis bir kurttur. İman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa, nefis aklı yer.
 • Akıllı kimdir? Herkesten öğrenen. Kuvvetli kimdir? Hırslarını yenen. Zengin kimdir? Halinden memnun olan. 
 • Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa, ömür boyu sürer. - MARK TWAIN
 • Aşk, doğa tarafından oluşturulmuş ve hayal gücü ile süslenmiş bir tuvaldir. - Voltaire  
 • Aşkın gücü, güç aşkını aştığında dünya barışa kavuşacak. - Jimi Hendrix  
 • Bana güç veren zaferlerim değil, yaşamdaki yenilgilerimdir. - Sidney Poyntz
 • Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir.
 • Başkalarını çözmek kuvvettir.Kendini çözmek ise gerçek güçtür. - Lao Tzu  
 • Bazen anneliğin gücü doğa kanunlarını bile aşar. - Barbara Kingsolver  
 • Ben korkularımdan korkacak kadar güçsüz değilim. Kabul edip bırakacak kadar güçlüyüm.
 • Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir. - M.Kemal ATATÜRK   
 • Bilgi hakikaten bir güç ve okur yazarlık fırsat kapılarını açan yetenektir. - Barack Obama  
 • Bilimsel gücümüz, manevi gücümüzün önüne geçti. Güdümlü füzelerimiz, ve güdümsüz insanlarımız var. - Martin Luther King Jr  
 • Bir adamın yüzü otobiyografisidir. Bir kadının yüzü ise hayal gücünün eseri. - Oscar Wilde
 • Birisi tarafından delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise cesaret. - Lao Tzu  
 • Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.  - Mustafa Kemal ATATÜRK
 • Bizi öldürmeyen güçlendirir. - Friedrich Nietzsche  
 • Cenab-ı Hakk´ın sana verdiği sabır kuvvetini, eğer yanlış yolda dağıtmazsan, her meşakkate ve her musîbete kâfi gelebilir.
 • Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Demokrasinin aleyhindeki en güçlü argüman, ortalama bir seçmenle gireceğiniz 5 dakikalık bir diyalogtur. - Winston Churchill  
 • Dünyada en güçlü insan en yalnız durandır. - Henrik Ibsen  
 • Düşünmek ve söylemek kolaydır, fakat yapmak ve bilhassa muvaffakiyetle neticelendirmek çok güçtür. - ZİYA GÖKALP
 • Düşünmeye zaman ayırın, güçlü olmanın kaynağı budur.
 • Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar. - Adolf-Hitler  
 • Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. - Nelson Mandela  
 • En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır.- Leo Tolstoy
 • Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O’nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz. - Mustafa Kemal ATATÜRK
 • Gerçek sevgi, insanların yeteneklerini ve güçlerini kullanmalarına fırsat vermektir.
 • Güç ve güzellik, gençliğin ayrıcalığıdır.
 • Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar. - Albert Einstein  
 • Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur. - Muhammed Ali  
 • Hayali kuvvetli olan ama bilgisi olmayan kimsenin kanatları vardır. Fakat ayakları yoktur. - Joubert
 • Her sabah bir seçim şansınız vardır. O gün pozitif mi yoksa negatif düşünen biri mi olacaksınız? Pozitif düşünmek size güç verir.
 • Hiçbir şey aşırı ihtiyaç kadar güçlü olamaz. - Euripides  
 • Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar. - MAURICE DUEVERGER
 • İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir. - Cenap Şahabettin
 • İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. - ABDÜLMELİK B. MERVAN
 • İnsanlar kötülüğü, arzularının kuvvetli olmasından çok, vicdanlarının zayıf oluşundan dolayı yaparlar. - John Stuart Mill
 • İnsanlığın muhteşemliği düşüncelerinin gücünde yatar. - Blaise Pascal
 • İster bir prens olsun, ister herhangi biri olsun, doğruluğun aşkı ve faziletle canlandırılmadıkça, gücüne güvenilen herkes onu suistimal edecektir. - Jean de La Fontaine  
 • İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağaçlar da o kadar sağlam olur. - J. Willard Marriot
 • Kadını kalkındıran, onu uçurumun dibine kadar yuvarlanmaktan koruyarak hayata yeniden doğmasını sağlayan biricik kuvvet aşktır. - Dostoyevski
 • Kadınlar zayıftır ama analar kuvvetlidir. - Victor Hugo
 • Kazanmaya gücünüz olan şeyler için asla dilenmeyin. - Miguel de Cervantes  
 • Kelimeler, tabii, insanoğlunun kullandığı en güçlü uyuşturucudur. - Rudyard Kipling
 • Kolay hayatlar için dua etmeyin, daha güçlü insan olmak için dua edin. - John F. Kennedy
 • Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. - Blaise Pascal
 • Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.
 • Kuvvetsiz fikir hile ve efsundur.Akılsız ve tedbirsiz kuvvet ise cehalettir,deliliktir. - Gülistan´dan
 • Küçük hayaller kurmayın ki onların insanları harekete geçirecek gücü yoktur. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere. - Albert Einstein  
 • Öldürmeyen acılar insanı güçlendirir.  
 • Sanatkarlar, sizler her biriniz benim için tıpkı bir yeniçeri gibisiniz. Onların kılıcı sizin ise kaleminiz bize güç üstüne güç katacaktır. - Kanunî Sultan Süleyman
 • Sen hangini tercih edersin geç olsun güç olmasın mı, geç olacağına hiç olmasın mı? - Lewis Carroll
 • Serüvene koşmak için, trenler bekliyorsan, güneşi yakalayıp gözlerine yerleştirmek için, beyaz yelkenlerin gelip seni almalarını bekliyorsan, ve yarına inanmak için günbatımına, iyi kalpli görünmek için zayıflığa, güçlü görünmek için öfkeye ihtiyacın varsa; demek ki, hiçbir şey anlamadın. - Jacques Brel
 • Sıvıların kaldırma kuvvetine inanıp, hayat yükünü gözyaşlarınla hafifletebileceğini sanma 
 • Su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda, ama kayadan bile kuvvetli. - Kızılderili atasözü
 • Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.
 • Tutku, aşka meydan okuyan tek kuvvettir. - Calley Cibber
 • Tüm dinler, dostlarım, sadece yalan dolan, korku, açgözlülük, hayalgücü ve şiirden ibarettir. - Edgar Allan Poe  
 • Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Umudun kendisi bir yıldız gibidir - refahın günışığında görülmez, ancak güçlüğün gecesinde ortaya çıkagelir. - Charles H. Spurgeon
 • Üç barış vardır: Birinci barış, en önemli barıştır. İnsan ruhundadır o. İnsan, kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini, beraberliğini farkettiğinde, kainatın merkezinde Büyük Ruh´un durduğunu ve bu merkezin her yerde, her birimizin içinde olduğunu farkettiğinde birinci barış sağlanmıştır. Bu gerçek barıştır, diğerleri sadece bunun akisleridir. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır. Fakat hepsinden önce, anlamalısınız ki "gerçek barış" dediğim birinci barış, insanın ruhundaki barış yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir. - Kızılderili atasözü
 • Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. - Aristoteles
 • Zeka karınızdır, hayal gücü metresiniz, hafıza hizmetçiniz. - Victor Hugo  
Kuvvet - Güç - Güçlü olmak - Risale-i Nur Külliyatı
On İkinci Hakikat:
Bâb-ı risâlet ve tenzildir; Bismillâhirrahmânirrahîm´in cilvesidir.
Hiç mümkün müdür ki, bütün enbiyâ, mu´cizelerine istinad ederek, sözünü teyid ettikleri; ve bütün evliyâ, keşif ve kerâmetlerine istinad edip, dâvâsını tasdik ettikleri; ve bütün asfiyâ, tahkikatına istinad ederek hakkâniyetine şehâdet ettikleri Resûl-i Ekrem Sallâllahü Aleyhi ve Sellemin tahakkuk etmiş bin mu´cizâtının kuvvetine istinad edip, bütün kuvvetiyle, hem kırk vecihle mu´cize olan Kur´ân-ı Hakîm, binler âyât-ı katiyesine istinad ederek, bütün katiyetle açtıkları âhiret yolunu ve küşâd ettikleri Cennet kapısını, sinek kanadı kadar kuvveti bulunmayan vâhî vehimler, ne haddi var ki, kapatabilsin?
Geçen hakikatlerden anlaşıldı ki, haşir meselesi öyle râsih bir hakikattir ki, küre-i arzı yerinden kaldıracak, kırıp atacak bir kuvvet, o hakikati sarsamaz. Zîrâ, o hakikati, Cenâb-ı Hak bütün esmâ ve sıfatının iktizâsı ile tesbit ediyor; ve Resûl-i Ekremi, bütün mu´cizât ve berâhiniyle tasdik ediyor; ve Kur´ân-ı Hakîm, bütün hakâik ve âyâtıyla onu ispat ediyor; ve şu kâinat, bütün âyât-ı tekviniye ve şuûnât-ı hakîmânesi ile şehâdet ediyor. Acaba, hiç mümkün müdür ki, haşir meselesinde, Vâcibü´l-Vücud ile bütün mevcudât-kâfirler müstesnâ olarak-ittifak etmiş olsun; kıl kadar kuvveti olmayan şüpheler, şeytânî vesveseler o dağ gibi hakikat-i râsihâ-i âliyeyi sarssın, yerinden kaldırsın? Hâşâ ve kellâ!..

