Bilmek - Ansiklopedik bilgi
Bilmek

1. Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak
2. Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
3. Bir iş yapmaya alışmış olmak, elinden gelmek
4. Tanımak, hatırlamak
5. Sanmak, varsaymak, farz etmek
6. Sorumlu tutmak
7. İnanmak
8. İşine gelmek, uygun bulmak
9. -a / -e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleşik fiiller oluşturur
10. Saymak
Bilmek - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 235. ayet:
(İddeti bekleyen) Kadınları nikahlamak istediğinizi (onlara) sezdirmenizde ya da böyle bir isteği gönlünüzde saklamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Gerçekte Allah, sizin onları (kalbinizden geçirip) anacağınızı bilir. Sakın bilinen (meşru) sözler dışında onlarla gizlice vaadleşmeyin; bekleme süresi tamamlanıncaya kadar nikah bağını bağlamaya kesin karar vermeyin. Ve bilin ki, elbette Allah kalbinizden geçeni bilmektedir. Artık ondan kaçının. Ve bilin ki, şüphesiz Allah bağışlayandır, (kullara) yumuşak davranandır.

Nisa (Kadınlar) Suresi 63. ayet:
İşte bunların, Allah kalplerinde olanı bilmektedir. O halde sen, onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver ve onlara nefislerine ilişkin açık ve etkileyici söz söyle.

Enam (Davar) Suresi 59. ayet:
Gaybın anahtarları O´nun katındadır, O´ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve her şey) apaçık bir kitaptadır.

Enam (Davar) Suresi 108. ayet:
Allah´tan başka yalvarıp-yakardıklarına (taptıklarına) sövmeyin; sonra onlar da haddi aşarak bilmeksizin Allah´a söverler. İşte böyle, biz her ümmete yaptıklarını süslü (çekici) gösterdik, sonra onların son varışları Rablerinedir. O, yapmakta olduklarını onlara haber verecektir.

Enam (Davar) Suresi 114. ayet:
Allah´tan başka bir hakem mi arıyayım? Oysa O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma. 

TaHa Suresi 7. ayet:
Sözü açığa vursan da, (gizlesen de birdir). Çünkü şüphesiz O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmektedir.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 65. ayet:
Sonra, yine tepeleri üstüne ters döndüler: "Andolsun, bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin."

Enbiya (Peygamberler) Suresi 110. ayet:
"Şüphesiz O, sözün açıkta söylenenini de bilmekte, saklamakta olduklarınızı da bilmektedir."

Hac Suresi 70. ayet:
Allah´ın, gökte ve yerde olanların hepsini bilmekte olduğunu bilmiyor musun? Gerçekten bunlar bir kitaptadır. Hiç şüphesiz bunlar(ı bilmek), Allah için pek kolaydır.

Neml (Karınca) Suresi 74. ayet:
Ve şüphesiz, senin Rabbin, sinelerinin gizli tuttuklarını ve açığa vurduklarını kesin olarak bilmektedir.

Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi 85. ayet:
Şüphesiz, sana Kur´an´ı farz kılan, seni dönülecek yere elbette döndürecektir. De ki: "Rabbim, hidayetle geleni de, açıkca bir sapıklık içinde olanı da daha iyi bilmektedir."

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 3. ayet:
Andolsun, onlardan öncekileri sınadık; Allah, gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir.

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 11. ayet:
Allah muhakkak iman edenleri de bilmekte ve muhakkak münafıkları da bilmektedir.

Mücadile (Mücadeleci Kadın) Suresi 7. ayet:
Allah´ın göklerde ve yerde olanların tümünü gerçekten bilmekte olduğunu görmüyor musun? (Kendi aralarında gizli toplantılar düzenleyip) Fısıldaşmakta olan üç kişiden dördüncüleri mutlaka O´dur; beşin altıncısı da mutlaka O´dur. Bundan az veya çok olsun, her nerede olsalar mutlaka O, kendileriyle beraberdir. Sonra yaptıklarını kıyamet günü kendilerine haber verecektir. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir. 
Bilmek - Kitap Tanıtım
Bilmemek Ayıp Değil

Serhan Büyükkeçeci
TİMAŞ YAYINLARI

Bu kitapta hayatımızı kolaylaştıracak ipuçlarının yanında eğlenceli ve ilginç bilgileri de bulacaksınız. 
Deyimlerin anlamları, kısaltmalar, tarihi gerçekler ve pek çok bilinmeyen bu kitapta.
Bilmek - Muhtelif yazılar
BİLMİYORUM´UN KARŞILIĞI
 
 Abbas Halifesi Harun Reşid, İmam-ı Azam´ın önde gelen talebelerinden biri olan Ebu Yusuf´u, zamanın temyiz reisliğine getirmişti. Bir gün adamın biri gelip kendisine bir sual sordu: Ve ondan "Bilmiyorum" cevabını alınca:
-Nasıl olur da bilmezsiniz, dedi. Bir de devlet hazinesinden maaş alıyorsunuz.
Ebu Yusuf:
-Bize bildiğimiz şeyler için para veriyorlar, eğer bilmediklerimiz için ücret alsaydık, devletin hazinesi yetmezdi.
Bilmek - Muhtelif yazılar
Biz seni uyanık bilirdik
 
İstanbul´da kenar semtlerden birinde oturan yaşlı bir kadın, padişahın huzuruna çıkmak istediğini saraydaki görevlilere bildirmiş. Bunun üzerine sultanın karşısına çıkarılmıştı. Yaşlı kadın, Evinin soyulduğunu ve bu olaydan padişahın sorumlu olduğunu söyleyerek, şikayette bulunur. Bunun üzerine hiddetlenen Kanuni:
-Bana bak kadın, sen niçin bu kadar derin uyku uyudun da evinin soyulduğunu duymadın? deyince, yaşlı kadın :
-Padişahım! Kusura bakma, biz seni uyanık bilirdik, onun için evimizde rahat uyuyorduk der. Bu cevap üzerine Kanuni utanarak :
-Haklısınız diyerek, kadının çalınan mallarının bedelini kendi malından öder. 
Bilmek - Muhtelif yazılar

BİLMELİSİN Kİ ... 
Duvarda asılı diplomalar insanı insan yapmaya yetmez. 
Bilmelisin ki ... 
Aşk kelimesi ne kadar çok kullanılırsa, anlam yükü o kadar azalır. 
Bilmelisin ki ... 
Karşındakini kırmamak ve inançlarını savunmak arasında çizginin nereden geçtiğini bulmak zor. 
Bilmelisin ki ... 
Gerçek arkadaşlar arasına mesafe girmez. Gerçek aşkların da. 
Bilmelisin ki ... 
Tecrübenin kaç yaş günü partisi yaşadığınızla ilgisi yok, ne tür deneyimler yaşadığınızla var. 
Bilmelisin ki ... 
Aile hep insanin yanında olmuyor. Akrabanız olmayan insanlardan ilgi, sevgi ve güven öğrenebiliyorsunuz. Aile her zaman biyolojik değil. 
Bilmelisin ki ... 
Ne kadar yakın olursa olsunlar en iyi arkadaşlar da ara sıra üzebilir. Onları affetmek gerekir. 
Bilmelisin ki ... 
Bazen başkalarını affetmek yetmiyor. Bazen insanın kendisini affedebilmesi gerekiyor 
Bilmelisin ki ... 
Yüreğiniz ne kadar kan ağlarsa ağlasın dünya sizin için dönmesini durdurmuyor. 
Bilmelisin ki ... 
Şartlar ve olaylar, kim olduğumuzu etkilemiş olabilir. Ama ne olduğumuzdan kendimiz sorumluyuz.
Bilmelisin ki ... 
İki kisi münakaşa ediyorsa, bu birbirlerini sevmedikleri anl gelmez. Etmemeleri de sevdikleri anl gelmez. 
Bilmelisin ki ... 
Her problem kendi içinde bir fırsat saklar. Ve problem, fırsatın yanında cüce kalır.
Bilmelisin ki ... 
Sevgiyi çabuk kaybediyorsun, pişmanlığın uzun yıllar sürüyor.