Sözler | Onuncu Söz 

Tagayyür, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin, birincisi, menfaatleri celp ve cezb için kuvve-i şeheviye-i behimiye, ikincisi, zararlı şeyleri def için kuvve-i sebuiye-i gadabiye, üçüncüsü, nef´ ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için kuvve-i akliye-i melekiyedir.
Lakin, insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir had ve bir nihayet tayin edilmişse de, fıtraten tayin edilmemiş olduğundan, bu kuvvetlerin herbirisi, tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebeye ayrılırlar. Mesela, kuvve-i şeheviyenin tefrit mertebesi humuddur ki, ne helale ve ne de harama şehveti, iştihası yoktur. İfrat mertebesi fücurdur ki, namusları ve ırzları payimal etmek iştihasında olur. Vasat mertebesi ise iffettir ki, helaline şehveti var, harama yoktur.
İhtar: Kuvve-i şeheviyenin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi füruatında da bu üç mertebe mevcuttur.
Ve keza, kuvve-i gadabiyenin tefrit mertebesi, cebanettir ki korkulmayan şeylerden bile korkar. İfrat mertebesi tehevvürdür ki, ne maddi ve ne manevi hiçbir şeyden korkmaz. Bütün istibdadlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat mertebesi ise şecaattir ki, hukuk-u diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder, meşru olmayan şeylere karışmaz.
İhtar: Bu kuvve-i gadabiyenin füruatında da şu üç mertebenin yeri vardır.
Ve keza, kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi gabavettir ki, hiçbir şeyden haberi olmaz. İfrat mertebesi cerbezedir ki, hakkı batıl, batılı hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya malik olur. Vasat mertebesi ise hikmettir ki, hakkı hak bilir, imtisal eder; batılı batıl bilir, içtinap eder.

İşaratül-İcaz | Besmele ve Fatiha Sûresinin Tefsiri