Bilmek - Özlü sözler
 • A yı hayatta başarı olarak tanımlayalım, o zaman A = X + Y + Z´ dir; X çalışmaktır, Y oyundur Z ise çenesini tutmayı bilmektir. - Albert Einstein
 • Asıl hüner ve afiyet, bollukta sabretmesini bilmektir. - İmam-ı Gazali
 • Başarı; arkanızda güzel bir bahçe ya da biraz daha iyi bir dünya bırakabilmek; birilerinin siz yaşadığınız için daha rahat nefes aldığını bilmektir. - EMERSON
 • Başarının %5´i yapmayı bilmekten, %95´i yapabilmekten oluşur. - Fransız deyişi
 • Başkalarının sadece düşünmesini bildikleri şeyleri söylemesini bilmek, insanı şair, ya da cesaret edebildikleri şeyleri söylemeye cesaret etmek de, insanı kahraman, yada devrimci (ya da ikisini birden) yapar. - ELİZABETH CHARLES (1828-1896)
 • Bilirim yaşamaz güneşte / Bilirim yaşamaz yan yana aşkla / Ne haksızlık / Ne korku - N. Cumalı
 • Bilirsen... daha çok bilmek istersin.
 • Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır. - Lao-Tzu
 • Bilmek yetmez; uygulamalıyız.İstemek yetmez, yapmalıyız. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Bir çok şeyi yarım bilmektense hiçbir şey bilmemeyi tercih ederim.
 • Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. - Sokrates
 • Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, bol sular insanı temizler. - Pompey 
 • Birçok şeyi yarım yamalak bilmektense, hiç bilmemek daha iyidir! Başkalarının düşünceleriyle bilgelik etmektense, kendi hesabına delilik etmek daha iyidir. - Friedrich Nietzsche
 • Birine aşık olmak, birbirinin gözlerine hayran hayran bakmak değil, aynı beyinle aynı hedefe bakmasını bilmektir.
 • Birisine yabancılaşmanın en kötü biçimi yanında oturuyor olup, ona hiç bir zaman ulaşamayacağını bilmektir.
 • Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kasdetmiyoruz. Kasdettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. 
 • Cesaret ayağa kalkıp konuşabilmek olduğu gibi; cesaret aynı zamanda oturup dinlemesini de bilmektir. - Winston Churchill
 • Çok şey bilmek neye yarar, haddini bilmedikten sonra.
 • Eğer biri sana cevap vermek istemediğin bir soru sorarsa gülümse ve "neden bilmek istiyorsun?" de.
 • Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et. - Descartes
 • En büyük bilgelik neyi bilmediğini bilmektir.
 • En büyük mutluluk, mutsuzluğunuzun kaynağını bilmektir. - Fyodor Dostoyevski
 • Eşyanın fiyatını bilmek değil, kıymetini bilmek mühimdir.
 • Geçmişinizi bilmek istiyorsanız, bugünkü şartlarınıza bakın. Eğer gelecegi görmek istiyorsanız, bu günkü yaptıklarınıza bakın.
 • Haddini bilmedikten sonra çok şey bilmek bir işe yaramaz. Suskunluk kimseyi yanıltmasın, çünkü susan konuşursa kimse kaldıramaz.
 • Hayat fırtınanın dinmesini beklemek değil, yağmurda dans etmesini bilmektir.
 • Hikayeyi değiştiremedikten sonra, son sayfayı bilmek yük olur sadece insana.
 • İlim ilim bilmektir, / ilim kendin bilmektir, / Sen kendini bilmezsen, / Bu nice okumaktır. - Yunus Emre
 • İnanç,gerçeği bilmek istememektir.
 • İnsan, dünyaya kendini gerçekleştirmek için gelir. Yalan! İnsan, dünyaya haddini bilmek için gönderilir. - Oğuz İNAN
 • İnsanlar nasıl konuşulması gerektiğinin dersini alırlar. Ama en büyük ilim, nasıl ve ne zaman susulması gerektiğini bilmektir. - Leo Tolstoy
 • İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri, bir amaçla yaşamayı bilmektir. - Michel de Montaigne 
 • Kıymet bilmek; Kaybedince arkasından ağlamak değil, yanındayken, sımsıkı sarılmaktır.
 • Kişi kim olduğunu bilmek isterse, kimleri sevdiğine baksın. - Hz. Mevlana
 • Konuşabilmek ile "konuşmayı bilmek" arasında büyük bir fark vardır. Mesela çoğu insan ikincisini bilmez.
 • Konuşmaların büyük kısmı nasıl yalan söyleneceğini bilmekten oluşacaktır. - Desiderius Erasmus
 • Mesele bilmekte değil, bildiğini kendisine ilave etmekte. - A.Hamdi Tanpınar
 • Mutluluk! Aklının bedeninin ve imkânlarının farkında olmak ve kıymetini bilmektir. 
 • Mutluluk; karşımıza çıkmasını beklemekle değil, karşısına çıkmayı bilmekle elde edilir.
 • Neleri bilmediğini bilen çoktur. Güçlük neleri hiçbir zaman bilemeyeceğini bilmektir.- Cenap Şehabettin
 • Öğretmenlik bilmek değil, öğretmeyi bilmektir.
 • Ömür ömrüne emanettir, kıymetini bilmek gerek. Dost dosta senettir, Allah için sevmek gerek.
 • Önce doğruyu bilmek gerekir; doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. - Farabi
 • Sabır, çekilen şeyi duymamak değil, ona dayanmayı bilmektir. - Necip Fazıl KISAKÜREK
 • Sevmek bazen vazgeçmeyi de bilmektir.
 • Sevmek belki bir şeydir; ama sevildiğini bilmek çok şeydir. - Charles Bukowski
 • Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir. - AMBROISE 
 • Yüz çeşit şeyi yarım bilmektense bir şeyi tam bilip uygulamak insanı daha iyi yetiştirir.  - Johann Wolfgang von Goethe  
Bilmek - Risale-i Nur Külliyatı
• Yedincisi: Senin hayatına verilen cüz´î ilim ve kudret ve irâde gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vâhid-i kıyasî ittihaz ile, Hâlık-ı Zülcelâlin sıfat-ı mutlakasını ve şuûn-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Meselâ, sen, cüz´î iktidarın ve cüz´î ilmin ve cüz´î irâden ile bu hâneyi muntazam yaptığından, şu kasr-ı âlemin senin hânenden büyüklüğü derecesinde, şu âlemin ustasını o nisbette Kadîr, Alîm, Hakîm, Müdebbir bilmek lâzımdır.

Sözler | On Birinci Söz

• İkincisi: Bizzarûre herkes kendisinde bir ihtiyâr hisseder; o ihtiyârın vücudunu vicdânen bilir. Mevcudâtın mahiyetini bilmek ayrıdır, vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler var, vücudu bizce bedihî olduğu halde, mahiyeti bizce meçhûl. İşte şu cüz-i ihtiyârî öyleler sırasına girebilir. Her şey mâlûmâtımıza münhasır değildir. Adem-i ilmimiz, onun ademine delâlet etmez.

Sözler | Yirmi Altıncı Söz